Suwałki

Suwałki
miasto na prawach powiatu
Ilustracja
Śródmieście Suwałk
HerbFlaga
HerbFlaga
Państwo

 Polska

Województwo

 podlaskie

Data założenia

1690

Prawa miejskie

2 maja 1720

Prezydent

Czesław Renkiewicz

Powierzchnia

65,5 km²

Wysokość

170 m n.p.m.

Populacja (31.12.2021)
• liczba ludności
• gęstość


69 575[1]
1062,1 os./km²

Strefa numeracyjna

87

Kod pocztowy

16-400 do 16-403 i 16-430 do 16-434

Tablice rejestracyjne

BS

Położenie na mapie województwa podlaskiego
Mapa konturowa województwa podlaskiego, u góry znajduje się punkt z opisem „Suwałki”
Położenie na mapie Polski
Ziemia54°06′04″N 22°55′57″E/54,101111 22,932500
TERC (TERYT)

2063011

SIMC

0977456

Hasło promocyjne: „Pogodne Suwałki”
Urząd miejski
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
Strona internetowa
BIP

Suwałki (biał. Сувалкі, ros. Сувалки, jid. ‏סואוואַלק‎, lit. Suvalkai, żmudzki Sovalkā, niem. Suwalken, 1941–1944 Sudauen) – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Siedziba władz powiatu suwalskiego.

W latach 1975–1998 siedziba władz województwa suwalskiego. Drugi co do wielkości ośrodek województwa podlaskiego oraz centrum kulturalne polskiej Suwalszczyzny. Jednocześnie największe miasto całej historycznej Suwalszczyzny i największe miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miasto duchowne położone było w końcu XVIII wieku w powiecie grodzieńskim województwa trockiego[2].

Według danych GUS z 31 grudnia 2021 r., Suwałki liczyły 69 575 mieszkańców i były pod względem liczby ludności drugim (po Białymstoku) miastem w województwie podlaskim, a także 54. spośród najludniejszych miast w Polsce[3].

Geografia

Położenie

Miasto Suwałki leży w północno-wschodniej części Polski, w pobliżu granicy z Litwą, obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i Białorusią. Suwałki są drugim co do wielkości miastem w województwie podlaskim. Przez miasto przebiegają szlaki transportowe – z Berlina przez Warszawę do Petersburga oraz z Warszawy do Helsinek (droga tranzytowa szybkiego ruchu Via Baltica i trasa kolejowa Rail Baltica łącząca kraje bałtyckie z Europą Zachodnią).

Suwałki są największym miastem na historycznej Suwalszczyźnie[4], leżą również na obszarze dawnej Jaćwieży (Sudowii)[5].

Według danych z 1 stycznia 2013 r. powierzchnia miasta wynosiła 66 km²[6].

Geologia

Suwałki są położone na terenach zasobnych w rudy żelaza, wanadu, ołowiu oraz rzadkiego tytanu[7]. Obecnie nie eksploatowane ze względu na głębokość, na jakiej się znajdują, a także ze względu na ochronę środowiska i obecność Zielonych Płuc Polski.

Suwałki leżą na platformie wschodnioeuropejskiej w strefie wyniesienia mazursko-suwalskiego. Krystaliczny fundament prekambryjski zbudowany jest z granitoidów typu rapakiwi (magmowe skały głębinowe), tworzących gotyjski kompleks mazurski. W okolicy Suwałk skały podłoża prekambryjskiego występują na głębokości 800 – 900 metrów.

Na prekambryjskim podłożu krystalicznym leżą skały pokrywy osadowej (ordowik, sylur, trias, jura, kreda i trzeciorzęd). Na powierzchni terenu występują utwory czwartorzędu o maksymalnej miąższości dochodzącej do 215,3 m (Szwajcaria, północno-wschodnia część Suwałk).

W okolicy Suwałk w profilu osadów plejstoceńskich zachowały się gliny zwałowe należące do sześciu zlodowaceń. Między nimi znajdują się osady wodnolodowcowe (żwiry i piaski), zastoiskowe (piaski, mułki i iły), a także interglacjału eemskiego (torfy, piaski, mułki i iły jeziorne).

Obecna powierzchnia terenu miasta ukształtowała się w wyniku procesów zachodzących w okresie zlodowacenia bałtyckiego (Wisły) oraz w holocenie. Rzeźba terenu Suwałk jest wynikiem działalności lodowca w okresie najmłodszego zlodowacenia (zlodowacenia Wisły) oraz erozyjnej działalności rzeki Czarnej Hańczy. Lądolód zlodowacenia Wisły nasunął się dwukrotnie na teren Suwalszczyzny: około 67 – 55 tysięcy lat temu (stadiał Świecia) oraz 23 – 12 tysięcy lat temu (stadiał leszczyńsko-pomorski). Dominującą jednostką geomorfologiczną miasta jest równina sandrowa (położona na wysokości 180 m n.p.m.), jedynie w części północnej znajduje się wysoczyzna morenowa. W równinę sandrową wcięta jest erozyjnie dolina Czarnej Hańczy osiągająca szerokość 5– 10 km. W dolinie Czarnej Hańczy wyróżnia się trzy tarasy erozyjno-akumulacyjne:

 • taras I – zalewowy, powyżej 0,5 m nad średnim stanem rzeki
 • taras II – nadzalewowy, sandrowy, 6,5 – 8,5 m ponad poziom rzeki, na tym tarasie zlokalizowana jest znaczna część miasta
 • taras III – sandrowy, 11 – 19 m nad poziom rzeki, na tym tarasie zlokalizowana jest północna część miasta (osiedla Północ I i Północ II)

Na wschodzie Suwałk, pomiędzy ul. Pileckiego a wsią Okuniowiec można znaleźć urokliwe wzgórza morenowe, pomiędzy którymi w zagłębieniach znajdują się bagna i mokradła. To magiczne miejsce zachwyca widokami, stromymi ścieżkami, zapachem kwitnących roślin oraz wilgotnego igliwia i wesołym rechotaniem żab.

Naturalna rzeźba terenu została poddana znacznej antropopresji na terenach eksploatacji złóż kopalin: Sobolewo, Krzywólka i Potasznia.

Klimat

W porównaniu z innymi rejonami Polski miasto stosunkowo często odczuwa wpływ arktycznych i kontynentalnych mas powietrza. Właśnie za sprawą arktycznych wpływów region ten jest zaliczany do najzimniejszych (poza górami) obszarów Polski, a w pobliżu miejscowości Wiżajny znajduje się „polski biegun zimna”.

Zimy są tutaj na ogół długie i mroźne (nawet dwukrotnie dłuższe niż na zachodzie Polski), a wiosna dociera późno (choć nie zawsze). Lato najczęściej bywa stosunkowo krótkie, ale za to gorące, parne i suche (jeśli są opady deszczu to nawalne lub towarzyszące tylko przechodzącym burzom). To właśnie dlatego odnotowuje się tutaj najpóźniejszy termin kwitnienia jabłoni w Polsce wraz z sezonem wegetacji roślin, spowodowanymi tutejszym mikroklimatem. Jednakże klimat pozwala nawet na uprawę z powodzeniem winorośli. Obecnie temperatura w zimie spada do ok. –24 stopni Celsjusza. Dawniej notowano tu siarczyste mrozy[8].

Średnia temperatura i opady dla Suwałk
MiesiącStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGruRoczna

Średnie dobowe temperatury [°C]-3.6-3.30,56,912,515,117,517,012,27,21,6-2,46,8

Opady [mm] 38.427.43632.156.969.980.96952.54845.740.6597,4
Źródło: IMGW okres referencyjny 1981-2010 {{{accessdate}}}

Historia

Widok Suwałk około 1870

Miasto powstało z osady założonej w XVII w. przez zakon kamedułów z pobliskiego klasztoru w Wigrach, jako jedna z osad na kolonizowanych przez nich wyludnionych terenach dawnej Jaćwieży. 3 marca 1720 roku przywilejem królewskim August II Mocny potwierdził prawa miejskie Suwałk.

Najważniejsze wydarzenia w historii Suwałk:

Dworzec kolejowy Suwalken w 1917

Demografia

Liczba ludności Suwałk na przestrzeni lat

Piramida wieku mieszkańców Suwałk w 2014 roku[11].

Piramida wieku Suwalki.png


Stopa bezrobocia

We wrześniu 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1 400 osób, a stopa bezrobocia wynosiła 4,8%[12].

Podział administracyjny

Suwałki dzielą się na kilkanaście osiedli o bardzo ograniczonej autonomii. Każde z nich ma swoją nazwę, samorząd, władze. Różnica w liczbie mieszkańców i zajmowanego obszaru poszczególnych osiedli jest duża, gdyż obecnie funkcjonujący podział jest silnie związany z historią miasta i geografią.

Gospodarka

Budynki Suwalskich Kopalni Surowców Mineralnych

Suwałki są ośrodkiem przemysłu drzewnego, materiałów budowlanych i spożywczego. Po trudnym okresie transformacji i utracie statusu miasta wojewódzkiego sytuacja społeczno-ekonomiczna Suwałk ustabilizowała się. Wiele suwalskich firm eksportuje produkty na rynki wschodnie i do krajów zachodniej Europy, zdobywa certyfikaty jakości ISO oraz nagrody i wyróżnienia na targach krajowych i międzynarodowych.

Instytucje okołobiznesowe

Handel

Centrum handlowe Plaza w Suwałkach

Najwięcej punktów usługowych znajduje się wzdłuż ulicy Kościuszki, Noniewicza i Pasażu Grande-Synthe. W mieście istnieją dwa targowiska: przy ul. 1 Maja i przy ul. Bakałarzewskiej. Pierwszym sklepem wielkopowierzchniowym w Suwałkach był TIP, przekształcony w funkcjonującą do dziś Biedronkę. W latach 90. powstał również najbardziej znany całodobowy sklep „Eden”. W śródmieściu położone są nieduże centra handlowe: DH Wigry, Pasaż Handlowy Arkadia oraz DH Alfa, Lidl, a także największe centrum handlowe w okolicy – Suwałki Plaza. Inne większe obiekty handlowe to np. Obi, Kaufland

Transport

Ul. Teofila Noniewicza

Transport drogowy

Suwałki położone są przy międzynarodowej drodze w kierunku Litwy o nazwie „Via Baltica”, przez Budzisko. Miasto omija wybudowana obwodnica w przebiegu drogi ekspresowej nr 61, oraz na końcu drogi krajowej nr 8. Mają połączenia drogowe ze wszystkimi okolicznymi miejscowościami. Na terenie miasta znajduje się dworzec PKS. Środkami komunikacji miejskiej są głównie autobusy Zakładu Komunikacji Miejskiej (ZKM) i taksówki.

Tranzyt

Droga ekspresowa S61 w pobliżu Suwałk (węzeł Suwałki-Południe)

Suwałki są ważnym miastem tranzytowym. Bez obwodnicy przez miasto przejeżdżało ponad 8 tys. tirów dziennie, co zagrażało to zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców. Przez Suwałki przebiega:

Planowane drogi

Obwodnica Suwałk

Obwodnica jest częścią powstającej trasy międzynarodowej Via Baltica. Odbyło się wiele akcji protestacyjnych, których celem było przyśpieszenie budowy obwodnicy Suwałk[13]. Po ponad 30 latach ubiegania się, jej budowę rozpoczęto na początku roku 2017, a w dniu 13 kwietnia 2019 roku nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Droga została wybudowana w standardzie drogi ekspresowej o nawierzchni betonowej o dopuszczalnym obciążeniu 115 kN/oś.

Transport autobusowy

Transport autobusowy w Suwałkach i okolicy zapewnia przedsiębiorstwo PKS w Suwałkach S.A.. Miasto posiada bezpośrednie połączenia autobusowe z Poznaniem, Wrocławiem, Warszawą, Białymstokiem, Olsztynem, Gdańskiem, Ełkiem, Krakowem, Lublinem, Łomżą, Giżyckiem, Oleckiem, Augustowem, Gołdapią, Grajewem, Sejnami i in. Kursy do Warszawy i Białegostoku realizuje również prywatny przewoźnik Kari-Bus. W Suwałkach można spotkać też autobusy PKS Białystok, PKS Łomża, PKS Warszawa, PKS Olsztyn, PKS Gdańsk, PKS Mrągowo, PKS Pisz i firmy Veolia Kętrzyn.

Komunikacja miejska

Suwałki mają około 325 km[14] linii autobusowych, po których kursują 34 autobusy. Głównym węzłem komunikacyjnym był Park Marii Konopnickiej. Jego funkcję przejęła pętla przy ul. 1-go Maja. Ogółem wszystkich przystanków jest 223. PGK prowadzi obecnie 18 linii autobusowych, z których wszystkie funkcjonują w godzinach 4:10-23:00. Dodatkowe linie otwierane są z różnych okazji, np. świąt. Rocznie przewozi się około 3938 tys. pasażerów.

Transport kolejowy

Koniec toru (km. 99,435 linii kolejowej nr 40) na stacji Suwałki (2007)

W mieście krzyżują się linie kolejowe z Sokółki, Olecka i z Kowna. Na terenie miasta znajduje się zabytkowy dworzec PKP z czasów carskich. Przez stację ma przebiegać międzynarodowa linia kolejowa Rail Baltica. Z Suwałk w piątki, soboty i niedziele odjeżdża pociąg do Kowna, gdzie można się przesiąść na pociąg do Wilna. Powraca on w sobotę, niedzielę i w poniedziałek. Raz dziennie odjeżdża też pociąg do Krakowa przez Białystok i Warszawę. Do Białegostoku odjeżdża cztery razy dziennie autobus szynowy (potocznie nazywany szynobusem). Ponadto raz dziennie kursuje bezpośredni pociąg do Warszawy Zachodniej. Planowane jest przywrócenie kursów do Ełku przez Olecko.

Transport lotniczy

W Suwałkach znajduje się lotnisko o powierzchni 110 ha, wykorzystywane do celów sportowych przez Suwalską Szkołę Lotniczą, jak również przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na bazie istniejącego lotniska trawiastego planowana jest budowa lotniska lokalnego z betonowym pasem startowym o długości 1320 m, przystosowanego do potrzeb komunikacji lotniczej.

W 2014 przy ul. Szpitalnej oddano do użytku sanitarne lądowisko dla helikopterów.

Architektura

Muzeum Okręgowe
Plac Marii Konopnickiej z pomnikiem poetki

Do 1956 w mieście znajdowała się klasycystyczna Wielka Synagoga.

Deptakiem Suwałk jest ulica Chłodna.

Zieleń miejska

Park Konstytucji 3 Maja

Parki

 • Park Konstytucji 3 Maja

Place

Edukacja

Od 1 września 2012 r. Miasto Suwałki jest organem prowadzącym dla następujących publicznych jednostek oświatowych:

 • 9 przedszkoli,
 • 9 szkół podstawowych (3 samodzielne, 5 w zespołach szkół oraz 1 specjalna),
 • 8 gimnazjów (7 gimnazjów w zespołach szkół, 1 specjalne),
 • 1 samodzielnego liceum ogólnokształcące,
 • 10 zespołów szkół (w tym: 4 zespoły szkół podstawowych z gimnazjum, 1 zespół szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjum, 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych),
 • 2 placówek oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach i Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach,
 • 1 ośrodka szkolno-wychowawczego (internat, szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy),
 • Bursy Szkolnej w Suwałkach,
 • Suwalski Ośrodek Kultury – jednostka kultury funkcjonuje od 1 listopada 2012 r.(do 31 października 2012 r. Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach),
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

Liczba szkół i placówek niepublicznych z 31 lipca 2011 r.: 33 szkoły ogółem, w tym 31 – z uprawnieniami szkoły publicznej oraz 4 punkty przedszkolne i 16 placówek niepublicznych. W ramach 33 szkół, 29 to szkoły ponadgimnazjalne, 1 gimnazjum i 3 szkoły podstawowe.

W mieście siedzibę ma jedna uczelnia – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Kultura

Gmach biblioteki publicznej im. Marii Konopnickiej

Organizacją większości imprez kulturalnych w Suwałkach zajmuje się Suwalski Ośrodek Kultury (powstały po połączeniu Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Młodzieżowego Domu Kultury). Ciekawe prace z dziedziny malarstwa i fotografii prezentują galerie Chłodna 20, PAcamera oraz Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły. Przy Suwalskim Ośrodku Kultury (dawniej ROKiS-ie) działała grupa fotograficzna PaCamera Club. Dni Suwałk obchodzone są 10–11 sierpnia. Miasto jest organizatorem – w systemie biennale – Międzynarodowego Festiwalu Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska”. Cyklicznymi wydarzeniami kulturalnymi są: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek, Źródliska, Letnia Filharmonia Aukso, Teatr-Akcje, Suwalski Jarmark Folkloru, Suwalski Maraton Szantowy, Suwałki Blues Festival oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Ars Musica” w Suwałkach. W mieście znajduje się Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach, mieszczące się w domu rodzinnym poetki. Wydawany jest „Dwutygodnik Suwalski”.

Kina

 • Cinema Lumiere 3D

Kina obecnie nieistniejące

 • Kino „Merkury”
 • Kino „Miś”
 • Kino „Bałtyk”
 • Kino „Barnaba”
 • Kino „Kultura”
 • Kino „Z. Z. K. Kolejarz”
 • Kino „Dom Harcerza”

Gazety

 • Gazeta Współczesna (Mutacja Suwalska)
 • Suwalskie Echa
 • Dwutygodnik Suwalski
 • Teraz Suwałki
 • Kurier Suwalski[16]
 • Suwalski Dziennik Internetowy
 • Miesięcznik „Niebywałe Suwałki”[17]
 • Tygodnik Suwalski – ukazywał się do pierwszej połowy 2013 roku, został przekształcony w bezpłatne czasopismo „Dwutygodnik Suwalski”

Redakcje internetowe

 • Kurier Suwalski
 • Suwalski Serwis Informacyjny www.suwalki.info
 • Serwis Informacyjny www.suwalki24.pl
 • Wirtualne Suwałki

Radiostacje

 • Radio 5
 • Radio Hańcza FM (Suwalska Regionalna Internetowa Stacja Radiowa)
 • EstacjaFM (Suwalskie Radio Internetowe)
 • Bayer FM

Stacje telewizyjne

Zegar słoneczny w parku Konstytucji 3 Maja

Turystyka

W Suwałkach położony jest Zalew Arkadia. Nad zalewem rozciąga się także duża plaża miejska. Suwałki mają doskonałe warunki do uprawiania turystyki, ponieważ niedaleko położony jest Wigierski Park Narodowy oraz Suwalski Park Krajobrazowy. Można tu uprawiać turystykę wodną, a także pieszą i rowerową. Do wypoczynku zachęcają liczne gospodarstwa agroturystyczne. Wiele potrzebnych informacji można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej (park konstytucji 3 Maja), Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej (SIRT, ul. Kościuszki) oraz PTTK o. w Suwałkach (ul. Kościuszki 37)

W Suwałkach znajduje się Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny posiadające ciekawą kolekcję pamiątek po suwalskich pułkach oraz wystawę pod gołym niebem dotyczącą sprzętu wojskowego.

Ulicami Suwałk biegnie Szlak turystyczny im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”, na którym znajduje się dziesięć plenerowych figurek krasnali, bohaterów baśni O krasnoludkach i o sierotce Marysi autorstwa Marii Konopnickiej[18].

Wspólnoty wyznaniowe

W Suwałkach dominuje katolicyzm. Na terenie miasta działalność religijną prowadzą następujące Kościoły i związki wyznaniowe:

Sport

Skatepark w Suwałkach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zarządza obiektami sportowymi i koordynuje organizację imprez sportowych oraz prowadzi szkolenie młodzieży w boksie, żeglarstwie i modelarstwie lotniczym. W Suwałkach siedzibę mają: drugoligowy zespół piłkarski Wigry Suwałki (klubu działającego od 1947 roku), występujący w PlusLidze zespół Ślepsk Suwałki oraz nowo założony klub dla dziewcząt szkół gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych – Salos Suwałki. Trenerami są zawodnicy pierwszoligowego zespołu w siatkówkę. Miasto posiada również grającą w ekstraklasie drużynę SKB Litpol-Malow Suwałki – wielokrotnego Mistrza Polski (1999, 2001–2005, 2007−2010, 2012). Ponadto Suwałki mogą poszczycić się osiągnięciami wielu innych klubów, w tym: klubu karate Kyokushin, który zajmuje czołowe miejsca w Polsce wśród klubów młodzieżowych, klubu pływackiego MUKS Olimpijczyk, którego zawodniczka z sukcesami (medale: dwa złote, srebrny i dwa brązowe) startowała w Paraolimpiadach w Atenach i w Pekinie, dwóch klubów szachowych Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki i Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Jaćwież” oraz klubu żeglarskiego Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Grot”, których zawodnicy kilkakrotnie zdobywali medale w Mistrzostwach Europy/Świata. W 2007 roku zostało otwarte sezonowe lodowisko, mieszczące się w parku Konstytucji 3 Maja, w 2010 oddano do użytku Aquapark przy ul. Papieża Jana Pawła II 7, a w 2011 r. zmodernizowany stadion piłkarski z trawiastą podgrzewaną płytą główną ze sztucznym oświetleniem oraz Eurocamping przy ul. Zarzecze 26, wkrótce modernizowany będzie stadion lekkoatletyczny przy ul. Wojska Polskiego 17 (wprowadzana jest korekta do dokumentacji technicznej). Ponadto w Suwałkach funkcjonuje pięć wielofunkcyjnych boisk ze sztuczną nawierzchnią, w tym dwa typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach oraz przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.

W ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjonuje przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach skatepark[21] o powierzchni 1020 m². Na torze znajdują się przeszkody do pokonywania oraz cztery ścianki wspinaczkowe. Obiekt powstał w 2005 roku i został w połowie współfinansowany ze środków unijnych. Resztę kosztów poniósł miejski samorząd. Plac kosztował ok. 100 tysięcy euro[22].

Trzeci sektor w Suwałkach

Od 2013 roku władze miasta wspierają Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych „Centrum 3” które mieści się na ulicy Kościuszki 71. W Suwałkach działa 165 stowarzyszeń i fundacji (dane za bazy.ngo.pl stan na dzień 19 stycznia 2014). Duża liczba stowarzyszeń skupiona jest wokół kilku instytucji, takich jak: Suwalski Ośrodek Kultury, Centrum 3, Biblioteka Publiczna w Suwałkach.

W Urzędzie Miejskim działa Pełnomocnika Prezydenta Miasta Suwałk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz działa Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie[23]:

Ludzie związani z Suwałkami

Honorowi obywatele Suwałk

Posłowie, senatorzy i eurodeputowani z Suwałk

Zobacz też

Przypisy

 1. Suwałki w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2020-08-30] (pol.).
 2. Вялікі гістарычны атлас Беларусі Т.2, Mińsk 2013, s. 86.
 3. Lista miast w Polsce (spis miast, mapa miast, liczba ludności, powierzchnia, wyszukiwarka), Polska w liczbach [dostęp 2022-08-30] (pol.).
 4. Halina Karaś: Suwalszczyzna. Region dziś. dialektologia.uw.edu.pl. [dostęp 2022-10-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-05)]. Cytat: Suwalszczyzna to region znajdujący się na krańcu Polski północno-wschodniej, obejmujący obecny powiat suwalski, sejneński i augustowski […]. Główne miasta regionu to Suwałki (69,1 tys. mieszkańców), Augustów (30,3 tys. mieszkańców) i Sejny (6,0 tys. mieszkańców). (pol.).
 5. Mazury i Warmia, 1800—1870. Wybór źródeł. Władysław Chojnacki (oprac.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1959, s. 13. OCLC 14203653. Cytat: […] Sudowia […]. Pierwotna nazwa obszaru dzisiejszych powiatów: […] Suwałki […]. (pol.).
 6. GUS-Główny Urząd Statystyczny.
 7. Kopalnia Krzemianka. [dostęp 2011-08-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (15 sierpnia 2010)].
 8. Dawniejsze zimy na Suwalszczyźnie.
 9. a b Bolszewicy w Suwałkach. Nieznana karta okupacji sowieckiej
 10. a b c Waldemar Monkiewicz, Adam Dobroński: Ofiary terroru hitlerowskiego na Suwalszczyźnie w latach 1939–1945. Białystok: Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 1993. ISBN 978-83-901545-0-3.
 11. Suwałki w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2016-01-04] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 12. GUS, Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2019 r., stat.gov.pl [dostęp 2019-11-27] (pol.).
 13. Informacje o proteście. [dostęp 2011-07-02].
 14. Strona suwalskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej. [dostęp 2009-05-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (19 stycznia 2012)].
 15. Podlaski Urząd Wojewódzki – informacja o odsłonięciu pomnika. bialystok.uw.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-09)]..
 16. Kurier Suwalski.
 17. Niebywałe Suwałki.
 18. Szlak turystyczny im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”. Oficjalny portal miasta Suwałki. [dostęp 2020-03-18].
 19. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2019-04-14].
 20. Strona WWW Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu. buddyzm.imail.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-02-14)]..
 21. Statut OSiR. osir.suwalki.pl. [dostęp 2013-07-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-09-15)].
 22. Skatepark Suwałki. inwestycje.suwałki.org. [dostęp 2013-07-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-09-18)].
 23. UM w Suwałkach. [dostęp 2011-08-12].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Podlaskie Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Podlaskie Voivodeship. Geographic limits of the map:
 • N: 54.50 N
 • S: 52.17 N
 • W: 21.45 E
 • E: 24.10 E
Wikimedia Community Logo.svg
Logo społeczności Wikimedia. Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do większości logotypów związanych z ruchem Wikimedia, to logo nie jest zarejestrowane jako znak towarowy.
PKP Suwalki koniec toru-2.jpg
Autor: Krzysztof Maria Różański, (Upior polnocy), Licencja: CC BY 2.5
koniec toru (km. 99,435 linii kolejowej nr 40) na stacji Suwałki
Ul. Kościuszki widziana z Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.JPG
Autor: Łukasz Pojezierski "Lukaszeq", Licencja: CC BY-SA 3.0
Ulica Kościuszki widziana z Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.
Resursa Obywatelska w Suwałkach by Adrian Piekarski 2012.JPG
Autor:

Adrian Piekarski vel Adrianek2501

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ta fotografia została przesłana w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki będącego częścią inicjatywy Wiki Loves Monuments 2012.
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach (16).JPG
Autor:

Adrian Piekarski vel Adrianek2501

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ta fotografia została przesłana w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki będącego częścią inicjatywy Wiki Loves Monuments 2011.
Suwałki, Kościół św. Piotra i Pawła (11).JPG
Autor:

Adrian Piekarski vel Adrianek2501

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ta fotografia została przesłana w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki będącego częścią inicjatywy Wiki Loves Monuments 2011.
Suwalki Plaza 311.JPG
Autor: KQH, Licencja: CC BY-SA 4.0
Wejście do galerii handlowej Suwałki Plaza w Suwałkach
Poland Suwalki - sundial2.jpg
Autor: Merlin, Licencja: CC BY 2.5
Poland, Suwalki - sundial
WK15 Suwałki (4) Lichen99.jpg
Autor: Lichen99, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
To zdjęcie zostało wykonane podczas polskiej Wikiekspedycji kolejowej 2015 zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Wikimedia Polska we współpracy z Fundacją Grupy PKP.
Wszystkie zdjęcia z wyprawy możesz zobaczyć w kategorii Wikiekspedycja kolejowa 2015.
Parafia pw sw Brata Alberta Suwalki.jpg
Autor: Łukasz Pojezierski "Lukaszeq", Licencja: CC BY 3.0
Kościół pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Suwałkach, 1 maja 2009.
Państwowa Szkoła Muzyczna w Suwałkach by Adrian Piekarski 2012 (01).JPG
Autor:

Adrian Piekarski

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY 3.0
Państwowa Szkoła Muzyczna w Suwałkach po przebudowie w latach 2010-2012.
Suwałki katedra.jpg
Autor: Gorsky400, Licencja: CC BY-SA 4.0
Fasada katedry
Municipal Stadium, Suwałki (by Pudelek) 01.jpg
Autor: Pudelek, Licencja: CC BY-SA 4.0
Municipal Stadium, Suwałki, Poland
Suwałki.jpg
Autor: Fotoeksplorer, Licencja: CC BY-SA 3.0
ul. T. Noniewicza
Piramida wieku Suwalki.png
Autor: Polskawliczbach, Licencja: CC BY-SA 2.5 pl
Piramida wieku mieszkańców Suwałk, 2014
Suwałki dworzec kolejowy 1.jpg
Dworzec kolejowy w Suwałkach
Ratusz miejski suwalki.jpg
Autor: Fotoeksplorer, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ratusz Miejski w Suwałkach
Suwałki ul. Chłodna 9.jpg
Autor:

Adrian Piekarski vel Adrianek2501

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ta fotografia została przesłana w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki będącego częścią inicjatywy Wiki Loves Monuments 2011.
Cerkiew p.w. Wszystkich Świętych (2).JPG
Autor:

Adrian Piekarski vel Adrianek2501

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ta fotografia została przesłana w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki będącego częścią inicjatywy Wiki Loves Monuments 2011.
Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach by Adrian Piekarski 2012 (01).JPG
Autor:

Adrian Piekarski

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY 3.0
Niniejszym zaświadczam, że ja Adrian Piekarski, jestem prawnym reprezentantem właścicieli wyłącznych majątkowych praw autorskich do plików pierwotnie dostępnych pod adresem http://www.inwestycje.suwałki.org. Pliki zamieszczono w projektach Wikimedia, jako Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach by Adrian Piekarski 2012 (01).JPG.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wspomnianych utworów na zasadach licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, wersja 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl).

Jestem świadomy, że udostępniając tę pracę na wyżej wspomnianych licencjach zgadzam się na jej komercyjne wykorzystanie i modyfikacje w zależności od potrzeb użytkowników.

Wiem, że autorzy zachowują osobiste prawa autorskie do wspomnianej pracy i że, o ile wyrażają taką wolę, ich autorstwo musi być uznane na zasadach wybranej powyżej licencji. Modyfikacje wprowadzone do pracy nie będą natomiast przypisywane tym autorom.

Jestem świadomy, że licencja odnosi się tylko do kwestii prawno-autorskich, zastrzegam sobie prawo do podjęcia działań w stosunku do osób wykorzystujących w/w utwór w sposób sugerujący paszkwil czy zniesławienie oraz w przypadkach naruszania przez takie osoby praw osobistych, praw pokrewnych czy ograniczeń związanych ze znakami towarowymi.

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażonej niniejszym zgody nie mogę cofnąć i że pliki na wykorzystanie, których wyraziłem zgodę mogą być bezterminowo przechowywane w projektach Wikimedia.
Suwalski Osrodek Kultury.jpg
Autor: Fotoeksplorer, Licencja: CC BY-SA 3.0
Suwalski Ośrodek Kultury
Czarna Hańcza Suwałki by Adrian Piekarski 2011 (001).JPG
Autor:

Adrian Piekarski vel Adrianek2501

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach.
Widok Suwalk 1870 (88823793).jpg
Tytuł: Widok Suwałk
Adres wydawniczy: [1870]
Gatunek: drzeworyt
Forma i typ: grafiki i rysunki
Opis fizyczny: 1 grafika : drzeworyt ; 13x23 cm
Biblioteka miejska w Suwałkach.JPG
Autor: Łukasz Pojezierski "Lukaszeq", Licencja: CC BY-SA 3.0
Biblioteka publiczna w Suwałkach.
Suwałki stare 1957 Kościuszki.jpg
Suwałki ul. Kościuszki w 1957 roku
Plac marii.jpg
Autor: Fotoeksplorer, Licencja: CC BY-SA 3.0
Plac Marii Konopnickiej
E67 w pobliżu Suwałk.jpg
Autor: Der Hase im Wald, Licencja: CC BY-SA 4.0
E67 w pobliżu Suwałk
Suwałki - Mine 01.jpg
Autor: Yarl, Licencja: CC BY-SA 3.0
Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych.
Skatepark Suwałki by Adrian Piekarski 2011 (3).JPG
Autor:

Adrian Piekarski vel Adrianek2501

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl

Mały skatepark w Suwałkach nieopodal Zalewu Arkadia. Zdjęcia z 2011 roku.

DCIM\100MEDIA
Kościół ewangelicki p.w. Świętej Trójcy 9.jpg
Autor:

Adrian Piekarski vel Adrianek2501

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ta fotografia została przesłana w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki będącego częścią inicjatywy Wiki Loves Monuments 2011.
Park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.JPG
Autor: Łukasz Pojezierski "Lukaszeq", Licencja: CC BY-SA 3.0
Park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.
Centrum suwalk kosciuszki.jpg
Autor: Fotoeksplorer, Licencja: CC BY-SA 3.0
Centrum Suwałk. Ul. Tadeusza Kościuszki.
Suwałki ul. Mickiewicza 3.JPG
Autor:

Adrian Piekarski vel Adrianek2501

Adrian Piekarski vel Adrianek2501.png This illustration was made by Adrian Piekarski (vel Adrianek2501).

Flag of Poland.svg polski: Używając tego zdjęcia zobowiązujesz się dodać przypis o autorze Adrian Piekarski. Nie kopiuj tego zdjęcia nielegalnie ignorując zasady licencji na jakiej go udostępniłem. Mile widziany byłby również email do mnie UserIconMail.svg Adrian Piekarski, kiedy je opublikujesz.

English language.svg english: Please credit this with Adrian Piekarski in the immediate vicinity of the image. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. An email to UserIconMail.svg Adrian Piekarski would be appreciated too.

, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ta fotografia została przesłana w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki będącego częścią inicjatywy Wiki Loves Monuments 2011.