Szkoła powszechna

Budynek dawnej szkoły powszechnej we wsi Derewiczna

Szkoła powszechna – na porozbiorowych ziemiach polskich, w Polsce przed II wojną światową i w pierwszych latach po wojnie nazwa szkół najniższego szczebla.

Najmniejsze z takich szkół bywały organizowane nawet w pojedynczych izbach lekcyjnych wspólnych dla wszystkich dzieci niezależnie od wieku. Bywały także dwu- i czterooddziałowe szkoły powszechne, natomiast pełny program nauczania realizowano w szkołach siedmioklasowych.

Po II wojnie światowej, w ramach reformy szkolnictwa, szkoły powszechne zastąpiono szkołami podstawowymi, które do 1966 liczyły siedem klas, w latach 1966–1999 - osiem klas, w latach 1999–2015 - sześć klas i od 2017 ponownie osiem klas.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Stara szkoła.jpg
Autor: Harasimiuk73, Licencja: CC BY-SA 4.0
Budynek Szkoły Podstawowej (dawniej Szkoły Powszechnej)