Resz

Fenickie resz
Hebrajskie Resz w kroju pisma (od prawej): nowoczesnym bezszeryfowym i tradycyjnym

Resz (ר ,ر) – dwudziesta litera alfabetów semickich, m.in. alfabetu fenickiego, alfabetu aramejskiego, alfabetu arabskiego, alfabetu hebrajskiego o wartości numerycznej 200. W hebrajskim odpowiada dźwiękowi [r], jak np. rechow (ulica) רחוב .

Media użyte na tej stronie

Phoenician res.svg
Phoenician letter res
Hebrew letter resh.png
hebrew letter resh