Szyk torowy

Amerykańskie pancerniki z początku XX wieku płynące szykiem torowym

Szyk torowyszyk okrętów stosowany od czasów starożytnych do dzisiaj, rodzaj szyku prostego. W szyku torowym ugrupowanie okrętów, lub innych jednostek pływających, porusza się w kolumnie marszowej jeden za drugim (gęsiego).

Okręty płyną śladem torowym prowadzącego powtarzając jego manewry. Manewry w tym szyku (zwroty) wykonać można albo nawrotem całej linii (okręty zawracają płynąc kolejno za sobą), albo jednoczesnym zwrotem całej linii okrętów o 180 stopni. Przy zwrocie o 90 stopni szyk torowy zmienia się w szyk czołowy.

Zobacz też

Bibliografia

  • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1.

Media użyte na tej stronie

USS Pennsylvania moving into Lingayen Gulf.jpg
The U.S. Navy battleship USS Pennsylvania (BB-38) leads USS Colorado (BB-45), USS Louisville (CA-28), USS Portland (CA-33), and USS Columbia (CL-56) into Lingayen Gulf before the landing on Luzon, Philippines in January 1945. Battleships and other big gun naval vessels that served in the Pacific Theatre during World War II were used primarily for offshore bombardment of enemy positions and as anti-aircraft screens for aircraft carriers.
The wartime censor has removed Pennsylvania´s radar antennas.