Spektakl

Widowisko Don Kichot w Teresa Carreño Cultural Complex (2013)

Spektakl lub widowisko teatralne (fr. spectacle, łac. spectaculum) – utwór dramatyczny lub inne dzieło sztuki teatralnej odegrane przez aktorów przed zgromadzoną w tym celu publicznością. Widowisko teatralne stanowi efekt połączenia różnych sztuk – literatury (w wypadku przedstawienia dramatu), sztuki aktorskiej, muzyki (zwłaszcza w przedstawieniach muzycznych, jak opera lub operetka), choreografii (zwłaszcza w przypadku widowisk baletowych). Koordynatorem i właściwym twórcą widowiska teatralnego jest przeważnie reżyser.

Widowisko teatralne jest złożonym systemem znaków. Do jego najważniejszych elementów znaczących należą:

 • gra aktorska realizowana głosowo
 • aktorska ekspresja motoryczna
  • aktorska ekspresja mimiczna
  • gestyka – ruch aktora na scenie
 • właściwości wyglądu aktora: jego typ urody, charakteryzacja, kostium lub maska
 • właściwości przestrzeni scenicznej
  • dekoracja
  • oświetlenie
  • rekwizyty teatralne
 • efekty akustyczne i muzyka

Media użyte na tej stronie

Don Quijote de La Mancha, Teresa Carreño Teather.jpg
Autor: Wilfredor, Licencja: CC0
A stage performance of Don Quixote, with music by Ludwig Minkus, choreography by Laura Fiorucci (based on the original by Marius Petipa). Starring Claudia Olaiz, Andrés Villarroel, and Ballet Teresa Carreño. Performed at the Teresa Carreño Theatre in Venezuela on 18 October 2013.