Resor

Resor piórowy półeliptyczny

Resor – element resorujący, który najczęściej ma postać sprężyny wielopłytkowej utworzonej z płaskowników stalowych, zwanych piórami.

Pióra resoru wykonuje się głównie ze stali sprężynowej oraz poddaje się obróbce cieplnej i niekiedy kulkowaniu. Pióra mogą być wykonane również z tworzyw sztucznych. Pióra są wygięte, przy czym promień krzywizny zależy od długości pióra.

Resor piórowy odgrywa równocześnie rolę elementu prowadzącego i resorującego. Z uwagi na tarcie występujące pomiędzy poszczególnymi piórami, resor posiada również własności tłumiące. Jednak to zjawisko nie jest pożądane (wpływa na pogorszenie komfortu) i w celu jego ograniczenia stosuje się przekładki teflonowe, funkcję tłumiącą powierzając amortyzatorom.

Resory piórowe występują również w postaci pojedynczych piór.

Najczęściej stosowany resor to resor półeliptyczny który jest umieszczony równolegle do podłużnej osi pojazdu oraz zamocowany przegubowo obydwoma końcami do ramy lub nadwozia, a także podparty w środku osią nośną lub pochwą mostu napędowego. Ten typ resoru jest powszechnie stosowany w zawieszeniach zależnych.

W niektórych pojazdach, np. w Polskim Fiacie 126p, zastosowano poprzeczny resor piórowy w zawieszeniu przednim (niezależnym). Pełni on również funkcję stabilizatora.

eliptycznySpring 3 (PSF).png
półeliptycznySemi elliptic spring and mounting (Manual of Driving and Maintenance).jpg
3/4-eliptycznyBack axle suspension springs.jpg
ćwierćeliptycznyQuarter elliptic spring mounting (Manual of Driving and Maintenance).jpg
poprzecznyTransverse leaf spring (Manual of Driving and Maintenance).jpg

Media użyte na tej stronie

Semi elliptic spring and mounting (Manual of Driving and Maintenance).jpg
Semi elliptic spring and mounting (Manual of Driving and Maintenance).jpg
Quarter elliptic spring mounting (Manual of Driving and Maintenance).jpg
Quarter elliptic spring mounting (Manual of Driving and Maintenance).jpg
Leafs1.jpg
A picture of a traditional leaf spring.
Transverse leaf spring (Manual of Driving and Maintenance).jpg
Transverse leaf spring (Manual of Driving and Maintenance).jpg
Back axle suspension springs.jpg

Fig. 177a Rear axle and suspension leaf springs of an early car chassis

Chassis fitted with three-quarter elliptic leaf springs for the rear-axle

The back axle uses the torque-tube method of location

Scans from 'The Book of the Motor Car', Rankin Kennedy C.E., 1912

See other images from this source in Scans from 'The Book of the Motor Car'
Spring 3 (PSF).png
Line art representation of leaf springs.