Spratly

Spratly
Ilustracja
Centralna część Spratly widziana z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Państwo

terytorium sporne:
 Wietnam
 Chiny
 Tajwan
 Filipiny
 Malezja
 Brunei

Akwen

Morze Południowochińskie

Mapa
Położenie na mapie
Położenie na mapie Morza Południowochińskiego
Mapa konturowa Morza Południowochińskiego, blisko centrum po prawej na dole znajduje się punkt z opisem „Spratly”
Ziemia10°N 115°E/10,000000 115,000000

Spratly, wyspy Spratly (dawniej: Wyspy Spratly[a]), Spratleje[b], Wyspy Spratly’ego – grupa około 100 małych obiektów fizjogeograficznych (wysepek, skał, łach i raf) położonych na Morzu Południowochińskim, mniej więcej w jednej trzeciej odległości między filipińską wyspą Palawan a południowym wybrzeżem Wietnamu.

Trzy kraje roszczą sobie prawo do całego archipelagu Spratly: Chińska Republika Ludowa (część prowincji Hajnan) i Republika Chińska (oba powołują się na linię dziewięciu kresek) oraz Wietnam (część prowincji Khánh Hòa). Trzy inne państwa wysuwają roszczenia do niektórych z tych obiektów: Filipiny (część prowincji Palawan), Malezja (część prowincji Sabah) oraz Brunei. W lipcu 2016 Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze, działając na podstawie Aneksu VII do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, wydał wyrok w sporze wytoczonym przez Filipiny przeciwko Chinom. W orzeczeniu tym uznał, między innymi, że żaden z obiektów tworzących Spratly nie jest wyspą, lecz są to skały, rafy i łachy, czyli obiekty nieterytorialne[1].

Niewielkie oddziały wojskowe stacjonują na około 45 wyspach – są to siły wietnamskie, chińskie, tajwańskie, malezyjskie i filipińskie. Spratly zasobne są w guano i otoczone przez morze potencjalnie bogate w złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, a także zasobne w ryby. W pobliżu biegną również główne szlaki żeglugowe.

W 1988 doszło do starcia między okrętami Chin i Wietnamu, w którego wyniku zatonął wietnamski transportowiec.

Nazwy

Nazwa polska jest dosłownym tłumaczeniem nazwy angielskiej (Spratly Islands), a ta pochodzi od nazwiska kapitana statku wielorybniczego, Richarda Spratly’ego.

W Urzędowym wykazie nazw państw i terytoriów niesamodzielnych od 2007 do 2017 występował egzonim „Wyspy Spratly” (dla terytorium niesamodzielnego), zatwierdzony przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W związku ze wspomnianym wyżej wyrokiem Stałego Trybunału Arbitrażowego zdecydowała ona o wykreśleniu tego egzonimu z Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych i zmianie go na „(wyspy) Spratly” (stanowiące obiekt naturalny), w której to postaci będzie on podawany w spisach nazw z obszaru Chin, Filipin, Malezji, Tajwanu i Wietnamu[2].

Zobacz też

Uwagi

  1. jako terytorium niesamodzielne
  2. nazwa używana przez Gazetę Wyborczą

Przypisy

Media użyte na tej stronie

Flag of Malaysia.svg
Flag of Malaysia – Jalur Gemilang (Stripes of Glory)
SpratlyIslands.JPG
Photograph from the International Space Station of the South China Sea which includes Union Reefs, a part of Spratly Islands.
Mapspratly.jpg
Source: Central Intelligence Agency 1995.
Steel pog.svg
Shiny LightSteelBlue button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
Relief Map of South China Sea.png
Autor: Nzeemin, NordNordWest, Licencja: CC BY-SA 3.0
Физическая карта Южно-Китайского моря.