Rembrandt

Rembrandt van Rijn
Ilustracja
Autoportret z dwoma kołami (1665–68)
Imię i nazwisko

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Data i miejsce urodzenia

15 lipca 1606
Lejda

Data i miejsce śmierci

4 października 1669
Amsterdam

Dziedzina sztuki

malarstwo

Epoka

barok

Muzeum artysty

Rembrandthuis

Ważne dzieła
podpis
Autoportret (1630)
Autoportret (1640)
Autoportret (1661)
Autoportret (ok. 1669)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (ur. 15 lipca 1606 w Lejdzie, zm. 4 października 1669 w Amsterdamie) – holenderski malarz, rysownik i grafik. Uważany powszechnie za jednego z największych artystów europejskich i światowych.

Obok Jana Vermeera i Fransa Halsa najważniejszy malarz w sztuce holenderskiej „złotego wieku” – okresu, w którym kultura, nauka, gospodarka, potęga militarna i wpływy polityczne Holandii osiągnęły apogeum.

W okresie lejdejskim swoje obrazy sygnował skrótem „RHL” (Rembrandus Hermanii Leidensis). Później podpisywał się jedynie samym imieniem, podobnie jak wielcy artyści renesansu: Michał Anioł, Rafael lub Tycjan.

Życiorys

Był ósmym (przedostatnim) dzieckiem młynarza Harmena Gerritszoona oraz córki piekarza Neeltge Willemsdochter van Zuitbroeck. Dzieciństwo spędził w Lejdzie. Od siódmego roku życia uczył się w szkole łacińskiej. Siedem lat później, 20 maja 1620 r., wstąpił na uniwersytet w Lejdzie, ale studiował tam tylko kilka miesięcy. W 1621 r. rozpoczął naukę malarstwa w pracowni Jacoba van Swanenburgha, w której przez 3 lata uczył się podstaw i techniki malarstwa. W 1624 r. rodzice wysłali go do Amsterdamu, gdzie doskonalił swój kunszt malarski u Pietera Lastmana (1583–1633), uznanego malarza obrazów historycznych, cechujących się silnym realizmem i wielkim napięciem dramatycznym. Od niego zapożyczył styl narracyjny, sposób ukazywania psychologicznej głębi postaci oraz technikę światłocienia.

Po powrocie do Lejdy otworzył własną pracownię i rozpoczął współpracę z osiemnastoletnim Janem Lievensem (1607–1674), również uczniem Lastmana. Około 1628 r. pracownię młodych artystów odwiedził Constantijn Huygens, dyplomata, podróżnik i poeta. Było to przełomowe wydarzenie w karierze Rembrandta i Jana Lievensa. Constantijn Huygens był jedną z najbardziej wpływowych osobistości w Holandii, a tym samym jego poparcie, jak również osąd w dziedzinie sztuki, miały decydujące znaczenie. Huygens zamówił portret u Jana Lievensa, natomiast Rembrandt miał namalować portret jego brata. Przez kilka następnych lat Huygens śledził ich karierę, organizował zamówienia, pełnił rolę kogoś w rodzaju agenta.

W 1630 r. umarł ojciec malarza. W 1631 r. Rembrandt osiadł w Amsterdamie, gdzie marszand obrazów Hendrick van Uylenburgh (ok. 1587–1661, wiele lat mieszkający w Krakowie, później w Gdańsku) zaproponował mu otwarcie u siebie pracowni. Za jego pośrednictwem Rembrandt otrzymał prestiżowe zamówienia. Malował głównie portrety zamawiane przez najbogatsze rodziny Amsterdamu. 5 czerwca 1633 r. zaręczył się z Saskią van Uylenburgh, bliską krewną Hendricka (kuzynką[1][2][3] lub bratanicą/siostrzenicą[4][5]), którą poślubił 22 czerwca 1634 r. Żona, córka burmistrza, wniosła posag w wysokości 40 tys. florenów. Młodzi małżonkowie zamieszkali w luksusowym domu w dzielnicy nad rzeką Amstel. Artysta często uwieczniał żonę na swoich płótnach. W 1635 r. Rembrandt otworzył pracownię w wynajętym magazynie, przez którą przewinęło się następnie kilkudziesięciu uczniów. W styczniu 1639 r. kupił duży dwupiętrowy dom przy Jodenbreestraat, w dzielnicy żydowskiej. W 1640 r. umarła matka Rembrandta. Umarło też pierwszych troje jego dzieci: Rombertus (1635), Cornelia (1638) i również Cornelia (1640). W 1641 r. przyszedł na świat Titus. 14 czerwca 1642 r. w wieku 30 lat umarła (prawdopodobnie na gruźlicę) Saskia. W testamencie rozdzieliła sumę 40 tys. florenów pomiędzy syna i męża. Titusem zajęła się najęta guwernantka, bezdzietna wdowa Geertje Dircx[6], która wkrótce została metresą Rembrandta.

W 1646 r. do domu Rembrandta przybyła nowa służąca, 23-letnia Hendrickje Stoffels, która zastąpiła Geertje. Rembrandt zakochał się w niej, ale nie mógł jej poślubić, gdyż naraziłby się na stratę wielkiej części spadku po Saskii. Oskarżeni zostali o konkubinat. W 1654 r. Hendrickje urodziła córkę Cornelię; równocześnie została ekskomunikowana. Rembrandt starzejąc się popadał w ruinę i izolował się od świata, coraz mniej czasu poświęcał wykonywaniu zamówień. W 1656 r. stał się bankrutem. Zbiory artysty zostały wystawione na licytację i sprzedane. W 1663 r. umarła Hendrickje. 4 września umarł Titus, zaledwie kilka miesięcy po ślubie z Magdaleną van Loo. Rembrandt zmarł 4 października 1669 r. w małym domku w dzielnicy Rozengracht, gdzie mieszkał ze swoją 15-letnią córką Cornelią. Pochowany został 8 października obok Saskii, Titusa i Hendrickje w Westerkerk w Amsterdamie.

Prerembrandtyści

W 1. połowie XVII w. działała w Amsterdamie grupa malarzy, do której należeli: Pieter Lastman (1583–1633), Jan Pynas (ok. 1582–1631), Jacob Pynas (ok. 159 – ok. 1650), Claes Cornelisz. Moeyaert (1591–1655), Francois Venant (1592–1663). Pod wpływem Caravaggia i caravaggionistów oraz pejzażysty Adama Elsheimera stworzyli oni nową formułę barokowego malarstwa historycznego, którą charakteryzował dramatyzm kompozycji, kontrastowa kolorystyka, patos póz i gestów. Ich styl, zwłaszcza Pietera Lastmana, oddziałał silnie na wczesną twórczość Jana Lievensa i Rembrandta.

Twórczość

Rembrandt pozostawił po sobie około 300 obrazów olejnych, 300 grafik i około 1000-2000 rysunków. Charakterystyczną cechą jego dzieł jest zafascynowanie efektami światła i głębokich cieni. Jego styl i technika ewoluowały z biegiem lat, jednak zamiłowanie do dramatycznego oświetlenia malowanych scen zajmowało centralną pozycję w jego całej twórczości, tak malarskiej jak graficznej. Obrazy malowane są z olbrzymią swobodą, im później tym bardziej szerokimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. Potężnym środkiem malarskim Rembrandta był światłocień, w sposób jemu właściwy stosowany, będący połączeniem światła i cienia, zmroku, z którego wyłaniają się postacie, oraz jasnych promieni. Rembrandt stosował mistrzowski światłocień zbliżony do dzieł np. Caravaggia, jednak w przeciwieństwie do włoskiego malarza, światło u Rembrandta ma charakter raczej metafizyczny niż ekspresyjny, a jego źródło jest często trudne do ustalenia (np. w Oślepieniu Samsona światło pada z punktu zbiegu linii perspektywicznych, a w Wieczerzy w Emaus – z blatu stołu, przy którym siedzi Chrystus). W latach ok. 1630 następuje u Rembrandta zmiana kolorytu, z zimnych tonów niebieskawo-zielonkawych na ciepłe, złoto-brązowe. Około roku 1640 pojawiają się w jego dziełach silna czerwień i głęboki ton żółty, ostatnie zaś 20-lecie jego twórczości charakteryzują silniejsze efekty kolorystyczne i znacznie szerszy sposób malowania.

Rembrandt zwany jest „malarzem duszy” w przeciwieństwie do Rubensa, malarza ciała. Ujmuje on wszystkie zjawiska głęboko: początkowe dzieła jego cechuje dramatyczne napięcie, jednak prace późniejszego okresu twórczości są coraz spokojniejsze i bardziej pełne duchowego pogłębienia. Przez całe życie malował z wielkim zamiłowaniem autoportrety. Powstało ich niemal 100, w tym około 20 grafik, tworząc w ten sposób „pamiętnikarski” zapis zmian jakie życie i doświadczenia wycisnęły na jego twarzy. Serię zapoczątkował w roku 1627 portretem własnym jako młodego mężczyzny, ukrywającego twarz w cieniu. Jednym z ostatnich dzieł jest płótno z 1669 roku, z którego spogląda na nas stary, poszarzały i pomimo uśmiechu, zmęczony życiem człowiek zapadający się w ciemność. Obraz powstał tuż przed śmiercią artysty.

Spuścizna artystyczna Rembrandta jest bardzo bogata. W Lejdzie w latach 1617–1631 powstały portrety własne, portrety krewnych (m.in. ojca i matki w Mauritshuis w Hadze), sceny biblijne: Ofiarowanie Chrystusa w świątyni, Samson i Dalila, Grosz czynszowy i inne, dalej przedstawienia starców, czytających lub rozmyślających w mrocznych wnętrzach. Prawie wszystkie obrazy Rembrandta tego okresu są małego formatu, malowane z wielką dokładnością. W pierwszych latach pobytu w Amsterdamie zyskał rozgłos jako świetny portrecista. W okresie tym powstały znakomite portrety: Lekcja anatomii Doktora Tulpa (1632), Pisarz (1631), Budowniczy okrętów z żoną (1633), Dama z wachlarzem (Londyn), grupa przedstawiająca kaznodzieję Anslo, pocieszającego kobietę w żałobie (1641) i inne. Z licznych autoportretów Rembrandta z tego okresu (lata 30. XVII. w.) najlepsze znajdują się w Luwrze w Paryżu, w Galerii Uffizi we Florencji i w galeriach: drezdeńskiej, londyńskiej, haskiej i berlińskiej. Silnym napięciem dramatycznym odznaczają się: Ofiara Abrahama (1635) i Oślepienie Samsona (1636). Ofiara Manoaha (1641) zapowiada już spokój i barwność dojrzałego okresu. Piękno aktu kobiecego wykazuje Danae (1636). Z okresu tego wyliczyć jeszcze należy małego formatu sceny Nowego Testamentu, spośród których Męka Pańska (1634) i Chrystus jako ogrodnik (1638) wysuwają się na plan pierwszy.

W roku 1642 powstał sławny obraz zwany Straż nocna, stanowiący punkt zwrotny w twórczości Rembrandta od silnego realizmu lat 30. do pewnego wizjonerstwa i mistycyzmu. Ze zbiorowych portretów tej epoki najsławniejsze: Lekcja anatomii Doktora Deymana (zachowany częściowo) i obraz Stalmeesters (zarząd cechu sukienników). Z dojrzałego okresu twórczości Rembrandta najpiękniejsze są portrety: Nik. Bruyningh (1652), burmistrza Jana Sixa (1654), syna Titusa, Hendrikje, autoportrety, wreszcie liczne popiersia starych Żydów. Znaczny dział w twórczości Rembrandta tego okresu zajmują sceny ze Starego i Nowego Testamentu, jak małego formatu Zuzanna wśród starców (1647), Tobiasz (1645 i 1650) itd. Następnie potężne kompozycje: Błogosławieństwo Jakuba (1654), Saul i Dawid (ok. 1659) i Powrót marnotrawnego syna (ok. 1665). Z obrazów religijnych powstały jeszcze: Św. Rodzina (1644, 1645, 1646), Emaus (ok. 1650; 1648). Rembrandt rzadko malował martwe natury: Rozpłatany wół itp., niezbyt też często krajobrazy, pojawiające się w jego twórczości od roku 1635.

Wielka jest spuścizna mistrzowskich rysunków Rembrandta, piórkowych i lawowanych tuszem (rzadsze są kredkowe). Znajdują się w dużych zbiorach europejskich. Dla dziejów grafiki przełomowe znaczenie miały akwaforty Rembrandta, oddające wspaniale jego efekty światłocieniowe. Wykonał ich ok. 350, obejmują tematy te same co obrazy. Najsławniejsze: Przekupień trucizny na szczury (1632), Krajobraz z trzema drzewami (1643), Autoportret w czasie rysowania (1645), Trzy krzyże (1653), Chrystus w Emaus (1654), Ecce Homo (1655).

Uczniowie

Przez całe życie prowadził wielki warsztat malarski, przez który przewinęło się kilkudziesięciu uczniów. Wyszli z niego tacy malarze, jak: Jacob Backer, Ferdinand Bol, Gerard Dou, Willem Drost, Gerbrand van den Eeckhout, Barent Fabritius, Carel Fabritius, Govert Flinck, Aert Gelder, Samuel van Hoogstraten, Nicolaes Maes oraz mniej znani: Lambert Doomer, Abraham Furnerius, Hendrik Heerschop, Gerrit van der Horst, Isaac Jouderville, Karel van der Pluym, Constantijn van Renesse, Dirck van Santvoort., Jan de Wet. Wielu malarzy, choć nie było bezpośrednio uczniami Rembrandta, przejęło jego formułę malarską, m.in. Benjamin Gerritsz. Cuyp, Salomon Koninck, Philips Koninck, Willem de Poorter, Jan Victors, Jacob Willemsz. de Wet. Stąd kłopoty z atrybucją wielu jego dzieł.

Rozróżnieniem dzieł mistrza od obrazów jego uczniów zajmuje się od 1967 r. Komisja do Badań Twórczości Rembrandta (Rembrandt Research Project) z siedzibą w Amsterdamie. Owocem pracy międzynarodowego zespołu uczonych są kolejne tomy A Corpus of Rembrandt Paintings. Jeszcze na początku XX w. przypisywano Rembrandtowi 988 obrazów. W 1935 znawca Rembrandta Abraham Bredius podawał liczbę 630. Po weryfikacji dotychczasowych atrybucji pozostało ich ok. 300.

Dzieła Rembrandta[7]

Okres lejdejski (1625–1631)

TytułRokWymiary (cm)Miejsce przechowywaniaIlustracja
Operacja1624/162521,6 × 17,7kolekcja prywatna
Handlarz okularów1624/162521 × 17,8Stedelijk Museum De Lakenhal, Lejda
Trzech śpiewaków1624/162521,6 × 17,8kolekcja prywatna
(W. Baron van Dedem)
Rembrandt The Three Singers (Hearing).jpg
Ukamienowanie Szczepana162589,5 × 123,6Musée des Beaux-Arts, Lyon
Rembrandt Harmensz. van Rijn 150.jpg
Wspaniałomyślność cesarza Tytusa162689,8 × 121 cmStedelijk Museum De Lakenhal Lejda
Rembrandt Historical Painting 1626.jpg
Chrzest eunucha162664 × 47,5Museum Catharijneconvent
Oślica Balaama162663,2 × 46,5Musee Cognacq-Jay, Paryż
P1150002 Cognacq-Jay Rembrandt anesse de Balaam rwk.jpg
Koncert w strojach biblijnych162663,5 × 48Rijksmuseum
Rembrandt concert.jpg
Wypędzenie przekupniów ze świątyni162643,1 × 32Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, Moskwa
Rembrandt Harmensz. van Rijn 024.jpg
Tobiasz i Anna162639,5 × 30Rijksmuseum
Rembrandt Harmensz. van Rijn 154.jpg
Dawid prezentujący Saulowi głowę Goliata162727,5 × 39,5Muzeum Sztuki, Bazylea
Rembrandt Harmensz. van Rijn 029.jpg
Ucieczka do Egiptu162726 × 24Musée des Beaux-Arts, Tours
Rembrandt Harmensz. van Rijn 052.jpg
Wizerunek mężczyzny w kapeluszu162740 × 29,4kolekcja prywatna (Wielka Brytania)
Święty Paweł w więzieniu162772,8 × 60,2Staatsgalerie Stuttgart
Rembrandt, "St. Paul in Prison".jpg
Przypowieść o bogaczu162732 cm × 42Gemäldegalerie
Rembrandt - The Parable of the Rich Fool.jpg
Dysputa świętych Piotra i Pawłaok. 162872,3 × 59,5National Gallery of Victoria, Melbourne,
Rembrandt van Rijn 185.jpg
Symeon w świątyniok. 162855,4 × 43,7Kunsthalle Hamburg
Rembrandt Harmensz. van Rijn 056.jpg
Chrystus w Emausok. 162837,4 × 42,3Musée Jacquemart-Andre, Paryż
Rembrandt Harmensz. van Rijn 022.jpg
Autoportretok. 162822,5 × 18,6Rijksmuseum
Rembrandt-self-portrait-1628.jpg
Autoportret162915,5 × 12,7Stara Pinakoteka
Rembrandt Harmensz. van Rijn 140.jpg
Autoportretok. 162938,2 × 31Germanisches Nationalmuseum, Norymberga
Rembrandt van Rijn 184.jpg
Judasz zwracający srebrniki162979 × 102,3Normanby Collection, Yorkshire
Judas Returning the Thirty Silver Pieces - Rembrandt.jpg
Pracownia Rembrandtaok. 162924,8 × 31,7Museum of Fine Arts w Bostonie
Rembrandt The Artist in his studio.jpg
Apostoł Paweł przy stole do pracy1629–163047,2 × 38Germanisches Nationalmuseum, Norymberga
Rembrandt, St. Paul at his Writing-Desk, close-up.jpg
Samson i Dalila1629–163061,3 × 50Gemäldegalerie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 126.jpg
Dawid grający na harfie Saulowi1629–163061,8 × 50,2Städel Museum
Saul and David rembrandt.jpg
Jeremiasz opłakujący zburzenie Jerozolimy163058,3 × 46,6Rijksmuseum
Jeremiah lamenting.jpg
Andromeda163034 × 24,5Mauritshuis
Rembrandt Harmensz. van Rijn 011.jpg
Starszy mężczyzna w futrzanej czapce (Portret ojca)163021,5 × 17Tiroler Landesmusem Ferdinandeum, Innsbruck
Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Bust of an Old Man in a Fur Cap.JPG
Wskrzeszenie Łazarza1630–163196,2 × 81,5Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles
Rembrandt Harmensz. van Rijn 015.jpg
Porwanie Prozerpiny163184,4 × 79,7Gemäldegalerie
Rembrandt - The Rape of Proserpine - Google Art Project.jpg
Autoportret w stroju orientalnym163166,5 × 52Musée du Petit Palais, Paryż
Prorokini Anna163160 × 48Rijksmuseum
Rembrandt prophet hannah.jpg
Symeon w świątyni163160,9 × 47,9Mauritshuis
Rembrandt Harmensz. van Rijn 145.jpg
Święty Piotr w więzieniu163159 × 47,8Muzeum Izraela

Pierwszy okres amsterdamski (1632–1639)

TytułRokWymiary
(cm)
Miejsce przechowywaniaIlustracja
Mężczyzna w stroju orientalnym1632152,7 × 111,1Metropolitan Museum of Art
Man in Oriental Costume, by Rembrandt van Rijn.jpg
Jacob de Gheyn III163229,9 × 24,9Dulwich Picture Gallery
Rembrandt Harmensz van Rijn - Jacob III de Gheyn - Google Art Project.jpg
Lekcja anatomii doktora Tulpa1632169,5 × 216,5Mauritshuis
The Anatomy Lesson.jpg
Porwanie Europy163262,2 × 77J. Paul Getty Museum
Rembrandt Harmensz. van Rijn - The Abduction of Europa - Google Art Project.jpg
Uczony w pokoju z krętą klatką schodową163229 × 33Luwr
Rembrandt - The Philosopher in Meditation.jpg
Zdjęcie z krzyża1632–163389,4 × 65,2Stara Pinakoteka
Rembrandt - Deposition from the Cross - WGA19112.jpg
Portret mężczyzny w stroju orientalnym163385,8 × 63,8Stara Pinakoteka
Rembrandt Harmensz. van Rijn 118.jpg
Zdjęcie z krzyża1634158 × 117Ermitaż
Descent from the Cross by Rembrandt's workshop (1634, Hermitage).jpg
Saskia w kapeluszu z piórem163352,5 × 44Gemäldegalerie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 090.jpg
Estera (przygotowująca się na spotkanie z Aswerusem)ok. 1633109,2 × 94,4National Gallery of Canada
Rembrandt - A young woman at her toilet - National Gallery of Canada 21015.jpg
Podniesienie krzyża163395,7 × 72,2Stara Pinakoteka
Rembrandt Harmensz. van Rijn 073.jpg
Autoportret163370,4 × 53Luwr
Rembrandt - Self-Portrait Wearing a Toque and a Gold Chain - WGA19210.jpg
Burza na Jeziorze Galilejskim1633160 × 128Isabella Stewart Gardner Museum, Boston
Rembrandt Christ in the Storm on the Lake of Galilee.jpg
Saskia jako Flora1634125 × 101Ermitaż, Sankt Petersburg
Harmensz van Rijn Rembrandt - Флора - Google Art Project.jpg
Autoportret w futrzanym płaszczu163458,3 × 47,4Gemäldegalerie
Rembrandt - Auto-retrato, 1634 - Gemäldegalerie, Berlin.jpg
Diana z Akteonem i Kallisto163473,5 × 93,5Museum Wasserburg
Diana bathing (Rembrandt).jpg
Portret Oopjen Coppit1634207 × 132Kolekcja Rotschild, Paryż
Rembrandt, Portrait of Oopjen Coppit, 1634.jpg
Portret osiemdziesięciotrzyletniej kobiety163471,1 × 55,9National Gallery w Londynie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 108.jpg
Saskia w czerwonym kapeluszuok. 163499,5 × 78,8Gemäldegalerie Alte Meister w Kassel
Artemizja lub Sofonisba1634142 × 152Prado
Niewierny Tomasz163453,1 × 50,5Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, Moskwa
Rembrandt Harmensz. van Rijn 040.jpg
Flora1635123,5 × 97,5National Gallery w Londynie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 086.jpg
Ofiarowanie Izaaka1635193,5 × 132,8Ermitaż
Rembrandt The Sacrifice of Abraham.jpg
Porwanie Ganimedesa1635171 × 130Galeria Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie
Rembrandt - The Abduction of Ganymede - Google Art Project - cropped.jpg
Samson grożący teściowiok. 1635159 × 131Gemäldegalerie
Rembrandt - Samson threatened his father-in-law - Google Art Project.jpg
Uczta Baltazaraok. 1635167,6 × 209,2National Gallery w Londynie
Rembrandt-Belsazar.jpg
Autoportret z Saskiąok. 1635161 × 131Galeria Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 139.jpg
Zuzanna w kąpieli163647,4 × 38,6Mauritshuis
Rembrandt Harmensz. van Rijn 151.jpg
Wniebowstąpienie163693 × 68,7Stara Pinakoteka
Rembrandt van Rijn 192.jpg
Ofiara Abrahama1636195 × 123,3Stara Pinakoteka
Abraham and son.jpg
Oślepienie Samsona1636205 × 272Städel Museum
The Blinding of Samson (SM 1383).png
Danae1636185 × 203Ermitaż
Rembrandt Harmensz. van Rijn 026.jpg
Archanioł Rafał opuszczający Tobiasza163766 × 52Luwr
Rembrandt De aartsengel verlaat Tobias en zijn gezin. 1637.jpg
Szlachcic polski163796,7 × 66,1National Gallery of Art
Rembrandt. A Polish Nobleman. 1637.PNG
Pracujący w winnicy163731 × 42Ermitaż
Rembrandt - Parable of the Laborers in the Vineyard.jpg
Noli me tangere163861,0 × 50,0Buckingham Palace, Londyn
Rembrandt van Rijn - Christ and St Mary Magdalen at the Tomb - Google Art Project.jpg
Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem163846,2 × 65,5Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
Landscape with the Good Samaritan - Rembrandt.jpg
Pejzaż z kamiennym mostemok. 163829,5 × 42,5Rijksmuseum
Rembrandt Harmensz. van Rijn - De stenen brug - Google Art Project.jpg
Wesele Samsona1638126,5 × 175,5Galeria Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 146.jpg
Złożenie do grobu163932,3 × 40,5Hunterian MuseumRembrandt Harmensz. van Rijn 054.jpg
Złożenie do grobu1635–163992,6 × 68,9Stara Pinakoteka
Rembrandt van Rijn 191.jpg
Głowa człowieka ze Wschodu1635–1639101 × 79Chatsworth House
Rembrandt Harmensz. van Rijn 032.jpg

Okres pośredni (1640–1647)

TytułRokWymiary (cm)Miejsce przechowywaniaIlustracja
Krajobraz z burząok. 1640?Herzog Anton Ulrich-Museum
River Landscape with a Windmill.jpg
Autoportret trzydziestoczteroletniego artysty1640102 × 80 cmNational Gallery w Londynie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 129.jpg
Portret kaznodziei Cornelisa Anslo1641176 × 210 cmGemäldegalerie, Berlin
Rembrandt - The Mennonite Preacher Anslo and his Wife - Google Art Project.jpg
Dziewczyna w ramie obrazu (Żydowska narzeczona)1641105,5 × 76 cmZamek Królewski, WarszawaRembrandt Girl in a Picture Frame.jpg
Uczony przy pulpicie (Ojciec żydowskiej narzeczonej)1641105,4 × 76,4 cmZamek Królewski, WarszawaRembrandt Harmensz. van Rijn 158.jpg
Portret Agathy Bas1641105,2 × 83,9 cmRoyal Art Collection
Rembrandt Harmensz. van Rijn 080.jpg
Saskia z czerwonym kwiatem164198,5 × 82,5 cmGaleria Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 087.jpg
Wymarsz strzelców lub Straż nocna1642Rijksmuseum, Amsterdam
Pożegnanie Dawida z Jonatanem164273 × 61,5 cmErmitaż, Sankt PetersburgRembrandt Harmensz. van Rijn 031.jpg
Chrystus i jawnogrzesznica (obraz Rembrandta)164483,8 × 65,4 cmNational Gallery w Londynie
Rembrandt Christ and the Woman Taken in Adultery.jpg
Święta Rodzina z aniołami1645117 × 91 cmErmitaż, Sankt PetersburgRembrandt Harmensz. van Rijn 058.jpg
Portret dziewczyny w oknie164581,6 × 66 cmDulwich Picture Gallery, Londyn
Rembrandt Harmensz van Rijn - Girl at a Window - Google Art Project - edited.jpg
Sen Józefa164520 × 27 cmGemäldegalerie, BerlinRembrandt van Rijn 195.jpg
Święta Rodzina164645 × 67 cmGemaeldegalerie, Kassel
Pokłon pasterzy164697 × 71,5 cmStara Pinakoteka, Monachium
Rembrandt van Rijn 009 full image 01.jpg
Pokłon pasterzy164665,5 × 55 cmNational Gallery w Londynie
Workshop of Rembrandt 001.jpg
Abraham i trzej aniołowie164616 × 21 cmAurora Art Fund, Nowy Jork
Abraham and three angels by Rembrandt (1646, Aurora trust, NY).jpg
Pejzaż zimowy164617 × 23 cmGemaeldegalerie, Kassel
Rembrandt Winterlandschap 1646.jpg
Młoda kobieta w łóżkuok. 164781,3 × 68 cmNational Gallery of Scotland, Edynburg
Rembrandt Harmensz. van Rijn 066.jpg
Zuzanna i starcy164776 × 91 cmGemäldegalerie, BerlinRembrandt Harmensz. van Rijn 152.jpg
Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu164733,8 × 47,8 cmNational Gallery of Ireland, Dublin
Rembrandt van Rijn, Landscape with the Rest on the Flight into Egypt.jpg

Okres ostatni (1648–1669)

TytułRokWymiary (cm)Miejsce przechowywaniaIlustracja
Wieczerza w Emaus164868 × 65 cmLuwr, Paryż
Rembrandt Harmensz. van Rijn 023.jpg
Wieczerza w Emaus164889 × 111 cmStatens Museum, Kopenhaga
Rembrandt emaus.jpg
Portret dziewczyny w oknie165178 × 64 cmNationalmuseum, Sztokholm
Portret starca w czerwieni1652–1654109 × 85 cmErmitaż, Sankt Petersburg
Portrait-of-an-Old-Jew.jpg
Arystoteles z popiersiem Homera1653143,5 × 136,5 cmMetropolitan Museum of Art, Nowy Jork
Rembrandt - Aristotle with a Bust of Homer - Google Art Project.jpg
Portret Jana Sixa1654112 × 102 cmFundacja Six, Amsterdam
JanSix.jpg
Kąpiąca się dziewczyna165461,8 × 47 cmNational Gallery w Londynie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 060.jpg
Betsabe z listem Dawida1654142 × 142 cmGemäldegalerie, Berlin
Rembrandt Harmensz. van Rijn 016.jpg
Tytus za pulpitem165577 × 63 cmMuseum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Rembrandt van Rijn - Titus at his Desk - Google Art Project.jpg
Józef i żona Potifara1655106 × 98 cmNational Gallery of Art. Waszyngton
Joseph Accused by Potiphar's Wife.jpg
Józef i żona Potifara1655110 × 87 cmGemäldegalerie, Berlin
Rembrandt Harmensz. van Rijn 065.jpg
Autoportretok. 1652113 × 81,5 cmMuzeum Historii Sztuki w Wiedniu
Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Large Self-Portrait - Google Art Project.jpg
Rozpłatany wół165594 × 69 cmLuwr, Paryż
Rembrandt Harmensz. van Rijn 053.jpg
Mężczyzna w hełmie1655137,5 × 104,5 cmKelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow
Rembrandt Harmensz. van Rijn 078.jpg
Wojownik1655118 × 91,1 cmMuseu Calouste Gulbenkian, Lizbona
Pallas Athena by Rembrandt Museu Calouste Gulbenkian 1488.jpg
Jeździec polski (Lisowczyk)1655–1657116,8 × 134,9 cmFrick Collection
Rembrandt - De Poolse ruiter, c.1655 (Frick Collection).jpg
Autoportret165553 × 43 cmScottish National Gallery
Self Portrait with Beret and Turned-up Collar, Rembrandt, c. 1655.jpg
Dawid grający na harfie Saulowi1656130,5 × 164 cmMauritshuis, Haga
Saul and David by Rembrandt Mauritshuis 621.jpg
Błogosławieństwo Jakuba1656175,5 × 210,5 cmGemäldegalerie, Berlin
Lekcja anatomii doktora Deymana(1656)100 × 134 cmAmsterdam Museum, Amsterdam
Rembrandt Harmensz. van Rijn 008.jpg
Czytający Tytus1656–165771 × 62 cmMuzeum Historii Sztuki w Wiedniu
Rembrandt Harmensz. van Rijn 104.jpg
Brodaty mężczyzna w czapceok. 165778 × 66,7 cmNational Gallery w Londynie
Portret Katriny Hooghsaet1657126 × 98,5 cmZamek Penrhyn, Gwynedd
Rembrandt, Portrait of Catrina Hooghsaet.jpg
Młoda dziewczyna z kolczykami165739,5 × 32,5 cmErmitaż
Young-Woman-with-Earrings.jpg
Tytusok. 165867 × 55 cmWallace Collection
Rembrandt Harmensz. van Rijn 102.jpg
Autoportret1658133,67 × 103,82 cmFrick Collection
Rembrandt - Zelfportret - Google Art Project.jpg
Portret Hendrickje Stoffels165886 × 65 cmGemäldegalerie
Rembrandt Harmensz. van Rijn 082.jpg
Mojżesz z tablicami prawa165991 × 70 cmGemäldegalerie, Berlin
Rembrandt - Moses with the Ten Commandments - Google Art Project.jpg
Walka Jakuba z aniołemok. 1659137 × 116 cmGemäldegalerie, Berlin
Rembrandt - Jacob Wrestling with the Angel - Google Art Project.jpg
Ahaswer, Haman i Estera166073 × 94 cmMuzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie
Rembrandt Harmensz van Rijn - Ahasuerus, Haman and Esther - Google Art Project.jpg
Dawid odprawiający Uriasza1660127 × 117 cmErmitaż, Sankt Petersburg
Rembrandt - Haman Recognizes his Fate - WGA19124.jpg
Zaparcie się św. Piotraok. 1660154 × 169 cmRijksmuseum, Amsterdam
Rembrandt Harmensz. van Rijn 012.jpg
Portret Margarethy de Geerok. 1660130,5 × 97,5 cmNational Gallery w Londynie
61017Portrait of Margaretha de Geer.jpg
Autoportret1660111 × 85 cmLuwr, Paryż
Rembrandt, Auto-portrait, 1660.jpg
Portret Tytusa w stroju mnichaok. 166079,5 × 67,7 cmRijksmuseum, Amsterdam
Rembrandt Harmensz. van Rijn 103.jpg
Sprzysiężenie Claudiusa Civilisa1661196 × 309 cmStatens Konstmuseer, Sztokholm,
Bataafseeed.jpg
Artysta jako św. Paweł166191 × 77 cmRijksmuseum, Amsterdam
Rembrandt Harmensz. van Rijn - Zelfportret als de apostel Paulus - Google Art Project.jpg
Autoportretok. 1661–1662Londyn, Fundacja Iveagh
Święty Mateusz z aniołem166196 × 81 cmLuwr, Paryż
Rembrandt Harmensz. van Rijn 049.jpg
Dwóch Afrykańczyków166177,8 × 64,4 cmMauritshuis, Haga
Rembrandt Harmensz. van Rijn 157.jpg
Syndycy cechu sukienników1662191,5 × 279 cmRijksmuseum, Amsterdam
Rembrandt - Klesveverlaugets forstandere i Amsterdam.jpg
Żydowska narzeczonaok. 1662121,5 × 166,5 cmRijksmuseum, Amsterdam
Rembrandt Harmensz. van Rijn - Het Joodse bruidje.jpg
Król Ozjasz porażony trądem1663Derbyshire, Chatsworth House
Homer1663107 × 82 cmMauritshuis, haga
Rembrandt Harmensz. van Rijn 061.jpg
Lukrecja1664120 × 101 cmNational Gallery of Art, Waszyngton
Rembrandt van Rijn - Lucretia - Google Art Project.jpg
Lukrecja1666110.2 cm x 92.3Minneapolis Institute of Arts
Rembrandt lucretia.jpg
Powrót syna marnotrawnego1668262 × 205 cmErmitaż, Petersburg,
Rembrandt-The return of the prodigal son.jpg
Autoportretok. 166882,5 × 65 cmWallraf-Richartz-Museum, Kolonia
Rembrandt Harmensz. van Rijn 142.jpg
Portret rodziny1668–1669126 × 167 cmHerzog-Anton-Ulrich Museum, Brunszwik
Rembrandt Harmensz. van Rijn 050.jpg
Autoportret166986 × 70,5 cmNational Gallery w Londynie
Rembrandt, Self Portrait at the Age of 63.jpg
Autoportret166965,4 × 60,2 cmMauritshuis, Haga,
Rembrandt Harmensz. van Rijn 134.jpg
Starzec Symeon i Dzieciątko Jezus w świątyni1661–166998,5 × 79,5 cmMuzea w Sztokholmie
61049 Simeon in the Temple.jpg

Obrazy o kwestionowanym autorstwie

TytułRokWymiary (cm)Miejsce przechowywaniaIlustracja
Portret Maertena Soolmansa[8]163471,2 × 53Muzeum Narodowe w Warszawie
Rembrandt Maerten Soolmans 01.jpg
Portret Maertena Soolmansa (obraz paryski)1634207 × 132,5Kolekcja Rotschild, Paryż
Rembrandt, Portrait of Maerten Soolmans, 1634.jpg
Saskia[9]164372 × 59 cmGemäldegalerie, BerlinRembrandt, Harmenszoon van Rijn - Saskia van Uylenburgh - 1643.jpg
Portret starego mężczyzny[9]164372,5 × 58,5 cmOpactwo Woburn, WoburnBoaz by Rembrandt.jpg
Święty Bartłomiej1657122,7 × 99,7 cmTimken Museum of Art, San Diego
Rembrandt 51030.jpg
Paweł Apostołok. 1657131,5 × 104,4 cmNational Gallery of Art, Waszyngton
Saint Paul, Rembrandt van Rijn (and Workshop?), c. 1657.jpg

Dzieła Rembrandta w Polsce

Grafiki i akwaforty

Trzy krzyże – 1653, Muzeum Narodowe w Warszawie

Obrazy

W Polsce znajdują się trzy obrazy Rembrandta. Jeden z nich (Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem), przechowywany jest w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, a dwa pozostałe na Zamku Królewskim w Warszawie (są to: Uczony przy pulpicie, znany też jako Ojciec żydowskiej narzeczonej i Dziewczyna w ramie obrazu, także: Żydowska narzeczona – nie mylić z innym obrazem o tym tytule z Rijksmuseum; oba powstały w 1641 roku).

O ile kwestia autorstwa Pejzażu z miłosiernym Samarytaninem nie podlegała wątpliwości, o tyle w przypadku dwóch pozostałych dzieł dopiero w 2006 roku oficjalnie potwierdzono, że namalował je Rembrandt. Obrazy te, zakupione przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, trafiły później w ręce rodziny Lanckorońskich, a następnie zostały przejęte przez gestapo. Po wojnie rodzinie udało się je odzyskać. W 1994 Karolina Lanckorońska przekazała swoją kolekcję w darze dla Narodu Polskiego i w ten sposób na Zamek trafiły oba dzieła Rembrandta.

Przypisy

 1. Saskia van Uylenburgh, the Wife of the Artist. National Gallery of Art, Washington. [dostęp 2019-07-12]. (ang.).
 2. Anthony Bailey, Rembrandt’s House: Exploring the World of the Great Master, I.B.Tauris, 2014, s. 71, ISBN 978-0-85773-783-0 [dostęp 2019-07-12] (ang.).
 3. Laura Cumming, Rembrandt and Saskia: a love story for the ages, www.theguardian.com, 30 grudnia 2018 [dostęp 2019-07-12] (ang.).
 4. Rembrandt - First Amsterdam period (1631–1635/36), [w:] Encyclopædia Britannica [online] [dostęp 2019-07-12] (ang.).
 5. A very modern 17th-century art dealer, www.telegraph.co.uk, 6 czerwca 2006 [zarchiwizowane z adresu 2006-07-20] (ang.).
 6. Stefano Zuffi, Tamara Łozińska (tłumaczenie): Rembrandt. Warszawa: HPS, 2006, s. 82. ISBN 83-60529-02-7.
 7. Na podstawie A Web Catalogue of Rembrandt Paintings (katalogu dzieł Rembrandta).
 8. Obraz odrzucony, stworzony przez ucznia Rembrandta.
 9. a b The Schwartzlist: 319 Chopped liver at Woburn Abbey. garyschwartzarthistorian.nl, 30 marca 2010. [dostęp 2016-10-22]. (niderl.).

Bibliografia

 • R. Avermaete, Rembrandt i jego czasy, Warszawa 1978.
 • M. Bockemuehl, Rembrandt. Tajemnica objawionej formy, Kolonia 2006.
 • A. Chudzikowski, Rembrandt van Rijn, Warszawa 1972.
 • D. De Jong, Rembrandt, książę malarzy, Warszawa 1961.
 • A. Dobrzycka, Rembrandt, Warszawa 1958.
 • D. M. Field, Rembrandt, Warszawa 2007.
 • J. Hodge, Rembrandt, Kraków 1994.
 • J. Kuzniecow, Rembrandt, Warszawa 1988.
 • H. W. van Loon, Życie i czasy Rembrandta, Warszawa 1950.
 • T. Mańkowski, Obrazy Rembrandta w galerii Stanisława Augusta, Kraków 1929.
 • J. Michałkowa, Rembrandt, Warszawa 1960.
 • J. Michałkowa, J. Białostocki, Rembrandt w oczach współczesnych, Warszawa 1957.
 • M. Monkiewicz, Rembrandt, [w:] Sztuka świata, t. 7, Warszawa 1994 s. 137–159.
 • M. Rostworowski, Rembrandta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, Warszawa 1980.
 • S. Stopczyk, Biblia Rembrandta, Warszawa 1960.
 • S. Zuffi, Rembrandt, Warszawa 2000.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

The Nightwatch by Rembrandt.jpg
Frans Banning Cocq, heer van purmerlant en Ilpendam, Capiteijn Willem van Ruijtenburch van Vlaerdingen, heer van Vlaerdingen, Luijtenant, Jan Visscher Cornelisen Vaendrich, Rombout Kemp Sergeant, Reijnier Engelen Sergeant, Barent Harmansen, Jan Adriaensen Keyser, Elbert Willemsen, Musketier Jan Clasen Leydeckers (behind the Lieutenant in Yellow blowing into the powder pan of a musket which once belonged to Jan Snedeker), Jan Ockersen, Jan Pietersen bronchorst, Harman Iacobsen wormskerck, Jacob Dirksen de Roy (the Governor on far left of the cut off section of the painting), Jan vander heede, Walich Schellingwou, Jan brugman, Claes van Cruysbergen, Paulus Schoonhoven
Rembrandt Harmensz. van Rijn 008.jpg
Rembrandt’s second anatomy lesson is a fragment of a group portrait. In 1723 most of the canvas was destroyed by fire. The remaining central section shows Dr Jan Deijman performing an autopsy on a dead men’s brains. The assistant is holding the top of the skull. Rembrandt has presented the dead man in a foreshortening so that the dissecting table appears to be protruding out of the picture.
Portrait-of-an-Old-Jew.jpg
Portrait of an Old Man in an Armchair
Rembrandt Harmensz. van Rijn 061.jpg

One of two surviving painting of a series of seven by Rembrandt, Guercino, Matia Preti, Salvator Rosa, and Giacinto Brandi.

Parts were removed from all four sides as a result of fire damage, following an earthquake that struck Antonio Ruffo's palace in Messina in 1783. Only two fingers remained of the pupils that were present in the complete painting.
Bataafseeed.jpg
One of the painters commissioned to make a ‘Batavian’ painting for the new Amsterdam town hall was Rembrandt van Rijn (1606-69). Rembrandt chose the moment of the oath of the Batavians in the sacred grove, as described by Tacitus, Histories IV, 14. Civilis, with crown and sword, is the main protagonist of the composition. Unlike his fellow painters, Rembrandt decided to depict Civilis with one blind eye, as some of the sources had described his appearance. In 1662 it was reportedly on display at the town hall, but shortly afterwards, it was removed from the building. The painting, originally measuring more than 5 by 5 metres, was reduced to about 2 by 3 metres, which incidentally makes Civilis`s blind eye more clearly visible.
Rembrandt - Samson threatened his father-in-law - Google Art Project.jpg
an dem Stoffband um seine Taille hängt ein gebogenes Schwert mit goldenem Handgriff, ähnlich einem arabischen saif. Seine Haare, die Quelle seiner Kraft werden von einem juwelenbesetzten Stirnband gehalten. Zwei junge schwarze Pagen begleiten ihn
Rembrandt. A Polish Nobleman. 1637.PNG
Half figure of a man in oriental costume. Jan Nowak-Jezioranski identifies him as Andrzej Rej, a grandson of Mikołaj Rej, a leading Polish poet and prose writer of the Renaissance. Andrzej Rej (ca. 1584-1641) was a governor of Libusza, Calvinist activist, and a diplomat who was sent on a diplomatic mission in 1637 to the Danish, Dutch and English courts. Other sources identify the sitter as John III Sobieski, King of Poland.
Rembrandt Harmensz. van Rijn 012.jpg
St Peters'denial. With his left hand the disciple Peter makes a gesture of denial in response of the accusations made by Caiaphas' maidservant, who is standing next to him holding a candle. To the left two soldiers in armor are present, one of whom is sitting at a table. To the right a chained Christ looks over his shoulder while he is being taken away.
Saint Paul, Rembrandt van Rijn (and Workshop?), c. 1657.jpg
Rembrandt van Rijn (and Workshop?) (Dutch, 1606 - 1669 ), The Apostle Paul, c. 1657, oil on canvas, Widener Collection
Rembrandt, Self Portrait at the Age of 63.jpg
Rembrandt, Self Portrait at the Age of 63. National Gallery. Oil on canvas. 86 x 70.5 cm. NG221. Not on display
The Blinding of Samson (SM 1383).png
the blinding of Samson · violent death by blinding · story of Samson and Delilah (Judges 16:4-21) · fighting · cave, grotto · darkness · rays of natural light · Biblical portrayal · historical narration · force · Samson · Delilah · woman · man · group of people · man · recumbent (male) · standing man · figure seen from the back · woman · standing woman (standing people) · group of people · physiognomy · sky · vessel · fabric · drapery · baldachin · pearl bracelet · bracelet · pearl · head ornament · earring · belt · dress · shock of hair · lock · trousers · cloth · fist · blood (human) · drop of blood · combat · gesticulation · eye (human) · dagger · armour · suit of armour · bondage · chain (mechanical device) · bird's feather · beret · shield · helmet · soldier · fur cap · head covering · cuirass · harem pants · shirt · barefootedness · sword · lance · Nazirite · Philistine · Old Testament · movement (design element) · murder · force · assault · brutality · betrayal · lie · go blind · powerlessness · surprise · hero · beloved (female) · humiliation · war · superiority · strength · arrest · breach of faith · secret · cave · kris · partisan · traditional costume · seduction · wine jug · deceit · defencelessness · lighting design · silhouette shape · pentimento · bedroom · lap · time · ocean · vulnerability · pain · churning · shocking · disgusting · alarming · depressing · aggressiveness · unrest · tension · danger · pain · drama · heaviness
Rembrandt - Parable of the Laborers in the Vineyard.jpg
The Parable of the Laborers in the Vineyard. 1637. Oil on panel. The Hermitage, St. Petersburg, Russia. [1]
Rembrandt autograph.svg
Autor: Erackron, Licencja: CC BY-SA 3.0
Een gevectoriseerde handtekening van Rembrandt.
51028.jpg
This image is available from the Netherlands Institute for Art History
under digital ID 39160.
Rembrandt Harmensz. van Rijn 073.jpg
Second painting of Rembrandt's Passion Cycle for Frederick Henry, Prince of Orange
Rembrandt van Rijn - Titus at his Desk - Google Art Project.jpg
Portrait of Titus van Rijn (1641-1668), Rembrandt's son with Saskia van Uylenburgh.
Rembrandt - Deposition from the Cross - WGA19112.jpg

Zdjęcie z krzyża

label QS:Lit,"La Deposizione"
label QS:Lja,"キリスト降架"
label QS:Lfr,"La Déposition"
label QS:Lpl,"Zdjęcie z krzyża"
label QS:Lnl,"De kruisafneming"
label QS:Lde,"Die Kreuzabnahme"
label QS:Len,"The Deposition"
label QS:Lvec,"La Deposission"
label QS:Lmk,"Симнување од крстот"
label QS:Les,"El Descendimiento de la cruz"
. Part of Rembrandt's Passion Cycle for Frederick Henry, Prince of Orange.
Rembrandt Self-portrait (Kenwood).jpg
A late self portrait by Rembrandt, from the period when he had lost most of his fortune.
Rembrandt - Aristotle with a Bust of Homer - Google Art Project.jpg
Part of a series of seven paintings, which also included Homer by Rembrandt (File:Rembrandt Harmensz. van Rijn 061.jpg), Alexander the Great by Rembrandt (lost), The Cosmographer by Guercino (lost), Dionysius of Syracuse by Matia Preti (lost), The Philosopher Archita Tarantino by Salvator Rosa (lost) and The Philosopher or Jerome by Giacinto Brandi (lost).
Rembrandt Maerten Soolmans 01.jpg
Portret młodzieńca w kapeluszu z autentyczną sygnaturą Rembrandta. Data „1634”, nabyty w 1779 do galerii Stanisława Augusta. Do 1939 w Łazienkowskim Pałacu na Wodzie; w czasie II wojny wywieziony przez Niemców do Krakowa i podarowany generalnemu gubernatorowi Frankowi przez gubernatora okręgu warszawskiego Ludwiga Fischera (jako oryginalny obraz Rembrandta). Rewindykowany. Włączony do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Galeria Malarstwa Obcego.
Landscape with the Good Samaritan - Rembrandt.jpg
Landscape with the Good Samaritan, Rembrandt, 1638, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie
Rembrandt concert.jpg
Allegorical music party. To the left a man in oriental dress and a turban is playing the viol. Right beside him a man plays the harp. A young woman is sitting next to a table with an opened song book on her lap while singing. Behind her an older woman with headscarf watches on. Scattered on the floor are musical instruments (a lute, a violin) and piles of books. On the wall a painting showing Lot Fleeing Sodom can be seen.
Rembrandt-Belsazar.jpg
According to Daniel 5:1-31, King Belshazzar of Babylon takes sacred golden and silver vessels from the Jewish Temple in Jerusalem by his predecessor Nebuchadnezzar. Using these holy items, the King and his court praise 'the gods of gold and silver, bronze, iron, wood, and stone'. Immediately, the disembodied fingers of a human hand appear and write on the wall of the royal palace the words "MENE", "MENE", "TEKEL", "UPHARSIN"
Rembrandt van Rijn 184.jpg
Bust of Rembrandt facing right, wearing a Gorget underneath a white colar. He is looking at the viewer.
Abraham and son.jpg
Ofiarowanie Izaaka