Tarcza kontynentalna

Schematyczny przekrój litosfery kontynentalnej, z wskazaniem obszaru tarczy archaicznej
Mapa geologiczna Ziemi: na pomarańczowo zaznaczone tarcze kontynentalne

Tarcza kontynentalna (tarcza krystaliczna) – rozległy obszar zbudowany ze skał krystalicznych, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się. Tarcza kontynentalna jest z reguły obnażona, nie pokryta osadami i niepoddająca się fałdowaniu. Stanowi rdzeń każdego kontynentu. Jeśli jest przykryta młodszymi skałami osadowymi lub wulkanicznymi, to wchodzi w skład platformy kontynentalnej, jako jej fundament. Tarcze kontynentalne i platformy kontynentalne oraz pasma orogeniczne budują płytę kontynentalną.

Tarcze

Media użyte na tej stronie

World geologic provinces.jpg
Map of world geologic provinces
 
Foreland or intracratonic Basin
 
Extended continental crust
Age of Oceanic crust:
 
0–20 Ma
 
20–65 Ma
 
>65 Ma
Important note: These geologic province map renders only features approximately 150 km across and greater due to the fact that the resolution of the maps should be consistent with the resolution of the seismic refraction data. For example, the young uplifted blocks of the Variscan Orogen in Central and Western Europe such as the Rhenish Massif or the Massif Central are not depicted as ‘orogens’ but as part of the ‘extended continental crust’ in the western half of Europe.
Przekrój litosfery kontynentalnej.svg
Autor: Szczureq, Licencja: CC BY-SA 4.0
Schematyczny przekrój przez różne typy litosfery kontynentalnej. Ilustracja oparta na rysunku z pracy "The continental record and the generation of continental crust", Cawood i in., 2013.