Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego

Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego
 Polska
Ilustracja
Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego po zaprzysiężeniu.
Premier

Felicjan Sławoj Składkowski

Partie

brak[a]

Kadencja

od 16 maja 1936
do 30 października 1939

Poprzedni

rząd Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Następny

drugi rząd Władysława Sikorskiego

Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego z Edwardem Śmigłym-Rydzem po zaprzysiężeniu.

Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego, powołany 16 maja 1936 roku przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego po dymisji rządu Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Był efektem kompromisu politycznego prezydenta i Edwarda Rydza-Śmigłego. Siedmiu z jedenastu członków tego rządu było żołnierzami Legionów Polskich i członkami Polskiej Organizacji Wojskowej: Składkowski, Kaliński, Kasprzycki, Kwiatkowski, Poniatowski, Ulrych i Zyndram-Kościałkowski. 23 czerwca 1937, ze względu na trwający konflikt wawelski, Składkowski demonstracyjnie złożył dymisję swojego rządu, która nie została jednak przyjęta przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego[1][2].

Rząd ustąpił 30 września 1939 roku. Był to ostatni rząd II Rzeczypospolitej rezydujący w Warszawie.

Rada Ministrów Felicjana Sławoja Składkowskiego (1936–1939)

FunkcjaZdjęcieImię i nazwiskoPrzynależność partyjnaokres urzędowania
Prezes Rady Ministrów
FSSkladkowski (HistoriaPolski str.247).jpg
Felicjan Sławoj SkładkowskiObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów
Eugeniusz Kwiatkowski.PNG
Eugeniusz KwiatkowskiObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Ministerstwo Komunikacji
Juliusz Ulrych.jpg
Juliusz UlrychObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Poczt i Telegrafów
Emil Kaliński.jpg
Emil KalińskiObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Opieki Społecznej
Zyndram Koscialkowski.jpg
Marian Zyndram-KościałkowskiObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Przemysłu i Handlu
Antoni Roman.jpg
Antoni RomanObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Rolnictwa i Reform Rolnych
Juliusz Poniatowski.PNG
Juliusz PoniatowskiObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Skarbu
Eugeniusz Kwiatkowski.PNG
Eugeniusz KwiatkowskiObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Spraw Wewnętrznych
FSSkladkowski (HistoriaPolski str.247).jpg
Felicjan Sławoj SkładkowskiObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Spraw Wojskowych
Tadeusz Kasprzycki (1891-1978).jpg
Tadeusz Kasprzyckibezpartyjny1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Spraw Zagranicznych
Beck Józef.jpg
Józef Beckbezpartyjny1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Sprawiedliwości
Witold Grabowski 1936.jpg
Witold GrabowskiObóz Zjednoczenia Narodowego1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Wojciech Świętosławski 1.jpg
Wojciech Świętosławski1936-05-16 16 maja 1936(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Minister główny komisarz cywilny
Wacław Kostek Biernacki.jpg
Wacław Kostek-Biernacki1939-09-02 2 września 1939(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Minister koordynacji gospodarki wojennej
Sosnkowski Kazimierz.jpg
Kazimierz Sosnkowskibezpartyjny1939-09-03 3 września 1939(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)
Minister propagandy
Grazynski.jpg
Michał GrażyńskiObóz Zjednoczenia Narodowego1939-09-05 5 września 1939(dts)
1939-10-30 30 października 1939(dts)

W dniu zaprzysiężenia 16 maja 1936

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Zobacz też

Uwagi

  1. Główną siłą polityczną w rządzie był Obóz Zjednoczenia Narodowego.

Przypisy

  1. Nieprzyjęta dymisja rządu. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 140 z 25 czerwca 1937. 
  2. Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 369. ISBN 83-04-038547.
  3. Dz.U. z 1939  r. nr 86, poz. 543 M.P. z 1939 r. nr 203, poz. 496
  4. Adam Strzembosz, Rzeczpospolita Polska czasu wojny: Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski 1939-1945 str. 58.
  5. Wojewoda Grażyński ministrem propagandy. „Warszawski Dziennik Narodowy”. 246B, s. 2, 6 września 1939. 

Bibliografia

  • Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej (redakcja naukowa Jacek M.Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana), Warszawa 1994, wyd. BGW, ISBN 83-7066-569-1, t. I, s. 30.

Media użyte na tej stronie

Wacław Kostek Biernacki.jpg
Wacław Kostek Biernacki (1884-1957)
Emil Kaliński.jpg
Emil Kaliński (1890-1973) – Polish engineer and military. Minister of Post and Telegraph 1933-39
Rzad Skladkowskiego 1936.jpg
Polish Government under Prime Minister Felicjan Sławoj Składkowski 1936
Tadeusz Kasprzycki (1891-1978).jpg
Tadeusz Kasprzycki (1891-1978) - Polish general.
Wojciech Świętosławski 1.jpg
Wojciech Świętosławski (1881 – 1968) - Polish chemist and physicist. Minister of Public Enlightment and Education 1935-1939
FSSkladkowski (HistoriaPolski str.247).jpg
Felicjan Sławoj-Składkowski
Witold Grabowski 1936.jpg
Witold Grabowski (1898-1965) – Polish lawyer, Minister of Justice 1936-39
Antoni Roman.jpg
Antoni Roman (1892-1951) Polish diplomat and politician . Minister of Trade and Industry of Poland 1936-1939
Beck Józef.jpg
Senator IV kadencji Senatu II RP (1935–1938)
Sosnkowski Kazimierz.jpg
Kazimierz Sosnkowski, a Polish general;
Zyndram Koscialkowski.jpg
Marian Zyndram-Kościałkowski, Polish politician, deputy of Polish Sejm 1922-1939, Mayor of Warsaw, Minister of Internal Affairs, Prime Minister of Poland (1935-1936)
Grazynski.jpg
Michał Grażyński
Juliusz Poniatowski.PNG
Juliusz Poniatowski
Juliusz Ulrych.jpg
Juliusz Ulrych, minister komunikacji. Fotografia portretowa.
Eugeniusz Kwiatkowski.PNG
Eugeniusz Kwiatkowski