Synagoga Remu w Krakowie

Synagoga Remu
Obiekt zabytkowy nr rej. A-200/M z 3 kwietnia 1973[1]
Ilustracja
Państwo

 Polska

Miejscowość

Kraków, ul. Szeroka 40

Architekt

Stanisław Baranek

Data budowy

1556

Data likwidacji

II wojna światowa

Tradycja

ortodoksyjna

Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Synagoga Remu”
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Synagoga Remu”
Ziemia50°03′09,62″N 19°56′50,13″E/50,052672 19,947258
Brama wejściowa do synagogi i na cmentarz.
Wnętrze synagogi.
Dziedziniec
Tablice pamiątkowe

Synagoga Remusynagoga znajdująca się w Krakowie na Kazimierzu, przy ulicy Szerokiej 40. Jest obecnie (2022) jedną z dwóch czynnych synagog w mieście i jedyną, w której regularnie odbywają się nabożeństwa.

Synagoga jest drugim najstarszym żydowskim domem modlitwy w Krakowie, poprzez co pierwotnie zwana była Nową. Jej obecna nazwa wywodzi się od hebrajskiego akronimu ‏רמ״א‎ ReMU, którym określa się Mojżesza Isserlesa.

Synagoga wraz z przylegającym do niej cmentarzem tworzą unikatowy i bezcenny zespół żydowskiej architektury i sztuki sakralnej sięgający XVI wieku.

Historia

Od roku 1553 kupiec i bankier królewski Izrael Isserles Auerbach starał się u króla Zygmunta II Augusta o zezwolenie na adaptację własnego domu na synagogę. Zgoda wydana została w roku 1556. Wkrótce jednak, w 1557 roku, pożar zniszczył znaczącą część miasta żydowskiego wraz z drewnianą wówczas synagogą.

Ponownie zezwolenie króla było konieczne do budowy, wówczas już murowanej, synagogi i po jego uzyskaniu prace budowlane ruszyły w 1558 roku, kierowane prawdopodobnie przez krakowskiego architekta Stanisława Baranka. Sądząc z niewielkich rozmiarów tej budowli, służyła ona prawdopodobnie jako dom modlitwy dla wąskiego kręgu rodziny i przyjaciół fundatora. XVII i XVIII wiek przyniosły kolejne przebudowy, obejmujące również drewniane i murowane przybudówki.

Znaczące zmiany w konstrukcji przyniosła w 1829 roku przebudowa kierowana przez architekta Augusta Pluszyńskiego. Podwyższono wówczas, pierwotnie obniżoną w stosunku do ulicy, główną salę modlitewną oraz nakryto ją nowym, drewnianym sklepieniem kolebkowym w miejsce dawnego, murowanego. Na miejscu drewnianych przybudówek od strony północnej postawiono murowane konstrukcje, dobudowano także babiniec od strony zachodniej, połączony z salą główną dwiema prostokątnymi arkadami. Pierwotnie sala ta prawdopodobnie znajdowała się nad przedsionkiem od strony północnej. Półkoliste okna znalazły się również na wschodniej i zachodniej ścianie budynku. Taki kształt synagoga zachowała do dnia dzisiejszego.

W 1882 roku w ramach prac budowlanych usunięto od strony północnej drewniany ganek i schody prowadzące na piętro, które zastąpiono metalowymi. Ostatnie przedwojenne prace prowadzone były w roku 1933 pod kierownictwem architekta Hermana Gutmana. Dokonano wielu prac konserwacyjnych, zabezpieczono fundamenty i zadaszenie sali mężczyzn, odnowiono salę kobiet, wymieniono konstrukcję dachu.

Podczas II wojny światowej synagoga została znacznie zdewastowana, większość wyposażenia została wywieziona lub zniszczona, a metalowa, kuta bima prawdopodobnie przetopiona do wykorzystania w przemyśle wojskowym. Od tego czasu znajdował się w niej magazyn impregnowanych worków na zwłoki, a w babińcu magazyn sprzętu pożarniczego.

Po zakończeniu wojny, w 1945 roku, synagogę prowizorycznie zabezpieczono i ponownie otwarto dla kultu religijnego, mimo iż w babińcu nadal znajdował się magazyn straży pożarnej. W latach 19581968 z inicjatywy Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Krakowie oraz władz miejskich, wspartych dotacją międzynarodowej organizacji pomocy Żydom American Jewish Joint Distribution Committee, dokonano gruntownych prac konserwatorskich. Kierowana przez architekta Stefana Świszczowskiego renowacja obejmowała nowe pokrycie dachów, odwodnienie murów, odnowienie tynków, rekonstrukcję bimy na podstawie przedwojennych zdjęć, konserwację aron ha-kodesz, skarbony oraz tablicy pamiątkowej. Uzupełniono także brakujące wyposażenie synagogi. Obecnie również od czasu do czasu prowadzone są prace renowacyjne wnętrza synagogi.

W 1968 roku synagogę odwiedził kardynał Karol Wojtyła[2], a 1992 roku prezydent Izraela, Chaim Herzog. Obecnie synagoga jest jedynym żydowskim domem modlitwy w Krakowie, w którym regularnie odbywają się nabożeństwa, w porach zgodnych z tradycją. Jednak nie odbywają się one codziennie, tylko we wszystkie szabaty, święta i na specjalne okazje. Od 2006 roku rabinem synagogi jest Boaz Pash.

Dnia 31 lipca 1996 roku miało miejsce uroczyste przekazanie, odnalezionych po latach, zwojów Tory synagodze Remu przez katolicko-żydowską organizację „Rfaayenu Society”. Po raz pierwszy do udziału w tej ceremonii zaproszeni zostali chrześcijanie, którzy dostąpili zaszczytu niesienia baldachimu nad Torą[3]. W czerwcu 2002 roku podczas wizyty w Krakowie, książę Karol Mountbatten-Windsor (ówczesny następca tronu Wielkiej Brytanii) odwiedził synagogę i spotkał się z krakowską społecznością żydowską[4].

W 2008 roku rozpoczęto wzmacnianie konstrukcji budynku. W trakcie tych prac pod salą modlitewną natrafiono na zasypaną gotycką piwnicę wraz z prowadzącym do niej portalem. Jest to zapewne pozostałość średniowiecznej zabudowy Kazimierza sprzed założenia w tym miejscu miasta żydowskiego. Równocześnie z pracami konstrukcyjnymi w latach 2009–2012 odkryto i zakonserwowano polichromię w babińcu i sali modlitewnej. Najstarsze partie odnalezionych malowideł na północnej ścianie sali modlitewnej pochodzą z XVII wieku. Od 2011 roku trwają prace zabezpieczające w odkrytej piwnicy. Prowadzona w latach 2008–2013 odnowa synagogi Remu współfinansowana była przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, który udzielił na ten cel dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa o łącznej wartości 3.164.957,56 zł[5].

Architektura

Wnętrze synagogi
Aron ha-kodesz
Bima

Murowany budynek synagogi wzniesiono w stylu renesansowym. W jej wnętrzu w prostokątnym przedsionku znajdują się regały na modlitewniki i inne księgi, a na ścianie północnej wmurowana jest tablica jorcajtowa upamiętniająca rocznice śmierci członków kongregacji od lat 30. do lat 90. XX wieku. Druga taka znajduje się na ścianie południowej sali głównej. Tablice te podzielone są na dziesiątki bądź setki kwater z wpisanymi w nie personaliami i datami śmierci. Przy każdej inskrypcji wmontowana jest żaróweczka, którą zapala się w rocznicę śmierci danej osoby[6].

Wejście do głównej sali modlitewnej prowadzi przez wykonany z piaskowca portal z kutymi w żelazie drzwiami. Z boku znajduje się oryginalna, kamienna skarbona pochodząca z drugiej połowy XVI wieku, a nad nią hebrajskie napisy: „złoto, srebro, miedź”, wzywające do datków i jałmużny. Drugi napis jest inwokacją poświęconą pamięci Remu: „Ofiara za spokój duszy Remu błogosławionej pamięci”.

W prostokątnej, jednonawowej, sklepionej kolebkowo głównej sali modlitewnej znajduje się oryginalny, jak i częściowo zrekonstruowany sprzęt liturgiczny. Na ścianie wschodniej znajduje się oryginalny, późnorenesansowy, rzeźbiony w kamieniu aron ha-kodesz, który pochodzi z drugiej połowy XVI wieku. Wnęka zamknięta jest secesyjnymi, ażurowymi drzwiami i zasłonięta parochetem z lambrekinem. Obramowanie aron ha-kodesz zostało wykonane z piaskowca ze zdwojonymi pilastrami po bokach. Ich kapitele o roślinnym ornamencie, dźwigają pełne belkowanie z fryzem wypełnionym hebrajskimi napisami: „Wejrzyj łaskawie z niebios, ze swego świętego mieszkania i pobłogosław swemu ludowi Izraela” (5 Mojż. 26:15) oraz „Przeze mnie rządy sprawują królowie” (Prz 8:15). Po zakończeniu II wojny światowej zrekonstruowano stojący przy aron ha-kodesz pulpit kantora, schodki oraz znajdujący się po lewej stronie ner tamid.

Po prawej stronie aron ha-kodesz znajduje się szczególne krzesło, które nigdy nie jest zajmowane. Według legendy w tym właśnie miejscu zawsze modlił się rabin Remu, stąd teraz na znak szacunku jego dawne miejsce pozostaje wolne. Nad tym miejscem znajduje się wmurowana, kuta w kamieniu tablica pamiątkowa o treści:

Tradycja przekazuje nam, że w tym miejscu stawał Remu, pamięć sprawiedliwego błogosławiona, aby się modlić i wylewać swe żale przed świętym, błogosławiony On[6].

Na środku sali głównej znajduje się obszerna, prostokątna bima, będąca rekonstrukcją tej sprzed wojny. Otoczona jest ażurową, kutą w żelazie kratą. Dwuskrzydłowe, XVIII-wieczne, barokowe drzwi bimy zdobione są płaskorzeźbami i polichromiami przedstawiającymi menorę, stoły na chleby pokładne, dzbany, misy, kosze z kwiatami i owocami oraz motywy roślinne. Pochodzą one prawdopodobnie z innej krakowskiej synagogi i możliwie, że służyły jako drzwi aron ha-kodesz. Drzwiczki zostały zakupione po 1945 roku przez prezesa Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Krakowie Macieja Jakubowicza i włączone w skład bimy w latach 60. XX wieku[7].

W 1988 roku podczas prac konserwatorskich spod białej farby, jaką były pokryte drzwiczki, odsłonięto polichromię, a także odkryto, że jako wkład pod płaskorzeźby zostały użyte stare, jednostronne malowane drzwi z około 1670 roku. Drzwiczki są uważane za wybitne dzieło snycerskie z drugiej połowy XVIII wieku[7].

Na zachodniej ścianie, nad arkadami babińca znajdują się XX-wieczne malowidła przedstawiające Ścianę Płaczu, grób Racheli i arkę Noego. Nie są to jedyne malowidła naścienne w synagodze. W trakcie prac konserwatorskich prowadzonych dzięki SKOZK udało się odnaleźć malowidła na północnej ścianie sali modlitewnej, które pochodzą z XVI/XVII wieku[8]. Z oryginalnego wyposażenia zachowały się również wiszące i stojące świeczniki z wizerunkami biblijnych zwierząt, naczynie na etrog oraz znajdująca się na ścianie południowej, kuta w kamieniu tablica fundacyjna o treści:

Mąż, pan Jisrael, syn Josefa błogosławionej pamięci, „przepasał się mocą” (Ps 93,1). Dla chwały świętego, błogosławiony On i ku pamięci swej żony Małki, córki pana Eleazara, niech będą dusze ich zawiązane w woreczku żywych, wybudował, ze środków spadku po niej, tę synagogę – miejsce domu Bożego. Według rachunku „Wróć, Panie, do niezliczonych tysięcy Izraela” (Lb 10,36).[6].

Otoczenie

Wejście na teren synagogi prowadzi przez bramę z płaskorzeźbą w tympanonie z hebrajskim napisem: „Synagoga Nowa błogosławionej pamięci rabina Remu”. Na murze dziedzińca znajdują się liczne tablice upamiętniające zasłużonych, jak i zabitych podczas II wojny światowej krakowskich Żydów. Zostały one przeniesione po wojnie z innych budynków Krakowa bądź ufundowane przez rodziny poległych. Do synagogi przylega również dom dozorcy i geniza.

Tablica poświęcona ofiarom Holokaustu
(c) I, Sławomir Pastuszka, CC BY-SA 2.5
Tablica poświęcona Chrisowi Schwarzowi

Na jednej ze ścian znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca pomordowanych podczas Zagłady krakowskich Żydów, ufundowana przez Henry’ego i Lolę Tenenbaum z Nowego Jorku. Treść w języku hebrajskim, polskim i angielskim brzmi:

Pamięci żydowskich męczenników – obywateli Krakowa, którzy zostali zamordowani przez niemieckich nazistów w okrutnych latach 1939–1945. Niech ziemia nigdy nie pokryje ich krwi.

6 lipca 2008 roku obok wyżej wymienionej odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą zmarłemu w 2007 roku Chrisowi Schwarzowi, z treścią w języku polskim, angielskim i hebrajskim:

In memory of CHRIS SCHWARZ
Photographer
Born London 1948, died Kraków 2007.
Założyciel Muzeum Galicja w Krakowie, który poprzez swoje fotografie udokumentował i ocalił ślady pamięci o galicyjskich Żydach

Przy synagodze mieści się cmentarz Remuhkirkut, założony w 1533 roku, na którym znajdują się cenne macewy z XVI i XVIII wieku. Na cmentarzu mieści również grób Mojżesza ben Isserlesa, który został pochowany na nim w 1572 roku. Cieszy się on szczególnym szacunkiem.


Galeria

Bibliografia

 • Adam Dylewski, Śladami Żydów polskich: przewodnik ilustrowany, Bielsko-Biała: „Pascal”, 2002, ISBN 83-7304-029-3, OCLC 749883286.
 • Eugeniusz Duda, Old Jewish Cemetery and Remuh Synagogue, Kraków, ISBN 83-87842-29-X.
 • Michał Rożek, Żydowskie zabytki krakowskiego Kazimierza, Mariusz Szelerewicz (ilust.), Elżbieta Krasodomska (tłum.), Kraków: Oficyna Cracovia, 1990, ISBN 83-85104-01-1, OCLC 838606164.
 • The Remuh Synagogue of Krakow, Poland (Beth Hatefutsoth)

Przypisy

 1. Rejestr zabytków nieruchomych – województwo małopolskie, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 30 września 2021 [dostęp 2021-09-16].
 2. Synagoga i Cmentarz Remuh. „Bibuła. Pismo niezależne”.
 3. Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?
 4. Książę Karol inwestuje w Krakowie – gazeta.pl.
 5. Zakres zadań i kwoty dotacji według sprawozdań z wykonania rocznych planów odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK ([1]).
 6. a b c Andrzej Trzciński, Zachowane wystroje malarskie bożnic w Polsce, „Studia Judaica” 4: 2001, nr 1–2 (7–8), s. 67–95.
 7. a b Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek, Dawna sztuka żydowska w Polsce, Maciej Buszewicz (ilust.), Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 2002, ISBN 83-01-13892-0, ISBN 83-221-0751-X, OCLC 830375156.
 8. Bezcenne malowidła odkryte w synagodze Remuh. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. [dostęp 2019-02-23].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Kraków location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mapa lokacyjna miasta Kraków. Punkty graniczne mapy:
 • N: 50.15 N
 • S: 49.95 N
 • W: 19.76 E
 • E: 20.26 E
Lesser Poland Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Lesser Poland Voivodeship, Poland. Geographic limits of the map:
 • N: 50.59 N
 • S: 49.07 N
 • W: 18.92 E
 • E: 21.55 E
Distinctive emblem for cultural property.svg
Blue Shield - the Distinctive emblem for the Protection of Cultural Property. The distinctive emblem is a protective symbol used during armed conflicts. Its use is restricted under international law.
Remuh Synagogue 06.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Legenda zabytek judaizmu.svg
Symbol zabytku judaizmu do legendy mapy
Remuh Synagogue 02.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Chris Schwarz - tablica pamiątowa.JPG
(c) I, Sławomir Pastuszka, CC BY-SA 2.5
Tablica pamiątkowa poświęcona Chrisowi Schwarzowi znajdująca się na murze dziedzińca synagogi Remuh
Remuh Synagogue, 40 Szeroka street, Kazimierz, Krakow, Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put, Licencja: CC BY-SA 4.0
Synagoga Remuh, ul. Szeroka 40, Kazimierz, Kraków
Remuh Synagogue 10.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Remuh Synagogue 15.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Remuh Synagogue 17.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Remuh Synagogue 12.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Remuh Synagogue 11.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Remuh Synagogue and Cemetery, gate, 40 Szeroka street, Kazimierz, Kraków, Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put, Licencja: CC BY-SA 4.0
Synagoga i Cmentarz Remuh, brama, ul. Szeroka 40, Kazimierz, Kraków
Star of David.svg
Gwiazda Dawida, symbol żydowskiego narodu i wiary.
Remuh Synagogue, interior, 40 Szeroka street, Kazimierz, Kraków, Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put, Licencja: CC BY-SA 4.0
Synagoga Remuh, wnętrze, ul. Szeroka 40, Kazimierz, Kraków
Remuh Synagogue 13.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Remuh-01.jpg
Rehmu Synagogue in Krakow in Poland
Remuh Synagogue 08.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Remuh Synagogue 01.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie
Remuh Synagogue 14.jpg
Autor: Emmanuel Dyan, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagoga Remuh w Krakowie