Siły specjalne

Brytyjscy komandosi SAS w Afryce Północnej (1943)

Siły specjalne, jednostki specjalne, komandosi – określenia wysoce specjalizowanych formacji wojskowych lub policyjnych. Jednostki wojskowe tego typu przystosowane są do wykonywania zadań niekonwencjonalnych, prowadzenia działań specjalnych i nadzwyczaj trudnych w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny: antyterrorystycznych, rozpoznawczych (dalekiego rozpoznania bądź rozpoznania specjalnego), dywersyjnych itp. Składają się z selekcjonowanych żołnierzy bądź funkcjonariuszy, świetnie i specjalistycznie wyszkolonych oraz nadzwyczajnie wytrzymałych psycho-fizycznie, używających specjalizowanego uzbrojenia i wyposażenia. Działają na lądzie, wodzie i z powietrza. Gwałtowny rozwój sił specjalnych nastąpił podczas II wojny światowej. Obecnie jednostki tego typu wchodzą w skład sił zbrojnych lub policyjnych dużej liczby państw świata.

Określenie „komandos“ pochodzi od portugalskiego słowa comando („rozkaz“). Swoje współczesne znaczenie wywodzi od burskich konnych oddziałów o charakterze milicyjnym zwanych kommando, które wsławiły się walkami partyzanckimi z armią brytyjską podczas wojen burskich. Słowo to zostało następnie zapożyczone przez Brytyjczyków podczas II wojny światowej, którzy mianem Commando nazywali tworzone od 1940 roku oddziały przeznaczone do działań rajdowych na terenach okupowanych przez przeciwnika.

Wojska Specjalne

W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje sześć jednostek wojskowych przeznaczonych do realizacji zadań w ramach operacji specjalnych:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Special Air Service in North Africa E 21337.jpg
Title: THE SPECIAL AIR SERVICE (SAS) IN NORTH AFRICA DURING THE SECOND WORLD WAR : A close-up of a heavily armed patrol of 'L' Detachment SAS in their Jeeps, just back from a three month patrol. The crews of the jeeps are all wearing 'Arab-style' headdress, as copied from the Long Range Desert Group.