Stefan Żeromski

Stefan Żeromski
Maurycy Zych,
Józef Katerla
Stefan Iksmoreż
Ilustracja
Stefan Żeromski (ok. 1915)
Data i miejsce urodzenia

14 października 1864
Strawczyn

Data i miejsce śmierci

20 listopada 1925
Warszawa

Narodowość

polska

Dziedzina sztuki

literatura piękna

Epoka

Młoda Polska,
dwudziestolecie międzywojenne

Muzeum artysty

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Ważne dzieła
Faksymile
Odznaczenia
Order Orła Białego Wstęga Wielka Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Nagrody

Nagroda im. Elizy Orzeszkowej

Katalog ocen Stefana Żeromskiego w Kieleckim Gimnazjum Męskim w 1886 roku

Stefan Żeromski herbu Jelita (ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20 listopada 1925[1] w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg; pierwszy prezes polskiego PEN Clubu, prezydent Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1921, 1922, 1923, 1924)[2]. Jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich w historii[3][4].

Stefan Żeromski był znany również pod pseudonimami Maurycy Zych, Józef Katerla (panieńskie nazwisko matki[5]) i Stefan Iksmoreż (ananim). Ze względu na zaangażowanie społeczne nazwany był „sumieniem polskiej literatury”[6][7] lub „sumieniem narodu”[8][9].

Życiorys

Stefan Żeromski pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej Wincentego Żeromskiego herbu Jelita i Józefy z Katerlów Żeromskiej. Wychował się w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. Jego ojciec przed powstaniem utracił majątek i aby utrzymać rodzinę, został dzierżawcą folwarków. W 1863 roku wspierał Polaków walczących w powstaniu styczniowym. Żeromski stracił matkę w 1879, a ojca – 1883, oboje pochowani w Leszczynach.

W czasie powstania styczniowego w bitwie pod Czarncą zginął Gustaw Saski (1846–1863), brat cioteczny Stefana Żeromskiego[10].

Stefan Żeromski w młodości
Portret Stefana Żeromskiego, pastel Kazimierza Mordasewicza, 1909
Stefan Żeromski, drzeworyt Władysława Skoczylasa, ok. 1918
Grób Stefana Żeromskiego na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie (2015)

W roku 1873 dziewięcioletni Stefan trafił na rok do szkoły początkowej w Psarach. W 1874 roku rozpoczął naukę w Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach; jego nauczycielem był m.in. Antoni Gustaw Bem. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze próby literackie – wiersze, dramaty, przekłady z literatury rosyjskiej. Zadebiutował w 1882 roku w numerze 27 „Tygodnika Mód i Powieści” przekładem wiersza Lermontowa i w „Przyjacielu Dzieci” wierszem „Piosenka rolnika”. Trudności finansowe i początki gruźlicy spowodowały, że gimnazjum ukończył w 1886 roku bez uzyskania matury. W tym samym roku rozpoczął studia w Instytucie Weterynarii w Warszawie (uczelnia nie wymagała matury). Tam zetknął się z ruchem socjalistycznym, działał m.in. w tajnej akcji oświatowej wśród rzemieślników i robotników.

Pod koniec 1908 roku Stefan Żeromski i Rafał Radziwiłłowicz złożyli propozycję Józefowi Piłsudskiemu wstąpienia do wolnomularstwa[11]. Sugerowane związki S. Żeromskiego z wolnomularzami[12] nie znajdują potwierdzenia w bardziej wiarygodnych źródłach, a oparte są na szczegółowym opisie przyjmowania nowego członka do loży wolnomularskiej zamieszczonym w Popiołach. Najprawdopodobniej konsultantem tego fragmentu był jego szwagier – Rafał Radziwiłłowicz, brat żony Oktawii[13].

W 1889 roku zmuszony został porzucić studia z powodów finansowych i zaczął pracować jako guwerner w domach ziemiańskich, między innymi w Łysowie (obecnie gmina Przesmyki k. Siedlec) i w Nałęczowie. Od roku 1889 jego utwory ukazywały się na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Głosu”, „Nowej Reformy”.

W 1892 roku przebywał krótko w Zurychu, Wiedniu, Pradze i Krakowie. Jesienią tego roku ożenił się z Oktawią z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczową, którą poznał w Nałęczowie, po czym wyjechał z żoną i jej córeczką z pierwszego małżeństwa do Szwajcarii, gdzie objął posadę zastępcy bibliotekarza w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. Tam powstawały m.in. Syzyfowe prace. W Szwajcarii zetknął się m.in. z Gabrielem Narutowiczem, Edwardem Abramowskim. W latach 1895 i 1898 ukazały się zbiory opowiadań Żeromskiego.

Na przełomie XIX i XX wieku przyjeżdżał do Kielc z myślą o zamieszkaniu w mieście i prowadzeniu tam działalności kulturalnej. Być może to pod jego wpływem Leon Rygier założył tygodnik postępowo-demokratyczny „Echa Kieleckie”, w którym ukazały się przedruki Ech leśnych i Zemsta jest moją... Żeromskiego[14].

Po powrocie do kraju w roku 1897 pracował jako pomocnik bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie. Ukazały się wówczas Syzyfowe prace. W 1899 roku Żeromskim urodził się syn Adam. W tym samym roku ukazali się Ludzie bezdomni. W 1904 roku wyszła powieść Popioły, której sukces wydawniczy pozwolił Żeromskiemu porzucić pracę w Bibliotece Ordynacji i przenieść się wraz z rodziną prawie na rok do Zakopanego. Mógł całkowicie poświęcić się pracy pisarskiej. Od chwili wybuchu rewolucji 1905 roku w Królestwie Polskim działał w organizacjach demokratycznych i socjalistycznych, zbliżył się wówczas do Polskiej Partii Socjalistycznej[15]. Ruchowi rewolucyjnemu z lat 1905–1907 poświęcił kilka swoich prac, m.in. opowiadania: Sen o szpadzie, Nagi bruk i Nokturn oraz dramat Róża[16]. Żeromski zainicjował założenia Uniwersytetu Ludowego, organizował kursy dokształcające dla uczniów szkoły rzemieślniczej, w jego domu, tzw. Chacie, prowadzono ochronkę i tajną szkołę. Z jego inspiracji w Nałęczowie powstała robotnicza grupa teatralna pod przewodnictwem rzeźbiarza i publicysty Józefa Gardeckiego. Grupa wystawiła zakazaną wówczas sztukę – III część Dziadów. Wśród widzów był m.in. Bolesław Prus[17].

W 1909 roku wyjechał z rodziną do Paryża, gdzie mieszkał trzy lata. W 1910 roku podpisał się pod listem otwartym w sprawie pochowania ciała Juliusza Słowackiego na Wawelu, po odmowie biskupa krakowskiego Jana Puzyny[18]. Po powrocie do kraju osiedlił się w Zakopanem. Uczestniczył w zjeździe w Zakopanem w sierpniu 1912 roku, na którym powołano Polski Skarb Wojskowy[19]. W 1913 roku założył nową rodzinę z poznaną w 1908 roku malarką Anną Zawadzką. Owocem tego związku była córka Monika. Po wybuchu I wojny światowej zgłosił się do Legionów Polskich, jednak nigdy nie brał udziału w walkach. Wrócił do Zakopanego. Wspólnie z Janem Kasprowiczem i Medardem Kozłowskim stworzył Organizację Narodową[20]. Działał w pracach Naczelnego Komitetu Zakopiańskiego. Był prezydentem Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. 30 lipca 1918[21][22][23] roku zmarł na gruźlicę jego dziewiętnastoletni syn Adam. Żeromski zadedykował mu tekst publicystyczny o tematyce społeczno-politycznej pt. Początek świata pracy[24].

Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 współpracował w kierowanym przez ppłk. Mariana Dienstla-Dąbrowę Wydziale Propagandy Armii Ochotniczej[25]. 22 października 1920 roku został członkiem Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa[26]. W niepodległej Polsce Żeromski zamieszkał w Warszawie, gdzie brał znaczący udział w życiu literackim. Uczestniczył, wraz z Janem Kasprowiczem[27], w akcji przedplebiscytowej w regionie Powiśla celem przyłączenia tych terenów do Polski, między innymi w Iławie, Suszu, Prabutach, Kwidzynie, Sztumie, Grudziądzu i wielu innych miejscowościach Warmii, Mazur i powiatów nadwiślańskich (Powiśla)[28]. Był delegatem na zjazd Związku Zawodowego Literatów Polskich 4 lutego 1922 w Warszawie[29]. Był inicjatorem projektu Akademii Literatury[30], Straży Piśmiennictwa Polskiego[31], a w 1925 roku został założycielem i pierwszym prezesem polskiego oddziału PEN Clubu. W latach dwudziestych osiedlił się w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą w willi Świt, a w 1924 prezydent Stanisław Wojciechowski przydzielił mu trzypokojowe mieszkanie na drugim piętrze Zamku Królewskiego w Warszawie[32][33]. W 1922 roku ukazała się powieść Wiatr od morza, za którą otrzymał Państwową Nagrodę Literacką, a w 1924 roku powieść Przedwiośnie.

16 maja 1925 przyznano mu tytuł członka honorowego Towarzystwa Dziennikarzy Polskich we Lwowie[34]. Filister honoris causa polskiej korporacji akademickiej „Pomerania”.

Zmarł 20 listopada 1925. Tego dnia – na dwa tygodnie przed własną śmiercią – Władysław Reymont napisał[35]:

Dzisiaj umarł Żeromski, cios to dla mnie okrutny z wielu powodów. Umarł na serce. Był o parę lat starszy ode mnie, ale miał szaloną wolę życia i energię. Strata ta polskiej literatury niezastąpiona. Uwielbiałem Go jako genialnego pisarza. Naturalnie, ta nagła śmierć źle podziałała i na mój stan zdrowia. Teraz bowiem na mnie przychodzi kolej umierania.

Żeromski został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie (F/4/1)[36]. W 1928 roku otwarto w Nałęczowie muzeum poświęcone pisarzowi.

Poglądy społeczne i polityczne

Stefan Żeromski w swoich dziełach poruszał często problematykę społeczną. W centrum jego zainteresowań znalazł się temat ubóstwa, katastrofalne położenie robotników i chłopów, i obserwacje tych grup zbliżyły go do poglądów socjalistycznych – w czasie rewolucji 1905 roku sprzyjał Polskiej Partii Socjalistycznej; ciągłą inspiracją była dla niego myśl Edwarda Abramowskiego, teoretyka i praktyka spółdzielczości, oraz teoria syndykalistyczna Georges’a Sorela (cenił sobie jego dzieło Réflexions sur la violence) i Édouarda Dufour (Le syndicalisme et la prochaine révolution), czemu dał wyraz w społeczno-politycznej pracy pt. Początek świata pracy, powstałej u zarania II RP, w 1918 r.[37]

Ordery i odznaczenia

Ważniejsze dzieła

Ekranizacje

Galeria

Upamiętnienie

Poczta Polska wydała następujące znaczki z wizerunkiem Stefana Żeromskiego[51]:

 1. 30.04.1947 – seria „Kultura Polska – I wydanie” – znaczek o numerze katalogowym 424 A/B
 2. 20.07.1947 – seria „Kultura Polska – II wydanie” – znaczek o numerze katalogowym 433 A/B
 3. 10.06.1948 – blok „Kultura Polska” – znaczek o numerze katalogowym A 433
 4. 21.09.1964 – znaczek o numerze katalogowym 1379 wydany z okazji 100. rocznicy urodzin
 5. 14.10.2014 – znaczek o numerze katalogowym 4574 wydany z okazji 150. rocznicy urodzin

Pisarz jest patronem teatru kieleckiego. Jego imię nosi także Puszcza Jodłowa w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

26 kwietnia 1997 roku udostępniona została do użytku publicznego placówka muzealna – Domek Stefana Żeromskiego w Gdyni-Orłowie, w którym to pisarz przebywał w roku 1920.

W Krakowie w dzielnicy XVIII Nowa Huta znajdują się:

 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, który został nazwany jego imieniem w 1974 roku. Przed wejściem do budynku znajduje się popiersie pisarza autorstwa Mariana Koniecznego[52].
 • ulica Stefana Żeromskiego.
 • jedno z osiedli w Nowej Hucie nazwano Szklane Domy na pamiątkę wizji „szklanych domów” z Przedwiośnia[52].

Żeromski jest patronem ławeczki w Parku Ratuszowym w Krakowie w dzielnicy XVIII Nowa Huta, o czym informuje tabliczka. Patroni ławeczek w przestrzeni publicznej są wybierani w ramach projektu Kody Miasta realizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, operatora tytułu Kraków Miasto Literatury UNESCO, którym Kraków został uhonorowany w 2013 roku[53][54]

Stefan Żeromski w filmie

Stefan Żeromski pojawia się w serialu i filmie Polonia Restituta w reżyserii Bohdana Poręby. Rolę pisarza grał Ignacy Gogolewski.

Zobacz też

Przypisy

 1. Stefan Żeromski. Polskie Radio, 2008-06-27. [dostęp 2014-04-26]. (pol.).
 2. Nomination Database, www.nobelprize.org [dostęp 2017-01-07].
 3. 90 lat temu zmarł Stefan Żeromski | dzieje.pl – Historia Polski, dzieje.pl [dostęp 2019-07-17] (pol.).
 4. Muzeum Narodowe w Kielcach – Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, mnki.pl [dostęp 2019-07-17] (ang.).
 5. Pseudonim ten pochodził od panieńskiego nazwiska matki pisarza. Mowa o tym w artykule: W Leszczynach upamiętniono rodziców Żeromskiego. ksiazki.wp.pl.
 6. Jadwiga Demczuk: Sumienie polskiej literatury. 2014-10-14. [dostęp 2016-08-27].
 7. – Żeromski Stefan. Wirtualne Muzeum Konstancina. [dostęp 2016-08-27].
 8. skomplikowana prywatność „sumienia narodu”. 2015-10-14. [dostęp 2016-08-27].
 9. Zdzisław Antolski: Żeromski – pisarz domowy. 2012-07-02. [dostęp 2016-08-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-28)].
 10. Secemin.
 11. Ryszard Świętek, Lodowa ściana: sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904–1918, Kraków 1998. s. 419.
 12. Hass Ludwik, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821), PIW, Warszawa 1980, s. 675. ISBN 83-06-00239-3.
 13. „Polityka”, 2014, nr 39, s. 107.
 14. Jan Pazdur: Dzieje Kielc 1864–1939. Wrocław 1971, s. 68.
 15. Przedmowa Henryka Markiewicza do Dzieł Stefana Żeromskiego, tomu Rozdzióbią nas kruki, wrony... Warszawa 1956. s. 9.
 16. Jan Hulewicz, Źródła ideologii społeczno-politycznej Stefana Żeromskiego. Pamiętnik Literacki, Lwów 1930, nr 1/4, s. 448. Całość w: Małopolska Biblioteka Cyfrowa.
 17. Józef Kozłowski: „my z Niego wszyscy...”, socjalistyczne Mickiewicziana z przełomu XIX i XX wieku. Warszawa: Czytelnik, 1978, s. 26–30.
 18. List otwarty w sprawie sprowadzenia zwłok Juliusza Słowackiego, Paryż 1910.
 19. Wanda Kiedrzyńska, Powstanie i organizacja Polskiego Skarbu Wojskowego 1912–1914, [w:] „Niepodległość”, t. XIII z. 1 (33), 1936, s. 80.
 20. Posłowi i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939, t. III, Warszawa 2005, s. 207.
 21. Harcerski słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2016, s. 251.
 22. Inskrypcja na nagrobku - https://www.maslow.pl/asp/galeria/20180727_wycieczka_Naleczow/p1060620.jpg
 23. travelmatszczecin, www.travelmat.com.pl [dostęp 2022-12-23].
 24. Stefan Żeromski, Początek świata pracy. Kraków 1918. s. 3. (Całość w: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona).
 25. W Urzędzie Propagandy Inspektoratu Armii Ochotniczej. „Świat”. Nr 39, s. 6, 25 września 1920. 
 26. Obrona państwa w 1920 roku, Warszawa 1923, s. 153.
 27. Leon Sobociński, Na gruzach Smętka, wyd. B. Kądziela, Warszawa, 1947, s. 101.
 28. Michał Młotek: Tajemnice pogranicza. Kraków 2013.
 29. Wiadomości bieżące. Z miasta. O byt literatów. „Kurjer Warszawski”, s. 4, nr 39 z 8 lutego 1922. 
 30. Projekt Akademii Literatury Polskiej.
 31. Straż powstała w 1926 r. (Kurjer Warszawski: dodatek poranny. R. 106, 1926, nr 317 s. 3).
 32. Aleksander Gieysztor, Stanisław Herbst, Stanisław Lorentz, Władysław Tomkiewicz, Jan Zachwatowicz: Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 173.
 33. Monika Warneńska: Warszawskim szlakiem Żeromskiego. Warszawa: Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, 1980, s. 72.
 34. Z Tow. Dziennikarzy Polskich. „Gazeta Lwowska”. Nr 114, 19 maja 1925. 
 35. Władysław Reymont – informacje o twórcy.
 36. śp. Stefan Żeromski.
 37. Stefan Żeromski, Początek świata pracy. Kraków 1918. s. 11.
 38. M.P. z 2019 r. poz. 0 „jako wyraz najwyższego szacunku wobec znamienitych zasług poniesionych dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.
 39. Ordery Orła Białego przyznane pośmiertnie 25 wybitnym Polakom, prezydent.pl [dostęp 2018-11-11].
 40. M.P. z 1925 r. nr 102, poz. 432 „za wybitną twórczość literacką”.
 41. U trumny Żeromskiego. „Gazeta Lwowska”, s. 2, nr 271 z 24 listopada 1925. 
 42. M.P. z 1921 r. nr 298 „w uznaniu zasług, położonych dla Rzeczypospolitej Polskiej na polu literatury”.
 43. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 22.
 44. Żeromski, Stefan (1864–1925): Dzieje grzechu. T. 1, polona.pl [dostęp 2016-09-28].
 45. Żeromski, Stefan (1864–1925): Dzieje grzechu. T. 2, polona.pl [dostęp 2016-09-28].
 46. Żeromski, Stefan (1864–1925): Ludzie bezdomni. Powieść. T. 1, polona.pl [dostęp 2016-09-28].
 47. Żeromski, Stefan (1864–1925): Ludzie bezdomni. Powieść. T. 2, polona.pl [dostęp 2016-09-28].
 48. Żeromski, Stefan (1864–1925): Przedwiośnie. Powieść, Wikiźródła [dostęp 2018-08-26].
 49. Żeromski, Stefan (1864–1925): Siłaczka ; Na pokładzie, polona.pl [dostęp 2016-09-28].
 50. Żeromski, Stefan (1864–1925): Uciekła mi przepióreczka... Komedya w 3 aktach, polona.pl [dostęp 2016-09-28].
 51. Andrzej Fiszer, Katalog Polskich Znaków Pocztowych (i z Polską związanych) Tom I 2019, 2018.
 52. a b Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku (red. Jarosław Klaś), Kraków: Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida, 2018, s. 37, ISBN 978-83-948244-3-3.
 53. Kody Miasta. [dostęp 2021-02-04].
 54. Lista patronów. [dostęp 2021-02-04].

Bibliografia

 • Stanisław Adamczewski, Serce nienasycone. Książka o Żeromskim. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, Poznań 1930; drugie wyd. pt. Sztuka pisarska Żeromskiego. Kraków 1949.
 • Irena Kwiatkowska-Siemieńska, Stefan Żeromski. La nature dans son expériences et sa pensée. Préface de Jean Fabre, Professeur à la Sorbonne. Paris, Nizet 1964 (256 p.).
 • Ludwik Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821). PIW, Warszawa 1980, 675 s. ISBN 83-06-00239-3.
 • Polityka” 2014 nr 39, s. 107 (list czytelnika w sprawie kontaktów Żeromskiego z masonerią polską).

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Portret Stefana Żeromskiego.jpg
Fotografia, autor niezidentyfikowany, ok. 1915 r.
WMN Zeromski.jpg
Autor: Piotr Müldner-Nieckowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Zeromski_of_Müldner-Nieckowski
Stefan Żeromski's grave.JPG
Autor: Shalom, Licencja: CC BY-SA 4.0
Stefan Żeromski's grave at Protestant Reformed Cemetery, Warsaw.
Władysław Skoczylas - Stefan Żeromski.jpg
Stefan Żeromski w drzeworycie Władysława Skoczylasa.
Katalog ocen S. Żeromskiego w Kieleckim Gimnazjum Męskim.png
Katalog ocen S. Żeromskiego w Kieleckim Gimnazjum Męskim za rok szkolny 1885/6
Dom Żeromskiego5.JPG
Autor: Jadamta, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Konstancin-Jeziorna, dom Stefana Żeromskiego (willa ŚWIT), pocz. XX
St. Żeromski.JPG
Autor: Muzeum Narodowe w KIelcach, mal. A. Głuszczenko, Licencja: CC0
Portret Stefana Żeromskiego
Puszcza Jodłowa mit.JPG
Autor: Timaska, Licencja: CC0
Puszcza Jodłowa w Górach Świętokrzyskich porastająca grzbiet łysogórski.
Stefan Żeromski aláírása a Hű folyó (Wierna rzeka) kézirata alapján.jpg
Autor: Zychowicz, Licencja: CC BY-SA 3.0
A képet Hű folyó c regény Kielcei Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego által őrzött, a tvp.pl oldalán bemutatott kézjegy látványa alapján készítettem
Gdynia stefan zeromski house.JPG
Autor: Dariusz.Biegacz, Licencja: CC BY-SA 4.0
dom Stefana Żeromskiego w Gdyni
Stefan Żeromski Doktór Piotr.png
Autor: Stefan Żeromski , Licencja: CC0
Okładka opowiadania Doktór Piotr autorstwa Stefana Żeromskiego. Książka została w Warszawie w roku 1936 w Drukarni Naukowej Towarzystwa Wydawniczego przez Jakuba Mortkowicza
Stefan Zeromski grave.JPG
Autor: Cezary p, Licencja: CC BY-SA 4.0
Grób Stefana Żeromskiego na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym
Stefan Zeromski Residence.JPG
Autor: Drozdp, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Rekonstrukcja z 2011
Popiersie Żeromskiego Zgierz.JPG
Autor: Westborder, Licencja: CC BY-SA 3.0
Popiersie Stefana Żeromskiego przed Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu
Stefan Żeromski.PNG
Stefan Żeromski
Dom Żeromskiego1.JPG
Autor: Jadamta, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Konstancin-Jeziorna, dom Stefana Żeromskiego (willa ŚWIT), pocz. XX