Telefoniczny kod kraju

Mapa z telefonicznymi kodami państw świata

Telefoniczny kod kraju, międzynarodowy wskaźnik telefoniczny, w polskim planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych nazwany wskaźnikiem (kodem) kraju – jedno- dwu- lub trzycyfrowy kod stosowany w międzynarodowych połączeniach telefonicznych w celu oznaczenia kraju przeznaczenia albo globalnej sieci telefonicznej (np. satelitarnej) albo globalnej usługi telefonicznej (np. międzynarodowe połączenia bezpłatne – freephone, międzynarodowe premium rate).

Kody kraju są przydzielane poszczególnym krajom, sieciom i usługom przez ITU.

Jednocyfrowe kody kraju obowiązują wyłącznie dla:

Kod ten jest wybierany po tzw. prefiksie międzynarodowym (w większości krajów świata jest to „00” – ale porównaj też z informacjami w haśle Międzynarodowe połączenie telefoniczne; w telefonii komórkowej można ten prefiks zastąpić przez „+”). Przykładowo, aby połączyć się z zagranicy z Polską (która ma kod 48), w telefonie stacjonarnym przed krajowym numerem abonenta wybiera się zwykle 0048, a w telefonie komórkowym +48.

Nieaktualne kody krajowe

Uwaga: wszystkie wymienione wyżej kody zaczynające się od cyfry 7 były de facto kodem kraju połączonym z numerem kierunkowym danego obszaru w ramach jednego państwa jakim był ZSRR.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Country calling codes map.svg
Autor: Maximilian Dörrbecker, Licencja: CC BY-SA 2.0
World map of the country calling codes