Sklepienie kolebkowe

Sklepienie kolebkowe stylu romańskiego
Barokowe sklepienie kolebkowe zdobione malarstwem ściennym

Sklepienie kolebkowe (beczkowe) – sklepienie w kształcie połowy leżącego walca przeciętego wzdłuż płaszczyzny poziomej. Wykonywane z ciosów kamiennych w kształcie klińca przewiązanych z zasadą mijania spoin. Kolebka sklepienia oparta jest na ścianach podłużnych (ustawionych wzdłuż osi sklepienia). Ściany przejmują obciążenie pionowe i poziome (ciężar i rozpór).

Rodzaje

Ze względu na kształt sklepienie może być:

  • odcinkowe – przekrój poprzeczny jest odcinkiem koła
  • podniesione – przekrój poprzeczny jest połową elipsy lub linii koszowej ustawionej na osi krótszej
  • spłaszczone – przekrój poprzeczny jest połową elipsy lub linii koszowej ustawionej na osi dłuższej

Ponadto sklepienie może być:

  • stożkowe – ustawione jest nad pomieszczeniem o rzucie w kształcie trapezu
  • wzniesione – oś nachylona jest pod kątem (ściany zmieniają wysokość)
  • proste – oś jest linią prostą prostopadłą do czoła sklepienia
  • skośne – oś jest linią prostą ustawioną pod kątem do czoła
  • spiralne – oś przebiega na linii spiralnej

Odmianą sklepienia kolebkowego jest sklepienie kolebkowe z lunetami.

  • Sklepienie pseudokolebkowe (strop pseudokolebkowy) – strop (najczęściej drewniany) opracowany w formie sklepienia kolebkowego.


Media użyte na tej stronie