Szyb (górnictwo)

Przekrój szybu wyciągowego, grafika Roberta Bénarda

Szyb (żarg. szacht [w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim][1]) – wyrobisko kapitalne górnicze pionowe[1] lub pochyłe o nachyleniu powyżej 45° o przekroju poprzecznym powyżej 4 m² i znacznej głębokości, prowadzące z powierzchni terenu do położonego w głębi ziemi złoża kopaliny użytecznej lub łączące wyrobiska poziome pod ziemią.

 • Szyb ślepy – wyrobisko pionowe niemające ujścia na powierzchnię i łączące wyrobiska poziome pod ziemią.
 • Szybik – szyb o średnicy mniejszej niż 3,0 m (w przypadku szybu o przekroju kołowym) lub szyb o powierzchni przekroju poprzecznego w świetle obudowy mniejszej niż 15 m².

Szyby służą do udostępnienia złoża[1] oraz są głównymi wyrobiskami komunikacyjnymi i wentylacyjnymi kopalni. Posadowienie obudowy szybu to stopa szybowa. Szyb składa się z nadszybia, rury szybowej, podszybia i rząpia. Nad szybem na powierzchni terenu znajduje się wieża szybowa, nad wylotem szybu położone jest nadszybie i zrąb. Na kolejnych poziomach kopalni bezpośrednio do szybu przylegają podszybia. Dolna część szybu, leżąca poniżej najgłębszego poziomu wydobywczego, nosi nazwę rząpia. Odcinek szybu między nadszybiem a rząpiem nazywany jest rurą szybową. Rura szybowa szybu podzielona jest na przedziały:

 • transportowy – przeznaczony do transportu materiału urobku i ludzi;
 • drabinowy – służący do zejścia i wyjścia ludzi w przypadku uszkodzenia wyciągu;
 • kablowo rurowy – do zawieszania kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów sprężonego powietrza, wody, płynnej podsadzki;
 • przedział skipowy – wydzielony jest obok przedziału transportowego w niektórych głębokich szybach o dużym przekroju.

Najstarszy istniejący szyb górniczy w Polsce to szyb Sutoris pochodzący z połowy XIII w. i znajduje się w kopalni soli kamiennej w Bochni.

Podział szybów

Ze względu na główną funkcję

 • szyby skipowe,
 • szyby wentylacyjne: wdechowe i wydechowe,
 • szyby podsadzkowe,
 • szyby materiałowe,
 • szyby zjazdowe.

Ze względu na położenie

 • szyby główne – położone w centralnej części obszaru górniczego,
 • szyby peryferyjne (pomocnicze) – położone przy granicach obszaru górniczego.

Ze względu na kształt

 • szyby prostokątne,
 • szyby eliptyczne,
 • szyby okrągłe,
 • szyby wielobokowe.

Ze względu na obudowę

 • szyby w obudowie drewnianej,
 • szyby w obudowie murowej,
 • szyby w obudowie betonowej,
 • szyby w obudowie żelbetowej,
 • szyby w obudowie stalowej,
 • szyby w obudowie tubingowej.

Ze względu na kąt

 • szyby pochyłe od 45º,
 • szyby pionowe 90º.

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia

 • Praca zbiorowa; Poradnik Górnika; Wyd. Śląsk; Katowice 1975r.;t:2, Dział.IV (str. 369)
 • Stanisław Gajda: Gwara górnicza. W: Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach. Dorota Simonides (red.). Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1988, s. 446. ISBN 83-7008-067-7.

Media użyte na tej stronie

Cross-section of a shaft for extracting rubble from the pit. Wellcome V0023580EL.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC BY 4.0

Cross-section of a shaft for extracting rubble from the pit. Etching by Bénard after Goussier.

Iconographic Collections
Keywords: Louis-Jacques Goussier; Robert Bénard