Telewizja Polska

Telewizja Polska S.A.
Logo
Ilustracja
Gmach TVP w Warszawie
Państwo Polska
Adres00-999 Warszawa
ul. Jana Pawła Woronicza 17[1]
Data założenia25 października 1952[2]
Forma prawnaspółka akcyjna Skarbu Państwa
PrezesMaciej Łopiński (p.o.)
Przewodniczący Rady NadzorczejPrzemysław Tejkowski (wiceprzewodniczący)[3]
UdziałowcySkarb Państwa
Nr KRS0000100679
Dane finansowe
Kapitał zakładowy266 596 500 zł[4]
brak współrzędnych
Strona internetowa

Telewizja Polska, TVPpolski telewizyjny nadawca publiczny i zarazem spółka akcyjna Skarbu Państwa. W latach 1952–1987 TVP była jedynym nadawcą telewizyjnym w Polsce.

TVP jest nadawcą kanałów telewizyjnych dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Kultura HD, TVP Info HD, TVP Sport HD, TVP Historia, TVP Rozrywka, TVP ABC i TVP HD. Ponadto produkowane są stacje dostępne drogą satelitarną lub kablową: TVP Polonia, TVP Seriale oraz TVP Wilno (TVP Seriale i TVP Wilno są dostępne odpowiednio w naziemnym płatnym MUX-4 i lokalnie na terenie Litwy)

Nadaje w systemie cyfrowym – tą drogą dostępne jest dziewięć kanałów nadawcy. TVP całkowicie wypełnia trzeci multipleks naziemnej telewizji cyfrowej, który po wyłączeniu telewizji analogowej 23 lipca 2013 roku pokrywa zasięgiem właściwie cały kraj, a także wykorzystuje multipleksy pierwszy i ósmy.

Historia

Okres przedwojenny

Aparatura analizująca obraz w Doświadczalnej Stacji Telewizyjnej PR z 1939 roku w Warszawie
Kazimierz Rudzki prezentuje odbiornik telewizyjny „Leningrad”
Tablice ośrodków regionalnych TVP na przełomie lat 50. i 60. XX w.
Pierwsza w Polsce naziemna stacja łączności satelitarnej
Budynek TVP przy placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie

Za prekursora telewizji w Polsce należy uznać Jana Szczepanika zwanego „polskim Edisonem”, który w 1897 opatentował w Brytyjskim Urzędzie Patentowym (patent brytyjski nr 5031)[5]telektroskop” – czyli „aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności”[6].

W 1929 Stefan Manczarski skonstruował aparaturę telewizji mechanicznej opartą na synchronicznie wirujących dwóch tarczach Nipkowa, po stronie nadawczej i odbiorczej. Sygnał telewizyjny był przekazywany przewodem elektrycznym. Urządzenie przesyłało jedynie nieruchomy obraz. Stefan Manczarski swój wynalazek nazwał „sposób telewizyjnego przesyłania obrazów za pośrednictwem drutu i radia”.

Doświadczenia prowadził też zespół naukowców i inżynierów w 1931 w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Aparatura nadawczo odbiorcza według systemu J.L. Bairda z wykorzystaniem tarczy Nipkowa. Oba urządzenia nadawczo-odbiorcze telewizji mechanicznej były napędzane jednym wspólnym silnikiem zapewniającym pełną synchronizację obu zespołów. Sygnał przekazywany był kablem w ramach jednego laboratorium. Pracami eksperymentalnymi kierował inż. Twardawa[7].

Dopiero później prace nad uruchomieniem stacji telewizyjnej w Polsce rozpoczęły się w 1935 w Warszawie w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym oraz Polskim Radiu. W 1937 na szesnastym piętrze wieżowca Prudential rozpoczęła działalność eksperymentalna stacja telewizyjna. Kierownikiem stacji został Władysław Cetner.

W 1937 zainstalowano nadajnik foniczny, a na początku roku 1938 nadajnik wizyjny. W tymże 1938 zbudowano na dachu „drapacza chmur”, bo tak go nazwano, konstrukcję wieży o wysokości 16 metrów, na której zamontowano maszt rurowy pod antenę nadawczą o wysokości 11 metrów. Antena znajdowała się więc 87 m nad ziemią, co zapewniało odbiór sygnału wizji w odległości 20 km i fonii 30 km od anteny nadawczej. Pokazy próbnej transmisji telewizyjnej odbyły się 5 października 1938 i 26 sierpnia 1939 w Warszawie z udziałem Mieczysława Fogga[2].

Była to telewizja mechaniczna, nadająca w standardzie 120 linii. Wyemitowano m.in. film z telekina „Barbara Radziwiłłówna” z Jadwigą Smosarską w roli głównej, a w tym czasie trwały prace nad telewizją elektroniczną 343-liniową. Rozwój prac badawczych nad telewizją, które były bardzo zaawansowane (przewidywano uruchomienie stałego programu w 1940), przerwał wybuch II wojny światowej.

Okres powojenny

Do prac nad Polską Telewizją powrócono w roku 1947. Prace w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym (później Instytucie Łączności) prowadzone były pod kierownictwem Janusza Groszkowskiego i Lesława Kędzierskiego. 15 grudnia 1951 otwarto wystawę „Radio w walce o pokój i postęp”, w trakcie której zostały pokazane próbne transmisje telewizyjne z udziałem pokazów artystów, codzienna emisja programu telewizyjnego trwała do 20 stycznia 1952[8]. W 1952 przy ul. Ratuszowej 11 w Warszawie powstało doświadczalne studio, powołano też pierwszy zespół programu telewizji[2]. Pierwszy program został wyemitowany 25 października 1952 o godz. 19:00 (w przeddzień wyborów do Sejmu). Wówczas z Instytutu Łączności nadano 30-minutowy montaż form artystycznych z udziałem Marty Nowosad, Jerzego Michotka, Witolda Grucy i Jana Mrozińskiego, który był odbierany na 24 odbiornikach „Leningrad” rozmieszczonych w klubach i świetlicach[9] Kolejne audycje miały miejsce 15 listopada 1952, 5 grudnia 1952 i 3 stycznia 1953.

Trzy miesiące później – 23 stycznia 1953 – zainicjowano regularną emisję programu polskiej telewizji (pół godziny raz na tydzień)[2]. Po roku – 22 stycznia 1954 – uruchomiono Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny z własnym zespołem dziennikarskim. Program nadawano z budynku przy placu Powstańców Warszawy 7 (dawnym banku) specjalnie odbudowanym i powiększonym po zniszczeniach wojennych na potrzeby nowo powstającej instytucji. Program ośrodka emitowano początkowo raz w tygodniu w piątki, od 1 kwietnia 1955 – dwa razy (we wtorki i w piątki), od 1 listopada 1955 – trzy razy (w poniedziałki, środy i soboty), a od 1 stycznia 1956 – cztery razy (dodatkowo w niedziele). Wyjątkowo codzienna emisja odbywała się podczas transmisji Wyścigów Pokoju i V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w 1955[8].

Dopiero rozpoczęcie emisji przez Warszawski Ośrodek Telewizyjny 30 kwietnia 1956 umożliwiło dostęp do programów TV większej grupie odbiorców. WOT emitował program 5 razy w tygodniu. 1 maja 1956 pracę rozpoczął Telewizyjny Ośrodek Transmisyjny ze stacją nadawczą umieszczoną w Pałacu Kultury i Nauki oraz anteną na szczycie iglicy na wysokości 227 metrów. Zasięg stacji wynosił ok. 55 kilometrów.

Okres jednego programu

Prawdziwym początkiem Telewizji Polskiej było stworzenie 1 lipca 1958 Zespołu Programu Telewizyjnego przy Polskim Radiu. W dwa lata później (8 grudnia 1960) powołano Komitet do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”. Od tego czasu Polskie Radio i TVP miały równorzędny status. Pierwszym szefem Radiokomitetu (stanowisko równorzędne z ministrem) został Włodzimierz Sokorski (szefowie pionów radia i telewizji posiadali rangę wiceministrów). 1 lutego 1961 ruszyła codzienna emisja programu telewizyjnego. Na przełomie lat 50. i 60. powstało siedem ośrodków regionalnych TVP (dysponujących własnymi studiami) w:

18 lipca 1969 oddano do użytku Centrum Radiowo-Telewizyjne w Warszawie przy ul. Woronicza (do dziś siedziba TVP). W celu jego stworzenia poniesiono duże nakłady finansowe, technikom zaś udało się też skompletować wysokiej klasy sprzęt telewizyjny[2].

Dwa programy

2 października 1970 uroczyście uruchomiono drugi ogólnopolski program telewizyjny. TVP2 od początku swego istnienia skupiała się głównie na programach kulturalnych i rozrywkowych (m.in. Studio 2).

Otwarcie Polski na Zachód – charakterystyczne dla epoki Gierka – pozwoliło na dostęp polskiej telewizji do nowoczesnych technologii z wolnego świata. Pierwszym efektem współpracy było nadanie 16 marca 1971 pierwszego programu w kolorze przy użyciu francuskiego systemu SECAM – była to adaptacja monodramu Antona Czechowa O szkodliwości palenia tytoniu[10]. Z czasem był to standard przyjęty we wszystkich krajach (oprócz Rumunii) demokracji ludowej. Początkowo emisje programu w kolorze nadawane były raz w tygodniu, od 6 grudnia 1971 codziennie w kolorze transmitowane były obrady zjazdu PZPR (dla przykładu pierwsze cykliczne emisje kolorowe w Europie nadano w 1967 roku[11]), jednak ze względu na brak odbiorników i ich wysoki koszt kolorowa telewizja nie była w tym czasie dostępna dla większości polskich telewidzów.

1 listopada 1975 w Psarach-Kątach (Góry Świętokrzyskie) oddano do użytku pierwszą w Polsce naziemną stację łączności satelitarnej, która znacznie poszerzyła możliwości nadawcze TVP.

Po długim czasie przerwy w tworzeniu nowych ośrodków telewizyjnych, 12 stycznia 1985 roku powstał lokalny oddział telewizji w LublinieTVP3 Lublin. 1 stycznia 1989 roku powstała Telegazeta, pierwszy w Polsce teletekst.

Po przemianach

Grażyna Torbicka, wieloletnia prezenterka TVP

Przemiany społeczno-polityczne przełomu lat 80. i 90. spowodowały także reformę telewizji. W 1987 TVP utraciła monopol na emitowanie telewizji w Polsce, kiedy to w dzielnicy Warszawy „Ursynów” powstała pierwsza prywatna polska stacja telewizyjna „Ursynat”[12]. W 1989 powstała kolejna stacja Sky Orunia nadająca na terenie Gdańska do 1996[13], a 6 lutego 1990 powstała następna stacja PTV Echo, nadająca na terenie Wrocławia i okolic do 8 marca 1995[14][15], a następnie 5 grudnia 1992 powstała telewizja Polsat[16], która 5 października 1993 otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na emisję naziemną w Polsce[17] i 27 stycznia 1994 koncesję na ogólnopolską telewizję komercyjną[18]. Na początku lat 90. zdecydowano o całkowitym przejściu z systemu SECAM na system PAL, w którym jako pierwszy, bo od 1 stycznia 1994, nadawał program II (wtedy na ten system przeszły również TVP Polonia i stacje regionalne TVP). 1 stycznia 1993 roku wraz z Polskim Radiem TVP zostało członkiem Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Jednocześnie od lat 90. wielu prezenterów i dziennikarzy TVP zaczęło odchodzić z telewizji publicznej przechodząc do telewizji komercyjnych (m.in. do Polsatu i TVN-u).

Programom informacyjnym TVP po 1989 roku zarzucano uleganie wpływom politycznym w zależności od tego, kto rządzi w Polsce oraz stronniczość i brak obiektywizmu[19]. W 1997 roku uruchomiono pierwszy kanał tematyczny telewizji publicznej – Tylko Muzyka, który jednak zakończył nadawanie rok później ze względów formalno-prawnych. W 1998 roku powstała oficjalna strona internetowa Telewizji Polskiej – www.tvp.pl[20]. Kolejny kanał tematyczny został uruchomiony 24 kwietnia 2005 – wtedy rozpoczął emisję kanał TVP Kultura. W kolejnych latach Telewizja Polska uruchomiała kolejne kanały tematyczne (18 listopada 2006 – TVP Sport, 3 maja 2007 – TVP Historia, 6 października 2007 – TVP Info, który zastąpił TVP3, 6 grudnia 2010 – TVP Seriale, 15 kwietnia 2013 – TVP Rozrywka, 1 września 2013 – TVP Regionalna, 15 lutego 2014 – TVP ABC[21]). W 2008 Telewizja Polska rozpoczęła emisję w jakości HD, 6 sierpnia tegoż roku rozpoczęła emisję stacja TVP HD. 16 czerwca 2011 uruchomiono pierwszy internetowy kanał tematyczny – TVP Parlament. 1 czerwca 2012 dwa ogólnopolskie programy TVP1 i TVP2 zaczęły nadawać w jakości HD. Telewizja Polska pracuje nad wprowadzeniem obrazu 3D[22] do swoich kanałów. W ramach naziemnej telewizji cyfrowej i wybranych operatorów kablowych i satelitarnych umożliwia korzystanie z telewizji hybrydowej za pomocą Platformy Hybrydowej TVP[23][24]. W planach jest uruchomienie kolejnych kanałów TVP Dokument, TVP Rozrywka International, TVP Premium, Poland 24 oraz TVP Film. W 2018 roku Telewizja Polska zaczęła nadawać – jako jedna z trzech największych stacji telewizyjnych – w jakości 4K pod nazwą TVP 4K[25]. 17 września 2019 roku rozpoczął nadawanie kanał TVP Wilno przeznaczony dla Polaków mieszkających na Litwie[26].

Kalendarium TVP

Do 1939

 • 5 października 1938 i 26 sierpnia 1939 – pokazy próbnej transmisji telewizyjnej w Warszawie.

1952–1989

 • 25 października 1952, godz. 19:00 – emisja pierwszego ogólnopolskiego programu telewizyjnego. Ten moment uważa się za początek Telewizji Polskiej.
 • 5 grudnia 1952 – emisja pierwszego programu sportowego polskiej telewizji – pokazowe walki na szable[27].
 • 23 stycznia 1953 – rozpoczęcie regularnej emisji programu.
 • 30 kwietnia 1956 – emisja pierwszego programu informacyjnego – Wiadomości Dnia.
 • 13 stycznia 1957 – emisja pierwszej transmisji sportowej – mecz bokserski Skra Warszawa – Gwardia Łódź, który komentował Zbigniew Smarzewski[27].
 • 1 stycznia 1958 – powstał Dziennik Telewizyjny.
 • 9 listopada 1958 – emisja pierwszego wydania Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego.
 • 1 lutego 1961 – początek codziennej emisji programu telewizyjnego.
 • 1962 – przeprowadzenie pierwszej transmisji satelitarnej.
 • 2 października 1970 – powstał drugi ogólnopolski program telewizyjny.
 • 12 stycznia 1985 – uruchomienie ośrodka regionalnego w Lublinie (TVP Lublin).
 • 26 czerwca 1986 – powstał Teleexpress.
 • 29 marca 1987 – po raz ostatni Dziennik Telewizyjny pojawił się równolegle na obu antenach Telewizji Polskiej.
 • 30 marca 1987 – powstał program informacyjny Panorama dnia.
 • 1987 – koniec monopolu TVP na nadawanie programu telewizyjnego[12].
 • 1 stycznia 1989 – powstała Telegazeta, pierwszy w Polsce teletekst.
 • 17 listopada 1989 – ostatnie wydanie Dziennika Telewizyjnego.

Po 1989

 • 18 listopada 1989 – pierwsze wydanie Wiadomości.
 • 19 października 1990 – powstał ośrodek regionalny TVP Rzeszów (później TVP3 Rzeszów).
 • lipiec 1991 – decyzja o likwidacji Radiokomitetu działającego w rzeczywistości do 1993.
 • 1 września 1991 – Panorama dnia została zastąpiona przez Panoramę.
 • 1 marca 1992 – zmiana skrótu TP na TVP, zmiana loga TVP oznaczeń na wszystkich antenach oraz wprowadzenie nowych, rewolucyjnych pod względem techniki wykonania i wyglądu opraw graficznych na antenach stacji.
 • 24 października 1992 – próbna emisja programu satelitarnego TVP Polonia skierowanego do Polaków mieszkających za granicą, emitowanego regularnie od 30 marca 1993.
 • 29 grudnia 1992 – powołanie mocą ustawy KRRiT mającej pełnić funkcję regulatora rynku mediów elektronicznych w Polsce oraz zadecydowano o podziale Państwowej Jednostki Organizacyjnej Polskie Radio i Telewizja na: Polskie Radio podzielone na 18[28] niezależnych spółek (jedną nadającą programy ogólnopolskie oraz siedemnaście nadających programy regionalne) oraz na Telewizję Polską (2 programy ogólnopolskie i 10 ośrodków regionalnych, oraz testowo działającą TVP Polonia).
 • 1 stycznia 1993 – TVP została członkiem Europejskiej Unii Nadawców (EBU).
 • 1 stycznia 1994:
 • 5 września 1994 – jedenaście ośrodków regionalnych przystąpiło do tworzenia pasma wspólnego (TVP Regionalna)[29][30].
 • 1 stycznia 1995 – TVP1 przeszedł z SECAM na PAL, co oznaczało zakończenie procesu przejścia z systemu SECAM na PAL.
 • 30 marca 1996 – Prasowa Agencja Telewizyjna, działająca pod kierunkiem red. Zygmunta Kościelskiego, uruchomiła stronę internetową TVP.
 • lipiec 1996 – powołanie redakcji TVP w Toruniu
 • 31 grudnia 1996 – TVP Polonia zaczęła nadawać w systemie PALplus i w formacie 16:9. Była to premiera formatu panoramicznego w TVP. Pokazano ident i rozmowę w studio z prezesem o tym systemie i panoramicznym formacie oraz dwa filmy zastosowane w tym formacie: Pan Wołodyjowski i Potop[31][32].
 • 30 marca 1997 – uruchomiono kanał tematyczny Tylko Muzyka emitowany do 15 lutego 1998 ze względów formalno-prawnych.
 • 21 grudnia 1997 – powstała TVP Białystok.
 • 1998 – powstała oficjalna strona internetowa Telewizji Polskiej – www.tvp.pl[20].
 • 28 lutego 2001 – powołano cztery ośrodki regionalne:
  • Świętokrzyski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Kielcach – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Krakowie[33],
  • Opolski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Opolu – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Katowicach[33],
  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Olsztynie – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Gdańsku[33],
  • Lubuski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Gorzowie Wielkopolskim – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Poznaniu[33].
 • 3 marca 2002 – uruchomiono trzeci program telewizji publicznej – TVP3 – zastępując dotychczasowe programy regionalne[34].
 • kwiecień 2002 – TVP otrzymała nagrodę od Telewizyjnego Zgromadzenia Europejskiej Unii Nadawców za wybitne osiągnięcia w 2002 roku[35][36][37][38]
 • 7 marca 2003 – zmiana identyfikacji marki, w tym logo wszystkich kanałów telewizyjnych.
 • 21 września 2003 – do gmachu Telewizji Polskiej wtargnął uzbrojony dwudziestodwuletni terrorysta[39][40]. Sterroryzował strażnika i koniecznie chciał rozmawiać z wydawcą. Kilkadziesiąt minut później terrorysta ze strażnikiem weszli do studia. Całe zdarzenie nagrała kamera w studiu, lecz żaden kanał nie przerwał swoich programów. Około godz. 21 powołano sztab kryzysowy, a godzinę później do budynku telewizji przyjechali dziennikarze, policyjni negocjatorzy oraz grupa antyterrorystyczna. Po ponad trzech godzinach akcji, ok. 23.30, został on obezwładniony. Jak się później okazało, mężczyzna trzymał w ręku nienabity pistolet gazowy[39]. Następnego dnia około godziny 15.30 w tym samym studiu odbyła się konferencja prasowa policji oraz władz telewizji, a 24 godziny po zdarzeniu na antenie TVP1 wyemitowano dwudziestominutowy reportaż z tego zdarzenia[41].
 • 1 stycznia 2005 – zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, uruchomiono 4 nowe oddziały terenowe:
 • 9 stycznia 2005 – uruchomiono telewizję interaktywną (dzięki wykorzystaniu sieci Pionier). Docelowo ma ona stać się platformą, w ramach której programy TVP będą rozpowszechniane w internecie przy użyciu modelu Wideo na życzenie.
 • 24 kwietnia 2005 – został uruchomiony kanał tematyczny TVP Kultura.
 • 18 listopada 2006 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Sport.
 • 13 grudnia 2006 – został uruchomiony kanał TVP w serwisie internetowym YouTube[43].
 • 3 maja 2007 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Historia.
 • 6 października 2007 o 5.29 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Info (dawniej jako TVP3).
 • 6 sierpnia 2008 – uruchomienie stacji TVP HD – pierwszego kanału Telewizji Polskiej w wysokiej rozdzielczości (HDTV).
 • 15 września 2009 – uruchomiono platformę cyfrową TVP.
 • 1 września 2010 – rozpoczęcie całodobowego nadawania programu przez TVP1 i TVP2 (z zachowaniem krótkich przerw między ramówkami).
 • 6 grudnia 2010 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Seriale.
 • 10 stycznia 2011 – rozpoczęcie testowej emisji kanału TVP1 w systemie HDTV (jako TVP1 HD) – wyłącznie w ofercie satelitarnej telewizji n[44].
 • 16 czerwca 2011 – uruchomiono pierwszy internetowy kanał tematyczny TVP Parlament[45].
 • 31 maja 2012:
  • rozpoczęto cyfrową, naziemną emisję kanałów TVP1 i TVP2 w standardzie HD (jako TVP1 HD oraz TVP2 HD), przy czym oficjalna data startu kanału TVP2 HD to 1 czerwca 2012[46].
  • rozpoczęcie regularnego, satelitarnego przekazu programu TVP1 w systemie HD (TVP1 HD)[47].
 • 1 czerwca 2012:
 • 5 lipca 2012:
  • uruchomienie (w ramach HbbTV) aplikacji z informacjami nt. pogody i regionu, z którego TVP jest odbierana[48].
 • 15 kwietnia 2013 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Rozrywka.
 • 23 lipca 2013 – kanały TVP1, TVP2 i TVP Info zakończyły nadawanie w naziemnej telewizji analogowej.
 • 1 września 2013 – powstał kanał TVP Regionalna będący pasmem wspólnym z lokalnymi pasmami, zmiana profilu TVP Info z kanału informacyjno-regionalnego na typowo informacyjny.
 • 12 stycznia 2014 – kanał tematyczny TVP Sport rozpoczął emisję w jakości HDTV.
 • 15 lutego 2014 – uruchomiono kanał tematyczny TVP ABC[21]
 • 3 lipca 2015 – rozpoczęcie testowej emisji DVB-T2 w rozdzielczości 4K i z kompresją HEVC, prowadzone z masztu RTCN Raszyn (odbiór możliwy wyłącznie w okolicach Warszawy) na kanale nr 7 (191,50 MHz) z mocą ERP 3,5 kW i polaryzacją pionową (V)[49].
 • 2 stycznia 2016 – zmiana nazwy TVP Regionalnej na TVP3 połączona ze zmianami programowymi
 • 30 września 2016 – kanał tematyczny TVP Info rozpoczął emisję w jakości HDTV.
 • 1 stycznia 2017 – TVS stała się pierwszym niezależnym od TVP kanałem, w którym czas antenowy sprzedaje Biuro Reklamy telewizji publicznej[50].
 • 6–7 kwietnia 2017 – TVP1, TVP2 i TVP Sport zakończyły emisję w wersji SDTV na satelicie Hot Bird (13⁰E)[51][52][53].
 • 20 kwietnia 2017 – kanał tematyczny TVP Info zakończył emisję w wersji SDTV[52][53][54].
 • 7 czerwca 2018 – kanał tematyczny TVP Sport w wersji SD zastąpił TVP Rozrywkę w naziemnej telewizji cyfrowej.
 • 14 czerwca 2018 – uruchomiono stację TVP 4K – kanał Telewizji Polskiej w ultrawysokiej rozdzielczości (UHDTV).
 • 11 listopada 2018 – z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uruchomiono kanał Poland In, drugiego obcojęzycznego kanału Telewizji Polskiej
 • 22 grudnia 2018 – uruchomienie TVP Sport w wersji HD w MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej.
 • 28 maja 2019 – Rada Języka Polskiego zdała raport dot. pasków widocznych w TVP Info. Stwierdziła w nim, że komunikaty umieszczane na paskach w „Wiadomościach” Telewizji Polskiej są narzędziem propagandy, a nawet przejawem przemocy symbolicznej[55][56][57][58].
 • 17 września 2019 – powstał kanał TVP Wilno przeznaczonego dla Polaków mieszkających na Litwie[26].
 • 23 października 2019 – uruchomienie TVP Kultura w wersji HD.
 • 23 marca 2020 – uruchomiono kanały internetowe TVP Eszkoła i TVP Eszkoła Domowe Przedszkole.

Struktura

Struktura organizacyjna Telewizji Polskiej ulegała ciągłym zmianom. Na samym początku cały zespół programu telewizyjnego tworzył jedną, wydzieloną redakcję w Radiokomitecie. W 1958 przekształciła się ona w Zespół Programu Telewizyjnego, którego pierwszym szefem został Jerzy Pański. Stopniowo utrwaliła się struktura, która w momencie wprowadzenia stanu wojennego wyglądała następująco:

 • Zespół Programu Telewizyjnego (z wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Radia i Telewizji, jako szefem), dzielący się na:

Ich prace koordynowała (tj.: ustalała ramówkę, przyjmowała programy na antenę, organizowała emisję i nadzorowała jej bieżący przebieg) Naczelna Redakcja Programowa (dyrektorem programowym i redaktorem naczelnym był Włodzimierz Grzelak). Programy I i II nie miały wyodrębnionych kierownictw.

Na rzecz programów I i II audycje telewizyjne programowały, produkowały oraz proponowały do emisji Naczelne Redakcje (merytoryczne):

 • Dziennika Telewizyjnego,
 • Publicystyki,
 • Publicystyki Międzynarodowej,
 • Publicystyki o Krajach Socjalistycznych,
 • Dziecięco-Młodzieżowa (Telewizja Młodych, Telewizja Dziewcząt i Chłopców – dla dzieci starszych i Telewizja Najmłodszych),
 • Oświatowa i Popularnonaukowa,
 • Kulturalna,
 • Rozrywkowa,
 • Filmowa,
 • Muzyczna,
 • Sportowa,
 • Rolna,
 • Wojskowa,
 • Programów Zleconych.

W ramach Naczelnej Redakcji Publicystyki działało stworzone przez Mariusza Waltera – i posiadające znaczną autonomię – Studio 2. Naczelne redakcje dzieliły się z kolei na redakcje z kierownikami redakcji na czele; np. redakcja programów szkolnych czy redakcja kursów językowych działały w ramach Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych i Popularnonaukowych.

W ramach Zespołu Programu Telewizyjnego działały także różne jednostki usługowe, pomocnicze i techniczne: Biuro Emisji, Dział Scenografii (zarządzany przez Xymenę Zaniewską), Zakład Produkcji Filmów Telewizyjnych (POLTEL), zakład transportu, dział finansów i księgowości, zespół produkcyjny, biuro kadr i szkolenia, wewnętrzna służba zdrowia.

Pod koniec sprawowania władzy w Radiokomitecie przez Macieja Szczepańskiego powołano w strukturze Zespołu Programu Telewizyjnego dwa wysokie stanowiska decyzyjne: Dyrektora Generalnego ds. Politycznych (Stanisław Cześnin) i Dyrektora Generalnego ds. Kultury (Janusz Rolicki). Nadzorowali oni bezpośrednio pracę podporządkowanych im Naczelnych Redakcji.

Główną cechą organizacyjną ówczesnej telewizji było to, że nie istniał wtedy system producentów zewnętrznych. Programów nie kupowano, ale produkowano wyłącznie we własnym zakresie i własnymi siłami, w pełni wykorzystując posiadany ogromny potencjał produkcyjno-techniczny, bardzo unowocześniony w związku z pierwszą wizytą w Polsce Jana Pawła II.

Telewizja współpracuje z klasami dziennikarskimi XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

15 września 2009 r. ruszyła satelitarna platforma TVP[59], lecz 9 października 2009 nowy zarząd wstrzymał projekt[60].

TVP jest współorganizatorem konkursu „Książka Historyczna Roku[61].

Jednostki organizacyjne

W 2019 roku jednostkami administracyjnymi TVP były[62]:

 • Biuro Programowe
 • TVP Info
 • TVP ABC
 • Biuro Spraw Korporacyjnych
 • Biuro Strategii i Projektów
 • Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Biuro Prawne
 • Biuro Kontrolingu i Restrukturyzacji
 • Biuro Rachunkowości
 • Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych
 • Biuro Reklamy
 • Biuro Negocjacji i Nadzoru Produkcji
 • Telewizyjna Agencja Informacyjna
 • Agencja Kreacji Rozrywki i Oprawy
 • Centrum Usług Produkcyjnych
 • Ośrodek Administracji
 • Ośrodek Inwestycji i Transportu
 • Oddziały Terenowe
 • TVP Kultura
 • TVP Historia
 • Agencja Kreacji Filmu i Serialu
 • Agencja Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych
 • Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych
 • Biuro Handlu i Współpracy Międzynarodowej
 • Program Satelitarny TV Polonia
 • Belsat TV
 • Ośrodek Mediów Interaktywnych
 • Agencja Kreacji Teatru Telewizji Polskiej
 • Ośrodek TVP Technologie

Kanały TVP

Kanały ogólnotematyczne

Kanały oznaczone pogrubieniem nadawane są w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. TVP Polonia nadawana jest w ramach naziemnej telewizji cyfrowej na Litwie.

Kanały regionalne

Kanały regionalne dzielą nazwę i częstotliwości z pasmem wspólnym TVP3 i w ramach tego kanału dostępne są na poszczególnych obszarach w ramach telewizji naziemnej.

Kanały tematyczne

Kanały oznaczone pogrubieniem nadawane są w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. TVP Info, TVP Wilno i TVP Historia są nadawane również w ramach naziemnej telewizji cyfrowej na Litwie.

Belsat TV – kanał w języku białoruskim

Kanały internetowe

 • Tvp-parlament-logo.png TVP Parlament – internetowy kanał transmitujący obrady Sejmu i Senatu RP
 • Poland In – internetowy kanał międzynarodowy dla cudzoziemców i Polaków mieszkających za granicą, powstał 11 listopada 2018 roku, dostępny tylko w języku angielskim[63][64].
 • TVP Eszkoła – internetowy kanał przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i liceów. Emituje program 4 godziny dziennie. Wystartował żeby uzupełnić braki w nauce z powodu kwarantanny. Najwyraźniej kanał będzie nadawać w systemie DVB-T.
 • TVP Eszkoła Domowe Przedszkole – Kanał przeznaczony dla przedszkolaków który działa na zasadzie TVP Eszkoła.

Kanały planowane

 • TVP Dokument – kanał dokumentalny
 • TVP Premium – kanał premium Telewizji Polskiej
 • TVP Muzyka – kanał muzyczny[65]
 • TVP Klasyka – kanał z klasycznymi filmami i serialami
 • TVP Sport 2 – kanał sportowy

Kanały hybrydowe

Dotychczas działały okazjonalnie kanały tematyczne:

Logo TVP Żagle
 • TVPZagleLogo.jpg TVP Żagle – pierwszy, eksperymentalny kanał hybrydowy TVP[66]. Każdego dnia kanał nadawał ok. 4,5 godziny programu, poświęconego żeglarstwu oraz samym zawodom. Za relację odpowiadała TVP3 Szczecin[67].
 • TVP Regionalna – śladami Jana Pawła II[68]
 • TVP – 25 lat wolności[68]
 • TVP Festiwal Dwa Teatry – Sopot 2014[68]
 • TVP Bieszczady
 • TVP Zdrowo i ze smakiem[69]

Kanały testowe

 • TVP4 – plansza testowa, brak informacji o planowanym kanale[70]
 • TVP6 – plansza testowa, brak informacji o planowanym kanale[70]
 • TVP7 – plansza testowa, ma tam trafić TVP Eszkoła.

Kanały zlikwidowane

Władze TVP

Zarząd TVP S.A.[71]

 • Maciej Łopiński – p.o. prezesa zarządu od 10 marca 2020
 • Marzena Paczuska-Tętnik – członek zarządu od 14 marca 2019 (od 10 marca 2020 zawieszona w obowiązkach Członka Zarządu TVP S.A.)
 • Mateusz Matyszkowicz – członek zarządu od 25 kwietnia 2019

Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.:

 • Witold Knychalski od 1998 do 31 lipca 2003
 • Antoni Dragan od 31 lipca 2003
 • prof. Tadeusz Kowalski od maja 2004 do czerwca 2005
 • Sławomir Skrzypek od 9 maja 2006 do 11 stycznia 2007
 • Janina Goss od 24 lutego 2007 do 19 grudnia 2008
 • Łukasz Moczydłowski od 19 grudnia 2008 do 3 lipca 2009
 • Bogusław Szwedo od 16 września 2009 do 27 sierpnia 2010
 • Grzegorz Borowiec od 27 sierpnia 2010 do 4 marca 2011
 • Stanisław Jekiełek od 4 marca 2011 do 8 stycznia 2016[72][73]
 • Dariusz Lasocki od 29 stycznia 2016 do 2017
 • Maciej Łopiński od 2017 do 2020
 • Przemysław Tejkowski w 2020 (p.o.)
Kierownik Naczelnej Redakcji Programu Telewizyjnego
ZdjęcieImię i nazwiskoOkresPrzypis
1.Juliusz Petry01.1953–01.04.1953[74]
2.Eugenia Brunowa01.04.1953–01.09.1954
3.Jan Marcin Szancer01.09.1954–1956[75]
Szef Zespołu Programu Telewizyjnego
ZdjęcieImię i nazwiskoOkresPrzypis
4.Jerzy Pański01.07.1958–08.12.1960[76]
Przewodniczący Polskiego Radia i Telewizji
ZdjęcieImię i nazwiskoOkresPrzypis
5.Włodzimierz Sokorski08.12.1960–10.1972[77]
6.Maciej Szczepański10.1972–08.1980
7.Józef Barecki 1980.jpgJózef Barecki08.1980–09.1980
8.Zdzisław Balicki25.09.1980–07.07.1981
9.Władysław Loranc07.1981–12.1982
Jerzy Bajdor (p.o.)12.1982–03.1983
10.Mirosław Wojciechowski03.1983–07.1986
11.Janusz Roszkowski07.1986–04.1989
12.Jerzy-urban.jpgJerzy Urban04.1989–09.1989
13.Andrzej Drawicz.jpgAndrzej Drawicz09.1989–07.01.1991
14.Marian Terlecki12.01.1991–22.10.1991
15.Janusz zaorski.jpgJanusz Zaorski22.11.1991–19.05.1992
16.Zbigniew Romaszewski Kancelaria Senatu 2005.jpgZbigniew Romaszewski22.05.1992–05.06.1992
(15.)Janusz zaorski.jpgJanusz Zaorski05.06.1992–31.03.1993
Prezes Zarządu TVP S.A.
ZdjęcieImię i nazwiskoOkresPrzypis
17.Wiesław Walendziak01.1994–04.1996
18.Ryszard Miazek04.1996–06.1998
19.Robert Kwiatkowski Sejm 2019.jpgRobert Kwiatkowski06.1998–17.02.2004
20.Jan Dworak Sejm 2016.JPGJan Dworak17.02.2004–11.05.2006
21.Bronislaw Wildstein 01 AB.jpgBronisław Wildstein11.05.2006–26.02.2007
Andrzej Urbanski.jpgAndrzej Urbański (p.o.)27.02.2007–03.04.2007
22.Andrzej Urbanski.jpgAndrzej Urbański03.04.2007–19.12.2008[78]
Piotr Farfał (p.o.)19.12.2008–19.09.2009[78]
Szwedo Bogusław.jpgBogusław Szwedo (p.o.)19.09.2009–03.11.2009[78]
Tomasz Szatkowski.jpgTomasz Szatkowski (p.o.)03.11.2009–18.12.2009
23.Romuald Orzeł19.12.2009–27.08.2010
Włodzimierz Ławniczak (p.o.)27.08.2010–10.12.2010
Bogusław Piwowar (p.o.)10.12.2010–28.02.2011
(23.)Romuald Orzeł01.03.2011–03.03.2011
Juliusz Braun.JPGJuliusz Braun (p.o.)04.03.2011–06.05.2011
24.Juliusz Braun.JPGJuliusz Braun06.05.2011–28.07.2015[79]
25.DaszczynskiJanusz bw 400px.jpgJanusz Daszczyński29.07.2015–08.01.2016[80][81]
26.Jacek Kurski Sejm 2016.JPGJacek Kurski08.01.2016–09.03.2020[82][83]
Maciej Łopiński.jpgMaciej Łopiński (p.o.)10.03.2020–[84]

Osobowości telewizyjne związane z TVP

Najwybitniejszymi prezenterami w historii Telewizji Polskiej są: Jan Suzin (pracował w latach 1955–1996), Krystyna Loska (pracowała od lat 50. do 1994 roku), Edyta Wojtczak (pracowała w latach 1957–1996) i Bogumiła Wander (pracowała od końca lat 60. XX w. do 2003 roku).

Finanse

Wpływy TVP z reklam w 2011 roku to 1,03 mld PLN, od sponsorów 126,7 mln zł, z abonamentu 205,4 mln zł. Koszty według TVP to 1,757 mld zł, w tym pensje i honoraria dla pracowników TVP 450 mln zł; energia elektryczna, ogrzewanie, materiały biurowe itp. około 273,3 mln zł; kwoty należne producentom, ochroniarzom, mechanikom i wielu innym usługodawcom z zewnątrz to ponad 407 mln zł. Strata netto wyniosła 88,5 mln zł[85]. Obroty i przychody z reklam w TVP w 2011 podobne do stacji komercyjnych – np. TVN za 2011 rok przychody 1959,84, strata netto 317,37 mln zł wobec 42,75 mln zł zysku rok wcześniej (przychody w 2010: 1925,13 mln zł)[86].

Zasadniczo przeciętne płace w 2011 w TVP to mniej więcej tyle, ile w stacjach komercyjnych (6,9 tys. zł brutto, Polsat 6,6 tys. zł, TVN 8,1 tys. zł), płaca w TVP była również wyższa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze mediów według GUS. TVP musi jednak na wynagrodzenia przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy niż jej konkurenci, gdyż zatrudnia więcej pracowników[87]. W 2011 prezes Juliusz Braun poinformował, że planowana strata TVP w roku 2012 miała wynieść co najmniej 150 mln, jednak media w 2011 spekulowały, że kwota ta za 2012 miałaby znacznie przekroczyć 200 mln. Według stanu na rok 2011 miałby to być jeden z najgorszych wyników w historii TVP[88].

LataLogoOpis logo
1976 – 29 lutego 1992TVP old logo.pngBiała litera T i czerwona P (często także obydwie litery białe)[89].
1 marca 1992 – 6 marca 2003TVP logo old2.svgZielona litera T, czerwona V, niebieska P, i napis TELEWIZJA POLSKA S.A. Obok niego trzy pasy: czerwony, zielony i niebieski[90].
od 7 marca 2003TVP logo.svgGranatowy prostokąt, na nim złączone trzy białe obwódki prostokątów z literami T, V i P, a pod nim granatowy napis TELEWIZJA POLSKA.

Nagrody i wyróżnienia

W 2013 roku TVP została przyznana katolicka nagroda Totus 2013. Wyróżnienie to przyznano za wspieranie przez TVP fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Statuetki odebrali prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun oraz szef Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski. Totusem wyróżniona została także współpracująca z Teatrem Telewizji Zofia Posmysz-Piasecka. Otrzymała statuetkę w dziedzinie propagowania kultury chrześcijańskiej[91].

Zobacz też

Uwagi

Przypisy

 1. Redakcja tvp.pl. TVP S.A. [dostęp 2012-08-19].
 2. a b c d e Historia TVP. TVP S.A. [dostęp 2012-08-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013–03–15)].
 3. https://centruminformacji.tvp.pl/16596063/rada-nadzorcza
 4. Status prawny. W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Telewizja Polska SA. [dostęp 2012-08-19].
 5. Polska. Zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1974.
 6. „Jan Szczepanik – polski Edison”, 2011-03-12, Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
 7. Fragment tygodnika „Radjo” z 1931 r., cytowany w książce: Wojciech Janota „Katowice między wojnami”, s. 109, Łódź 2010, ​ISBN 978-83-7729-021-7​.
 8. a b Jarosław Kończak „Ewolucja programowa polskiej telewizji państwowej”.
 9. Informacje o nadaniu pierwszego programu telewizyjnego.
 10. Polska. Zarys encyklopedyczny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, s. 616.
 11. 1966: BBC tunes in to colour (ang.). BBC. [dostęp 2011-05-22].
 12. a b Maciej Mazur, Telewizja kablowa, ursynow.org.pl, 7 lutego 2018 [dostęp 2020-01-26].
 13. Piotr O, Sky Orunia: pierwsza, prywatna stacja telewizji, Gdańsk Strefa Prestiżu, 6 lutego 2017 [dostęp 2020-01-26].
 14. Encyklopedia Wrocławia, 2000, ​ISBN 83-7023-749-5​, s. 169 Hasło:PTV Echo.
 15. Krótka historia PTV Echo, „Dziennik Dolnośląski” nr 27 (94), 7 lutego 1991, s. 4–5.
 16. Polsat kończy 20 lat: Historia pierwszej komercyjnej TV w Polsce, Media2.pl, 4 grudnia 2012 [dostęp 2017-03-14].
 17. Koncesja dla „PolSatu”.
 18. PolSat ma koncesję.
 19. Polska. Środki przekazu. Telewizja, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2017-01-15].
 20. a b TVP.pl, tvp.pl [dostęp 2000-04-08] [zarchiwizowane z adresu 2000-04-08].
 21. a b Ruszył nowy kanał TVP ABC. Filmweb, 2014-02-21. [dostęp 2014-02-21].
 22. TVP HD jesienią z programami 3D?, media2.pl.
 23. Ponad 4 tys. użytkowników telewizji hybrydowej TVP. Media2. [dostęp 2012-07-08].
 24. TVP uruchomiła telewizję hybrydową. Media2. [dostęp 2012-07-08].
 25. TVP 4K ruszy na mundial, SATKurier.pl, 25 kwietnia 2018 [dostęp 2018-05-14].
 26. a b Telewizja Polska uruchamia kanał TVP Wilno, wirtualnemedia.pl [dostęp 2019-09-05].
 27. a b Sport w TVP – obrazki z wystawy – film dokumentalny. Teleman.pl. [dostęp 2014-04-19].
 28. 85 lat Polskiego Radia: Kalendarium. Polskie Radio SA.
 29. Polska. Środki przekazu. Telewizja, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2011-07-10].
 30. Sieć TVP. „Gazeta Wyborcza”. Nr 207, wydanie z dnia 06/09/1994. s. 3. [dostęp 2011-08-09]. 
 31. PalPlus na sylwestra, „gazetapl” [dostęp 2016-12-16].
 32. Premiera formatu panoramicznego w TVP – 31.12.1996 r., YouTube [dostęp 2016-12-16].
 33. a b c d II. Działalność programowa nadawców / A. Oferta programowa i widownia nadawców telewizyjnych w 2001 roku / 3. Programy regionalne Telewizji Polskiej S.A.. W: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Informacja o podstawowych problemach Radiofonii i Telewizji. Warszawa, marzec 2002 r..
 34. Rusza nowa „trójka”. „Gazeta Wyborcza Katowice”. Nr 45, wydanie z dnia 22/02/2002. s. 3. 
 35. TVP wcale nie nagrodzona. pis.org.pl, 2003-04-04. [dostęp 2014-07-23].
 36. TVP wcale nie nagrodzona. W: WP [on-line]. wiadomosci.wp.pl, 2003-04-05. [dostęp 2014-07-23].
 37. Nagroda EBU dla TVP wzbudza kontrowersje. W: Bankier [on-line]. bankier.pl, 2003-04-09. [dostęp 2014-07-23].
 38. Kamil Górecki: TVP honoured by EBU! (ang.). W: ESC Today [on-line]. esctoday.com, 2003-04-11. [dostęp 2014-07-23].
 39. a b Terror w TVP. SATELLITE Charts, 2013-10-13. [dostęp 2017-05-26].
 40. Terrorysta w TVP.
 41. Terrorysta w TVP21.09.2003r., YouTube [dostęp 2017-03-12].
 42. a b c d Minister Jacek Socha: Odpowiedź ministra skarbu państwa na interpelację nr 8681 w sprawie utworzenia nowych oddziałów telewizji regionalnej w Gorzowie Wlkp., Opolu, Kielcach i Olsztynie. Warszawa, 10 grudnia 2004. [dostęp 2011-07-10].
 43. TVP VOD, YouTube, 13 grudnia 2006 [dostęp 2020-03-11].
 44. Łukasz Szewczyk: TVP1 HD oficjalnie od 10 stycznia. Media2.pl, 2011-01-07. [dostęp 2011-01-07].
 45. TVP Parlament oficjalnie wystartował! – TVP Parlament. Telewizja Polska SA, tvpparlament.pl [dostęp 2017-11-27].
 46. a b TVP1 i TVP2 w najwyższej jakości HD. Telewizja Polska SA, 2012-06-01. [dostęp 2012-06-12].
 47. a b Janusz Sulisz, Anita Dąbek: TVP1 HD i TVP2 HD już na satelicie. SAT Kurier, 2012-05-31, aktualizacja 2012-06-07. [dostęp 2012-06-12].
 48. 'Informacje i Pogoda – nowe aplikacje HbbTV od TVP' Media2 [dostęp 2012-07-05].
 49. Anita Kaźmierska: TVP testuje emisję 4K w DVB-T2 i internecie. SATKurier.pl, 2015-06-30. [dostęp 2015-07-06].
 50. TVP wchodzi na rynek brokerki reklamowej, zaczyna od obsługi TVS, wirtualnemedia.pl [dostęp 2017-11-27].
 51. TVP1, TVP2 i TVP Sport w SD wyłączone z 13°E | TVP – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-04-27].
 52. a b Telewizja Polska SA – OMI, Wyższa jakość kanałów TVP – Telewizja Polska S.A. – tvp.pl, centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2017-04-27].
 53. a b TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Sport na satelicie wyłącznie w HD [akt.] | TVP – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-04-27].
 54. TVP Info bez emisji w SD z satelity | TVP – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-04-27].
 55. Rada Języka Polskiego zbadała paski TVP. Mają charakter manipulacyjny i perswazyjny, Popularne, 29 maja 2019 [dostęp 2019-06-07].
 56. Bartosz Goluch (oprac.), Rada Języka Polskiego krytykuje paski TVP. „To instrument polityczny”, wiadomosci.wp.pl, 28 maja 2019 [dostęp 2019-06-07].
 57. Język w walce politycznej, Onet Wiadomości, 2 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-07].
 58. Poloniści skomentowali słynne „paski” TVP. Porażająca opinia, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, Pikio.pl, 1 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-07].
 59. Ruszyła satelitarna platforma TVP.
 60. Kolejny cios dla satelitarnej platformy TVP.
 61. Książka historyczna roku po raz ósmy!. ksiazkahistorycznaroku.pl. [dostęp 15 listopada 2015].
 62. Regulamin Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna, TVP, 23 maja 2019 [dostęp 2019-05-27].
 63. Kanał TVP dla cudzoziemców wystartował. Jest dostępny tylko w internecie [dostęp 2018-11-11].
 64. Dzisiaj startuje POLAND IN, anglojęzyczny kanał TVP. „Prawdziwy wizerunek Polski” [dostęp 2018-11-11].
 65. TVP Muzyka i TVP Klasyka – dwa nowe kanały tematyczne od Telewizji Polskiej [dostęp 2017-08-28].
 66. Informacja o TVP Żagle.
 67. Sukces – TVP Żagle – TVP3 Szczecin – Telewizja Polska S.A, szczecin.tvp.pl [dostęp 2017-11-27].
 68. a b c „TVP – 25 lat wolności” – kanał wirtualny TVP.
 69. TVP Zdrowo i ze smakiem – kanał na żądanie na Platformie Hybrydowej TVP.
 70. a b Multipleksy ogólnopolskie, telewizja-cyfrowa.com [dostęp 2019-05-27].
 71. Zarząd – Telewizja Polska S.A. – tvp.pl, centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2019-05-06].
 72. Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. – Dziennik Ustaw, dziennikustaw.gov.pl [dostęp 2017-11-27].
 73. Powołano rady nadzorcze TVP i Polskiego Radia – fakty.interia.pl, fakty.interia.pl [dostęp 2017-11-27].
 74. Telewizja jak zwierciadło – artykuł Ewy Urbańskiej. sdp.pl, 2013-11-06. [dostęp 2018-04-02].
 75. Jan Marcin Szancer. ipsb.nina.gov.pl. [dostęp 2018-04-02].
 76. 55. rocznica pierwszej audycji TVP. muzyka.onet.pl, 2007-10-25. [dostęp 2018-04-02].
 77. JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? PIERWSZE OŚRODKI TELEWIZYJNE W POLSCE. Lata 1952–1969. polkart.com.pl, 2012-10. [dostęp 2018-04-02].
 78. a b c Szwedo już rządzi w TVP – portal TVN24.pl – 01.10.2009.
 79. Juliusz Braun: ta kadencja była rewolucyjna. Sytuacja TVP jest stabilna. tvp.info.
 80. Janusz Daszczyński zaczyna kadencję prezesa TVP. press.pl, 29 lipca 2015. [dostęp 29 lipca 2015].
 81. Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. – Dziennik Ustaw, dziennikustaw.gov.pl [dostęp 2017-11-27].
 82. Jacek Kurski – gangster polityczny?. wp.pl, 4 października 2001. [dostęp 3 czerwca 2014].
 83. Uchwała Rady Mdiów Narodowych o odwołaniu prezesa TVP. sejm.gov.pl. [dostęp 2020-03-10].
 84. Oświadczenie Telewizji Polskiej. centruminformacji.tvp.pl. [dostęp 2020-03-10].
 85. SATKurier.pl / TVP / Koszty i zyski TVP jako telewizji publicznej.
 86. Zysk netto TVN dużo niższy od prognoz analityków.
 87. TVP płaci jak stacje komercyjne, ale... ma potężny przerost zatrudnienia – Polskatimes.pl.
 88. Kamila Baranowska. Czarne chmury nad TVP. „Rzeczpospolita”. 
 89. W zegarze TVP logo używane do kwietnia 1993.
 90. W zegarze TVP logo używane do maja 2012.
 91. msies, pszl: Telewizja Polska z Totusem 2013. tvp.info, 2013-10-12. [dostęp 2013-11-13].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Pierwsza w Polsce naziemna stacja łączności satelitarnej.jpg
Autor: archiwum Telewizji Polskiej, Licencja: CC BY-SA 3.0
1 listopada 1975 r. w Psarach-Kątach (Góry Świętokrzyskie)
Newlogo TVP SPORT HD.jpg
TVP Sport HD logo
Grazyna Torbicka-03 beax.jpg
(c) Beax, CC BY-SA 2.5 pl
Koncert inaugurujący jesienną ramówkę TVP (Warszawa, ul. Woronicza): pl:Grażyna Torbicka
Bronislaw Wildstein 01 AB.jpg
Autor: Andrzej Barabasz (Chepry), Licencja: CC BY-SA 3.0
Bronisław Wildstein (ur. 1952) – polski dziennikarz i pisarz.
TVP 4K.svg
Logo stacji TVP 4K
Aparatura analizująca obraz w Doświadczalnej Stacji Telewizyjnej PR w Warszawie.jpg
Autor: archiwum TVP, Licencja: CC BY-SA 3.0
Została wykonana w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym. Z lewej strony widoczny jest projektor filmowy z obiektywem (1939 r.)
Tvp3łódź2016.JPG
Logo od 2 stycznia 2016 roku.
Tvp3olsztyn.png
Logo of TVP3 Olsztyn
Redirect arrow without text.svg
Redirect arrow, to be used in redirected articles in Wikipedias written from left to right. Without text.
Tvp3wroclaw.png
unknown logo
Blank television set.svg
Autor: Traced by User:Stannered, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Television set for Wikipedia userbox icons, or other things.
Maciej Łopiński.jpg
Autor: Official website of the President of Poland, Licencja: GFDL 1.2
Maciej Łopiński
Tomasz Szatkowski.jpg
Tomasz Szatkowski
Tvp3rzeszow.png
unknown logo
TVP logo old2.svg
Logo Telewizji Polskiej z lat 1992-2003.
Ośrodki regionalne na przełomie lat 50 i 60.jpeg
Autor: Hubert Waliszewski, Licencja: CC BY-SA 3.0
plansze z logo ośrodków regionalnych
Na zdj. Kazimierz Rudzki prezentuje odbiornik telewizyjny "Leningrad"12.03.1954 r..jpg
Autor: Zygmunt Januszewski PAT Prasowa Agencja Telewizyjna, Licencja: CC BY-SA 3.0
Instytut Łączności - Doświadczalna Stacja Telewizyjna, Warszawa.
Tvp1 hdv.png
Autor: Kamild1, Licencja: CC BY-SA 3.0
ghfhfg
Szwedo Bogusław.jpg
Autor: Ericcolo, Licencja: CC BY-SA 4.0
Bogusław Szwedo
Commons-logo.svg
The Wikimedia Commons logo, SVG version.
TVP HD logo.svg
Logo TVP HD
Zbigniew Romaszewski Kancelaria Senatu 2005.jpg
(c)
Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
, CC BY-SA 3.0 pl
Senator Zbigniew Romaszewski
TVP.Info.HD.png
TVP INFO HF
Tvp2 hd.png
Autor: Kamild1, Licencja: CC BY-SA 3.0
ghgfghg
Jacek Kurski Sejm 2016.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski w Sejmie
Robert Kwiatkowski Sejm 2019.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Robert Kwiatkowski w Sejmie
Tvp3szczecin.png
unknown logo
TVP ABC-logo.jpg
Nowy kanał tematyczny TVP o charakterze dziecięcym
TVPZagleLogo.jpg
Logo {{w:pl:TVP Żagle|TVP Żagle}}
Loga TVP Rozrywka.svg
logo tvp rozrywka (praca własna)
Jerzy-urban.jpg
Autor: PAP, Licencja: CC0
Jerzy Urban
Andrzej Drawicz.jpg
Andrzej Drawicz (1932-1997) - a Polish essayist and translator.
Juliusz Braun.JPG
Autor: Sławek, Licencja: CC BY-SA 2.0
Juliusz Braun.
TVP3 logo 2016.png
Logo TVP3 (2016- )
TVP Polonia new logo.png
Autor: Graficy TVP, Licencja: CC0
Przyszłe nowe logo TVP Polonia
DaszczynskiJanusz bw 400px.jpg
Autor: Marcin Kotlarz, Licencja: CC BY-SA 4.0
Janusz Daszczyński
Siedziba Telewizji Polskiej w Warszawie 2017.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Budynek "B" Telewizji Polskiej przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie, widok od strony ul. Samochodowej.
Biełsat TV.jpg
logotyp stacji
Information icon4.svg
An i icon for templates and the like
Telewizja Polska plac Powstańców Warszawy.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Budynek Telewizji Polskiej przy placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie
Wikinews-logo.svg
Autor: Wektoryzacja: Simon 01:05, 2 August 2006 (UTC) Updated by Time3000 17 April 2007 to use official Wikinews colours and appear correctly on dark backgrounds. Originally uploaded by Simon., Licencja: CC BY-SA 3.0
The Wikinews logo without text. This is a cropped version of Image:Wikinews-logo-en.png. Note that the Wikinews project itself is at Wikinews:Main Page.
NewTVP SPORT.png
TVP Sport logo
Tvp3poznan.png
unknown logo
Tvp3lublin2016.JPG
Logo obowiązujące od 2 stycznia 2016 roku.
Tvp3warszawa2016.JPG
Logo obowiązujące od 2 stycznia 2016 roku.
Janusz zaorski.jpg
Autor: Sławek, Licencja: CC BY-SA 2.0
Janusz Zaorski - polski reżyser filmowy
Józef Barecki 1980.jpg
Polski komunista - uczestnik VIII zjazdu PZPR.
Andrzej Urbanski.jpg
Autor: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP, Licencja: GFDL 1.2
Andrzej Urbański, poseł na Sejm RP, wiceprezydent Warszawy, szef Kancelarii Prezydenta RP, polityk PiS
TVP old logo.png
Pierwsze logo TVP
Jan Dworak Sejm 2016.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Jan Dworak w Sejmie
TVP Regionalna logo.png
Logo TVP Regionalna od roku 2013
Tvp-parlament-logo.png
logo TVP Parlament