Ruch Narodowy

Ruch Narodowy
Ilustracja
Państwo

 Polska

Skrót

RN

Prezes

Robert Winnicki

Data założenia

11 listopada 2012[1]

Adres siedziby

ul. Stanisława Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa

Ideologia polityczna

nacjonalizm, narodowy konserwatyzm, narodowy katolicyzm, eurosceptycyzm, narodowa demokracja, nacjonalizm polski, militaryzm

Poglądy gospodarcze

nacjonalizm gospodarczy, protekcjonizm, ordoliberalizm, liberalizm gospodarczy

Barwy

     biel
     czerwień

Obecni posłowie
5/460
Obecni senatorowie
0/100
Obecni eurodeputowani
0/52
Obecni radni wojewódzcy
0/552
Strona internetowa
Logotyp najczęściej używany przez Ruch Narodowy
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska
Pikieta w dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, napis (ang. ) „Unia Europejska to rak, nacjonalizm jest rozwiązaniem” – Rzeszów, 2014

Ruch Narodowy (RN) – polskie ugrupowanie polityczne powstałe 11 listopada 2012 (jako porozumienie organizacji narodowych), o charakterze nacjonalistycznym, konserwatywnym, narodowo-katolickim i eurosceptycznym. 10 grudnia 2014 założone jako partia polityczna, która została zarejestrowana 11 lutego 2015. 16 stycznia 2017 wykreślona z ewidencji, 28 lutego 2018 zarejestrowana ponownie. Od 2019 wchodzi w skład federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Historia

Powołanie Ruchu Narodowego ogłoszono 11 listopada 2012 po Marszu Niepodległości. Ugrupowanie współtworzyło kilkadziesiąt organizacji[2], które podpisały deklarację ideową (wśród nich znalazły się m.in. Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny – który 28 sierpnia 2015 opuścił RN[3] – oraz jedyna w tym gronie partia polityczna, Unia Polityki Realnej[4]). Organem kierowniczym RN była Rada Decyzyjna[4].

I kongres Ruchu Narodowego miał miejsce 8 czerwca 2013 w Warszawie. W kongresie uczestniczyło ponad 1000 osób z kraju i zagranicy[5]. Honorowym gościem kongresu był Rafał Ziemkiewicz. Reprezentanci ugrupowań współtworzących ruch podpisali wówczas deklarację ideową Ruchu Narodowego. II kongres Ruchu Narodowego miał miejsce 3 maja 2014 w Warszawie. Honorowymi gośćmi kongresu byli Leszek Żebrowski, Stanisław Michalkiewicz oraz Márton Gyöngyösi z węgierskiej partii Jobbik[6]. Odczytano również listy nadesłane przez sojuszników Ruchu: Roberto Fiore z Forza Nuova (Nowa Siła) oraz liderów hiszpańskiej Democracia Nacional. Podczas kongresu przyjęto postulaty programowe.

7 stycznia 2014 Ruch Narodowy ogłosił start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku. Planowanymi kierunkami działania Ruchu w Europarlamencie były m.in.: budowa Europy Ojczyzn zamiast „eurofederalizmu” poprzez wypowiedzenie traktatu lizbońskiego, walka z ideologią gender, promowanie polskiej polityki historycznej na forum unijnym, zabieganie o prawa Polaków za granicą (w szczególności na Litwie), odstąpienie od pakietu klimatycznego, a także promowanie polskiego górnictwa i energetyki opartej na węglu[7]. Komitet Ruchu Narodowego zarejestrował listy we wszystkich okręgach wyborczych[8]. W wyborach na Ruch Narodowy zagłosowało 98 626 osób, co dało 1,4% głosów (oraz 9. miejsce spośród wszystkich komitetów)[9].

W wyborach uzupełniających do Senatu 7 września 2014 kandydat Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, uzyskał 1082 głosy (6,42%), co uplasowało go na 3. miejscu spośród 6 kandydatów w okręgu nr 47[10].

W wyborach samorządowych w 2014 RN zarejestrował listy do sejmików we wszystkich województwach, w prawie wszystkich okręgach wyborczych. W skali kraju uzyskał 1,57% głosów i nie otrzymał żadnego mandatu radnego. RN startował również na niższym szczeblu – wystawił m.in. kandydatów na prezydentów miast: Wrocławia (Roberta Winnickiego) i Lublina (Mariana Kowalskiego). Uzyskali oni niewielkie poparcie. W marcu 2015 wspólny kandydat Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy w wyborach na prezydenta Zielonej Góry Krzysztof Bosak zajął 3. miejsce, uzyskując 1716 głosów (4,45%)[11][12]. Komitet RN i KNP nie uzyskał mandatów w radzie miasta.

Partia

10 grudnia 2014 ogłoszono powstanie partii Ruch Narodowy. Prezesem został Robert Winnicki, a wiceprezesami Krzysztof Bosak, Bartosz Józwiak (prezes UPR, która jednak nie została rozwiązana), Marian Kowalski, Maciej Migus i Artur Zawisza[13].

17 grudnia 2014 liderzy Ruchu Narodowego oficjalnie zaprezentowali Mariana Kowalskiego (byłego rzecznika ONR, a wcześniej wieloletniego działacza UPR) jako kandydata w wyborach prezydenckich w 2015[14]. Hasło, pod jakim wystartował kandydat RN, to „Silny człowiek na trudne czasy”[15]. W przeprowadzonych 10 maja wyborach zajął 9. miejsce, zdobywając 77 630 głosów, co stanowiło 0,52% głosów ważnych[16]. Przed II turą wyborów Zarząd Główny Ruchu Narodowego zwrócił się do dwóch kandydatów w tym etapie z pytaniem o ustosunkowanie się do wybranych kwestii programowych[17], a wobec nieuzyskania od nich odpowiedzi w tym zakresie podjął decyzję o nieudzieleniu poparcia żadnemu z nich[18]. UPR jednak poparła wcześniej Andrzeja Dudę[19].

13 czerwca 2015 odbył się I kongres partii, na którym Robert Winnicki utrzymał stanowisko prezesa[20]. Nowym wiceprezesem RN z ramienia UPR (zastępując Bartosza Józwiaka, który w tym samym roku wystąpił z RN) został Piotr Lisiecki[21]. Pod koniec sierpnia 2015 Marian Kowalski został odwołany ze stanowiska wiceprezesa partii[22] (we wrześniu z niej wystąpił).

Przed wyborami parlamentarnymi w 2015 RN zawarł porozumienie w sprawie startu z list ruchu Kukiz’15. Kandydaci do Sejmu RP popierani przez RN znaleźli się na listach wyborczych w większości okręgów[23] (ponadto nieliczni członkowie RN wystartowali też z list KORWiN i KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”). Mandaty posłów na Sejm VIII kadencji z list komitetu Kukiz’15 uzyskało pięciu przedstawicieli Ruchu Narodowego (Adam Andruszkiewicz, Sylwester Chruszcz, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski i Robert Winnicki)[24] oraz pięć innych osób popieranych przez partię (Marek Jakubiak, Jakub Kulesza z UPR, Jarosław Porwich, Anna Siarkowska i Rafał Wójcikowski).

23 kwietnia 2016 rada polityczna RN zarekomendowała posłom RN utworzenie odrębnego koła w Sejmie[25]. Klub Kukiz’15 opuścił jednak (w maju) jedynie prezes RN Robert Winnicki, który po opuszczeniu RN przez pozostałych posłów pozostał jedynym reprezentantem tej partii w parlamencie.

10 grudnia tego samego roku odbył się kongres programowy RN pod hasłem „Suwerenny Naród w XXI wieku”. Przemawiali na nim m.in. poseł Kornel Morawiecki (Wolni i Solidarni), Halina Nowina Konopka (Porozumienie Polskie), Marian Piłka (Prawica Rzeczypospolitej), a także inni goście – Mariusz Dzierżawski, Jacek Bartyzel, Grzegorz Braun, Jerzy Robert Nowak i Gabriel Janowski. Ponadto przedstawiciel KNP odczytał list od ówczesnego prezesa tej partii Michała Marusika[26].

W wyniku niezłożenia w ustawowym terminie sprawozdania finansowego za 2015 rok, 16 stycznia 2017 RN został wykreślony z ewidencji partii politycznych, jednak wiosną tego samego roku złożono wniosek o ponowną rejestrację[27]. Sąd dokonał rejestracji partii 28 lutego 2018 (pod pełną nazwą „Ruch Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej”, jednak 12 października tego samego roku przerejestrowano partię ponownie na „Ruch Narodowy”)[28][29].

16 czerwca 2018 odbył się IV kongres RN, na którym Robert Winnicki pozostał prezesem, a Krzysztof Bosak – jako jedyny – wiceprezesem partii (na początku lutego 2019 został on I wiceprezesem, a funkcję II wiceprezesa objął Krzysztof Tuduj[30]; wcześniej z działalności w ugrupowaniu zrezygnował jeden z jego założycieli Artur Zawisza). Na kongresie gościli prezes KNP Stanisław Żółtek, prezes MW, rzecznik ONR, a także Grzegorz Braun, Mariusz Dzierżawski, Adam Wielomski, Maria Mirecka-Loryś i Jerzy Robert Nowak. Odczytano również list od Jacka Bartyzela[31] oraz odsłuchano nagranie Rafała Ziemkiewicza. Podpisana została „Deklaracja Niepodległości 2018”, w której zapowiedziano pracę na rzecz wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej[32].

W wyborach samorządowych w 2018 RN, podobnie jak cztery lata wcześniej, zarejestrował listy do sejmików we wszystkich województwach. W skali kraju uzyskał 1,26%, co było 9. wynikiem spośród wszystkich komitetów. W województwie warmińsko-mazurskim uzyskał 2,65% głosów, a w pozostałych regionach poniżej 2%. Wystawił kandydata na prezydenta Katowic Jakuba Kalusa, który uzyskał 1,5% głosów, zajmując przedostatnie, 6. miejsce[33]. Komitet wyborczy partii uzyskał 1 mandat w radach gmin. Ponadto związani z partią kandydaci zdobyli 1 mandat radnego powiatu (z listy PiS) oraz 3 w radach miast i gmin (z ramienia komitetów lokalnych bądź PiS)[34].

6 grudnia 2018 Robert Winnicki i Janusz Korwin-Mikke poinformowali, że RN i KORWiN zawarły porozumienie w sprawie wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019[35]. 27 lutego koalicja (do której przyłączyły się także mniejsze organizacje) przyjęła nazwę Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy[36]. Zarejestrowała ona listy we wszystkich okręgach wyborczych, znalazło się na nich 25 działaczy RN (w tym 4 na pierwszych miejscach)[37]. Konfederacja nie osiągnęła progu wyborczego. 28 czerwca zapowiedziano start Konfederacji także w jesiennych wyborach parlamentarnych[38]. 26 lipca 2019 poinformowano o zarejestrowaniu przez sąd koalicyjnej partii, ostatecznie pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość[39] (w tym samym miesiącu zarejestrowano także formalne skróty RN: „Konfederacja Ruch Narodowy” i „Konfederacja ProPolska”). Konfederacja WiN uzyskała w wyborach 11 mandatów poselskich, z czego 5 otrzymali przedstawiciele RN: Krzysztof Bosak, Krystian Kamiński, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak i uzyskujący reelekcję prezes partii Robert Winnicki.

18 stycznia 2020 na zjeździe elektorów kończącym prawybory prezydenckie, na kandydata Konfederacji w wyborach w tym samym roku wybrany został przedstawiciel Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak[40]; po nieodbyciu się głosowania został nim także w powtórzonych wyborach. Zajął 4. miejsce, otrzymując 1 317 380 (6,78%) głosów ważnych[41]. W II turze, podobnie jak cała Konfederacja, nie udzielił poparcia żadnemu z kandydatów.

Idee i program

Ruch Narodowy odwołuje się do Romana Dmowskiego, związanych z nim organizacji endeckich: Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, Związku Ludowo-Narodowego/Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego oraz przedstawicieli obozu narodowego: Tadeusza Bieleckiego, Kazimierza Kowalskiego, Jędrzeja Giertycha, Romana Rybarskiego, Stanisława Głąbińskiego, Jerzego Zdziechowskiego, Joachima Stefana Bartoszewicza, Stanisława Strońskiego, Stefana Sacha, Stanisława i Władysława Grabskich. Główną myślą RN jest nacjonalizm polski, partia powołuje się również na idee konserwatyzmu narodowego, deklaruje promowanie wartości narodowych oraz przychylność do Kościoła katolickiego (część działaczy ma sympatie tradycjonalistyczne oraz pro-life). Hasłem programowym RN jest „Tożsamość-Suwerenność-Wolność”. Określa się jako „partia antysystemowa”, zgłaszając postulat „budowy państwa narodowo-demokratycznego, zastępując nim demokrację liberalną opartą na etyce i podstawach moralnych wiary chrześcijańskiej”. Celem RN jest zasadnicza zmiana społeczna – tzw. „obalenie republiki Okrągłego Stołu”. Deklaruje się jako ruch społeczny będący siecią inicjatyw społecznych na rzecz suwerenności państwa i tożsamości narodowej. Przy braku hierarchicznej i organizacyjnej zależności, kieruje się wspólnymi symbolami, autorytetami oraz postulatami wyborczymi[42].

W przyjętej w styczniu 2013 deklaracji ideowej rada decyzyjna RN wskazała jej trzy główne elementy: tożsamość (narodu, rodziny, osoby), suwerenność (państwa, kultury, ekonomiczna) i wolność (słowa, gospodarowania, osoby); oraz zadeklarowała pracę nad przemianą ojczyzny, a jako wyznacznik działania zaakcentowała ideę narodu, rozumianego jako kulturowa wspólnota pokoleń[43]. RN postuluje walkę o suwerenność kraju, naprawę polityczną i gospodarczą państwa, obronę wolności jego obywateli oraz realizację w sferze kultury i polityki tradycyjnych wartości[44].

Podczas II Kongresu Ruchu Narodowego w 2014 ogłoszono program ugrupowania. Postulaty w nim zawarte to m.in.[43]:

 • likwidacja ZUS
 • połączenie podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne
 • „emerytura obywatelska” (świadczenie pozwalające utrzymać się na minimalnym poziomie, niezależne od wcześniejszych zarobków i czasu pracy)
 • kwota wolna od podatku przyznawana na każde dziecko w rodzinie
 • obniżenie podatku dochodowego pobieranego od mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm
 • przywrócenie podatku obrotowego w miejsce podatku CIT
 • ustanowienie konstytucyjnego limitu zadłużenia finansów publicznych
 • ochrona życia od poczęcia
 • pełna jawność finansów publicznych (w tym umów oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym)
 • dozbrojenie Wojska Polskiego
 • wprowadzenie powszechnej obrony terytorialnej
 • strzelnica w każdym powiecie
 • poszerzenie dostępu do broni
 • wpisanie do konstytucji gwarancji narodowej własności polskiej ziemi
 • wypowiedzenie traktatu lizbońskiego i zastąpienie go „traktatem suwerennościowym”
 • wypowiedzenie pakietu energetyczno-klimatycznego i paktu fiskalnego UE
 • promowanie historii Polski na świecie (w tym walka z przypisywaniem Polakom odpowiedzialności za Holocaust)
 • zwalczanie „ideologii gender” w przestrzeni publicznej
 • dążenie do niezależności energetycznej Polski (wsparcie dla wydobywania gazu łupkowego oraz budowy elektrowni atomowych)

W programie znalazły się sformułowania, jak „Europa ojczyzn zamiast eurokołchozu” czy „Stop propagandzie pederastów i ideologii gender”[43].

Ruch Narodowy w kwestiach społecznych prezentuje konserwatywne stanowisko. Według programu przedstawionego podczas drugiego kongresu w 2014, fundamentem cywilizacji polskiej są wartości chrześcijańskie, a sojusznikiem tradycyjny Kościół katolicki. RN odwołuje się również do tradycji i dziedzictwa antycznego Rzymu: My jesteśmy Rzymianami, jesteśmy synami i córkami Rzymu antycznego, Rzymu w rozumieniu katolickim, jesteśmy dziedzicami Wiecznego Rzymu – Robert Winnicki podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchu Narodowego, 3 maja 2014. Postęp cywilizacyjny, który miał dokonać się w Polsce dzięki funduszom unijnym, traktowany jest jako częściowa rekompensata za straty, jakie Polska poniosła w związku z jednostronnym otwarciem rynku w okresie przedakcesyjnym, przy jednoczesnym uzależnieniu polskiego sektora bankowego od kapitału zagranicznego[45]. Partia odwołuje się także do militaryzmu[46].

10 grudnia 2016 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbył się Kongres Programowy Ruchu Narodowego pod hasłem „Suwerenny Naród w XXI wieku”, podczas którego został zaprezentowany program polityczno-wyborczy RN pod tym samym tytułem. Postuluje on m.in. „zastąpienie starych elit nowymi”, „oddanie narodowi suwerenności” (poprzez wystąpienie z UE) oraz „budowę państwa narodowo-demokratycznego opartego na zasadach etyki chrześcijańskiej”. Zaprezentowany został także plan pomocy polskim rodzinom. W programie znalazły się postulaty poszerzenia dostępu do broni, militaryzacji, wprowadzenia kary śmierci za najcięższe przestępstwa, ochrony życia poczętego oraz sprzeciw wobec przyjmowania muzułmańskich uchodźców i postulat zaostrzenia kontroli granicznej z Ukrainą wobec wielkiego napływu imigrantów z tego kraju[47][48].

Gospodarka

W 2014 Krzysztof Bosak podczas II kongresu RN przedstawił zarys programu gospodarczego. Według RN możliwe jest łączenie szerokiego zakresu wolności gospodarczych z konstruktywnym podejściem do państwa, urządzonego w oparciu o zasady gospodarności i pomocniczości. Krzysztof Bosak stwierdził, że do takich samych wniosków doszli endeccy ekonomiści i przedstawiciele ordoliberalnej szkoły ekonomicznej[49][50]. Zapowiedziano powołanie Instytutu Strategii Narodowej, który będzie skupiał ekspertów i wypracowywał nowoczesny program dla Ruchu Narodowego.

Postulaty RN dotyczące gospodarki zostały doprecyzowane pod koniec 2016 roku w oficjalnym programie. Tezy dotyczące polityki gospodarczej zostały określone jako „wypracowana przez ruch narodowy doktryna nacjonalizmu gospodarczego[51].

RN jest przeciwnikiem wprowadzenia w Polsce waluty euro.

Ruch Narodowy w niewielkim stopniu korzysta z idei gospodarczych przedwojennych narodowców: Edwarda Taylora, Romana Rybarskiego czy Władysława Grabskiego, a także głównego trzonu przedwojennych narodowców, którzy opowiadali się za wolnym rynkiem i budową państwa wolnościowego. Popularne w partii są natomiast poglądy gospodarcze Adama Doboszyńskiego (czyli myśl gospodarcza dystrybucjonizmu)[52].

Polityka zagraniczna

Ruch Narodowy jest ugrupowaniem eurosceptycznym i opowiada się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej[53].

Ruch Narodowy do 2022 sprzeciwiał się w programie idei bliskiej sojuszniczej współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej w formie federacji (Międzymorza), określając ją jako „mit Pierwszej Rzeczypospolitej”, „mit jagielloński”, „utopia”, „rojenia” i „szkodliwe tendencje”[54], zamiast tego proponując „wizję zwartego, spójnego etnicznie, kulturowo i religijnie państwa”. Uważał Federację Rosyjską za mocarstwo, równocześnie twierdząc, że nie stanowiło ono zagrożenia dla Polski na żadnej płaszczyźnie – militarnej, gospodarczej ani kulturowej[54]. Postulował odbudowę relacji handlowych z Rosją[54]. Uważał obecność sojuszniczych wojsk NATO i USA w Polsce za „odwrotność wsparcia sojuszniczego, który utrwala zależność i niesamodzielność Polski w zakresie jej zdolności obronnych”[54]. Ruch Narodowy proponował współpracę z Rosją i Chinami jako antidotum na wpływy Stanów Zjednoczonych i Niemiec, nazywając to „polityką wielowektorową”[54]. Jednakże w 2022 partia zmieniła swój stosunek do Rosji wraz z nowym programem, a Robert Winnicki stwierdził, że „Federacja Rosyjska stanowi egzystencjalne zagrożenie dla polskich interesów”[55].

Wspólne oświadczenia z węgierskim Jobbikiem w odnośnie do sytuacji na Ukrainie, świadczą o drodze do pogłębienia współpracy obu ugrupowań. Ogłoszono również polsko-węgierską wymianę kandydatów na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014[56] (która ostatecznie nie doszła do skutku). Węgierscy i polscy narodowcy uważają, że krajowe rządy poświęcają interesy narodowe na rzecz eurofederalizmu. W tej konkretnej sprawie ruchy narodowe Polski i Węgier wezwały wspólnie władze państwowe swoich krajów do wysiłków politycznych i dyplomatycznych w celu ochrony zagrożonych praw mniejszości narodowych na Ukrainie z uwagi na rewolucyjne nastroje na wschodzie, w tym popularyzujące symbolikę i postaci związane z ukraińskim etnicznym szowinizmem, które to w kontekście historycznych doświadczeń krwawo obchodziły się z mniejszościami narodowymi na tych ziemiach.

11 listopada 2015 posłowie Ruchu Narodowego zaprosili do Sejmu, oprócz działaczy Jobbiku, także włoskich neofaszystów z partii Nowa Siła (Forza Nuova)[57].

Ruch Narodowy postuluje również w swoich poglądach dotyczących spraw zagranicznych dbanie o interesy Polonii za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków na Kresach dawnej II Rzeczypospolitej.

Ruch Narodowy jest przeciwnikiem przyjmowania imigrantów.

Edukacja

W programie z roku 2016 zaproponowano między innymi wprowadzenie bonu oświatowego, wsparcie dla edukacji domowej, przywrócenie egzaminów wstępnych na studia, zwiększenie dyscypliny w szkołach poprzez wprowadzenia możliwości nakładania dodatkowych kar na uczniów oraz rodziców (takich jak kary finansowe lub prace społeczne), zakaz prowadzenia w szkołach zajęć z zakresu edukacji seksualnej przez zewnętrznych edukatorów, a także wykluczenie osób przyznających się do homoseksualizmu, biseksualizmu lub dysforii płciowej z dostępu do zawodu nauczyciela, wychowawcy, trenera oraz opiekuna przedszkolnego[58].

Działacze

Zarząd Główny

Prezes:

Wiceprezesi:

Sekretarz:

 • Jakub Kalus

Skarbnik:

 • Marek Szewczyk

Pozostali członkowie:

 • Tomasz Dorosz (krajowy koordynator rekrutacji)
 • Krystian Kamiński
 • Piotr Lisiecki
 • Krzysztof Szymański
 • Witold Tumanowicz (pełnomocnik ds. wyborów)
 • Michał Urbaniak
 • Paweł Usiądek (szef sztabu)

Źródło: Władze Ruchu Narodowego, ruch-narodowy.pl.

Posłowie na Sejm IX kadencji

Wszyscy posłowie RN zostali wybrani z list Konfederacji Wolność i Niepodległość i zasiadają w jej kole.

Posłowie na Sejm VIII kadencji

Posłowie RN w Sejmie VIII kadencji do maja 2016:

Wszyscy posłowie RN zostali wybrani z list komitetu Kukiz’15. Posłowie opuszczający RN początkowo pozostawali w klubie Kukiz’15, jednak potem w różnym czasie z niego wystąpili.

Poparcie w wyborach

Wybory parlamentarne

WyborySejmSenat
GłosyMandatyMandaty
Liczba%+/−Liczba+/−Liczba+/−
2015[59]
5/460
0/100
2019[60]
5/460
Steady2.svg
0/100

Wybory prezydenckie

WyboryKandydatI tura
Głosów%
2015Marian Kowalski77 6300,52 (9.)
2020Krzysztof Bosak1 317 3806,78 (4.)

Wybory samorządowe

WyborySejmiki
GłosyMandaty
Liczba%+/−Liczba+/−
20141,57
0/555
20181,26Decrease2.svg 0,31
0/552

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WyboryLiczba głosów%Liczba mandatów+/-
201498 6261,40
2019[61]0

Zobacz też

Przypisy

 1. Jako partia 10 grudnia 2014.
 2. Robert Winnicki: Rewolucja już się zaczęła. wirtualnapolonia.com, 29 sierpnia 2013.
 3. Jan Bodakowski: Rozłam w Ruchu Narodowym. Wystąpił ONR!. prawy.pl, 29 sierpnia 2015.
 4. a b Ruch Narodowy zwiera szeregi. Kongres pod koniec maja. tvn24.pl, 27 lutego 2013.
 5. Joanna Berendt: I Kongres Ruchu Narodowego: „Nasza armia przywróci porządek. Albo oni, albo my. To jest wojna”. gazeta.pl, 8 czerwca 2013.
 6. II Ogólnopolski Kongres Ruchu Narodowego. Relacja wideo – CAŁOŚĆ. wirtualnapolonia.com, 3 maja 2014.
 7. Chcą walczyć w PE z eurofederalizmem i gender. deon.pl, 7 stycznia 2014.
 8. Serwis PKW – Wybory 2014.
 9. Serwis PKW – Wybory 2014.
 10. Serwis PKW – Wybory 2014.
 11. Wybory prezydenta miasta Zielona Góra. zielona-gora.pkw.gov.pl.
 12. Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Zielonej Góry i do rady miasta. gazetalubuska.pl, 16 marca 2015.
 13. Paulina Małyszek: Komunikat władz Ruchu Narodowego ws. partii politycznej. narodowcy2014.pl, 10 grudnia 2014.
 14. Marian Kowalski na prezydenta!. ruchnarodowy.org, 17 grudnia 2014.
 15. Kandydaci na prezydenta. mamprawowiedziec.pl.
 16. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. pkw.gov.pl.
 17. Paulina Małyszek: Przed debatą i drugą turą RN zwrócił się do kandydatów by ustosunkowali się do czterech kluczowych kwestii. narodowcy2014.pl, 21 maja 2015.
 18. Krzysztof Bosak: Stanowisko Ruchu Narodowego w sprawie II tury wyborów prezydenckich. narodowcy2014.pl, 22 maja 2015.
 19. UPR – „pomimo różnic programowych” – popiera Andrzeja Dudę. I zachęca do głosowania. wpolityce.pl, 18 maja 2015.
 20. Szymon Wiśniewski: Kongres Wyborczy Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 13 czerwca 2015.
 21. UPR INFO TV – Dwa tygodnie w polityce. uniapolitykirealnej.org.pl, 17 czerwca 2015.
 22. Kowalski nie jest już wiceprezesem Ruchu Narodowego. „Winnicki mnie odwołał”. kresy.pl, 29 sierpnia 2015.
 23. Kacper Nowogrodzki: Lista kandydatów oficjalnie popieranych przez Ruch Narodowy. ruchnarodowy.net, 23 października 2015.
 24. Posłowie Ruchu Narodowego w Sejmie. ruchnarodowy.net, 27 października 2015.
 25. Rada Ruchu Narodowego rekomenduje utworzenie samodzielnego koła. onet.pl, 23 kwietnia 2016.
 26. Szymon Wiśniewski: Kongres Programowy Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 11 grudnia 2016.
 27. Ruch Narodowy wykreślony z rejestru partii politycznych w Polsce. wprost.pl, 3 października 2017.
 28. Ruch Narodowy został wpisany do ewidencji partii politycznych. ruchnarodowy.net, 28 marca 2018.
 29. Wykaz partii politycznych. pkw.gov.pl.
 30. Krzysztof Tuduj II wiceprezesem Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 4 lutego 2019.
 31. List prof. Jacka Bartyzela do uczestników Kongresu Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 16 czerwca 2018.
 32. Kongres Ruchu Narodowego w Warszawie. narodowcy.net, 16 czerwca 2018.
 33. Serwis PKW – Wybory 2018.
 34. Narodowcy w samorządzie. Kilkoro radnych, w jednym regionie wyprzedzili Kukiz’15. radiozet.pl, 25 października 2018.
 35. Ruch Narodowy i Wolność utworzyły „eurosceptyczną” koalicję w wyborach do PE. radiomaryja.pl, 6 grudnia 2018.
 36. Kacper Rogacin: Konfederacja KORWiN, Liroy, Braun, Narodowcy. Zaprezentowano nazwę i logo. Znamy szczegóły. polskatimes.pl, 27 lutego 2019.
 37. Serwis PKW – Wybory 2019.
 38. Konfederacja wystartuje pod własnym szyldem. radiomaryja.pl, 28 czerwca 2019.
 39. Konfederacja zarejestrowana jako partia. „Subwencja nie jest dla nas najważniejsza”. polsatnews.pl, 27 lipca 2019.
 40. Adam Zygiel: Krzysztof Bosak kandydatem Konfederacji na prezydenta. rmf24.pl, 18 stycznia 2020.
 41. Serwis PKW – Wybory 2020.
 42. Powstaje Ruch Narodowy. onet.pl, 12 listopada 2012.
 43. a b c Program. rnarodowy.pl.
 44. Ruch Narodowy. mw.org.pl.
 45. Olaf Ryngwelski: Krzysztof Bosak o gospodarce w TVP Warszawa. narodowcy2014.pl, 6 maja 2014.
 46. Koncepcja militaryzacji narodu w publicystyce i programie Ruchu Narodowego. researchgate.net, 7 lipca 2020.
 47. Suwerenny Naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 10 grudnia 2016.
 48. Szymon Wiśniewski: Kongres Programowy Ruchu Narodowego (relacja). ruchnarodowy.net, 11 grudnia 2016.
 49. Wystąpienie Krzysztofa Bosaka na Kongresie Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.org.
 50. Ruch Narodowy – RN – Członkowie, liderzy, sondaże. wp.pl.
 51. Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz, Michał Wawer: Program Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net. s. 40.
 52. III Konferencja Gospodarcza im. Adama Doboszyńskiego. ruchnarodowy.net, 22 sierpnia 2017.
 53. Szymon Wiśniewski: Czas na #POLexit!. ruchnarodowy.net, 24 czerwca 2016.
 54. a b c d e Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz, Michał Wawer: Program Ruchu Narodowego. s. 21–28.
 55. Paweł Kubala: Kongres Ruchu Narodowego. Partia zapowiada ofensywę. medianarodowe.com, 11 czerwca 2022.
 56. Agata Kondzińska: Polscy narodowcy idą z Jobbikiem do UE. wyborcza.pl, 27 stycznia 2014.
 57. Łukasz Woźnicki: Winnicki zabrał do Sejmu delegację neofaszystów z włoskiej Forza Nuova. wyborcza.pl, 11 listopada 2015.
 58. Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz, Michał Wawer: Suwerenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 10 grudnia 2016. s. 80–87.
 59. Członkowie kandydowali w ramach Kukiz’15.
 60. Członkowie kandydowali w ramach Konfederacji Wolność i Niepodległość.
 61. Członkowie kandydowali w ramach Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Herb Polski.svg
Uproszczony obraz godła Polski; oficjalne godło: Coat of arms of Poland-official.png
Decrease2.svg
Icon representing a decrease, consisting of a red-colored, down-pointing triangle.
Steady2.svg
Icon representing steadiness, consisting of a blue rectangle. To be used in Template:Steady.
Keep it 300 x 300, do not resize it. Because that may cause some problem when using it, when it is the only element in a text line, the position of the these text lines may go wrong.
Ruch NArodowy.png
Logo of political party National Movement, free domain acc to Polish law
Logotyp Ruch Narodowy.jpg
Autor: Piotr Bartosz, Licencja: CC BY-SA 4.0
Oficjalny Logotyp Ruch Narodowy