Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 478

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 478
Data uchwalenia

20 sierpnia 1980

Dotyczy

terytoria okupowane przez Izrael

Uchwalona

14 głosów za, bez głosów sprzeciwu

Wstrzymujący się

Stany Zjednoczone

Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 478, przyjęta 20 sierpnia 1980 r. Jest następstwem nieprzestrzegania przez Izrael rezolucji 476 z 30 czerwca 1980 r. oraz jest reakcją na uchwalenie przez Kneset w dniu 30 czerwca 1980 r. ustawy o randze konstytucyjnej – „Ustawa Zasadnicza: Jerozolima, Stolica Izraela”[1] w której mowa o Jerozolimie jako „całej i zjednoczonej stolicy Izraela”[2].

Rezolucja:

  • Potępia uchwalenie przez Izrael przepisów dotyczących Jerozolimy i odmowę zastosowania się do odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa.
  • Potwierdza, że uchwalenie przepisów dotyczących Jerozolimy przez Izrael stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego.
  • Określa, że wszystkie środki legislacyjne i administracyjne oraz działania podjęte przez Izrael, Mocarstwo okupacyjne, które zmieniły lub mają na celu zmianę charakteru i statusu Świętego Miasta Jerozolimy, a w szczególności ostatnie przepisy dotyczące Jerozolimy, są nieważne.
  • potwierdza również, że działanie to stanowi poważną przeszkodę w osiągnięciu wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie

W rezolucji wezwano państwa członkowskie do wycofania swoich misji dyplomatycznych z tego miasta[3].

Większość państw z ambasadami w Jerozolimie przeniosła swoje ambasady do Tel Awiwu, Ramat Gan lub Herclijy po przyjęciu rezolucji 478. Po wycofaniu Kostaryki i Salwadoru w sierpniu 2006 r. żaden kraj nie utrzymał swojej ambasady w Jerozolimie do maja 2018 r. Po decyzji prezydenta Trumpa w grudniu 2017 r. Stany Zjednoczone przeniosły ambasadę USA z Tel Awiwu do Jerozolimy 14 maja 2018 r.[4]

Przypisy