Rumunia

Rumunia
România
Flaga Rumunii
Herb Rumunii
Flaga RumuniiHerb Rumunii
Hymn:
Deșteaptă-te, Române!

(Przebudź się, Rumunie)
Położenie Rumunii
Konstytucja

Konstytucja Rumunii

Język urzędowy

rumuński

Stolica

Bukareszt

Ustrój polityczny

demokratyczny

Typ państwa

republika parlamentarna

Głowa państwa

prezydent Klaus Iohannis

Szef rządu

premier Nicolae Ciucă

Powierzchnia
 • całkowita
 • wody śródlądowe


238 391 km²
3,45%

Liczba ludności (2021)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia
 • narody i grupy etniczne


21 230 362[1]
89 osób/km²
Rumuni: 88,6%[2]
Węgrzy: 6,5%[2]

PKB (2017)
 • całkowite 
 • na osobę


204,9 mld[3] USD
10 372[3] USD

PKB (PSN) (2017)
 • całkowite 
 • na osobę


474,0 mld[3] dolarów międzynar.
23 990[3] dolarów międzynar.

Waluta

1 lej = 100 banów (RON)

Niepodległość

od Imperium Osmańskiego
9 maja 1877

Religia dominująca

prawosławie

Strefa czasowa

UTC +2 – zima
UTC +3 – lato

Kod ISO 3166

RO

Domena internetowa

.ro, .eu

Kod samochodowy

RO

Kod samolotowy

YR

Kod telefoniczny

+40

Mapa Rumunii
CIA The World Factbook [1] (ang.)

Rumunia (rum. România, IPA: /ro.mɨ'ni.a/) – państwo unitarne w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy z Węgrami i Serbią na zachodzie, Bułgarią na południu wzdłuż Dunaju oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do Morza Czarnego. Stolicą i największym miastem Rumunii jest Bukareszt.

Od 14 grudnia 1955 członek ONZ, od 29 marca 2004 roku Rumunia jest członkiem NATO, a od 1 stycznia 2007 Unii Europejskiej. Po przyjęciu do UE Rumunia stała się siódmym według liczby ludności krajem wspólnoty.

Geografia

Góry Fogaraskie, w tle Negoiu i Călțun-Lespezi, po prawej masyw Ciortea

Znaczna część granicy rumuńsko-bułgarskiej i rumuńsko-serbskiej opiera się o Dunaj. Dopływ tej rzeki, Prut, tworzy granicę z Mołdawią. Dunaj wpływa do Morza Czarnego, tworząc deltę, która jest Światowym Rezerwatem Biosfery.

Ponieważ znaczne odcinki rumuńskich granic opierają się o rzeki, często meandrujące, a także ponieważ delta Dunaju stale powiększa się o 2–5 metrów rocznie, powierzchnia Rumunii nieco wzrosła w ostatnich dekadach. Obecnie powierzchnia kraju wynosi 238 391 km², podczas gdy w roku 1969 wynosiła około 237 500 km².

Karpaty stanowią dominującą formę krajobrazu w środkowej Rumunii (stanowią ponad 30% całej powierzchni kraju) i otaczają Wyżynę Transylwańską. W czterech najwyższych masywach górskich: Retezacie (do 2509 m n.p.m.), Paringu (do 2518 m), Górach Fogaraskich (do 2544 m) i Bucegi (do 2507 m) położonych w Karpatach Południowych oraz Górach Kelimeńskich i Rodniańskich w Karpatach Wschodnich liczne szczyty przekraczają wysokość 2000 metrów. Znaczna wysokość gór sprawia, że posiadają one cechy rzeźby wysokogórskiej (niewielkie kotły polodowcowe, polodowcowe jeziora górskie, ściany skalne), przypominające wyglądem Tatry Zachodnie, a w środkowej części Gór Fogaraskich rzeźbę wybitnie wysokogórską z nagimi ścianami skalnymi przypominającymi Tatry Wysokie. Na południu Karpaty przechodzą w łagodne wzgórza, a następnie w Równinę Bărăgan.

Trzy najwyższe szczyty Rumunii to Moldoveanu (2544 m), Negoiu (2535 m) i Viștea Mare (2527 m) w Górach Fogaraskich.

Historia

Czasy przedpaństwowe

W 106 roku n.e. ziemie obecnej Rumunii, zamieszkane m.in. przez Daków, włączone zostały w obręb Imperium rzymskiego przez cesarza Trajana po tzw. wojnach dackich (101–106). W 273 roku, ze względu na napór plemion koczowniczych z północy, garnizony rzymskie i mieszkańcy Dacji zostali ewakuowani za Dunaj (czyli do dzisiejszej Bułgarii i Serbii). W średniowieczu w wyniku działalności Cyryla i Metodego zostało tu zaszczepione chrześcijaństwo w obrządku wschodnim. W X wieku Siedmiogród został przyłączony do węgierskiego królestwa Stefana I Świętego. Węgrzy sprowadzali tam od XIII w. niemieckich osadników z rejonu Nadrenii w celu zabezpieczenia granicy oraz zapewnienia krajowi rozwoju gospodarczego.

Hospodarstwa Wołoskie i Mołdawskie

W XIV wieku powstały Hospodarstwo Wołoskie i Hospodarstwo Mołdawskie, z których połączenia powstała ponad pięć wieków później Rumunia. Ścierały się tu wpływy silniejszych sąsiadów: Węgier, Polski i Imperium Osmańskiego. Już w XIV w. w ówczesnej mołdawskiej stolicy Suczawie osiedlali się Polacy, zapoczątkowując historię Polonii rumuńskiej. Z czasem oba kraje stały się zależne od Imperium Osmańskiego: Wołoszczyzna w XV w., a Mołdawia w XVI w.

W międzyczasie w 1541, w wyniku rozbioru Węgier, Siedmiogród został niezależnym księstwem pod zwierzchnictwem osmańskim, rządzonym przez węgierskich książąt. To stąd wywodził się król Polski Stefan Batory. W latach 1668–1918 Siedmiogród wrócił do Węgier jako jedna z części imperium Habsburgów, od 1867 część Krajów Korony Świętego Stefana.

Powstanie Rumunii

Tzw. „Wielka Rumunia” w 1926

W 1859 Aleksander Jan Cuza został wybrany jednocześnie księciem wołoskim i mołdawskim, co doprowadziło do unii personalnej, która trzy lata później przyjęła nazwę Zjednoczonych Księstw Rumunii, a po przyjęciu konstytucji w 1866 Rumunii. W 1864 książę przeprowadził niekorzystną dla warstw posiadających reformę agrarną, co było przyczyną buntu i wygnania księcia 22 lutego 1867. Nowym władcą został Karol I Hohenzollern-Sigmaringen[4]. Po wojnie rosyjsko-tureckiej 1877–1878 Rumunia wydostała się ze strefy wpływów Turcji. W 1881 została ogłoszona królestwem, a Karol I został 10 maja 1881 koronowany na pierwszego króla Rumunii. Rumunia pozostawała w bliskich związkach z Rosją, decydując się jednak na zamianę cyrylicy na alfabet łaciński. Z powodu tego przymierza stanęła w 1916 w I wojnie światowej po stronie ententy. 1 grudnia 1918 proklamowano powstanie tzw. Wielkiej Rumunii, która przejęła z rąk węgierskich Siedmiogród, Banat, a z austriackich Bukowinę, co zostało następnie usankcjonowane traktatem w Trianon. Ponadto korzystając z porewolucyjnego chaosu, Rumunia zaanektowała Besarabię, którą Hospodarstwo Mołdawskie utraciło w 1812 na rzecz Rosji[5]. Z tego też powodu nie nawiązała stosunków dyplomatycznych z ZSRR. W okresie międzywojennym Rumunię łączył od 1921 roku sojusz obronny z Rzecząpospolitą Polską. Ze względów kulturowych Rumunia pozostawała też w bliskich związkach z Francją. Działała także w tzw. Małej Entencie wraz z Czechosłowacją i Jugosławią. W 1929 ratyfikowała protokół Litwinowa, w 1934 przyłączyła się do tzw. Ententy Bałkańskiej.

II wojna światowa

Rumunia w 1942 r.

W 1939 po agresji niemieckiej na Polskę Rumunia ogłosiła neutralność. Wkrótce ZSRR (w zgodzie z paktem Ribbentrop-Mołotow) wymusił na Rumunii zrzeczenie się północnej Bukowiny i Besarabii. Podobnie próbowali postąpić Węgrzy, jednak Niemcy nie zgodziły się na oddanie im całego Siedmiogrodu. Nastąpił tzw. II arbitraż wiedeński. W 1940 z inspiracji Niemiec w Rumunii do dyktatorskiej władzy doszedł faszystowski przywódca gen. Ion Antonescu, który był częściowo popierany przez Żelazną Gwardię. Antonescu zezwolił wojskom niemieckim na wkroczenie do kraju. Król Michał I pozostał na tronie, tracąc jednak realną władzę. Rumunia wzięła udział w wojnie Niemiec z ZSRR, dzięki czemu odzyskała Besarabię i Bukowinę, ustanawiając ponadto swoją strefę okupacyjną sięgającą Bohu (tzw. Transnistria). Okupacja rumuńska na Ukrainie okazała się okrutniejsza od niemieckiej. Żołnierze rumuńscy walczyli m.in. w tzw. kotle stalingradzkim[6]. Rumuński reżim wziął udział w holokauście, a w okresie rządów Antonescu w Rumunii zginęło od 280 tysięcy do 380 tysięcy Żydów[7]. W 1944 Antonescu został obalony przez króla Michała I, który przyłączył Rumunię do aliantów i zezwolił Armii Czerwonej na przejście przez terytorium kraju w celu dalszej walki z Niemcami.

Okres powojenny

W traktacie paryskim z 1947 ustalone zostały współczesne granice Rumunii. Poza Besarabią i północną Bukowiną włączoną do ZSRR straciła ona (oddaną już wcześniej) na rzecz Bułgarii południową Dobrudżę, zachowując jednak zabrany Węgrom Siedmiogród. Wzrastające wpływy radzieckie doprowadziły w 1947 roku do detronizacji Michała I (zmuszono go do abdykacji) oraz powołania Rumuńskiej Republiki Ludowej z Georghe Georghiu-Dej na czele. W 1965 do władzy doszedł Nicolae Ceaușescu (po śmierci G. Gheorghiu-Deja), który niemal natychmiast ogłosił, że w Rumunii socjalizm został już zbudowany i kraj wchodzi na nowy etap – budowy komunizmu, pod nową nazwą – Socjalistyczna Republika Rumunii. Ceaușescu uniezależnił kraj od ZSRR, a w 1968, mimo nacisków ze strony ZSRR, Rumunia nie wzięła udziału w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i otwarcie potępiła interwencję (wkrótce zaś Ceaușescu faktycznie zawiesił udział kraju w strukturach wojskowych Układu), co wpłynęło korzystnie na ogląd Rumunii przez kraje zachodnie[8]. Ceaușescu wprowadził nową ideologię państwową tzw. narodowy komunizm[9] i zrehabilitował część dawnych działaczy prawicowych i ofiary stalinizmu, a także potępił Gheorghiu-Deja[10].

Licząc na to, że kraj ten zmierzać będzie w kierunku przynajmniej zbliżonym do tego, którym szedł Tito w sąsiedniej Jugosławii, przyjęto Rumunię do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego[11]. Rumunii udzielono w tym czasie licznych kredytów i funduszy pomocowych, część z nich jako formę rekompensaty za emigrujących z Rumunii do Izraela Żydów oraz wyjeżdżających do Niemiec Sasów Siedmiogrodzkich. Pojawiły się także inwestycje, w tym z bliskiej Rumunom z racji pokrewieństwa językowego Francji (np. Renault zbudował w 1968 w Colibași koło Pitești fabrykę Dacia). Rumunia była pierwszym i jedynym krajem bloku wschodniego, który nawiązał oficjalne umowy handlowe ze Wspólnotą Europejską[12].

W grudniu 1989 Ceaușescu został obalony w wyniku krwawej rewolucji i – po krótkiej „rozprawie”, z wyroku samozwańczego marionetkowego sądu wojskowego, skleconego naprędce z oficerów, którzy wypowiedzieli lojalność jego reżimowi – rozstrzelany wraz z żoną. Do władzy doszli przedstawiciele umiarkowanego skrzydła partii komunistycznej, a w 1996 – dotychczasowa opozycja. W 2004 Rumunia wstąpiła do NATO, natomiast w 2007 do Unii Europejskiej. Rząd rumuński czyni starania, by wejść do strefy Schengen[13].

W styczniu 2019 wznowiono nadawanie audycji przygotowywanych przez sekcję rumuńską Radia Wolna Europa (Radio Europa Libera), co uzasadniano ograniczeniem wolności mediów w Rumunii oraz okolicznością, iż „wiele środków masowego przekazu znajduje się pod kontrolą rządu lub miejscowych oligarchów”[14].

Ustrój polityczny

Rumunia jest demokracją o systemie parlamentarno-gabinetowym. Władza ustawodawcza koncentruje się w dwuizbowym parlamencie: Izbie Deputowanych (Camera Deputaţilor) oraz Senacie (Senate). Izba Deputowanych konstytucyjnie liczy 315 członków, rzeczywista ich liczba jest jednak większa (w kadencji 2008–2012 – 334 członków), co wynika z zawiłości ordynacji wyborczej, łączącej wybory w okręgach jednomandatowych z ordynacją proporcjonalną (metoda proporcjonalna jest stosowana do rozdziału między uczestniczące w wyborach partie mandatów, w przypadku których żaden z kandydatów nie zdobył 50% głosów; obowiązuje w tym wypadku próg wyborczy). W szczególności dodatkowe miejsca w Izbie Deputowanych uzyskują pod określonymi warunkami przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych, co zapewnia im konstytucja – wynika to z faktu, iż przez szereg lat prawa innych narodowości w Rumunii były łamane, stąd chęć państwa do zagwarantowania im autentycznego i należytego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Liczba członków Senatu wynosi 137. Okręgi wyborcze w wyborach do Izby Deputowanych liczą po 70 tys. wyborców, zaś na jeden okręg w wyborach do Senatu przypada 160 tys. wyborców. Obie izby wybierane są co 4 lata w wyborach powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich.

Na czele władzy wykonawczej stoi prezydent wybierany w wyborach bezpośrednich na 5 lat (do 2004 roku na cztery), będący najwyższym reprezentantem państwa, mianującym ambasadorów, szefów armii – nie sprawuje on jednak rzeczywistej władzy, która koncentruje się w rękach szefa rządu. Do 2009 r. władza w Rumunii znajdowała się w rękach wielkiej koalicji, którą tworzyły dwie największe partie w kraju: prawicowa Partia Demokratyczno-Ludowa (PD-L) oraz postkomunistyczna Partia Socjaldemokratyczna (PSD). W 2009 r. PSD wyszła z koalicji, co spowodowało kryzys rządowy, a po pewnym czasie uformowanie nowej koalicji PD-L i Węgierskiej Unii Demokratycznej w Rumunii. 10 października 2019 r. dotychczasowy rząd Viorici Dancili otrzymał wotum nieufności ze strony parlamentu. W związku z tym, Prezydent Klaus Iohannis na urząd premiera desygnował Ludovica Orbana. Sformowany został mniejszościowy rząd Partii Narodowo-Liberalnej, który 4 listopada 2019 r. otrzymał wotum zaufania ze strony Izby Deputowanych (240 głosów na 233 wymagane)[15][16].

Siły zbrojne

Rumunia dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych: wojskami lądowymi, marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi[17]. Uzbrojenie sił lądowych Rumunii składało się w 2014 roku z: 1100 czołgów, 1535 opancerzonych pojazdów bojowych, 188 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych oraz 1360 zestawów artylerii holowanej[17]. Marynarka wojenna Rumunii dysponowała w 2014 roku 20 okrętami obrony przybrzeża, trzema fregatami, trzema korwetami oraz 5 okrętami obrony przeciwminowej[17]. Rumuńskie siły powietrzne z kolei posiadały w 2014 roku uzbrojenie w postaci m.in. 36 myśliwców, 74 samolotów transportowych, 19 samolotów szkolno-bojowych oraz 82 śmigłowców[17].

Wojska rumuńskie w 2014 roku liczyły 73,4 tys. żołnierzy zawodowych oraz 80 tys. rezerwistów. Według rankingu Global Firepower (2014) rumuńskie siły zbrojne stanowią 51. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 2,2 mld dolarów (USD)[17].

Ludność

Struktura etniczna Rumunii (2011)

Rumunię zamieszkuje 21.413.815 ludzi, z czego około 55% w miastach. W wyniku burzliwej historii struktura narodowościowa kraju jest bardzo zróżnicowana. Zgodnie ze spisem powszechnym z roku 2002 Rumuni stanowią ok. 90% wszystkich mieszkańców kraju, a największe mniejszości etniczne to Węgrzy i Romowie. Struktura etniczna uległa znacznej zmianie po roku 1990, kiedy zezwolono na emigrację do Niemiec Sasom siedmiogrodzkim (wcześniej stanowili oni 4% populacji)[18].

Statystyka

 • Liczba ludności 21 729 871[2] (2013)
 • Gęstość zaludnienia 91 os./km²
 • Struktura wiekowa 0–14 lat: 16,9%; 15–64 lat: 69%; 65 lat i więcej: 14% (2003)
 • Przyrost naturalny –0,29% (2013)
 • Średnia życia całej populacji 74,92 lat (2015)
 • Średnia życia kobiet 78,59 lat (2015)
 • Średnia życia mężczyzn 71,46 lat (2015)
 • Analfabetyzm 1,6% (2003)

Narodowości

Głównym skupiskiem Polaków w Rumunii jest okręg Suczawa (2002)
 1. Rumuni 89,5%
 2. Węgrzy 6,6%
 3. Romowie 2,5%
 4. Ukraińcy 0,3%
 5. Niemcy 0,3%
 6. Rosjanie 0,2%
 7. Turcy 0,2%

(...) Polacy 0,02%[19]

Religie

Struktura religijna w 2020 roku, według The ARDA[20]:

Miasta

MiastoLiczba mieszkańcówOkręgZdjęcie
Herb Bukaresztu Bukareszt1 883 425[21]miasto wydzielone, również siedziba władz okręgu IlfovCentral University Library of Bucharest.jpg
Herb Kluż-Napoki Kluż-Napoka324 576[21]KlużKolozsvar Fo ter5.jpg
Herb Timișoary Timișoara311 586[21]TemeszUniversitatea Politehnica Timisoara - Rectorat.jpg
Herb Jass Jassy290 422[21]JassyIasi cultural palace.jpg
Herb Konstancy Konstanca283 872[21]KonstancaCazinoul din Constanta.jpg
Herb Krajowej Krajowa269 928[21]DoljDolj County Prefecture in Craiova, 2007 (2).jpg
Herb Braszowa Braszów253 200[21]Braszów
Herb Gałacza Gałacz249 354[21]GałaczGalati cathedral.jpg
Herb Ploeszti Ploeszti229 285[21]PrahovaPloiesti (43).jpg
Herb Braiły Braiła212 501[21]BraiłaMaria Filotti Braila.jpg
Herb Oradei Oradea204 477[21]BihorOradeaTownHall.jpg
Herb Bacău Bacău177 087[21]Bacău
Herb Pitești Pitești166 893[21]ArdżeszKerk Pitesti Roemenië.jpg
Herb Aradu Arad166 003[21]AradArad cultural center.jpg

Podział administracyjny

Podział administracyjny Rumunii i tradycyjne krainy historyczne: Wołoszczyzna (kolor niebieski), Mołdawia (kolor czerwony), Siedmiogród, Kriszana i Maramuresz (kolor zielony), Dobrudża (kolor żółty), Banat (kolor brązowy)

Rumunia dzieli się na 41 okręgów (rum. județ, l.mn. județe) oraz jedno miasto wydzielone (rum. municipiu) – Bukareszt.

Rumuńskie krainy historyczne

Poza urzędowym podziałem administracyjnym Rumunii na okręgi, tradycyjnie wydziela się także krainy historyczne, których symbole znajdują się na rumuńskim godle. Nie przewiduje się nadania im w przyszłości jakichś form autonomii, samodzielności itp., choć istnieją plany nowego podziału, tym razem na regiony.

Wołoszczyzna

Valahia.gif

Wołoszczyzna jest krainą historyczną, leżącą na południu Rumunii. Obejmuje tereny pomiędzy Karpatami Południowymi do dolnego Dunaju (głównie Nizinę Wołoską). Najważniejszym miastem Wołoszczyzny jest stolica Rumunii, Bukareszt. Ważnymi miastami są też Krajowa, Ploeszti i Braiła. Od XIV w. istniało tutaj Hospodarstwo Wołoskie, którego jednym z władców był sławny Wład Palownik, znany lepiej jako Drakula. Zjednoczenie tego państwa w XIX w. z Hospodarstwem Mołdawskim dało początek współczesnej Rumunii.

Wołoszczyzna bywa też dzielona na dwa odrębne regiony historyczne: Oltenię, zajmującą zachodnią część Wołoszczyzny ze stolicą w Krajowej, oraz Muntenię (czasami określaną nazwą Multany), obejmującą pozostałą część krainy. Oddzielone są one od siebie rzeką Alutą.

Mołdawia

Coat of arms of Moldavia.svg

Mołdawia to kraina historyczna leżąca w trzech krajach: Mołdawii, Rumunii i na Ukrainie, rozciągająca się pomiędzy pasmem Karpat Wschodnich a Prutem. Głównymi miastami w rumuńskiej Mołdawii są Jassy i Gałacz. Od XIV do XIX w. istniało tutaj hospodarstwo mołdawskie, ulegające wpływom polskim i węgierskim, później tureckim, a następnie rosyjskim. Od Mołdawii odrywane były jednak poszczególne jej części – Budziak, a następnie (na początku XIX w.) cała jej wschodnia część pomiędzy Dniestrem i Prutem, czyli Besarabia, której losy odtąd toczyły się odrębnie do Mołdawii rumuńskiej (na jej terenie powstało w XX w. państwo Mołdawia). Zjednoczenie tej ostatniej w 2. połowie XIX w. z hospodarstwem wołoskim dało początek nowoczesnej Rumunii.

Często wyróżnianym regionem historycznym w Mołdawii stanowi jej północna część, Bukowina (główne miasto w części rumuńskiej: Suczawa), która była kolebką państwowości mołdawskiej.

Dobrudża

StemaDobrogea.jpg

Dobrudża to kraina historyczna, leżąca częściowo w Rumunii, a częściowo w Bułgarii na terenach pomiędzy Morzem Czarnym a dolnym Dunajem. Głównym miastem regionu jest Konstanca. W krainie tej powstawały greckie miasta-państwa, należało do Cesarstwa rzymskiego, a następnie Bizantyńskiego (w średniowieczu sięgali po nią także władcy Bułgarii lub Wołoszczyzny). Od XIV w. należała do imperium osmańskiego. W 1878 r. została podzielona między Rumunię i Bułgarię, i odtąd pomiędzy nimi toczył się spór o ten region.

Siedmiogród

Coat of arms of Transylvania.svg

Siedmiogród to kraina historyczna położona na Wyżynie Siedmiogrodzkiej, wewnątrz łuku Karpat, które zamykają go od wschodu i południa. Od północy granicę stanowią Góry Rodniańskie, od zachodu zaś Góry Bihorskie. Główne miasta Siedmiogrodu to Braszów, Kluż-Napoka i Sybin. Dzięki swej burzliwej przeszłości, Siedmiogród obok ludności rumuńskiej zamieszkują liczne mniejszości narodowe (m.in. Węgrzy, Szeklerzy, Sasi siedmiogrodzcy, Romowie). W starożytności Siedmiogród stanowił ośrodek państwa dackiego. Później, w odróżnieniu od Mołdawii i Wołoszczyzny, należał do korony Królestwa Węgierskiego i znajdował się w kręgu kultury łacińskiej. Od XVI do końca XVII w. istniało tutaj Księstwo Siedmiogrodzkie uzależnione od imperium osmańskiego, później Siedmiogród znajdował się pod władaniem Habsburgów. Siedmiogród stanowi część Rumunii od zakończenia I wojny światowej i zawarcia traktatu w Trianon w 1920 r. (z przerwą w okresie II wojny światowej, gdy duża jego część przez pewien czas znajdowała się w granicach Węgier).

Począwszy od XX często jako Siedmiogród traktowany jest obszar szerszy od krainy historycznej o tej nazwie – obejmujący także inne ziemie rumuńskie, położone wzdłuż granic z Węgrami i Serbią, tj. rumuńskie części Banatu, Kriszany i Marmaroszu.

Banat

StemaBanat.png

Banat jest krainą historyczną, leżącą pomiędzy rzekami Cisą (od zachodu), Dunajem (od południa) i Maruszą (od północy) oraz pasmem Karpat południowych i Gór Banackich od wschodu[22]. Podzielony jest pomiędzy trzy państwa: Rumunię, Serbię i Węgry (granice ustalono na mocy traktatu w Trianon w 1920 r.). W zachodniej części Rumunii położona jest jego duża, wschodnia część. Głównym miastem rumuńskiego Banatu jest Timișoara. Region ten, którego ludność stanowi wyjątkową mozaikę narodowościową, w swej historii często zmieniał suzerenów, byli nimi królowie węgierscy, cesarze osmańscy, cesarze austriaccy. W 1918 r. doszło do nieudanej próby proklamowania niezależnej Republiki Banackiej.

Kriszana

Ducatul Crișanei - Stemă.png

Kriszana to kraina historyczna na pograniczu rumuńsko-węgierskim, położona na nizinie pomiędzy doliną Cisy a Górami Bihorskimi. Przez stulecia należała ona do korony królestwa węgierskiego, od którego została oderwana w XVI w. i oddana pod władzę książąt siedmiogrodzkich. Od XVIII w. stanowi ponownie część Węgier. W 1920 na mocy traktatu w Trianon została podzielona między Węgry i Rumunię, przy czym tej ostatniej przyznano jej większą, wschodnią część, której główne miasto stanowi Oradea.

Kraina ta (jej rumuńska część) bywa niekiedy traktowana jak część Siedmiogrodu.

Marmarosz

Marmarosz (Maramuresz) to kraina historyczna na pograniczu rumuńsko-ukraińskim, położona w górskim rejonie dorzecza górnej Cisy. Główne miasta to Satu Mare i Baia Mare. W przeszłości Marmarosz stanowił część królestwa węgierskiego, pozostawał pod władzą książąt siedmiogrodzkich, później ponownie był częścią Węgier. Jego obecny stan został ukształtowany po I wojnie światowej, gdy region ten na mocy traktatu w Trianon oderwano od Węgier i przyznano Rumunii (większość, na południe od Cisy) oraz Czechosłowacji.

Kraina ta (jej rumuńska część) bywa niekiedy traktowana jak część Siedmiogrodu.

Gospodarka

Rumunia jest najuboższym po Bułgarii krajem w Unii Europejskiej. Jest gospodarką przejściową od centralnie planowanej do rynkowej. Od 1991 roku gospodarka Rumunii jest prywatyzowana. W sektorze prywatnym wytwarzane jest prawie 70% PKB. Bezrobocie liczone dla całego kraju nie przekracza 10%, choć w niektórych regionach sięga nawet 60%. W 2005 roku Rumunię nawiedziła powódź, która wyrządziła straty w wysokości ok. 1 mld euro; obawiano się wtedy, że może to nawet opóźnić jej przystąpienie do Unii Europejskiej. Najważniejszymi gałęziami są górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy. W Rumunii rozwija się także turystyka.


Transport

Kolej

Historia kolei w Rumunii w artykule Căile Ferate Române.

Căile Ferate Române („Koleje Rumuńskie”) to urzędowa nazwa rumuńskich kolei państwowych. Spółka zarządza czwartą co do wielkości siecią w Europie pod względem przewozu pasażerów i towarów. Zarząd spółki mieści się w Bukareszcie, CFR posiada również oddziały terenowe w Klużu, Krajowej, Jassach, Gałaczu, Braszowie, Konstancy i Timișoarze.

Tablice rejestracyjne

Rumuńskie tablice rejestracyjne mają białe tło i czarne znaki, a z boku euroband (niebieski pasek z flagą Unii Europejskiej i literami RO). 2 pierwsze litery są kodem miejsca rejestracji (wyjątkiem jest Bukareszt, który ma kod B).

Turystyka

Turystyka ma istotny wkład w rozwój rumuńskiej gospodarki, generując 5% PKB[23]. Liczba turystów stale rośnie, a w pierwszej połowie 2014 roku wyniosła 3,5 mln ludzi[24] (do tej liczby wliczono wszystkie osoby, które przekroczyły granicę, nie tylko w celach turystycznych). W 2005 roku inwestycje w sektorze turystyki wyniosły 400 mln euro[25]. Ponad 60% turystów pochodziło z krajów Unii Europejskiej[26]. W 2009 roku 1,3 mln osób odwiedziło Mamaję i inne czarnomorskie kurorty[27][28]. Równie dużą liczbę turystów przyciągają zamki w Transylwanii, w takich miastach jak Sybin, Braszów oraz Sighișoara. Zamek w Branie, niedaleko Braszowa, jest jednym z najbardziej znanych miejsc w Rumunii, odwiedzanym przez setki tysięcy turystów rocznie i jest reklamowany jako zamek Drakuli[29].

Unikalną atrakcją przyciągającą miłośników przyrody jest delta Dunaju. To królestwo wodnych roślin i zwierząt o powierzchni ponad 5 tys. km² uznane za rezerwat biosfery jest jedynym w Rumunii obiektem o charakterze przyrodniczym wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO[30].

Agroturystyka, koncentrująca się na folklorze i tradycji, stała się ważną alternatywą[31] i jest promowana na równi z zamkiem w Branie, malowanymi cerkwiami w północnej Mołdawii i drewnianymi cerkwiami Marmaroszu[32].

W 2014 roku w Rumunii działało 32,5 tys. firm, które były aktywne w branży hotelarskiej i gastronomicznej, o obrotach 2,6 mld euro[33]. Ponad 1,9 mln turystów odwiedziło Rumunię w 2014 roku, to o 12% więcej niż w 2013[34]. Według krajowego Narodowego Instytutu Statystyki 77% zagranicznych turystów pochodziło z Europy (głównie z Niemiec, Włoch i Austrii), 12% z Azji, a mniej niż 7% z Ameryki Północnej[34].

Kultura

Nowoczesną literaturę rumuńską pod koniec XIX wieku rozwinął Mihai Eminescu. Znanymi piosenkarkami w Rumunii są m.in.: Antonia Iacobescu, Inna, Alexandra Stan i Paula Seling.

Opieka zdrowotna

W Rumunii obowiązuje powszechna opieka zdrowotna, a łączne wydatki rządu na służbę zdrowia w 2014 roku wyniosły 5,6% PKB[35]. Obejmuje ona badania lekarskie, zabiegi chirurgiczne oraz pooperacyjną opiekę nad pacjentem, a także zapewnia bezpłatne lub refundowane leki na wiele chorób. Państwo jest zobligowane do finansowania szpitali i klinik[36]. Najczęstszymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia oraz nowotwory. Choroby zakaźne, takie jak gruźlica, kiła czy wirusowe zapalenie wątroby są dość powszechne jak na europejskie standardy[37]. W 2010 roku w Rumunii było 428 państwowych i 25 prywatnych szpitali z 6,2 łóżkami na 1000 pacjentów[38] oraz ponad 200 000 pracowników medycznych, w tym ponad 52 000 lekarzy[39]. W 2013 roku wskaźnik migracji lekarzy wyniósł 9%, więcej niż średnia w Unii Europejskiej, która wynosiła 2,5%[40].

Rumuńska służba zdrowia zajmuje 25. miejsce w Unii Europejskiej. Szacowana długość życia to 73 lata, dostęp do służby zdrowia jest powszechny w dużych miastach, ale ograniczony na prowincjach[41].

Zobacz też

Przypisy

 1. The World Factbook, cia.gov (ang.).
 2. a b c Wyniki z ostatniego spisu ludności z 2011 roku: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, Recensământului Populaţiei și Locuinţelor – 2011 [dostęp 2012-07-15] (rum.).
 3. a b c d Dane dotyczące PKB na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2016: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2017 [dostęp 2018-03-28] (ang.).
 4. The Roumanian Question: The Roumanians and their Lands — Viewer — World Digital Library, www.wdl.org [dostęp 2020-07-09] (ang.).
 5. Potwierdził to Traktat między głównymi państwami Ententy (Wielka Brytania, Francja, Zjednoczone Królestwo Włoch i Japonia) a Rumunią podpisany w Paryżu 28 października 1920.
 6. Kevin COOGAN: Dreamer of the Day: Francis Parker Yockey and the Postwar Fascist International Autonomedia, 1999, ISBN 1-57027-039-2; Radu IOANID: The Sword of the Archangel, Columbia University Press, 1990, ISBN 0-88033-189-5; Radu IOANID: „The Sacralised Politics of the Romanian Iron Guard,” en Totalitarian Movements & Political Religions, Volume 5, Number 3 (Winter 2004), págs. 419–453. Nicholas M. NAGY-TALAVERA: The Green Shirts and the Others: A History of Fascism in Hungary and Rumania. Hoover Institution Press, 1970. Hans ROGGER y Eugen WEBER, University of California Press; del mismo: „The Men of the Archangel” Eugen WEBER (ed.), en International Fascism: New Thoughts and Approaches, SAGE Publications, 1979, ISBN 0-8039-9842-2 y ISBN 0-8039-9843-0 [Pbk]; Stanley G. PAYNE Fascism: Comparison and Definition s. 115–118, University of Wisconsin Press, 1980, ISBN 0-299-08060-9; Fascism (Oxford Readers) editado por Roger Griffin, Part III, A., xi. „Romania”, pg 219–222 Oxford University Press, 1995, ISBN 0-19-289249-5; Alexander E. RONNETT: The Legionary Movement, Loyola University Press, 1974 (la segunda edición se publicó como Romanian Nationalism: The Legionary Movement, Romanian-American National Congress, 1995, ISBN 0-8294-0232-2); Horia SIMA: The History of the Legionary Movement, Legionary Press, 1995, ISBN 1-899627-01-4; Michel STURDZA: The Suicide of Europe: Memoirs of Prince Michael Sturdza, American Opinion Books, 1968, ISBN 0-88279-214-8; Leon VOLOVICI: Nationalist Ideology and Antisemitism: The Case of Romanian Intellectuals in the 1930s, Pergamon Press, Oxford, 1991; Eugen WEBER (1965): «Romania»; en The European Right: A Historical Profile.
 7. „Moldova critică reabilitarea parţială a lui Antonescu”, BBC Romanian edition.
 8. Sebetsyen, Victor (2009). Revolution 1989: The Fall of the Soviet Empire. New York City: Pantheon Books. ISBN 0-375-42532-2.
 9. „Rethinking National Identity after National-Communism? The case of Romania (by Cristina Petrescu, University of Bucharest)”. www.eurhistxx.de.. [dostęp 2013-06-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-06-30)].
 10. Lucian Boia, History and Myth in Romanian Consciousness, Budapest: Central European University Press, 2001, s. 76, ISBN 963-9116-96-3, OCLC 46422098.
 11. „Rumania: Enfant Terrible”. Time.
 12. Martin Sajdik, Michaël Schwarzinger (2008). European Union enlargement: background, developments, facts. New Jersey, USA: Transaction Publishers. s. 10. ISBN 978-1-4128-0667-1.
 13. Tomasz Betka: PE: Bułgaria i Rumunia zakładnikami populizmu. UniaEuropejska.org, 2011-10-13. [dostęp 2011-11-12]. (pol.).
 14. Radio Wolna Europa wznawia działalność. Na razie tylko w jednym kraju, ale na tym nie koniec. nczas, com, 15 stycznia 2019. [dostęp 2019-01-25].
 15. AGERPRES, Cabinetul Orban a depus jurământul de învestitură în funcţii, www.agerpres.ro [dostęp 2019-12-31] (rum.).
 16. Romania’s Parliament votes new Government led by liberal PM Ludovic Orban, Romania Insider [dostęp 2019-12-31] (ang.).
 17. a b c d e Romania. Global Firepower. [dostęp 2014-08-23]. (ang.).
 18. Witold Korsak, Jacek Tokarski, Dariusz Czerniak: Rumunia. Bielsko-Biała: Pascal, 2007, s. 13, seria: Przewodniki MasterCard. ISBN 978-83-7513-042-3.
 19. Dane oficjalne ze spisu statystycznego w 2002.
 20. National Profiles, www.thearda.com [dostęp 2022-09-18].
 21. a b c d e f g h i j k l m n Dane na 1 stycznia 2009 r.. [dostęp 2012-02-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (18 lutego 2012)].
 22. Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie: Banat. tpr.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)]..
 23. Country/Economy profiles: Romania. Travel&Tourism, World Economic Forum, 2008 [zarchiwizowane z adresu 2009-03-18].
 24. Numarul turistilor, in panta ascendenta: o crestere cu 5,1% in S1, „Wall-Street” [dostęp 2017-02-10] (rum.).
 25. Tourism attracted in 2005 investments worth €400 million, 5 grudnia 2010 [dostęp 2017-02-10] [zarchiwizowane z adresu 2010-12-05].
 26. Tourism – September and the Period 1.I – 30.IX. 2007, The National Institue of Statistics, 2007.
 27. Criza ne strică vacanţa [dostęp 2017-02-10] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-02].
 28. Unseen Romania | Tan and Fun at the Black Sea, 11 października 2007 [dostęp 2017-02-10] [zarchiwizowane z adresu 2007-10-11].
 29. Castelul Bran, marcat de istorie, dar şi de legenda lui Dracula atrage anual sute de mii de turişti, www.digi24.ro [dostęp 2017-02-10] (rum.).
 30. UNESCO’s World Heritage List from Romania: The Danube Delta Biosphere Reservation.
 31. Romania Libera, RomaniaLibera.ro [dostęp 2017-02-10] [zarchiwizowane z adresu 2009-06-27].
 32. Rural tourism in ROMANIA, www.ruraltourism.ro [dostęp 2017-02-10].
 33. Romania Insider, How important is tourism in Romania’s economy?, „Romania Insider”, 2 listopada 2015 [dostęp 2017-02-10] [zarchiwizowane z adresu 2016-08-06] (ang.).
 34. a b Irina Popescu, Over 1.9 million tourists visit Romania, where do they come from – Romania Insider, „Romania Insider”, 3 lutego 2015 [dostęp 2017-02-10] [zarchiwizowane z adresu 2016-08-06] (ang.).
 35. Romania, World Health Organization [dostęp 2017-02-13] (ang.).
 36. The Healthcare System in Romania, www.treatmentabroad.com [dostęp 2017-02-13].
 37. România, locul 4 în Europa la TBC | Romania Libera, RomaniaLibera.ro [dostęp 2017-02-13] [zarchiwizowane z adresu 2013-02-24].
 38. Mai puţine paturi de spital pentru românii bolnavi | Romania Libera, RomaniaLibera.ro [dostęp 2017-02-13] [zarchiwizowane z adresu 2013-11-05].
 39. Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, Institutul Național de Statistică, 2011 [dostęp 2017-02-13] [zarchiwizowane z adresu 2007-06-23].
 40. «De profesie: medic în România». Cum încearcă ministrul Nicolăescu să-i țină pe doctori în țară, Adevărul, 2013 [zarchiwizowane z adresu 2013-04-06].
 41. euro.who.int: Romania. [dostęp 2012-01-14]. (ang.).

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of NATO.svg
Flaga Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).
Flag of Albania.svg
Flag of Albania
Flag of Croatia.svg
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
WTO members and observers.svg
Map of World Trade Organization members and observers.
 
Members
 
Members, dually represented by the European Union
 
Observers
 
Non-members
OSCE logo.svg
To jest logo: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – organizacja międzynarodowa
Arad cultural center.jpg
Autor: Roland Meier, Licencja: CC BY-SA 2.5
Palatul cultural, Arad, Romania (Palace of Culture, including a philharmonic concert hall and a museum)
Basarab I of Wallachia.jpg
Basarab I of Wallachia
Kolozsvar Fo ter5.jpg
Autor: Istvánka, Licencja: CC BY-SA 3.0
A Fő tér a Mátyás-szoborral és a Szent Mihály-templommal
Union Latine.svg
Autor: Kyat02, Licencja: CC BY-SA 3.0
Latin Union
Bucharest Nine map.png
Autor: maix (original image)
Super Dromaeosaurus (derivative work), Licencja: CC BY-SA 4.0
Map of the Bucharest Nine and its nine members (Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Slovakia).
Brasov Piata Sfatului.jpg
(c) BerndGehrmann, CC-BY-SA-3.0
Główny plac Braszowa, wrzesień 2003
Romania in European Union.svg
Autor: TUBSEmail Silk.svg Gallery, Licencja: CC BY-SA 3.0
Location of XY (see filename) in the European Union.
Museo d'arte di bucarest 01.JPG
(c) I, Sailko, CC BY-SA 3.0
Museo d'arte di bucarest
StemaBanat.png
Coat of arms of the Banat Swabians. This coat of arms is the symbol of the people, the Donauschwaben, (albeit created by Hans Diplich in 1950) and was thus created with the idea of its popularization and distribution, much like any national flag or symbol. This particular image (though they are all basically alike) comes from www.donauschwaben.at, the main group for Donauschwaben in Austria.
Craiova Group map4.png
Autor: BernardaAlba, Licencja: CC BY-SA 4.0
Member states of Craiova Group of 4 members
Rom1942.png
Autor: User:Anonimu, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Romania and territories under Romanian administration between 1941-1944
OSCE members and partners.svg
Autor:
This file was made by User:Sven
Nuvola apps locale.svg
Translation

If this image contains text, it can be translated easily into your language. If you need help, contact me

SemiPD-icon.svg
Flexible licenses

If you want to use this picture with another license than stated below, contact me

Nuvola apps email.png
Contact the author

If you need a really fast answer, mail me. If you need only a fast answer, write me here.

, Licencja: CC BY-SA 4.0
Organization for Security and Co-operation in Europe members and partners
 
OSCE participating States
 
Partners for Co-operation
MapRegionsRomania.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
ROU CT Constanta CoA.png
Coat of arms of Constanța, Romania.
EU 2020.png
Autor: Aotearoa, Licencja: CC BY 3.0
Unia Europejska w 2013; bez terytoriów zamorskich.
StemaDobrogea.jpg
Dobrudja CoA
Dolj County Prefecture in Craiova, 2007 (2).jpg
Autor:

architekt: Petre Antonescu (1873-1965)
zdjęcie: Mvelam

, Licencja: GFDL

Budynek Prefektury Okręgu Dolj w mieście Krajowa w Rumunii.

Opis oryginalny:

To jest zdjęcie pomnika historii w județul Dolj, wpisanego pod numerem DJ-II-m-A-08140

rum.: Prefectura judeţului Dolj.

Maria Filotti Braila.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Bucuresti, Romania, Catedrala Patriarhala Sfintii Imparati Constantin si Elena; B-II-m-A-18571.01 (8).JPG
Autor: Britchi Mirela, Licencja: CC BY-SA 3.0 ro
Bucuresti, Romania, Catedrala Patriarhala Sfintii Imparati Constantin si Elena; B-II-m-A-18571.01 (8)
Kerk Pitesti Roemenië.jpg
The Cathedral of Saint George in Pitești, Romania.
Iasi cultural palace.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 2.0
OradeaTownHall.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
ROU AG Pitesti CoA.png
Coat of arms of Pitești, Romania.
Central University Library of Bucharest.jpg
Autor: Pylaryx, Licencja: CC BY-SA 3.0 ro
The Central University Library of Bucharest in Piatia Revolutiei.
ROU Bucharest CoA.svg
Incorrect coat of arms of Bucharest (the eagle is different)
Coa Romania Town Brassó History.svg
Coat of arms of Braşov, Romania. Note that this is not the official design!
Romania map.png
Autor: Muffi, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mapa Rumunii z zaznaczonymi miastami, na podstawie mapy pl:CIA, pl:The World Factbook 2004
CEI members.svg
Autor: Hmxhmx, Licencja: CC BY-SA 4.0
Map of CEI members.
Galati cathedral.jpg
Autor: Koroner, Licencja: CC BY-SA 3.0
Front view of Eastern Orthodox cathedral in Galati, Romania.
Council of Europe.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Ducatul Crișanei - Stemă.png
Autor: GeorgeBasaraba, Licencja: CC BY-SA 4.0
Stema Crișanei concepută digital după o reprezentare din colecția familiei Flondor, sec. XIX.
Romania National Anthem - Desteapta-te Romane.ogg
(c) I, Mastermindsro, CC-BY-SA-3.0
Romania National Anthem - Desteapta-te Romane
Valahia.gif
Herb Wołoszczyzny.
Cazinoul din Constanta.jpg
Autor: Radufan, Licencja: CC BY-SA 3.0

Cazinoul din Constanta

Monument istoric.svg To jest zdjęcie pomnika historii w județul Constanța, wpisanego pod numerem CT-II-m-A-02801.
Interbelic Cluj CoA.png
Interwar coat of arms of Cluj, Cluj County, Kingdom of Romania.
Coat of arms of Moldavia.svg
Coat of arms of Moldavia (reconstruction). Base: Seals of Stephen III of Moldavia
ROU GL Galati CoA.png
Coat of arms of Galați, Romania
Gory Fogaraskie (Fagaras Mountains) 17.jpg
Autor: Krzysztof Dudzik (User:ToSter), Licencja: CC BY-SA 3.0
Góry Fogaraskie, wrzesień 2009
Coa Romania Town Arad.svg
The coat of arms of Arad
Coat of arms of Transylvania.svg
Coat of arms of Transylvania from 1659 to 1867. It was adopted Transylvania's coat of arms by the Diet of 1659. It depicts:
  * on a blue background, a black eagle or Turul facing dexter, with gold bill and red tongue representing the Hungarian nobles.
  * the Sun (dexter) and the crescent Moon (sinister) representing the Szeklers.
  * a red dividing band (originally not part of the coat of arms).
  * seven red towers with black doors in two series (4+3) on a gold background representing the seven fortified cities of the Transylvanian Saxons - the display is connected with the German name of Transylvania - Siebenbürgen ("Seven Fortresses").
The red dividing band was used for the first time by Prince Michael I Apafi, and its first variant was featured on gold coins he issued in 1666.
North Atlantic Treaty Organization (orthographic projection).svg
Autor: Addicted04, Licencja: CC BY 3.0
North Atlantic Treaty Organization in orthographic projection.
Manastirea Moldovita, vedere laterala.jpg
Autor: Alex Moise, Licencja: CC BY-SA 3.0 ro
Monument istoric.svg To jest zdjęcie pomnika historii w județul Suceava, wpisanego pod numerem SV-II-a-A-05673.
Polonezi Romania (2002).png
Autor: Olahus, Licencja: CC BY-SA 3.0
The distribution of the Poles in Romania (census 2002)
Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg
Map of Europe. The continental boundary to Asia as indicated is the standard convention following the Caucasus crest, the Ural River and the Urals Mountains to the Sea of Kara
Polwysep Balkanski-mapa polit.png
(c) Kpjas, CC-BY-SA-3.0
Półwysep Bałkański - mapa polityczna.
Ploiesti (43).jpg

Halele Centrale & Parcul Foamea

Monument istoric.svg To jest zdjęcie pomnika historii w județul Prahova, wpisanego pod numerem PH-II-m-A-16306.
Universitatea Politehnica Timisoara - Rectorat.jpg
Autor: Turbojet, Licencja: CC BY-SA 3.0
Lloyd Palace, seat of the Politehnica University Timişoara, Romania.
ROU DJ Craiova CoA.png
شعار المدينة.
Coat of arms of Romania.svg
Coat of arms of Romania.
Romania harta etnica 2011.PNG
Autor: Andrein, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ethnic map of Romania according to the results of the 2011 census.