Stolica Apostolska

Stolica Apostolska
Sancta Sedes
Godło Stolicy Apostolskiej
Godło Stolicy Apostolskiej
Położenie Stolicy Apostolskiej
Język urzędowy

łacina

Stolica

Watykan

Ustrój polityczny

hierokracja w unii personalnej i funkcjonalnej z Państwem Watykańskim

Typ państwa

monarchia absolutna i elekcyjna

Głowa państwa

Papież (biskup Rzymu) Franciszek

Status terytorium

podmiot prawa międzynarodowego

Szef rządu

sekretarz stanu kard. Pietro Parolin[1]

Religia dominująca

katolicyzm

Strefa czasowa

UTC +1 – zima
UTC +2 – lato[2]

Stolica Apostolska, Stolica Święta[3] (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję[4].

Nazwa Stolica Apostolska ma związek z tradycją zarówno Kościoła Wschodniego, jak i Zachodniego, odnoszącą się do zasiadania na stolicy biskupiej w tym mieście św. Piotra Apostoła i władzy, jaką z tego tytułu posiadają jego następcy[5].

Posiadłości eksterytorialne

Na mocy Traktatów Laterańskich[6] eksterytorialne są:

Ustrój polityczny

Stosunki międzynarodowe

Traktowanie Stolicy Apostolskiej i Watykanu jako odmiennych podmiotów, jakkolwiek uzasadnione z punktu widzenia ustrojowego, nie występuje jednak wyraźnie na gruncie prawa międzynarodowego. W stosunkach międzynarodowych nazwy te bywają stosowane zamiennie, a zaciągnięcie zobowiązania pod jedną z nich jest rozumiane jako wiążące dla obu. I tak np. w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podmiot ten występował początkowo pod nazwą Państwa Watykańskiego, a następnie (bez odrębnego przystąpienia) pod nazwą Stolicy Apostolskiej[7].

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Stolica Apostolska jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych i porozumień:

Posiada status stałego obserwatora przy następujących organizacjach międzynarodowych:

Budżet

Budżet w 2007 zamknął się deficytem w wys. 9 067 960 €, przy wpływach 236 737 207 € i wydatkach 245 805 167 €.

Wpływy w 2007:

 • konferencje episkopatów i innych instytucji: 86 143 257 € w 2007, w porównaniu z 86 022 372 € w 2006
 • operacje finansowe: 1 400 000 € w 2007, w porównaniu z 13 700 000 € w 2006
 • zarządzanie nieruchomościami: 36 300 000 € w 2007, w porównaniu z 32 300 000 € w 2006

Wydatki w 2007:

Zobacz też

Przypisy

 1. Nowy szef rządu Watykanu. Papież ma nowego najbliższego współpracownika. Polskie Radio, 31 sierpnia 2013. [dostęp 2014-05-07]. (pol.).
 2. Krystian Chariza: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: Nowa era, 2012. ISBN 978-83-267-0775-9.
 3. „Stolica Święta” – starsza, dawniejsza nazwa oparta na łacińskiej Sancta Sedes lub włoskiej Santa Sede https://www.episkopat.pl/?a=watykan Konferencja Episkopatu Polski.
 4. Jacek Barcik, Tomasz Srogosz: Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2007, s. 152 i n. ISBN 978-83-7483-785-9.
 5. Paweł VI: Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”. W: Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje: tekst łacińsko-polski, nowe tłumaczenie. Wyd. 2. Poznań: Pallottinum, 2008, s. 181–182. ISBN 978-83-7014-595-8.
 6. Zgodnie z Traktatami Laterańskimi są to posiadłości Stolicy Apostolskiej, nie Państwa Watykańskiego.
 7. Lech Antonowicz: Podręcznik prawa międzynarodowego. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis, 2003, s. 95 i n. ISBN 83-7334-233-8.
 8. Elżbieta Wilemska: Stolica Apostolska. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013, s. 976. ISBN 978-83-7306-614-4 (t. XVIII). Zob. stronę oficjalną obserwatora Stolicy Apostolskiej w ONZ: The Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations. [dostęp 2015-07-09]. (ang.).
 9. Serwis Radia Watykańskiego, 09/07/2008.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Emblem of the Papacy SE.svg
Emblem of the Papacy: Triple Tiara and Keys
Council of Europe.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Basilica di San Pietro, Rome.jpg
Autor: Emilio García from Parla, Spain, Licencja: CC BY-SA 2.0
Basilica di San Pietro, Rome