Szyna danych

Przysyłanie sygnałów poprzez magistralę komunikacyjną.

Szyna danych (ang. data bus) – część magistrali komunikacyjnej odpowiedzialna za transmisję właściwych danych, w odróżnieniu od danych adresowych (za co odpowiedzialna jest szyna adresowa) czy sygnałów sterujących (szyna sterująca). Podział taki ma sens jedynie dla magistral, w których taka część jest wydzielona, czyli na ogół dla magistral równoległych.

Szerokość szyny danych (liczba linii danych, a więc równolegle przesyłanych bitów) oraz częstotliwość, z jaką dane mogą być na nią podawane (najczęściej jest to częstotliwość cyklu zegarowego magistrali), określają maksymalną szybkość transmisji danych na tej magistrali.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Computer system bus(fixed).svg
Autor: W Nowicki, Licencja: CC BY-SA 3.0
An updated version of the file on http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_system_bus.svg#file with fixed I/O to Address Bus