Rozmagnesowanie

Uzwojenie demagnetyzacjne nawinięte na okręcie
ORP Warszawa na beczkach. Na burcie wisi rama z sondami magnetometru.
Pływająca stacja demagnetyzacyjna SD-13 na tle Brzegowej Stacji Demagnetyzacyjnej.
Na pierwszym planie beczka poligonu demagnetyzacyjnego.
Amperomierze stałych uzwojeń demagnetyzacyjnych na trałowcu ORP Mielno.

Rozmagnesowanie, demagnetyzacja (demag) – usunięcie namagnesowania np. narzędzi, okrętów itp.

Wykonuje się je zanikającym, przemiennym polem magnetycznym. Małe przedmioty (narzędzia, maski kineskopów) rozmagnesowuje się przesuwając je przez cewkę zasilaną prądem zmiennym z sieci.

Do rozmagnesowania detali w zależności od ich wielkości i kształtu stosuje się:

  • przenośne listwy demagnetyzujące
  • stoły demagnetyzujące
  • bramki demagnetyzujące

Dla większych np. okrętów metoda ta jest mało skuteczna. Dla małych jednostek pływających stosowana była z miernym skutkiem w NRD. Została zarzucona.

Statki i okręty rozmagnesowują brzegowe albo pływające stacje demagnetyzacyjne. W celu rozmagnesowania nawijają uzwojenia bezpośrednio na okręcie. Rozmagnesowanie przeprowadzają gwałtownie rozładowując baterie kondensatorów, zasilając z przetwornicy wirowej albo agregatów demagnetyzacyjnych. Dawniej stosowane były do tego celu także wyeksploatowane baterie akumulatorów okrętów podwodnych.

W Polsce kontrolę pola magnetycznego okrętów przeprowadza się w czasie okresowego przepływania przez bramki przy torpedowni "Formozie". Tam także można korygować pole przełączając stałe uzwojenia demagnetyzacyjne. Dokładne pomiary i regulacje przeprowadza się na poligonie demagnetyzacyjnym.

Rozmagnesowanie zabezpiecza przed magnetycznymi minami morskimi.

Stała stacja demagnetyzacyjna znajduje się w VIII basenie portu w Gdyni.

W Polsce używano od 1955 pływających stacji demagnetyzacyjnych: "SD-20", "SD-21" i "SD-22", zastąpionych od 1971 przez okręty projektu B208 ("SD-11", "SD-12" i "SD-13"). Pływające stacje demagnetyzacyjne były ponadto produkowane seryjnie przez polskie stocznie dla ZSRR.


Media użyte na tej stronie

ORP Mielno GSD 1.jpg
Autor: Topory, Licencja: CC BY-SA 3.0
Trałowiec w basenie Prezydenta w Gdyni. Manewry Baltops 2012. Amperomirze stałych uzwojeń demagnetyzacyjnych na trałowcu ORP Mielno.
Brzegowa Stacja Demagnetyzacyjna.jpg
Autor: Topory, Licencja: CC-BY-SA-3.0

Pływająca stacja demagnetyzacyjna SD-13 na tle Brzegowej Stacji Demagnetyzacyjnej.

Na pierwszym planie beczka poligonu demagnetyzacyjnego. Gdynia. 15 VIII 2004r.
Ivan Gren landing ship (1).jpg
Autor: OlegErm, Licencja: CC BY-SA 4.0
Размагничивание БДК "Иван Грен"
ORP Warszawa od dziobu.jpg
Autor: Zbigniew Żola, Licencja: CC-BY-SA-3.0
ORP Warszawa