Sąd apelacyjny

Zasięg właściwości sądów apelacyjnych
Budynek Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Sąd apelacyjny (SA) – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:

Sądy apelacyjne rozpoznają także kwestie szczególne przekazane im bezpośrednio przez ustawę. Są również sądami dyscyplinarnymi I instancji dla sędziów sądów powszechnych. Sądy Apelacyjne utworzone zostały w 1990 r. wraz z przywróceniem przedwojennej, trójstopniowej organizacji sądownictwa. Tak jak wszystkie inne sądy powszechne powołuje je i znosi minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Sądy apelacyjne

13 sierpnia 1990 minister sprawiedliwści Aleksander Bentkowski podpisał rozporządzenie, mocą którego powołano siedem sądów apelacyjnych: w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie. Natomiast sądy apelacyjne w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu powołane zostały 3 września 1990. Wszystkie te sądy rozpoczęły swoją działalność 1 października 1990. Natomiast 1 stycznia 2005 powołano Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

 • Sąd Apelacyjny w Białymstoku obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach
 • Sąd Apelacyjny w Gdańsku obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku
 • Sąd Apelacyjny w Lublinie obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu
 • Sąd Apelacyjny w Łodzi obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu
 • Sąd Apelacyjny w Poznaniu obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze
 • Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku i Katowicach
 • Sąd Apelacyjny w Krakowie obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie
 • Sąd Apelacyjny w Szczecinie obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Szczecinie
 • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu
 • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu
 • Sąd Apelacyjny w Warszawie obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie

Zobacz też

Strony internetowe sądów apelacyjnych

Media użyte na tej stronie

Coat of arms of Poland-official3.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Sądy-apelacje.png
Autor: VV94, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mapa właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Polsce (stan na 16 XII 2017 r.). PS: autorem grafiki z podziałem Polski na gminy jest użytkownik Aotearoa.
Court of Appeal in Białystok.jpg
Autor: Grzegorz Dąbrowski, Licencja: CC BY 4.0
Budynek Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5.
Rzeszów, Sąd Apelacyjny.jpg
Sąd Apelacyjny, Rzeszów