Spłaszczenie

Spłaszczenie – wielkość używana w astronomii, opisująca odstępstwo od kulistego kształtu planety lub gwiazdy. Wyraża je stosunek różnicy długości promienia równikowego i biegunowego do promienia równikowego

Spłaszczenie jest konsekwencją siły odśrodkowej towarzyszącej ruchowi wirowemu ciała niebieskiego.

Spośród ciał Układu Słonecznego największe spłaszczenie ma Saturn. Wynosi ono aż 0,09796 i jest zauważalne gołym okiem na zdjęciach. Dla porównania spłaszczenie Ziemi wynosi 0,00335.