Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych

Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych - (ang. List of Lights and Fog Signals) wydawnictwo książkowe lub cyfrowe - elektroniczne, zawierające opis świetlnych znaków nawigacyjnych tj. latarnie morskie, boje świetlne (pławy świetlne), latarniowce, stawy świetlne. Spis zawiera dla każdego światła:

 1. niepowtarzalny numer,
 2. nazwę światła,
 3. pozycję geograficzną,
 4. charakterystykę światła,
 5. wzniesienie światła ponad wodą w metrach w stosunku do zera mapy (ang. chart datum)[1],
 6. opis budowli na której zainstalowano światło (w celu łatwej identyfikacji w ciągu dnia)
 7. wysokość budowli[2],
 8. informacje o sektorach świateł, kierunkach nabieżników, a także charakterystykę sygnału mgłowego, o ile taki znajduje się na znaku lub w pobliżu.

Nazwy świateł o zasięgu 15 Mm i wyższym wyróżnione są tłustym drukiem. Nazwy latarniowców - literami dużymi i pochyłymi, nazwy innych świateł pływających - literami pochyłymi.[3]

Spis świateł wydaje zwykle instytucja państwowa zajmująca się hydrografią. W Polsce Spis Świateł i inne publikacje nautyczne (obejmujące Bałtyk) wydaje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. W żegludze międzynarodowej najczęściej używane są Spisy Świateł Admiralicji Brytyjskiej, wiodącej instytucji, która wydaje mapy i pomoce nawigacyjne na obszar całego świata. W 2019 roku spis świateł Admiralicji w 14 tomach (A-P) zawiera opisy ponad 85 tysięcy świateł[4] i pokrywa wszystkie wody żeglowne. Spisy świateł na wody wokół Ameryki Płn. wydaje United State Coast Guard.
Ze względu na ciągłe zmiany w oznakowaniu nawigacyjnym Spis Świateł musi być systematycznie poprawiany. Co tydzień publikowane są poprawki w Wiadomościach żeglarskich (ang. Notices to Mariners). Nowa wersja książki jest wydawana co kilkanaście miesięcy. Wersja elektroniczna umożliwia aktualizację przez Internet.

Przypisy

 1. wielkość przydatna do oszacowania możliwości zaoczenia światła lub pomocna w obliczeniu widzialności w danych warunkach meteorologicznych
 2. wielkość przydatna do obliczenia odległości z kąta pionowego
 3. Zbigniew Dąbrowski, Jerzy Wojciech Dziewulski, Marek Berkowski: Vademecum żeglarstwa morskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2005. ISBN 83-7020-328-0.
 4. List of Lights and Fog Signals, ADMIRALTY (ang.).

Linki zewnętrzne

Poprawiane na bieżąco Spisy Świateł i Sygnałów Nawigacyjnych na bazie polskich spisów publikowanych przez BHMW (dotyczące Bałtyku):

Zobacz też