Szkoła haska

Jozef Israëls: Wenn man alt geworden ist.
Hendrik Willem Mesdag: Vorbereitungen zum Ablegen.
Johannes Bosboom: Kircheninneres mit Kindstaufe

Szkoła haska (hol. Haagse School) – grupa artystyczna malarzy holenderskich działających w Hadze w latach 18601890.

Malarze ze szkoły haskiej tworzyli pod wpływem francuskiej szkoły z Barbizon, malowali w plenerze realistyczne i naturalistyczne sceny rodzajowe, które łączyli z pejzażem. Wiodącym tematem ich prac były pejzaże, martwe natury i sceny rodzajowe z życia prostych ludzi: mieszczan, chłopów i rybaków.

Początkowo artyści stosowali ciemną, mroczną kolorystykę, dopiero później pod wpływem impresjonizmu ich prace stały się lżejsze i jaśniejsze. Ostatecznie wykształcili styl będący kompilacją tradycji barbizończyków i impresjonistów.

Główni przedstawiciele

Bibliografia

  • Patricia Fride R. Carrassat, Isabelle Marcadé, Piotr Wrzosek: Style i kierunki w malarstwie. Leksykon Wydawnictwa Larousse. Warszawa: Arkady, 1999. ISBN 83-213-4086-5.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie