Symon Petlura

Symon Petlura
Ilustracja
Symon Petlura (1920)
Data i miejsce urodzenia

22 maja 1879
Połtawa, gubernia połtawska, Imperium Rosyjskie

Data i miejsce śmierci

25 maja 1926
Paryż, III Republika Francuska

Przewodniczący Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej
Okres

od 13 lutego 1919
do 25 maja 1926

Przynależność polityczna

Ukraińska Socjal-Demokratyczna Partia Robotnicza

Poprzednik

Wołodymyr Wynnyczenko

Następca

Andrij Liwycki

Faksymile
Odznaczenia
Żelazny Krzyż (URL) Krzyż Symona Petlury Krzyż Wojenny (URL)

Symon Wasylowycz Petlura (ukr. Си́мон Васи́льович Петлю́ра; ur. 10 maja?/ 22 maja 1879 w Połtawie, zm. 25 maja 1926 w Paryżu) – ukraiński polityk socjaldemokratyczny i narodowy, pisarz, dziennikarz oraz publicysta. Przewodniczący Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1919–1926 (od 1921 na uchodźstwie).

Życiorys

Urodził się w ukraińskiej rodzinie o tradycjach kozackich. Uzyskał wstępne wykształcenie w szkołach parafialnych i planował zostać duchownym prawosławnym. Od 1895 do 1901 studiował w Rosyjskim Prawosławnym Seminarium Duchownym w Połtawie[1]. Tam w 1898 dołączył do stowarzyszenia Hromada. Gdy w 1901 odkryto jego członkostwo w organizacji, został wyrzucony z seminarium[1]. W 1900, będąc pod wpływem przemówień Mykoły Michnowskiego, został członkiem Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej. W 1901 wziął udział w Ogólnoukraińskim Kongresie Studenckim. W 1902 przeniósł się do Jekaterynodaru na Kubaniu, gdzie pracował jako nauczyciel, a później jako archiwista.

W grudniu 1903 został aresztowany za działalność w oddziale Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej w Jekaterynodarze oraz za publikowanie w prasie ukraińskiej, wydawanej w austro-węgierskiej Galicji, prowokujących artykułów o antycarskiej tematyce[1]. Zwolniony został za kaucją w marcu 1904. Na krótko przeniósł się do Kijowa, a następnie wyemigrował do Austro-Węgier, gdzie osiedlił się we Lwowie. Tam mieszkał pod nazwiskiem Światosław Tagon[2]. Pracował jako dziennikarz.

W 1905, dzięki carskiej amnestii politycznej, mógł powrócić na Ukrainę. Osiedlił się w Kijowie, gdzie w grudniu 1905 wziął udział w II Zjeździe Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej, na którym partia zmieniła nazwę na Ukraińska Socjal-Demokratyczna Partia Robotnicza[3]. W styczniu 1906 wyjechał do Petersburga, gdzie redagował partyjny miesięcznik „Wolna Ukraina”. Podczas rewolucji 1905–1907 kierował jednym z oddziałów żydowskiej samoobrony w Połtawie[4]. W 1911 ożenił się i przeniósł do Moskwy, gdzie do wybuchu I wojny światowej pracował jako księgowy w firmie ubezpieczeniowej. Redagował także pismo „Życie ukraińskie”, jedyne ukraińskie (choć wydawane w języku rosyjskim) czasopismo społeczno-polityczne w ówczesnym Imperium Rosyjskim. W 1914 opowiadał się za solidarną walką Ukraińców w szeregach armii rosyjskiej. Liczył dzięki temu na zjednoczenie wszystkich ziem ukraińskich pod berłem carskiej Rosji[3]. Od 1916 był etatowym funkcjonariuszem Wszechrosyjskiego Związku Ziemstw i Miast, ogólnorosyjskiej organizacji samorządowej utworzonej w celu pomocy państwu rosyjskiemu w organizacji zaopatrzenia i zaplecza szpitalnego dla armii. Wraz z rodziną przeprowadził się do Mińska.

Od rewolucji lutowej i obalenia caratu w marcu 1917 roku związany z organizacjami dążącymi do budowy niepodległego państwa ukraińskiego. W kwietniu 1917 zainicjował i zorganizował w Mińsku Ukraiński Kongres Frontu Zachodniego. Kongres utworzył Ukraińską Radę Frontu i wybrał Petlurę na jej przewodniczącego. Pełniąc tę funkcję został oddelegowany na Ukraiński Kongres Narodowy, zwołany przez Ukraińską Centralną Radę. W grudniu 1917 z jego inicjatywy sformowano Hajdamacki Kosz Słobodzkiej Ukrainy, nad którym objął dowództwo i którym dowodził do marca 1918. Po okupacji w lutym 1918 terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej przez wojska niemieckie i austro-węgierskie (w konsekwencji traktatu brzeskiego), obaleniu 28 kwietnia 1918 przy udziale wojsk niemieckich rządu URL i ustanowieniu Hetmanatu Pawła Skoropadskiego Petlura znalazł się w opozycji. W listopadzie 1918 roku, po zawieszeniu broni zawartym w Compiègne przez Ententę z Niemcami, wzniecił powstanie przeciw Skoropadskiemu, który uprzednio cieszył się wsparciem niemieckim. 14 grudnia siły Petlury, których trzon stanowił korpus Strzelców Siczowych (pod dowództwem płk. Jewhena Konowalca) zajęły Kijów, restytuując Ukraińską Republikę Ludową. Naczelnym Atamanem (wodzem naczelnym) Armii URL został Petlura.

Po upadku Hetmanatu Rosja Sowiecka ogłosiła, że w związku z anulowaniem traktatu brzeskiego przestaje uznawać niepodległość Ukrainy. Na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 na terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej wkroczyły z kierunku Kurska oddziały Armii Czerwonej, posuwając się w głąb kraju. 3 stycznia 1919 zajęły Charków, instalując tam marionetkowy Tymczasowy Robotniczo-Chłopski Rząd Ukrainy, który proklamował 29 stycznia 1919 powstanie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 5 lutego rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej pod naporem nacierającej Armii Czerwonej opuścił Kijów, udając się kolejno do Winnicy, Równego i Kamieńca Podolskiego. Z Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej ustąpił wówczas Wołodymyr Wynnyczenko, a Symon Petlura zawiesił członkostwo w Ukraińskiej Socjal-Demokratycznej Partii Robotniczej i 13 lutego 1919 objął funkcję prezesa Dyrektoriatu URL, którą pełnił aż do śmierci (od 19 listopada 1920 roku wykonywał obowiązki na uchodźstwie). Dyrektoriat sprawował faktyczną władzę na pasie Wołynia i części Podola – pomiędzy pozycjami Wojska Polskiego a liniami Armii Czerwonej, a później przejściowo armii gen. Denikina, która od września do grudnia 1919 zajmowała Kijów i Naddnieprze[5].

Do połowy grudnia 1919 terytorium zajmowane przez Armię URL było pasem buforowym pomiędzy Wojskiem Polskim a Armią Czerwoną i wojskami Denikina na południe od błot poleskich. W konsekwencji front wojny polsko-bolszewickiej przebiegał wówczas tylko na Białorusi.

Od sierpnia 1919 toczyły się w Warszawie poufne rokowania polsko-ukraińskie, początkowo wojskowe (o zawarcie rozejmu, który zaczął obowiązywać 1 września 1919 – w dzień po zajęciu Kijowa przez armię Denikina), a następnie polityczne – w sprawie rozgraniczenia terytorialnego pomiędzy Ukraińską Republiką Ludową a Polską i współpracy skierowanej przeciw Armii Czerwonej i Rosji Sowieckiej. 2 grudnia 1919 delegacja URL pod przewodnictwem Andrija Liwickiego zawarła porozumienie terytorialne i graniczne z Polską, w formie deklaracji, które 7 grudnia 1919 zaaprobował przybyły do Warszawy Petlura. 21 kwietnia 1920 roku Petlura zawarł układ sojuszniczy z Polską i od polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów do zawieszenia broni w wojnie polsko-bolszewickiej (12 października 1920) był jedyną uznawaną międzynarodowo głową państwa Ukrainy[6].

Po wycofaniu międzynarodowego uznania Ukraińskiej Republiki Ludowej, co było jednym z warunków traktatu ryskiego, przebywał w Polsce. Po żądaniu ekspulsji przez dyplomację sowiecką był ukrywany w Polsce przez Henryka Józewskiego i Stanisława Stempowskiego w ich mieszkaniach i domach, przy tolerancji władz polskich. Po objęciu władzy przez koalicję Chjenopiasta został zmuszony do opuszczenia Polski 31 grudnia 1923, na emigracji kolejno w Budapeszcie, Wiedniu, Genewie i w Paryżu.

Zamordowany przez zamachowca Szolema Szwarcbarda 25 maja 1926 roku. Zginął najpewniej z inspiracji OGPU, choć kwestia inspiracji zamachu nie została wyjaśniona jednoznacznie[7]. Szwarcbard podczas procesu w Paryżu utrzymywał, że morderstwa dokonał w akcie zemsty za wymordowanie jego rodziny na Ukrainie w okresie rządów Petlury i został przez ławę przysięgłych (i w konsekwencji sąd) uniewinniony.

Petlura został pochowany na paryskim cmentarzu Montparnasse.

Życie prywatne

Petlura był wujem prawosławnego duchownego Mścisława, 6 czerwca 1990 obranego patriarchą Kijowa i całej Ukrainy w niekanonicznym Ukraińskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym.

Kontrowersje

Symon Petlura uchodzi za postać kontrowersyjną[8][9][10]. Jest to związane z wielką falą pogromów Żydów, mających miejsce w okresie jego rządów w Ukraińskiej Republice Ludowej[11].

W latach 1918–1921, w 524 ukraińskich miejscowościach, odnotowano łącznie 1236 brutalnych ataków na Żydów. Ustalono, że wśród nich 493 dokonali żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej, 307 to efekt działań innych, niezależnych dowódców ukraińskich, 213 dokonały oddziały Antona Denikina, 106 dokonała Armia Czerwona, a za 32 odpowiada Wojsko Polskie[12]. Szacuje się, że w ich wyniku śmierć ponieść mogło nawet do 60 000 osób[13][11].

Udokumentowano, że Petlura aktywnie starał się przy wielu okazjach powstrzymywać antyżydowską przemoc, wprowadzając chociażby karę śmierci za dokonanie pogromu. Z drugiej strony, jest oskarżany o to, że nie zrobił wystarczająco dużo, aby powstrzymać antysemityzm. Petlura bał się karać oficerów i żołnierzy zaangażowanych w zbrodnie przeciwko Żydom, z obawy o utratę ich poparcia[14][15].

W 2017 Światowy Kongres Żydów ostro skrytykował decyzję o odsłonięciu pomnika Petlury w Winnicy[16].

Upamiętnienie

Galeria

Zobacz też

Przypisy

 1. a b c Petliura, Symon, encyclopediaofukraine.com, 30 sierpnia 2015 [dostęp 2020-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2015-08-30].
 2. Псевдоніми і криптоніми Симона Петлюри, poltava-repres.narod.ru, 19 grudnia 2013 [dostęp 2020-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2013-12-19].
 3. a b 1. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана 2. Симон Петлюра і українізація армії, ukrlife.org [dostęp 2020-08-15].
 4. Полтава – Российская Еврейская Энциклопедия, rujen.ru [dostęp 2020-08-15].
 5. W sierpniu 1919 Armia URL podjęła ofensywę przeciw bolszewikom, równolegle do wojsk Denikina, zajmując Żytomierz i 30 sierpnia 1919 Kijów, z którego wojska ukraińskie wycofały się następnego dnia oddając miasto białym Siłom Zbrojnym Południa Rosji.
 6. Przez Polskę, Finlandię i Łotwę.
 7. „Kulisy paryskiego zamachu pozostają do dziś niejasne. Bolszewicki udział w zbrodni – być może w formie inspirowania Schwartzbarda, wybranego jako ślepe narzędzie wydaje się oczywisty. (przypis) Taką opinię podziela większość badaczy, jest ona wszakże ufundowana na domysłach i poszlakach. Brakuje nadal dokumentów, które pozwoliłyby ostatecznie rozwiać wątpliwości”, Jan Jacek Bruski, Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921-1926, Kraków 2010, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, ISBN 978-83-62261-13-0, s. 333.
 8. Georgiy Kasianov, Philipp Ther, A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography, Central European University Press, 2009, ISBN 978-963-9776-26-5 [dostęp 2020-08-13] (ang.).
 9. The Jewish card in Russian operations against Ukraine, web.archive.org, 31 maja 2014 [dostęp 2020-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2014-05-31].
 10. Whither pogromshchina – historiographical synthesis or deconstruction?, web.archive.org, 9 marca 2014 [dostęp 2020-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2014-03-09].
 11. a b Peter Kenez, Civil War in South Russia, 1919-1920: The Defeat of the Whites, University of California Press, 1977, ISBN 978-0-520-03346-7 [dostęp 2020-08-13] (ang.).
 12. Richard Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa: Magnum, 2005, ISBN 83-89656-15-9, OCLC 63161519 [dostęp 2020-08-13].
 13. David Vital, Zionism. The crucial phase, Oxford [Oxfordshire]: Clarendon Press, 1987, ISBN 0-19-821932-6, OCLC 15630688 [dostęp 2020-08-14].
 14. Вiртуальна Русь: Бібліотека, web.archive.org, 31 października 2007 [dostęp 2020-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2007-10-31].
 15. Taras Hunczak, Symon Petliura and the Jews: A Reappraisal, web.archive.org, 5 marca 2018 [dostęp 2020-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-05].
 16. Ukraine unveils statue honoring nationalist leader behind regime that killed up to 50,000 Jews, Haaretz.com [dostęp 2020-08-13] (ang.).
 17. Пам'ятник Симону Петлюрі, maps.visicom.ua [dostęp 2020-08-13] (ukr.).
 18. Указ Президента України № 793/2005 – Офiцiйне представництво Президента України, web.archive.org, 21 października 2008 [dostęp 2020-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2008-10-21].
 19. SolutDocument46336.pdf, Google Docs [dostęp 2020-08-13].
 20. Kyiv council renames Kominterna street into Petliura street – Jun. 18, 2009, KyivPost, 18 czerwca 2009 [dostęp 2020-08-13].
 21. Ровно. ул. С. Петлюры, io.ua [dostęp 2020-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2020-11-30].
 22. У Вінниці відкрили пам’ятник Симону Петлюрі, tyzhden.ua [dostęp 2020-08-13] (ukr.).
 23. У Полтаві встановили меморіальну дошку на честь Симона Петлюри, www.depo.ua [dostęp 2020-08-13] (ukr.).
 24. У Тернополі відкрили бюст Симону Петлюрі., Історична правда [dostęp 2020-08-13].
 25. У Києві відкрили барельєф Петлюрі, Радіо Свобода [dostęp 2020-08-13] (ukr.).
 26. У Хмельницькому встановили меморіальну дошку Петлюрі, glavcom.ua [dostęp 2020-08-13] (ukr.).
 27. Мурал Петлюри відкриють у Києві, Українська правда [dostęp 2020-08-13] (ukr.).
 28. постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 133 «Про заснування академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду», zakon.rada.gov.ua [dostęp 2020-08-13].
 29. W Skierniewicach odsłonięto pomnik „Przed Bitwą Warszawską Skierniewice 1920-2020”, TVP, 9 listopada 2020 [dostęp 2022-09-10].
 30. Skierniewice dziękują. Odsłonięcie pomnika „Przed Bitwą Warszawską”, Kuratorium Oświaty w Łodzi [dostęp 2022-09-10].

Bibliografia

 • Symon Petlura, Naczelny Ataman. Wybór pism, Wrocław 2012, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Red. Myrosław Popowycz. Wstęp: Grzegorz Hryciuk, ISBN 978-83-61617-11-2. Książka ukazała się w ramach Biblioteki Myśli Ukraińskiej XX wieku, tom 2 pod red. prof. Jarosława Hrycaka.
 • Jan Jacek Bruski, Petlurowcy Kraków 2004, Wyd. Arcana, ISBN 83-86225-03-3.
 • Jan Jacek Bruski, Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921-1926, Kraków 2010, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, ISBN 978-83-62261-13-0.
 • Adam Przybylski, Wojna polska 1918 – 1921, Warszawa 1930
 • Józef Piłsudski, Rok 1920 w „Pisma zbiorowe”, Warszawa 1937
 • Tadeusz Kutrzeba Wyprawa kijowska, Warszawa 1937
 • Marian Kukiel, Moja wojaczka na Ukrainie, wiosna 1920: dziennik oficera Sztabu Generalnego ; wstęp i oprac. Janusz Zuziak. Warszawa 1995: Wojskowy Instytut Historyczny ; Pruszków: „Ajaks”, 1995 ISBN 83-85621-74-1.
 • Richard Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005, ISBN 83-89656-15-9.
 • Robert Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1999; ISBN 83-85854-46-0, rozdziały książki dotyczące wojny 1920 i planów strategicznych tworzenia armii URL w latach trzydziestych.
 • Pavlo Shandruk, Arms of Valor (Shandruk, Lt. General Pavlo, Arms of Valor, Robert Speller & Sons Publishers, Inc.), New York 1959, wersja elektroniczna [1].

Media użyte na tej stronie

UNR Military Cross ribbon bar.svg
Воєнний хрест (стрічка)
Flag of the President of Ukraine.svg
Standard of the President of Ukraine.
Cross of Symon Petliura ribbon bar.svg
Хрест Симона Петлюри (стрічка)
Symon Petlura. Photo 1920s.jpg
Symon Petlura. Photo 1920s
Petlura defilada 6 dywizji URL KIjów 23.05.1920.jpg
Symon Petlura salutes parade of Ukrainian and Polish Army. Kyiv, 23th of May 1920.
Pilsudski-Petlura 1920 Kiev.jpg
en:Józef Piłsudski and en:Symon Petlura, Kiev , seized by Polish and Ukrainian troops May 1920
Directory of UPR in Kamianets-Podilskyi 1919.jpg
Directory of UPR in Kamianets-Podilskyi. 1919. Shvets, Makarenko, Petliura
Petlura-Rydz Śmigły dworzec w Kijowie.jpg
Symon Petlura and Edward Śmigły-Rydz. Kiev, railway station, May 1920. Polish-Soviet war.
Bust of Symon Petlura, Rivne (2).jpg
Autor: Venzz, Licencja: CC BY-SA 4.0
To jest zdjęcie miejsca lub budynku wpisanego do Państwowego Rejestru Zabytków Nieruchomych Ukrainy pod numerem: 56-101-0111
3 viysk zyizd.jpg
A meeting in the centre of Kyiv in 1917
Petlura Rydz Śmigły 1920.png
Symon Petlura and Edward Śmigły-Rydz. Kiev, railway station, May 1920. Polish-Soviet war.
Петюра на фронті у штабному вагоні 1919.jpg
Петлюра на фронті у штабному вагоні. Праворуч сидить О.В. Осецький. 1919 рік
Symon Petlura i armia URL 1920.jpg
Symon Petlura in front of troop of Ukrainian Army. Kiev, May 1920
Symon Petlura in Kamieniec Podolski 1919.jpg
Symon Petlura (1879-1926)in Kamieniec Podolski 1919
Урочистості з нагоди освячення панцирного потяга Кармелюк, 1920.jpg
Autor: Запорожець1, Licencja: CC BY-SA 4.0
Урочистості з нагоди освячення панцирного потяга Кармелюк, 1920
Rząd URL 1920.jpg
Government of Ukraine (UNR) 1920.Symon Petlura in the centre.
ЗХЗПБ ос.svg
Орденська стрічка до залізного хреста "За зимовий похід і бої"
Petlura Bezruczko 1920.jpg
Officers of Army of Ukrainian People's Republic during Polish-Soviet War. In centre Col. Marko Bezruchko, Symon Petlura on the right