Samech

Fenickie samech
Hebrajska litera samech kroju pisma (kolejno od prawej do lewej): nowoczesnym bezszeryfowym i tradycyjnym

Samech (ס) – litera alfabetów semickich, m.in. fenickiego, aramejskiego, hebrajskiego. W gematrii reprezentuje liczbę 60.

W hebrajskim odpowiada dźwiękowi [s] (jak np. w wyrazie ‏כסף‎ trb. kesef – pieniądz).

Media użyte na tej stronie

Hebrew letter samekh.svg
Hebrew letter samekh
Phoenician samekh.svg
Phoenician letter samekh