Sport

Symbole związane ze sportem
Sport w 1938 w Szwecji

Sport – wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach[1].

Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.

Rodzaje sportu:

  • sport amatorski – aktywność fizyczna podejmowana dla wypoczynku, rozrywki i rekreacji – odnowy sił psychofizycznych,
  • sport wyczynowy – forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych,
  • sport profesjonalny – rodzaj sportu wyczynowego uprawianego w celach zarobkowych.

W ramach rekreacji, rozumianej tu jako odrębne pojęcie, brak jest elementu rywalizacji. Różne realizowane w jej ramach czynności, poza pracą czy nauką, są wykonywane w miejscu zamieszkania czy pobytu, co różni ją z kolei od turystyki – podróży w celu poznawania świata i ludzi.

W niektórych ujęciach sport to również kultura fizyczna, dbanie o własne ciało, podziwianie piękna zawodników uprawiających dane dyscypliny sportu.

Przypisy

Media użyte na tej stronie

Sweden Vaxholm sport 1938.jpg
The world cup competitions in canoe. Blonde girls from Czechoslovakia. Sweden Vaxholm 1938. This Agfacolor photo was not colorized. Life before the Second World War in Europe.
P SPORT.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
All sports drawing.svg
(c) Angelo.romano, CC BY-SA 3.0
SVG drawing representing a number of sports icons: ice hockey, athletcs, basketball and football (soccer)