Rezerwat biosfery

Rezerwat biosfery (ang. biosphere reserve) – wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze.

Rezerwaty biosfery na świecie powstały w ramach programu UNESCO MAB (ang. Man and the Biosphere, pol. Człowiek i biosfera).

Według Ramowego statutu światowej sieci rezerwatów biosfery, powstałej w 1995, rezerwaty te są tworzone, aby promować i demonstrować zrównoważony związek człowieka z biosferą. Artykuł 4. stanowi, że rezerwat biosfery obejmuje mozaikę ekosystemów. W ramach tych rezerwatów znajdują się ekosystemy reprezentatywne dla głównych biomów danego kraju. Celem powstania tych rezerwatów jest stworzenie miejsc ochrony, obserwacji i badań. W ramach każdego rezerwatu tego typu wyróżnia się strefę centralną (core zone), buforową (buffer zone), czyli zabezpieczającą oraz przejściową (transition zone).

W czerwcu 2010 r. było 564 rezerwatów biosfery w 109 krajach, z tego 10 w Polsce, dla porównania w 2002 r. 408 w 94 krajach.

Liczba rezerwatów biosfery w poszczególnych krajach w 2013

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Biosphere Reserves.svg
Map showing the number of biosphere reserves per country