Rzeźba terenu

Rzeźba powierzchni ziemi (terenu) (także relief (powierzchni terenu), morfologia terenu[1]) – ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe w wyniku oddziałania procesów endo- i egzogenicznych, jak też wskutek działalności człowieka. Współczesny relief jest wynikiem aktywności procesów o różnym natężeniu i czasie ich oddziaływania.

Rzeźba terenu powstaje w wyniku procesów rzeźbotwórczych. Źródłami energii tych procesów są:

Przykładowe typy rzeźby terenu:

  • rzeźba poligeniczna
  • rzeźba policykliczna
  • rzeźba strukturalna
  • rzeźba krawędziowa
  • rzeźba tektoniczna
  • rzeźba alpejska

Zobacz też

Przypisy

  1. Termin ten, choć często stosowany w literaturze, uważany jest przez część naukowców za niewłaściwy. Por. Wojciech Jaroszewski (red.) Słownik geologii dynamicznej, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1985ISBN 83-220-0196-7