Szkliwo (anatomia)

Szkliwo (góra) i zębina (dół), zdjęcie mikroskopowe

Szkliwo (łac. enamelum) – tkanka pokrywająca zębinę w obrębie korony zęba warstwą grubości do 1400 μm (np. na guzku żującym kłów lub na powierzchniach żujących trzonowców). Szkliwo jest zbudowane w 96–98% z materii nieorganicznej w postaci kryształów dwuhydroksyapatytu, czego efektem jest niezwykła twardość. Pozostałe 2–4% szkliwa stanowią związki organiczne i woda. Jako jedyna część zęba powstaje z komórek nabłonkowych, ameloblastów (adamantoblastów).

Właściwości mechaniczne

Szkliwo jest najtwardszą tkanką organizmu. Jego odporność na zgniatanie wynosi 100–380 MPa (według niektórych badaczy nawet 400 MPa)[1], twardość według Knoopa 343 kg/mm2[1] a w skali Mohsa 5-6[2]. Wytrzymałość na rozciąganie jest równa 10 MPa[1], moduł sprężystości 50000–85000 MPa[1], granica plastyczności 344 MPa[1]. Przewodność cieplna szkliwa wynosi 0,88 W/m·K[1].

Zobacz też

Przypisy

  1. a b c d e f Leszek Ilewicz: Materiały do wypełnień we współczesnej dentystyce odtwórczej. Bielsko-Biała: α-medica press, 2003, s. 102-104. ISBN 83-88778-38-2.
  2. Wojciech Sawicki, Histologia, 2008.

Bibliografia

  • Kazimierz Kowalski: Ssaki, zarys teriologii. Warszawa: PWN, 1971.
  • Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński: Anatomia zwierząt. T. 2. Warszawa: PWN, 2008. ISBN 978-83-01-13544-7.

Media użyte na tej stronie

Usta (Jama ustna).jpg
Autor: Kedziorek1998d, Licencja: CC BY-SA 3.0
Jama ustna - schemat opisany w języku polskim
Enamel and dentine - ground section.jpg
Autor: Reytan, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Przekrój przez tkanki twarde zęba – szkliwo (góra), zębina (dół). Zdjęcie dzięki uprzejmości Katedry Histologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [2]