Sprzęgło

Komputerowy model sprzęgła zębatego

Sprzęgłomechanizm stosowany w budowie maszyn do łączenia oraz rozłączania wałów w celu przekazywania momentu obrotowego[1]. Inaczej jest to zespół części służących do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego – napędowego i biernego – napędzanego, w celu przeniesienia momentu obrotowego.

Sprzęgło składa się z członu napędzającego (czynnego) zainstalowanego na wale napędzającym, członu napędzanego (biernego) zainstalowanego na wale napędzanym oraz elementów łączących. Elementem łącznym może być jedna lub więcej części maszynowych lub czynnik, tak jak to ma miejsce w sprzęgle hydrokinetycznym.

Dzięki sprzęgłom silniki, zespoły układu napędowego oraz mechanizmy robocze można wykonywać w postaci odrębnych zespołów maszyn i urządzeń, a następnie łączyć je za pomocą montażu. Stosowanie różnych sprzęgieł umożliwia również spełnienie wielu innych zadań, które wymagałyby bardzo skomplikowanej konstrukcji maszyn, a nawet byłyby niemożliwe do wykonania.

Podział sprzęgieł[2]

Podział szprzęgieł
 • ze względu na sposób połączenia członów
  • sprzęgła nierozłączne
  • sprzęgła rozłączne
 • ze względu na kierunek przekazywania mocy
  • sprzęgła jednokierunkowe
  • sprzęgła dwukierunkowe
 • ze względu na to, czy człon napędzany porusza się z tą samą prędkością obrotową co napędzający

Zaawansowany podział sprzęgieł

 • rozłączne
  • sterowane z zewnątrz
  • samoczynne
   • sterowane siłą bezwładności
    • cierne
     • rozruchowe
     • proszkowe
   • sterowane kierunkiem napędu
    • jednokierunkowe
     • kłowe
     • zapadkowe cierne
 • bezpieczeństwa
  • sterowane momentem obrotowym
   • kołkowe
   • cierne


 • samonastawne


 • podatne


 • sterowane


 • elektromagnetyczne • odśrodkowe


 • półodśrodkowe

Zobacz też

Przypisy

 1. Sprzęgła, [w:] Seweryn Orzełowski, Budowa podwozi i nadwozi samochodowych, Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1969, s. 81.
 2. Mały Poradnik Mechanika tom II, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1994, ​ISBN 83-204-1705-8​.

Media użyte na tej stronie

Gear coupling.png
Illustration of a gear coupling. Rendered in POV-Ray.
Podział sprzęgieł.png
Autor: Piotrusgit, Licencja: CC BY-SA 4.0
Schemat podziałów sprzęgieł