Skały metamorficzne

Gnejs – przykład skały metamorficznej

Skały metamorficzne (skały przeobrażone) – jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstałe ze skał magmowych bądź osadowych (jak również niekiedy innych metamorficznych) na skutek przeobrażenia (metamorfizmu) pod wpływem wysokich temperatur (np. w pobliżu ognisk magmy) lub wysokiego ciśnienia (np. w wyniku pogrążania skał), oraz związanych z nimi procesów chemicznych. Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego, czasami też chemicznego skał oraz ich struktury i tekstury.

Skałę (najczęściej magmową lub osadową) z której powstaje skała metamorficzna, nazywamy protolitem. Z danego protolitu mogą w różnych warunkach metamorficznych (tzw. facjach) powstać różne skały metamorficzne. Z drugiej strony z różnych skał wyjściowych mogą powstać takie same skały metamorficzne.

Przykłady skał metamorficznych

Podział skał metamorficznych

Podział ze względu na strukturę wewnętrzną

Podział ze względu na stopień przeobrażenia

 • epizona – strefa najpłytsza 6 – 10 km, od 100 °C do 300 °C
 • mezozona – strefa pośrednia 10 – 18 km, od 300 °C do 500 °C
 • katazona – strefa najgłębsza 18 – 30 km, od 500 °C do 900 °C

Podział ze względu na facje metamorfizmu

 • Facje metamorfizmu regionalnego
  • Facja zeolitowa
  • Facja zieleńcowa
  • Facja łupków glaukofanowych
  • Facja almandynowo-amfibolitowa
  • Facja granulitowa
  • Facja eklogitowa
 • Facje metamorfizmu kontaktowego
  • Facja albitowo-epidotowo-hornfelsowa
  • Facja hornblendowo-hornfelsowa
  • Facja piroksenowo-hornfelsowa
  • Facja sanidynitowa

Zobacz też

Bibliografia

 • W. Heflik, Metamorfizm w świetle niektórych zagadnień fizykochemicznych, Wyd. Wydawnictwa AGH, Kraków 1993, Nr bibliografii narodowej PB 5860/93

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Almandyn 1.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
łupek muskowitowy z almandynem, pól. Kolski, Rosja
Skarn stanisław3.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Skarn wollastonitowy z diopsydem, kop. Stanisław, okolice Szklarskiej Poręby, Góry Izerskie, Polska
Marmur 1.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Marmur w formie zgłady, k. Sławniowice,
Gnejs oczkowy.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
gnejs oczkowy z miejscowości Kowary na Dolnym Śląsku.
Granulit 2.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Granulit pochodzący z Zagórza Śląskiego k. Świdnicy, Góry Sowie, Polska
Skarn stanisław2.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Skarn z kop. Stanisław, z stilbitem i diopsydem, okolice Szklarskiej Poręby, Góry Izerskie, Polska
Moldavite Moravia.jpg
Autor: H. Raab (User:Vesta), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Moldavite from Slavice, Moravia, Czech Republic. The specimen weights 17g and is about 40 mm wide. The color of Moravian Moldavites is olive green to brown, they are darker than the bottle-green Moldavites from Bohemia.
Hornfels 3.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Hornfels andaluzytowo-kordierytowy, Zbójnickie Skały k.Szklarskiej Poręby, Góry Izerskie, Polska
Skała zmyllonityzowana.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Myllonit, lokalizacja nieznana
Hornfels 8.JPG
Autor: piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Hornfels z żyłkami kwarcu mlecznego, powstałymi w procesach hudrotermalnych, sztolnia Pirytu,szklarska Poręba, Polska
Serpentynit1.jpg
Autor: PIotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Serpentynit z aragonitem, Nasławice k. Sobótki, Dolny Śląsk
Fyllit, k. Dewon - Jarnołtówek.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY 3.0
Zdjęcie fałdów z płynięcia powstałych w zmetamorfizowanych metapyłowcach. Kopalnia Dewon, Jarnołtówek, Góry Opawskie.
Czaroit3.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY 3.0
Próbka czaroitu w formie surowej (nie obrabianej). wymiary 7,5 x 4 cm
Gnejs12.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
gnejs amfibolitowy
Marmur 2.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Marmur z mineralizacja serpentynitową reprezentowana przez lizardyt, K. Rędziny, Dolny lsk
Łupek serycytowy ze staurolitem.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
łupek serycytowy ze staurolitem i almandynem, Głuchołazy, Góry Opawskie, Śląsk Opolski, Polska