Telewizja Polska

Telewizja Polska S.A.
Logo
Ilustracja
Gmach TVP w Warszawie
Państwo

 Polska

Adres

00-999 Warszawa
ul. Jana Pawła Woronicza 17[1]

Data założenia

25 października 1952[2]

Forma prawna

spółka akcyjna Skarbu Państwa

Prezes

Mateusz Matyszkowicz

Przewodniczący rady nadzorczej

Maciej Łopiński

Udziałowcy

Skarb Państwa

Nr KRS

0000100679

Zatrudnienie

2867 osób[3]

Dane finansowe
Przychody

2,043 mld zł (2020)[3]

Wynik operacyjny

936 mln zł (2020)[4]

Wynik netto

198 mln zł (2020)[3]

Kapitał zakładowy

266 596 500 zł[5]

brak współrzędnych
Strona internetowa

Telewizja Polska (TVP) – polski telewizyjny nadawca publiczny i zarazem spółka akcyjna Skarbu Państwa. W latach 1952–1989 jedyny nadawca telewizyjny w Polsce.

Od 1993 status prawny nadawcy określa ustawa o radiofonii i telewizji, zgodnie z którą Telewizja Polska zobowiązana jest realizować „misję publiczną (…) oferując (…) zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”[6]. Obecnie (2020) nadawca finansuje swoją działalność przede wszystkim z rekompensat z budżetu państwa z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych, w mniejszym stopniu z emisji reklam i sponsoringu, abonamentu radiowo-telewizyjnego i sprzedaży wyprodukowanych przez siebie programów[7][8]. Władze TVP wybiera i odwołuje Rada Mediów Narodowych; od 2022 funkcję prezesa zarządu sprawuje Mateusz Matyszkowicz[9][10].

TVP jest nadawcą kanałów telewizyjnych dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info HD, TVP Sport HD, TVP Historia, TVP ABC, TVP Kultura HD, TVP Rozrywka, TVP Kobieta, TVP Dokument, TVP Polonia HD i TVP Nauka oraz dostępnych drogą satelitarną lub kablową: TVP Seriale, TVP HD i Biełsat TV. Ponadto TVP jest nadawcą kilku kanałów internetowych, m.in.: TVP World, TVP Kultura 2, TVP Parlament, TVP ABC 2, TVP Historia 2 i Alfa TVP dostępnych na platformie hybrydowej oraz w serwisie TVP Stream i aplikacji TVP VOD i TVP GO.

Nadaje w systemie cyfrowym – tą drogą dostępne jest dziewięć kanałów nadawcy. TVP całkowicie wypełnia trzeci multipleks naziemnej telewizji cyfrowej, który po wyłączeniu telewizji analogowej 23 lipca 2013 roku pokrywa zasięgiem właściwie cały kraj, a także wykorzystuje multipleksy pierwszy, ósmy i testowy TVP (w standardzie DVB-T2).

Pomimo iż ustawa o radiofonii i telewizji z 1993 zobowiązuje Telewizję Polską do zachowywania bezstronności i niezależności przekazu[6], to od lat 90. była ona wielokrotnie przez różnych komentatorów oskarżana o brak obiektywizmu i podleganie wpływom politycznym[7]. Podczas rządów SLD i prezesury Roberta Kwiatkowskiego TVP bardzo często zarzucano upolitycznienie i sprzyjanie politykom lewicy i ówczesnemu prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, a w mediach używano wtedy określenia „Telewizja Białoruska Oddział w Warszawie” będącego porównaniem do reżimowych mediów na Białorusi[11]. W okresie rządów koalicji PO-PSL w latach 2007-2015 opozycyjne media prawicowo-konserwatywne zarzucały TVP dyskryminację tych środowisk[12] przy jednoczesnym faworyzowaniu obozu władzy[13], natomiast począwszy od 2016 TVP często zarzucane jest, iż stała się ona dostawcą jednostronnych informacji zgodnych z przekazem partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość[14].

Historia

Okres przedwojenny

Za prekursora telewizji w Polsce należy uznać Jana Szczepanika, zwanego „polskim Edisonem”, który w 1897 opatentował w Brytyjskim Urzędzie Patentowym (patent brytyjski nr 5031)[15]telektroskop” – czyli „aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności”[16].

W 1929 Stefan Manczarski skonstruował aparaturę telewizji mechanicznej opartą na synchronicznie wirujących dwóch tarczach Nipkowa, po stronie nadawczej i odbiorczej. Sygnał telewizyjny był przekazywany przewodem elektrycznym. Urządzenie przesyłało jedynie nieruchomy obraz. Stefan Manczarski swój wynalazek nazwał „sposób telewizyjnego przesyłania obrazów za pośrednictwem drutu i radia”.

Doświadczenia prowadził też zespół naukowców i inżynierów w 1931 w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Aparatura nadawczo-odbiorcza według systemu J.L. Bairda z wykorzystaniem tarczy Nipkowa. Oba urządzenia nadawczo-odbiorcze telewizji mechanicznej były napędzane jednym wspólnym silnikiem zapewniającym pełną synchronizację obu zespołów. Sygnał przekazywany był kablem w ramach jednego laboratorium. Pracami eksperymentalnymi kierował inż. Twardawa[17].

Dopiero później prace nad uruchomieniem stacji telewizyjnej w Polsce rozpoczęły się w 1935 w Warszawie w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym oraz Polskim Radiu. W 1937 na szesnastym piętrze wieżowca Prudential rozpoczęła działalność eksperymentalna stacja telewizyjna. Kierownikiem stacji został Władysław Cetner.

Aparatura analizująca obraz w Doświadczalnej Stacji Telewizyjnej PR z 1939 roku w Warszawie

W 1937 zainstalowano nadajnik foniczny, a na początku 1938 – nadajnik wizyjny. Ponadto w 1938 zbudowano na dachu „drapacza chmur”, bo tak go nazwano, konstrukcję wieży o wysokości 16 m, na której zamontowano maszt rurowy pod antenę nadawczą o wysokości 11 metrów. Antena znajdowała się więc 87 m nad ziemią, co zapewniało odbiór sygnału wizji w odległości 20 km i fonii 30 km od anteny nadawczej. Pokazy próbnej transmisji telewizyjnej odbyły się 5 października 1938 i 26 sierpnia 1939 w Warszawie z udziałem Mieczysława Fogga[2].

Była to telewizja mechaniczna, nadająca w standardzie 120 linii. Wyemitowano m.in. film z telekina „Barbara Radziwiłłówna” z Jadwigą Smosarską w roli głównej, a w tym czasie trwały prace nad telewizją elektroniczną 343-liniową. Rozwój prac badawczych nad telewizją, które były bardzo zaawansowane (przewidywano uruchomienie stałego programu w 1940), przerwał wybuch II wojny światowej.

Okres powojenny

Kazimierz Rudzki prezentuje odbiornik telewizyjny „Leningrad”

Do prac nad Polską Telewizją powrócono w 1947. Prace w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym (później Instytucie Łączności) prowadzone były pod kierownictwem Janusza Groszkowskiego i Lesława Kędzierskiego. 15 grudnia 1951 otwarto wystawę „Radio w walce o pokój i postęp”, w trakcie której zostały pokazane próbne transmisje telewizyjne z udziałem pokazów artystów, codzienna emisja programu telewizyjnego trwała do 20 stycznia 1952[18]. W 1952 przy ul. Ratuszowej 11 w Warszawie powstało doświadczalne studio, powołano też pierwszy zespół programu telewizji[2]. Pierwszy program został wyemitowany 25 października 1952 o godz. 19:00 (w przeddzień wyborów do Sejmu). Wówczas z Instytutu Łączności nadano 30-minutowy montaż form artystycznych z udziałem Marty Nowosad, Jerzego Michotka, Witolda Grucy i Jana Mrozińskiego, który był odbierany na 24 odbiornikach „Leningrad” rozmieszczonych w klubach i świetlicach[19]. Pierwszą spikerką była Maria Rosa-Krzyżanowska. Kolejne audycje odbyły się 15 listopada 1952 (pokazano fragmenty Lalki z Niną Andrycz w roli głównej) i 5 grudnia 1952 (fragmenty Króla i aktora z Teatru Kameralnego w Warszawie)[20].

Trzy miesiące później – 23 stycznia 1953 – zainicjowano regularną emisję programu polskiej telewizji (pół godziny raz na tydzień)[2]. 22 lipca 1954 uruchomiono Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny z własnym zespołem dziennikarskim[21]. Program nadawano z budynku dawnego banku przy placu Powstańców Warszawy 7[21], specjalnie odbudowanego i powiększonego po zniszczeniach wojennych na potrzeby nowo powstającej instytucji. Program ośrodka emitowano początkowo raz w tygodniu w piątki, od 1 kwietnia 1955 – dwa razy (we wtorki i w piątki), od 1 listopada 1955 – trzy razy (w poniedziałki, środy i piątki)[21], a od 1 stycznia 1956 – cztery razy (dodatkowo w niedziele). Wyjątkowo codzienna emisja odbywała się podczas transmisji Wyścigów Pokoju i V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w 1955[18].

30 kwietnia 1956 otwarto Warszawski Ośrodek Telewizyjny[22], co umożliwiło dostęp do programów TV większej grupie odbiorców. WOT emitował program pięć razy w tygodniu. 1 maja 1956 pracę rozpoczął Telewizyjny Ośrodek Transmisyjny ze stacją nadawczą umieszczoną w Pałacu Kultury i Nauki oraz anteną na szczycie iglicy na wysokości 227 m. Zasięg stacji wynosił ok. 55 km.

Okres jednego programu

Tablice ośrodków regionalnych TVP na przełomie lat 50. i 60. XX w.

Prawdziwym początkiem Telewizji Polskiej było stworzenie 1 lipca 1958 Zespołu Programu Telewizyjnego przy Polskim Radiu. W dwa lata później (8 grudnia 1960) powołano Komitet do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”. Od tego czasu Polskie Radio i TVP miały równorzędny status. Pierwszym szefem Radiokomitetu (stanowisko równorzędne z ministrem) został Włodzimierz Sokorski (szefowie pionów radia i telewizji posiadali rangę wiceministrów). 1 lutego 1961 ruszyła codzienna emisja programu telewizyjnego. Na przełomie lat 50. i 60. powstało siedem ośrodków regionalnych TVP (dysponujących własnymi studiami) w:

18 lipca 1969 oddano do użytku Centrum Radiowo-Telewizyjne w Warszawie przy ul. Woronicza[23]. W celu jego stworzenia poniesiono duże nakłady finansowe, technikom zaś udało się też skompletować wysokiej klasy sprzęt telewizyjny[2].

Dwa programy

Pierwsza w Polsce naziemna stacja łączności satelitarnej

2 października 1970 uroczyście uruchomiono drugi ogólnopolski program telewizyjny. TVP2 od początku swego istnienia skupiała się głównie na programach kulturalnych i rozrywkowych (m.in. Studio 2).

Otwarcie Polski na Zachód – charakterystyczne dla epoki Gierka – pozwoliło na dostęp polskiej telewizji do nowoczesnych technologii z wolnego świata. Pierwszym efektem współpracy było nadanie 16 marca 1971 pierwszego programu w kolorze przy użyciu francuskiego systemu SECAM – była to adaptacja monodramu Antona Czechowa O szkodliwości palenia tytoniu[24]. Z czasem był to standard przyjęty we wszystkich krajach (oprócz Rumunii) demokracji ludowej. Początkowo emisje programu w kolorze nadawane były raz w tygodniu, od 6 grudnia 1971 codziennie w kolorze transmitowane były obrady zjazdu PZPR[25] (dla przykładu pierwsze cykliczne emisje kolorowe w Europie nadano w 1967[26]), jednak ze względu na brak odbiorników i ich wysoki koszt kolorowa telewizja nie była w tym czasie dostępna dla większości polskich telewidzów.

W 1972 po przejęciu stanowiska prezesa TVP przez Macieja Szczepańskiego pracę w telewizji straciło ok. 12 tys. osób[27].

1 listopada 1975 w Psarach-Kątach (Góry Świętokrzyskie) oddano do użytku pierwszą w Polsce naziemną stację łączności satelitarnej, która znacznie poszerzyła możliwości nadawcze TVP.

Po długim czasie przerwy w tworzeniu nowych ośrodków telewizyjnych, 12 stycznia 1985 roku powstał lokalny oddział telewizji w LublinieTVP3 Lublin. 1 stycznia 1989 roku powstała Telegazeta, pierwszy w Polsce teletekst.

Po przemianach

Grażyna Torbicka, wieloletnia prezenterka TVP

Przemiany społeczno-polityczne przełomu lat 80. i 90. spowodowały także reformę telewizji. W 1987 TVP utraciła monopol na emitowanie telewizji w Polsce, kiedy to w dzielnicy Warszawy Ursynów powstała pierwsza prywatna polska stacja telewizyjna „Ursynat”[28]. W 1989 powstała kolejna stacja Sky Orunia nadająca na terenie Gdańska do 1996[29], a 6 lutego 1990 powstała następna stacja PTV Echo, nadająca na terenie Wrocławia i okolic do 8 marca 1995[30][31], a następnie 5 grudnia 1992 powstała telewizja Polsat[32], która 5 października 1993 otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na emisję naziemną w Polsce[33] i 27 stycznia 1994 koncesję na ogólnopolską telewizję komercyjną[34]. Na początku lat 90. zdecydowano o całkowitym przejściu z systemu SECAM na system PAL, w którym jako pierwszy, bo od 1 stycznia 1994, nadawał program II (wtedy na ten system przeszły również TVP Polonia i stacje regionalne TVP). 1 stycznia 1993 roku wraz z Polskim Radiem TVP zostało członkiem Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Jednocześnie od lat 90. wielu prezenterów i dziennikarzy TVP zaczęło odchodzić z telewizji publicznej, przechodząc do telewizji komercyjnych (m.in. do Polsatu i TVN-u).

Budynek TVP przy placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie

Programom informacyjnym TVP po 1989 roku zarzucano uleganie wpływom politycznym w zależności od tego, kto rządzi w Polsce oraz stronniczość i brak obiektywizmu[7]. W 1997 roku uruchomiono pierwszy kanał tematyczny telewizji publicznej – Tylko Muzyka, który jednak zakończył nadawanie rok później ze względów formalno-prawnych. W 1998 roku powstała oficjalna strona internetowa Telewizji Polskiej – www.tvp.pl[35]. W 2004 miała miejsce pierwsza edycja organizowanego przez TVP sylwestrowego widowiska muzycznego, która odbyła się pod nazwą Sylwester z Gwiazdami. 24 kwietnia 2005 emisję rozpoczął kolejny kanał tematyczny – TVP Kultura. W kolejnych latach Telewizja Polska uruchomiała kolejne kanały tematyczne (18 listopada 2006 – TVP Sport, 3 maja 2007 – TVP Historia, 6 października 2007 – TVP Info, który zastąpił TVP3, 6 grudnia 2010 – TVP Seriale, 15 kwietnia 2013 – TVP Rozrywka, 1 września 2013 – TVP Regionalna, 15 lutego 2014 – TVP ABC[36]). W 2008 Telewizja Polska rozpoczęła emisję w jakości HD, 6 sierpnia tegoż roku rozpoczęła emisję stacja TVP HD. 16 czerwca 2011 uruchomiono pierwszy internetowy kanał tematyczny – TVP Parlament. 1 czerwca 2012 dwa ogólnopolskie programy TVP1 i TVP2 zaczęły nadawać w jakości HD. Telewizja Polska pracuje nad wprowadzeniem obrazu 3D[37] do swoich kanałów. W ramach naziemnej telewizji cyfrowej i wybranych operatorów kablowych i satelitarnych umożliwia korzystanie z telewizji hybrydowej za pomocą Platformy Hybrydowej TVP[38][39]. W planach jest uruchomienie kolejnych kanałów, TVP Nauka, TVP 4K i TVP Muzyka[40].

Od 2015

Ekipa Telewizji Polskiej w trakcie nagrywania relacji z demonstracji solidarności z Ukrainą w Warszawie (2022).

W 2018 roku Telewizja Polska zaczęła nadawać – jako jedna z trzech największych stacji telewizyjnych – w jakości 4K pod nazwą TVP 4K[41]. 17 września 2019 roku rozpoczął nadawanie kanał TVP Wilno przeznaczony dla Polaków mieszkających na Litwie[42]. W marcu 2020, w związku z pandemią COVID-19 oraz decyzją o zamknięciu placówek oświatowych, Telewizja Polska zainicjowała we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt „Szkoła z TVP[43]. 19 listopada 2020 rozpoczął nadawanie kanał TVP Dokument[44], 8 marca 2021 – TVP Kobieta[45], a w 2022 TVP Nauka. 26 października 2021 Telewizja Polska ogłosiła, że w 2022 roku zamierza odświeżyć aplikację TVP Stream w telewizji hybrydowej HbbTV oraz pojawi się w niej usługa catch-up TV i rozbudowany serwis pogodowy, a zmiany związane są m.in. ze zmianami standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2/HEVC[46]. 10 listopada 2021 TVP Stream pojawiło się jako kanał telewizyjny w naziemnej telewizji cyfrowej na multipleksie testowym MUX 5[47]. Na urządzeniach obsługujących platformę HbbTV uruchamia się Platforma Hybrydowa TVP, natomiast na urządzeniach nieposiadających obsługi tej platformy nadawana jest plansza informująca o serwisie HbbTV nadawcy publicznego[48]. W czwartek, 23 grudnia 2021, w związku z zapowiedzianą zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, Telewizja Polska uruchomiła planszę SprawdzamTV(biał. (tar.)), którą można znaleźć na pozycji 28 naziemnej telewizji cyfrowej. Celem było umożliwienie wszystkim odbiorcom łatwego przetestowania odbiornika[49]. 1 lutego 2022 kanał TVP Stream w naziemnej telewizji cyfrowej zastąpiło TVP GO[50]. 14 lutego 2022 Telewizja Polska udostępniła aplikację TVP GO na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android, w której dostępna jest transmisja na żywo wszystkich stacji telewizyjnych należących do TVP z wyjątkiem TVP HD i TVP Seriale oraz TVP Wilno[51][52].

Zarzuty upolitycznienia za rządów PiS

30 grudnia 2015 – kilka tygodni po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych – Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o radiofonii i telewizji, na mocy której Ministerstwo Skarbu Państwa przejęło od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencje organu powołującego i odwołującego zarządy i rady nadzorcze TVP oraz Polskiego Radia[53]. Była to znacząca zmiana względem obowiązującego dotychczas prawa – przed jego zmianą członków rad nadzorczych powoływała KRRiT, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Skarbu Państwa wskazywały po jednym przedstawicielu; z kolei zarządy TVP i PR były wybierane w konkursach przez rady nadzorcze, a ostateczne rozstrzygnięcia musiała zaakceptować KRRiT[54]. Ponadto nowelizacja znosiła kadencyjność zarządów i rad nadzorczych mediów państwowych, a z dniem jej wejścia w życie następowało wygaszenie mandatów ich dotychczasowych członków[53][54]. Reprezentujący PiS Ryszard Terlecki stwierdził, że media publiczne wykazały się „skrajnie nierzetelną pracą” w kontekście relacjonowania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego poprzez krytykowanie poczynań rządu, co należało zakończyć[55]. W podobnym, krytycznym wobec TVP tonie wypowiadał się prezydent Andrzej Duda i jego przedstawiciele, którzy utrzymywali, że celem nowelizacji jest przywrócenie bezstronności, obiektywności i wiarygodności mediów publicznych[56].

31 grudnia Senat przyjął nowelizację ustawy[57]. Tego samego dnia w proteście przeciwko nowelizacji do dymisji podali się dyrektorzy TVP1, TVP2, TVP Kultura, Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz kadr[58]. 7 stycznia 2016 prezydent podpisał nowelizację[56], która weszła w życie następnego dnia[53], na skutek czego Janusz Daszczyński przestał pełnić funkcję prezesa TVP[59]. Tego samego dnia stanowisko to objął Jacek Kurski, wieloletni polityk PiS[60].

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015, określana jako „mała ustawa medialna”[61], obowiązywała do 30 czerwca 2016[53]. Do tego czasu miała zostać opracowana nowa ustawa o mediach publicznych, reformująca ich strukturę prawno-organizacyjną i sposób finansowania[54], która z czasem została podzielona na trzy ustawy, mające wejść w skład tzw. dużej ustawy medialnej[62]. Ostatecznie prac nad „dużą ustawą medialną” nie udało się zakończyć przed upływem 1 lipca[63], w związku z czym 22 czerwca 2016 Sejm przyjął tzw. pomostową ustawę medialną[64]. Ustawa ta powołała do życia Radę Mediów Narodowych, która przejęła od Ministerstwa Skarbu Państwa kompetencje organu powołującego i odwołującego zarządy i rady nadzorcze TVP oraz Polskiego Radia. W skład rady wchodzą trzy osoby wybierane przez Sejm i dwie wskazane przez największe kluby opozycyjne, powoływane przez prezydenta[65], co w praktyce oznacza, że większość głosów w Radzie należy do osób, które zostały zgłoszone i wybrane przez mające w Sejmie większość Prawo i Sprawiedliwość[66][67]. Choć w sierpniu 2016 RMN odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa zarządu TVP, szybko wycofała się z tej decyzji i zdecydowała, że uchwała w tej sprawie wejdzie w życie dopiero po wyłonieniu w konkursie nowego prezesa telewizji[68]. Konkurs został rozstrzygnięty w październiku 2016 – głosami członków Rady wybranych tam z rekomendacji PiS oraz Kukiz’15 wygrał go Jacek Kurski[69].

Na równi z wprowadzaniem zmian ustawowych, na początku 2016 w TVP rozpoczęta została wymiana kadrowa[70]. Osoby dotychczas pracujące w stacji zastąpili nowi dziennikarze, związani poprzednio z różnymi mediami, głównie prawicowymi i konserwatywnymi: Telewizją Republika i tygodnikiem „W Sieci”, a także m.in. z Polsatem, Radiem Wnet, „Gazetą Polską Codziennie” i Telewizją Trwam[71][72]. Również w roli komentatorów bieżących wydarzeń, występujących w programach informacyjnych i publicystycznych TVP, zaczęły pojawiać się przede wszystkim osoby związane z prawą stroną sceny dziennikarsko-politycznej[73]; niejednokrotnie osoby te miały bezpośrednie powiązania z PiS, o czym widzowie nie byli informowani[74]. Z TVP pożegnało się wielu z jej dotychczasowych pracowników i pracowniczek – zwolnione zostały m.in. Beata Tadla, Hanna Lis i Diana Rudnik, wypowiedzenie otrzymał Piotr Maślak, sam odszedł Piotr Kraśko[75]. TVP nie przedłużyła też umowy z Tomaszem Sekielskim[76]. W marcu 2017, po 20 latach pracy w TVP, z telewizji odszedł dziennikarz i krytyk kulinarny Robert Makłowicz, który został zwolniony za skrytykowanie stacji po tym, jak TVP zmanipulowała jego wypowiedź dla własnych działań marketingowych[77][78].

Hasła wyrażające krytykę wobec Telewizji Polskiej pod kierownictwem Jacka Kurskiego oraz zachęcające do poparcia inicjatywy likwidacji TVP Info (2021)

Od czasu zmian ustawowych i kadrowych Telewizja Polska była krytykowana za silne nastawienie prorządowe połączone z dyskredytowaniem krytyków władzy, przeczenie misji telewizji publicznej oraz łamanie zasad etyki dziennikarskiej, w tym zasad: prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, szacunku i tolerancji oraz pierwszeństwa dobra odbiorcy[79][80][81][82][83]. Programom TVP Info, jak i Wiadomościom oraz innym programom informacyjnym emitowanym na antenach TVP zarzucano dezinformację, przyrównywano je też do propagandy Dziennika Telewizyjnego w latach 70. i 80. w PRL[84]. Publicystka OKO.press Agata Szczęśniak zarzuciła pracownikom TVP Info odpowiedzialnym za dobór komentarzy użytkowników Twittera, które następnie są wyświetlane podczas programów, że wybierają tylko te zgodne z linią narracyjną władzy, by „podsycać nienawiść i pokazywać, że w społeczeństwie nie ma zróżnicowanych opinii – wszyscy popierają rząd”[85].

W odpowiedzi na oskarżenia o stronniczość Jacek Kurski wielokrotnie argumentował, że TVP podczas jego prezesury dokonała „przełamania monopolu informacyjnego” oraz przyczyniła się do zwiększenia pluralizmu w polskich mediach[86][87][88].

Wzrost skarg na TVP Info do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Wraz ze zmianami w mediach publicznych w 2015 znacząco wzrosła liczba skarg składanych na Telewizję Polską do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[89]. Przykładowo: w czerwcu 2017 82 skargi dotyczyły treści zamieszczonych w programach informacyjnych TVP, z czego 66 odnosiło się do programów TVP Info, którym zarzucano nierzetelność, manipulację i stronniczość, między innymi w materiałach o muzułmanach[a][89]. Spośród tej puli 54 skargi dotyczyły wydania programu Minęła 20 z 6 czerwca 2017 roku[89]. Jego twórcom zarzucono dyskryminację muzułmanów i mowę nienawiści[89].

Spadek ocen wiarygodności i rzetelności TVP

Według sondażu przeprowadzonego w lutym 2019 przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, Polacy oceniali TVP Info jako najmniej rzetelny spośród największych kanałów informacyjnych w Polsce[90]. W sondażu tym 29,7 proc. badanych uznało, że TVP Info rzetelnie przekazuje informacje, przeciwnego zdania było 43,2 proc. respondentów. Lepiej respondenci ocenili rzetelność konkurencyjnych kanałów: TVN24 (rzetelna według 54,3 proc. badanych osób) oraz Polsat News (rzetelny według 45,7 proc. badanych osób)[90].

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej z maja 2019 programy TVP 1 oraz TVP Info częściej niż pozostali wybierali respondenci utożsamiający się z prawicą[91]. W tym samym sondażu 38 proc. badanych uznało, że TVP Info nie jest wiarygodna (najbardziej krytycznie odbierany spośród wszystkich kanałów informacyjnych; poziom braku zaufania był o kilka punktów procentowych większy niż poziom braku zaufania wobec innych stacji)[91].

W badaniu CBOS przeprowadzonym w kwietniu 2021 40 proc. ankietowanych dobrze oceniło Telewizję Polską, zaś 44 proc. – źle. Był to pierwszy raz od 1997 – tj. od momentu, kiedy CBOS rozpoczął badanie zmian opinii nt. TVP – gdy odsetek głosów krytycznych przewyższył liczbę opinii pozytywnych[92]. W badaniu Digital News Report 2021 przeprowadzonym na zlecenie Reuters Institute for the Study of Journalism pion informacyjny Telewizji Polskiej zajął ostatnie miejsce w rankingu zaufania obejmującym 15 wybranych marek medialnych – 36 proc. respondentów uznało TVP za godne zaufania, przeciwnego zdania było 46 proc. ankietowanych (w tym samym badaniu konkurencyjne TVN i Polsat uzyskały po 64 proc. ocen pozytywnych i, kolejno, 20 i 15 proc. negatywnych)[93].

Krytyka „pasków” emitowanych we Wiadomościach

W 2019 Rada Języka Polskiego opublikowała raport dotyczący „pasków”[b] wyemitowanych w programie informacyjnym Wiadomości w latach 2016–2017, w którym stwierdzono między innymi[94]:

Zdecydowana większość tekstów pasków (…) pełni funkcje nieinformacyjne – głównie perswazyjną (wpływanie na odbiorcę), magiczną (kreacja rzeczywistości) i ekspresywną (wyrażanie emocji i ocen nadawcy). (…) Wizja świata prezentowanego przez „Wiadomości” jest skrajnie jednostronna (…) – działania rządu i partii rządzącej są przedstawiane w sposób bezwzględnie pozytywny, podczas gdy działania partii opozycyjnych, ruchów obywatelskich czy instytucji Unii Europejskiej są oceniane wyłącznie negatywnie, niekiedy osoby i instytucje te są obiektem ogólnie pojętej deprecjacji (ironii, kpiny, ośmieszenia itd.). (…) Formuły językowe zawierające pierwiastek oceny pojawiają się na pasku poprzedzającym właściwy materiał reporterski, co sprawia, że widz ma mieć ukształtowaną wizję wydarzenia, zanim pozna jego szczegóły. Tylko co czwarty tekst (75 pasków na 306 [przeanalizowanych]) sygnujący materiał reporterski jest powiadomieniem w sensie ścisłym, tj. informacją intencjonalnie pozbawioną oceny. (…)

Należy [więc] stwierdzić, że „Wiadomości” TVP nie przekazują obywatelom obiektywnej informacji, lecz własną wizję omawianych wydarzeń. (…) Język jest tu traktowany (…) jako instrument w walce politycznej służący jednemu z podmiotów politycznych w celu kreacji własnej wizji świata i narzucaniu jej obywatelom. (…) Praktyka językowa i komunikacyjna w paskach „Wiadomości” ma często charakter manipulacyjny – (…) w wielu tekstach analizowanych pasków realizowane są nieetyczne zabiegi językowe, takie jak etykietowanie, stygmatyzacja, stereotypizacja, korzystne dla nadawcy operacje na znaczeniu słów, [lub na] ich nacechowaniu (…).

Materiały o Pawle Adamowiczu

Od 2015 programy informacyjne TVP w licznych materiałach zajmowały się postacią Pawła Adamowicza. Sposób, w jaki go w nich przedstawiano wzbudzał kontrowersje ze strony Platformy Obywatelskiej – TVP było oskarżane o prowadzenie nagonki, a część komentatorów przypisywało nadawcy współodpowiedzialność za tragiczną śmierć prezydenta Gdańska, jednak zarzuty były niesłuszne i polityczne.

Materiały dotyczące Andrzeja Dudy w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2020

W marcu 2020 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nakazującą wydrukowanie papierów wartościowych o wartości prawie 2 mld zł i przekazaniu ich na media państwowe. Znaczna większość tych środków została przekazana TVP (87,7 proc.), reszta zaś Polskiemu Radiu i spółkom radiofonii regionalnej. Kilka miesięcy później Telewizja Polska była krytykowana przez część komentatorów, którzy zarzucali nadawcy jawne wspieranie Andrzeja Dudy w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w czerwcu 2020.

Kalendarium TVP

Do 1939

 • 5 października 1938 i 26 sierpnia 1939 – pokazy próbnej transmisji telewizyjnej w Warszawie.

1952–1989

 • 25 października 1952, godz. 19:00 – emisja pierwszego ogólnopolskiego programu telewizyjnego. Ten moment uważa się za początek Telewizji Polskiej.
 • 5 grudnia 1952 – emisja pierwszego programu sportowego polskiej telewizji – pokazowe walki na szable[95].
 • 23 stycznia 1953 – rozpoczęcie regularnej emisji programu.
 • 30 kwietnia 1956 – emisja pierwszego programu informacyjnego – Wiadomości Dnia.
 • 13 stycznia 1957 – emisja pierwszej transmisji sportowej – mecz bokserski Skra Warszawa – Gwardia Łódź, który komentował Zbigniew Smarzewski[95].
 • 2 października 1957 – powstał Dziennik Telewizyjny.
 • 9 listopada 1958 – emisja pierwszego wydania Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego.
 • 3 stycznia 1961[96] – początek codziennej emisji programu telewizyjnego.
 • 1962 – przeprowadzenie pierwszej transmisji satelitarnej.
 • 2 października 1970 – powstał drugi ogólnopolski program telewizyjny.
 • 12 stycznia 1985 – uruchomienie ośrodka regionalnego w Lublinie (TVP Lublin, obecnie TVP3 Lublin).
 • 26 czerwca 1986 – powstał Teleexpress.
 • 29 marca 1987 – po raz ostatni Dziennik Telewizyjny pojawił się równolegle na obu antenach Telewizji Polskiej.
 • 30 marca 1987 – powstał program informacyjny Panorama dnia.
 • 1987 – koniec monopolu TVP na nadawanie programu telewizyjnego[28].
 • 1 stycznia 1989 – powstała Telegazeta, pierwszy w Polsce teletekst.
 • 17 listopada 1989 – ostatnie wydanie Dziennika Telewizyjnego.

1989–2015

 • 18 listopada 1989 – pierwsze wydanie Wiadomości.
 • 19 października 1990 – powstał ośrodek regionalny TVP Rzeszów (później TVP3 Rzeszów).
 • lipiec 1991 – decyzja o likwidacji Radiokomitetu działającego w rzeczywistości do 1993.
 • 2 września 1991 – Panorama dnia została zastąpiona przez Panoramę.
 • 1 marca 1992 – zmiana skrótu TP na TVP (by nie mylić TVP z Telekomunikacją Polską), zmiana loga TVP, oznaczeń na wszystkich antenach oraz wprowadzenie nowych, rewolucyjnych pod względem techniki wykonania, wyglądu opraw graficznych na antenach stacji.
 • 24 października 1992 – próbna emisja programu satelitarnego TVP Polonia skierowanego do Polaków mieszkających za granicą, emitowanego regularnie od 31 marca 1993.
 • 29 grudnia 1992 – powołanie mocą ustawy KRRiT mającej pełnić funkcję regulatora rynku mediów elektronicznych w Polsce oraz zadecydowano o podziale Państwowej Jednostki Organizacyjnej Polskie Radio i Telewizja na: Polskie Radio podzielone na 18[97] niezależnych spółek (jedną nadającą programy ogólnopolskie oraz siedemnaście nadających programy regionalne) oraz na Telewizję Polską (2 programy ogólnopolskie i 10 ośrodków regionalnych, oraz testowo działającą TVP Polonia).
 • 1 stycznia 1993 – TVP została członkiem Europejskiej Unii Nadawców (EBU).
 • 31 marca 1993 – TVP Polonia rozpoczyna oficjalną emisję.
 • 1 stycznia 1994:
 • 5 września 1994 – jedenaście ośrodków regionalnych przystąpiło do tworzenia pasma wspólnego (TVP Regionalna)[98][99].
 • 1 stycznia 1995 – TVP1 przeszedł z SECAM na PAL, co oznaczało zakończenie procesu przejścia z systemu SECAM na PAL.
 • 30 marca 1996 – Prasowa Agencja Telewizyjna, działająca pod kierunkiem red. Zygmunta Kościelskiego, uruchomiła stronę internetową TVP.
 • lipiec 1996 – powołanie redakcji TVP w Toruniu
 • 31 grudnia 1996 – TVP Polonia zaczęła nadawać w systemie PALplus i w formacie 16:9. Była to premiera formatu panoramicznego w TVP. Pokazano ident i rozmowę w studio z prezesem o tym systemie i panoramicznym formacie oraz dwa filmy zastosowane w tym formacie: Pan Wołodyjowski i Potop[100][101].
 • 30 marca 1997 – uruchomiono kanał tematyczny Tylko Muzyka, emitowany do 15 lutego 1998 ze względów formalno-prawnych.
 • 21 grudnia 1997 – powstała TVP Białystok (obecnie TVP3 Białystok).
 • 1998 – powstała oficjalna strona internetowa Telewizji Polskiej – www.tvp.pl[35].
 • 28 lutego 2001 – powołano cztery ośrodki regionalne:
  • Świętokrzyski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Kielcach – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Krakowie[102],
  • Opolski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Opolu – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Katowicach[102],
  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Olsztynie – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Gdańsku[102],
  • Lubuski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Gorzowie Wielkopolskim – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Poznaniu[102].
 • 3 marca 2002 – uruchomiono trzeci program telewizji publicznej – TVP3 – zastępując dotychczasowe programy regionalne[103].
 • kwiecień 2002 – TVP otrzymała nagrodę od Telewizyjnego Zgromadzenia Europejskiej Unii Nadawców za wybitne osiągnięcia w 2002 roku[104][105][106][107]
 • 7 marca 2003 – zmiana identyfikacji marki, w tym logo wszystkich kanałów telewizyjnych.
 • 21 września 2003 – do gmachu Telewizji Polskiej wtargnął uzbrojony dwudziestodwuletni terrorysta[108][109]. Sterroryzował strażnika i koniecznie chciał rozmawiać z wydawcą. Kilkadziesiąt minut później terrorysta ze strażnikiem weszli do studia. Całe zdarzenie nagrała kamera w studiu, lecz żaden kanał nie przerwał swoich programów. Około godz. 21:00 powołano sztab kryzysowy, a godzinę później do budynku telewizji przyjechali dziennikarze, policyjni negocjatorzy oraz grupa antyterrorystyczna. Po ponad trzech godzinach akcji, ok. 23:30, został on obezwładniony. Jak się później okazało, mężczyzna trzymał w ręku nienabity pistolet gazowy[108]. Następnego dnia około godziny 15:30 w tym samym studiu odbyła się konferencja prasowa policji oraz władz telewizji, a 24 godziny po zdarzeniu na antenie TVP1 wyemitowano dwudziestominutowy reportaż z tego zdarzenia[110].
 • 1 stycznia 2005 – zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, uruchomiono 4 nowe oddziały terenowe:
 • 9 stycznia 2005 – uruchomiono telewizję interaktywną (dzięki wykorzystaniu sieci Pionier). Docelowo ma ona stać się platformą, w ramach której programy TVP będą rozpowszechniane w internecie przy użyciu modelu Wideo na życzenie.
 • 24 kwietnia 2005 – został uruchomiony kanał tematyczny TVP Kultura.
 • maj/czerwiec 2005 – debiut TVP Kultura w Cyfrowym Polsacie.
 • 18 listopada 2006 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Sport.
 • 13 grudnia 2006 – został uruchomiony kanał TVP w serwisie internetowym YouTube[112].
 • 3 maja 2007 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Historia.
 • 6 października 2007 o 5.29 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Info (dawniej jako TVP3).
 • 6 sierpnia 2008 – uruchomienie stacji TVP HD – pierwszego kanału Telewizji Polskiej w wysokiej rozdzielczości (HDTV).
 • 20 marca 2009 – debiut TVP Sport i TVP Info w Cyfrowym Polsacie.
 • 15 września 2009 – uruchomiono platformę cyfrową TVP.
 • 1 września 2010 – rozpoczęcie całodobowego nadawania programu przez TVP1 i TVP2 (z zachowaniem krótkich przerw między ramówkami).
 • 6 grudnia 2010 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Seriale.
 • 10 stycznia 2011 – rozpoczęcie testowej emisji kanału TVP1 w systemie HDTV (jako TVP1 HD) – wyłącznie w ofercie satelitarnej telewizji n[113].
 • 4 kwietnia 2011 – debiut TVP HD i TVP Seriale w Cyfrowym Polsacie.
 • 5 maja 2011 – debiut TVP Historia w Cyfrowym Polsacie.
 • 16 czerwca 2011 – uruchomiono pierwszy internetowy kanał tematyczny TVP Parlament[114].
 • 31 maja 2012:
  • rozpoczęto cyfrową, naziemną emisję kanałów TVP1 i TVP2 w standardzie HD (jako TVP1 HD oraz TVP2 HD), przy czym oficjalna data startu kanału TVP2 HD to 1 czerwca 2012[115].
  • rozpoczęcie regularnego, satelitarnego przekazu programu TVP1 w systemie HD (TVP1 HD)[116].
 • 1 czerwca 2012:
 • 5 lipca 2012:
  • uruchomienie (w ramach HbbTV) aplikacji z informacjami nt. pogody i regionu, z którego TVP jest odbierana[117].
 • 15 kwietnia 2013 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Rozrywka. TVP Rozrywka jest w tym samym dniu dostępna w Cyfrowym Polsacie.
 • 23 lipca 2013 – kanały TVP1, TVP2 i TVP Info zakończyły nadawanie w naziemnej telewizji analogowej.
 • 1 września 2013 – powstał kanał TVP Regionalna będący pasmem wspólnym z lokalnymi pasmami, zmiana profilu TVP Info z kanału informacyjno-regionalnego na typowo informacyjny.
 • 6 września 2013 – debiut TVP Regionalnej w Cyfrowym Polsacie.
 • 12 stycznia 2014 – kanał tematyczny TVP Sport rozpoczął emisję w jakości HDTV.
 • 15 lutego 2014 – uruchomiono kanał tematyczny TVP ABC[36]
 • 3 lipca 2015 – rozpoczęcie testowej emisji DVB-T2 w rozdzielczości 4K i z kompresją HEVC, prowadzone z masztu RTCN Raszyn (odbiór możliwy wyłącznie w okolicach Warszawy) na kanale nr 7 (191,50 MHz) z mocą ERP 3,5 kW i polaryzacją pionową (V)[118].
 • 30 grudnia 2015 – Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, na mocy której od KRRiT kompetencje organu powołującego i odwołującego zarządy i rady nadzorcze TVP i PR przejęło Ministerstwo Skarbu Państwa i wygaszającą kadencje dotychczasowych zarządów TVP i PR[53].

Po 2015

 • 1 stycznia 2016 – ówcześni dyrektorzy Telewizji Polskiej, w proteście przeciwko nowelizacji ustawy medialnej, podali się do dymisji[58]
 • 2 stycznia 2016 – zmiana nazwy TVP Regionalnej na TVP3 połączona ze zmianami programowymi.
 • 22 czerwca 2016 – powołanie Rady Mediów Narodowych, która przejęła od Ministerstwa Skarbu Państwa kompetencje organu powołującego i odwołującego zarządy i rady nadzorcze TVP, PR oraz PAP[65].
 • 30 września 2016 – kanał tematyczny TVP Info rozpoczął emisję w jakości HDTV.
 • 1 stycznia 2017 – TVS stała się pierwszym niezależnym od TVP kanałem, w którym czas antenowy sprzedaje Biuro Reklamy telewizji publicznej[119]. Ponadto debiut TVP ABC w Cyfrowym Polsacie.
 • 6–7 kwietnia 2017 – TVP1, TVP2 i TVP Sport zakończyły emisję w wersji SDTV na satelicie Hot Bird (13⁰E)[120][121][122].
 • 20 kwietnia 2017 – kanał tematyczny TVP Info zakończył emisję w wersji SDTV[121][122][123].
 • 7 czerwca 2018 – kanał tematyczny TVP Sport w wersji SD zastąpił TVP Rozrywkę w naziemnej telewizji cyfrowej.
 • 14 czerwca 2018 – uruchomiono stację TVP 4K – kanał Telewizji Polskiej w ultrawysokiej rozdzielczości (UHDTV).
 • 11 listopada 2018 – z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uruchomiono kanał TVP World, drugiego obcojęzycznego kanału Telewizji Polskiej
 • 22 grudnia 2018 – uruchomienie TVP Sport w wersji HD w MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej.
 • 17 września 2019 – powstał kanał TVP Wilno przeznaczonego dla Polaków mieszkających na Litwie[42].
 • 23 października 2019 – uruchomienie TVP Kultura w wersji HD.
 • 23 marca 2020 – uruchomienie kanałów internetowych TVP eSzkoła i TVP eSzkoła Domowe Przedszkole[124].
 • 2 kwietnia–9 czerwca 2020 – tymczasowa emisja kanału TVP HD w jakości SD na 8. multipleksie NTC.
 • 26 czerwca 2020 – uruchomienie kanału internetowego TVP Kultura 2[125].
 • 1 września 2020 – uruchomienie TVP Polonia w wersji HD.
 • 19 listopada 2020 – uruchomienie kanału tematycznego TVP Dokument.
 • 8 marca 2021 – uruchomienie kanału tematycznego TVP Kobieta.
 • 18 listopada 2021 – zmiana nazwy anglojęzycznego kanału Poland In na TVP World oraz uruchomienie emisji satelitarnej[126].
 • 15 lutego 2022 – uruchomienie TVP3 Warszawa w jakości HD.
 • 15 lutego 2022 – zmiana nazwy kanału TVP eSzkoła Domowe Przedszkole na TVP ABC 2.
 • 23 lutego 2022 – uruchomienie TVP Rozrywka w jakości HD.
 • 28 marca 2022 – uruchomienie TVP ABC w jakości HD.
 • 1 maja 2022 – uruchomienie TVP3 Poznań w jakości HD[127].
 • 25 lipca 2022 – Dodanie TVP1, TVP2 i TVP Info do emisji testowej DVB-T2 i usunięcie z niej TVP Kobieta[128].
 • 20 września 2022 – Dodanie TVP Polonia do emisji testowej DVB-T2[129]
 • 3 października 2022 – uruchomienie kanału TVP Nauka[130]

Struktura

Struktura organizacyjna Telewizji Polskiej ulegała ciągłym zmianom. Na samym początku cały zespół programu telewizyjnego tworzył jedną, wydzieloną redakcję w Radiokomitecie. W 1958 przekształciła się ona w Zespół Programu Telewizyjnego, którego pierwszym szefem został Jerzy Pański. Stopniowo utrwaliła się struktura, która w momencie wprowadzenia stanu wojennego wyglądała następująco:

 • Zespół Programu Telewizyjnego (z wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Radia i Telewizji, jako szefem), dzielący się na:

Ich prace koordynowała (tj.: ustalała ramówkę, przyjmowała programy na antenę, organizowała emisję i nadzorowała jej bieżący przebieg) Naczelna Redakcja Programowa (dyrektorem programowym i redaktorem naczelnym był Włodzimierz Grzelak). Programy I i II nie miały wyodrębnionych kierownictw.

Na rzecz programów I i II audycje telewizyjne programowały, produkowały oraz proponowały do emisji Naczelne Redakcje (merytoryczne):

 • Dziennika Telewizyjnego,
 • Publicystyki,
 • Publicystyki Międzynarodowej,
 • Publicystyki o Krajach Socjalistycznych,
 • Dziecięco-Młodzieżowa (Telewizja Młodych, Telewizja Dziewcząt i Chłopców – dla dzieci starszych i Telewizja Najmłodszych),
 • Oświatowa i Popularnonaukowa,
 • Kulturalna,
 • Rozrywkowa,
 • Filmowa,
 • Muzyczna,
 • Sportowa,
 • Rolna,
 • Wojskowa,
 • Programów Zleconych.

W ramach Naczelnej Redakcji Publicystyki działało stworzone przez Mariusza Waltera – i posiadające znaczną autonomię – Studio 2. Naczelne redakcje dzieliły się z kolei na redakcje z kierownikami redakcji na czele; np. redakcja programów szkolnych czy redakcja kursów językowych działały w ramach Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych i Popularnonaukowych.

W ramach Zespołu Programu Telewizyjnego działały także różne jednostki usługowe, pomocnicze i techniczne: Biuro Emisji, Dział Scenografii (zarządzany przez Xymenę Zaniewską), Zakład Produkcji Filmów Telewizyjnych (POLTEL), zakład transportu, dział finansów i księgowości, zespół produkcyjny, biuro kadr i szkolenia, wewnętrzna służba zdrowia.

Pod koniec sprawowania władzy w Radiokomitecie przez Macieja Szczepańskiego powołano w strukturze Zespołu Programu Telewizyjnego dwa wysokie stanowiska decyzyjne: Dyrektora Generalnego ds. Politycznych (Stanisław Cześnin) i Dyrektora Generalnego ds. Kultury (Janusz Rolicki). Nadzorowali oni bezpośrednio pracę podporządkowanych im Naczelnych Redakcji.

Główną cechą organizacyjną ówczesnej telewizji było to, że nie istniał wtedy system producentów zewnętrznych. Programów nie kupowano, ale produkowano wyłącznie we własnym zakresie i własnymi siłami, w pełni wykorzystując posiadany ogromny potencjał produkcyjno-techniczny, bardzo unowocześniony w związku z pierwszą wizytą w Polsce Jana Pawła II.

Telewizja współpracuje z klasami dziennikarskimi XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

15 września 2009 r. ruszyła satelitarna platforma TVP[131], lecz 9 października 2009 nowy zarząd wstrzymał projekt[132].

TVP jest współorganizatorem konkursu „Książka Historyczna Roku[133].

Jednostki organizacyjne

W 2019 roku jednostkami administracyjnymi TVP były[134]:

 • Biuro Programowe
 • TVP Info
 • TVP ABC
 • Biuro Spraw Korporacyjnych
 • Biuro Strategii i Projektów
 • Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Biuro Prawne
 • Biuro Kontrolingu i Restrukturyzacji
 • Biuro Rachunkowości
 • Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych
 • Biuro Reklamy
 • Biuro Negocjacji i Nadzoru Produkcji
 • Telewizyjna Agencja Informacyjna
 • Agencja Kreacji Rozrywki i Oprawy
 • Centrum Usług Produkcyjnych
 • Ośrodek Administracji
 • Ośrodek Inwestycji i Transportu
 • Oddziały Terenowe
 • TVP Kultura
 • TVP Historia
 • Agencja Kreacji Filmu i Serialu
 • Agencja Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych
 • Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych
 • Biuro Handlu i Współpracy Międzynarodowej
 • Program Satelitarny TV Polonia
 • Belsat TV
 • Ośrodek Mediów Interaktywnych
 • Agencja Kreacji Teatru Telewizji Polskiej
 • Ośrodek TVP Technologie

Kanały TVP

Kanały nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

LCNNazwa kanałuLogoSposób nadawaniaStart emisji naziemnej
1TVP1TVP1 2021 box-1.svgDVB-T MUX-325 października 1952 r.[135]
2TVP2TVP2 2021 box.pngDVB-T MUX-32 października 1970 r.[135]
3TVP3TVP3 logo 2016.pngHbbTV / DVB-T MUX-35 września 1994 r.[135][136]
19TVP Polonia HDTVP Polonia Logo 2020.svgDVB-T2 MUX 69 grudnia 2011 r.[137][138]
20TVP NaukaTVP Nauka (2022).svgDVB-T2 MUX 63 października 2022 r.[135]
29TVP ABCLogo TVP ABCDVB-T2 MUX-115 lutego 2014 r.[135]
30TVP KulturaTVP Kultura logo 2015.pngDVB-T2 MUX 627 października 2010 r.[139]
31TVP HistoriaTVP Historia logo.svgDVB-T MUX-327 października 2010 r.[139]
32TVP SportLogo TVP Sport.jpgDVB-T MUX-37 czerwca 2018 r.[140]
34TVP InfoTVP Info logo.svgHbbTV / DVB-T MUX-36 października 2007 r.[141]
35TVP KobietaTVP Kobieta.pngDVB-T2 MUX-68 marca 2021 r.[135]
83TVP WorldTVP World Logo 2022.jpgDVB-T2 MUX 624 października 2022 r.[142]
85TVP RozrywkaLoga TVP Rozrywka.svgDVB-T2 MUX 615 kwietnia 2013 r.[143]
86TVP DokumentTVPdokument-logo655.pngDVB-T2 MUX 619 listopada 2020 r.[135]
92TVP ABC 2TVP ABC 2 - Logo od 15 lutego 2022 roku.pngDVB-T MUX-3 (HbbTV)10 listopada 2021 r.[144]
93TVP Historia 2TVP Historia 2 (od 2021 roku).svgDVB-T MUX-3 (HbbTV)1 marca 2021 r.[145]
94TVP Kultura 2TVP Kultura 2 2020.pngDVB-T MUX-3 (HbbTV)26 czerwca 2020 r.[146]
Alfa TVPAlfa TVP (od 2022 roku).svgHbbTV20 grudnia 2022 r.[147]

Kanały ogólnotematyczne

Kanały oznaczone pogrubieniem nadawane są w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Kanały regionalne

Kanały regionalne dzielą nazwę i częstotliwości z pasmem wspólnym TVP3 i w ramach tego kanału dostępne są na poszczególnych obszarach w ramach telewizji naziemnej.

Kanały tematyczne

TVP Info i TVP Historia są nadawane również w ramach naziemnej telewizji cyfrowej na Litwie[151].

Kanały internetowe

Kanały hybrydowe

Kanały międzynarodowe

TVP Polonia i TVP Wilno nadawane są w ramach naziemnej telewizji cyfrowej na Litwie. TVP World dostępny jest w różnych krajach świata, również w telewizji naziemnej.

 • TVP Polonia new logo.png TVP Polonia – kanał zagraniczny dla Polonii
 • Belsat (2022).svgBiełsat TV – niezależny kanał dla Białorusinów
 • TVP Wilno.jpgTVP Wilno – kanał zagraniczny dla mniejszości polskiej na Litwie
 • TVP World Logo 2022.jpg TVP World – anglojęzyczny kanał informacyjny

Władze TVP

Zarząd TVP S.A.[153]

Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.:

 • Witold Knychalski od 1998 do 31 lipca 2003
 • Antoni Dragan od 31 lipca 2003 do maja 2004
 • prof. Tadeusz Kowalski od maja 2004 do czerwca 2005
 • Sławomir Skrzypek od 9 maja 2006 do 11 stycznia 2007
 • Janina Goss od 24 lutego 2007 do 19 grudnia 2008
 • Łukasz Moczydłowski od 19 grudnia 2008 do 3 lipca 2009
 • Bogusław Szwedo od 16 września 2009 do 27 sierpnia 2010
 • Grzegorz Borowiec od 27 sierpnia 2010 do 4 marca 2011
 • Stanisław Jekiełek od 4 marca 2011 do 8 stycznia 2016[154][155]
 • Dariusz Lasocki od 29 stycznia 2016 do 2017
 • Maciej Łopiński od 2017 (w okresie od 10 marca do 7 sierpnia 2020 delegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu TVP, w tym okresie obowiązki przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił wiceprzewodniczący Przemysław Tejkowski)
Kierownik Naczelnej Redakcji Programu Telewizyjnego
ZdjęcieImię i nazwiskoOkresPrzypis
1.Juliusz Petry01.1953 – 01.04.1953[156]
2.Eugenia Brunowa01.04.1953 – 01.09.1954
3.Jan Marcin Szancer01.09.1954 – 1956[157]
Szef Zespołu Programu Telewizyjnego
ZdjęcieImię i nazwiskoOkresPrzypis
4.Jerzy Pański01.07.1958 – 08.12.1960[158]
Przewodniczący Polskiego Radia i Telewizji
ZdjęcieImię i nazwiskoOkresPrzypis
5.Włodzimierz Sokorski08.12.1960 – 10.1972[159]
6.Maciej Szczepański10.1972 – 08.1980
7.Józef Barecki 1980.jpgJózef Barecki08.1980 – 09.1980
8.Zdzisław Balicki.jpgZdzisław Balicki25.09.1980 – 07.07.1981
9.Władysław Loranc07.1981 – 12.1982
Jerzy Bajdor (p.o.)12.1982 – 03.1983
10.Mirosław Wojciechowski03.1983 – 07.1986
11.Janusz Roszkowski07.1986 – 04.1989
12.Jerzy-urban.jpgJerzy Urban04.1989 – 09.1989
13.Andrzej Drawicz.jpgAndrzej Drawicz09.1989 – 07.01.1991
14.Marian Terlecki12.01.1991 – 22.10.1991
15.Janusz zaorski.jpgJanusz Zaorski22.11.1991 – 19.05.1992
16.Zbigniew Romaszewski Kancelaria Senatu 2005.jpgZbigniew Romaszewski22.05.1992 – 05.06.1992
(15.)Janusz zaorski.jpgJanusz Zaorski05.06.1992 – 31.03.1993
Prezes Zarządu TVP S.A.
ZdjęcieImię i nazwiskoOkresPrzypis
17.Wiesław Walendziak01.1994 – 04.1996
18.Ryszard Miazek04.1996 – 06.1998
19.Robert Kwiatkowski Sejm 2019.jpgRobert Kwiatkowski06.1998 – 17.02.2004
20.Jan Dworak Sejm 2016.JPGJan Dworak17.02.2004 – 11.05.2006
21.Bronislaw Wildstein 01 AB.jpgBronisław Wildstein11.05.2006 – 26.02.2007
Andrzej Urbanski.jpgAndrzej Urbański (p.o.)27.02.2007 – 03.04.2007
22.Andrzej Urbanski.jpgAndrzej Urbański03.04.2007 – 19.12.2008[160]
Piotr Farfał (p.o.)19.12.2008 – 19.09.2009[160]
Szwedo Bogusław.jpgBogusław Szwedo (p.o.)19.09.2009 – 03.11.2009[160]
Tomasz Szatkowski.jpgTomasz Szatkowski (p.o.)03.11.2009 – 18.12.2009
23.Romuald Orzeł19.12.2009 – 27.08.2010
Włodzimierz Ławniczak (p.o.)27.08.2010 – 10.12.2010
Bogusław Piwowar (p.o.)10.12.2010 – 28.02.2011
(23.)Romuald Orzeł01.03.2011 – 03.03.2011
Juliusz Braun.JPGJuliusz Braun (p.o.)04.03.2011 – 06.05.2011
24.Juliusz Braun.JPGJuliusz Braun06.05.2011 – 28.07.2015[161]
25.DaszczynskiJanusz bw 400px.jpgJanusz Daszczyński29.07.2015 – 08.01.2016[162][154]
26.Jacek Kurski Sejm 2016.JPGJacek Kurski08.01.2016 – 09.03.2020[163][164][165]
Maciej Łopiński.jpgMaciej Łopiński (p.o.)10.03.2020 – 10.06.2020

i ponownie 16.06.2020 – 7.08.2020

[166]
(26.)Jacek Kurski Sejm 2016.JPGJacek Kurski07.08.2020 – 05.09.2022[164][167]
27.Mateusz Matyszkowicz (2022).jpgMateusz Matyszkowicz05.09.2022 – obecnie[9]

Osobowości telewizyjne związane z TVP

Najwybitniejszymi prezenterami w historii Telewizji Polskiej są: Jan Suzin (pracował w latach 1955–1996), Krystyna Loska (pracowała od lat 50. do 1994 roku), Edyta Wojtczak (pracowała w latach 1957–1996) i Bogumiła Wander (pracowała od końca lat 60. XX w. do 2003 roku).

Finanse

Wpływy TVP z reklam w 2011 roku to 1,03 mld zł, od sponsorów 126,7 mln zł, z abonamentu 205,4 mln zł. Koszty według TVP to 1,757 mld zł, w tym pensje i honoraria dla pracowników TVP 450 mln zł; energia elektryczna, ogrzewanie, materiały biurowe itp. około 273,3 mln zł; kwoty należne producentom, ochroniarzom, mechanikom i wielu innym usługodawcom z zewnątrz to ponad 407 mln zł. Strata netto wyniosła 88,5 mln zł[168]. Obroty i przychody z reklam w TVP w 2011 podobne do stacji komercyjnych – np. TVN za 2011 rok przychody 1959,84, strata netto 317,37 mln zł wobec 42,75 mln zł zysku rok wcześniej (przychody w 2010: 1925,13 mln zł)[169].

Zasadniczo przeciętne płace w 2011 w TVP to mniej więcej tyle, ile w stacjach komercyjnych (6,9 tys. zł brutto, Polsat 6,6 tys. zł, TVN 8,1 tys. zł), płaca w TVP była również wyższa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze mediów według GUS. TVP musi jednak na wynagrodzenia przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy niż jej konkurenci, gdyż zatrudnia więcej pracowników[170]. W 2011 prezes Juliusz Braun poinformował, że planowana strata TVP w roku 2012 miała wynieść co najmniej 150 mln, jednak media w 2011 spekulowały, że kwota ta za 2012 miałaby znacznie przekroczyć 200 mln. Według stanu na rok 2011 miałby to być jeden z najgorszych wyników w historii TVP[171].

Okres obowiązywaniaGrafikaOpis logo
1976 – 29 lutego 1992TVP old logo.pngBiała litera T i czerwona P (często także obydwie litery białe). Zaprojektowane przez Romana Duszka[172].
1 marca 1992 – 6 marca 2003TVP logo 1992–2003.pngZielona litera T, czerwona V, niebieska P, i napis TELEWIZJA POLSKA S.A. Obok niego trzy pasy: czerwony, zielony i niebieski[173].
7 marca 2003TVP logo.svgGranatowy prostokąt, na nim złączone trzy białe obwódki prostokątów z literami T, V i P, a pod nim granatowy napis TELEWIZJA POLSKA[174].

Nagrody i wyróżnienia

W 2013 roku TVP została przyznana katolicka nagroda Totus 2013. Wyróżnienie to przyznano za wspieranie przez TVP fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Statuetki odebrali prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun oraz szef Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski. Totusem wyróżniona została także współpracująca z Teatrem Telewizji Zofia Posmysz-Piasecka. Otrzymała statuetkę w dziedzinie propagowania kultury chrześcijańskiej[175].

Zobacz też

Uwagi

 1. W tym samym okresie nie złożono żadnej skargi na Polsat i Superstację, a po jednej na TVN i Telewizję Republika.
 2. „Krótkie komunikaty sygnujące i zapowiadające obszerniejszy materiał dziennikarski prezentowane odbiorcy u dołu ekranu (…) w wyodrębniony graficznie sposób przed emisją właściwego materiału, czyli właśnie w postaci paska z nieruchomym tekstem”[94].

Przypisy

 1. Redakcja tvp.pl. TVP S.A. [dostęp 2012-08-19].
 2. a b c d e Historia TVP. TVP S.A. [dostęp 2012-08-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-03-15)].
 3. a b c https://www.money.pl/gospodarka/tvp-10-mln-zl-na-nagrody-z-zysku-ktorego-nie-wypracowala-6630096510126784a.html.
 4. https://www.wirtualneme.
 5. Status prawny. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Telewizja Polska SA. [dostęp 2012-08-19].
 6. a b Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. nr 7, poz. 34).
 7. a b c Polska. Środki przekazu. Telewizja, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2017-01-15].
 8. Sprawozdanie Zarządu TVP z wykorzystania wpływów abonamentowych w 2020 roku. tvp.pl, kwiecień 2021. [dostęp 2021-08-04].
 9. a b Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP, wiadomosci.onet.pl [dostęp 2022-09-05] (pol.).
 10. Jacek Kurski: w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego przestałem być prezesem TVP, Polska Agencja Prasowa SA [dostęp 2022-09-05] (pol.).
 11. Telenowela z politycznym gwałtem na mediach: Każdy prezes TVP obiecywał „dobrą zmianę”, ale żadnemu to nie wyszło, serwisy.gazetaprawna.pl, 23 stycznia 2016 [dostęp 2022-12-08] (pol.).
 12. I wszystko jasne: TVP otwarcie wprowadza zapis na całe nasze środowisko! Dziennikarze wydawnictw Fratrii z zakazem wstępu do telewizji "publicznej". wPolityce.pl, 2014-01-21. [dostęp 2022-11-21].
 13. Schizofrenia "Wiadomości" TVP1, czyli co robimy z badaniami, które nie pasują do naszej tezy?! Do kosza!. wPolityce.pl, 2012-11-24. [dostęp 2022-11-21].
 14. Eva Połońska, Watchdog, Lapdog, or Attack Dog? Public Service Media and the Law and Justice Government in Poland, Eva Połońska, Charlie Beckett (red.), Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 227–255, DOI10.1007/978-3-030-02710-0_11, ISBN 978-3-030-02710-0 [dostęp 2022-06-30] (ang.).
 15. Polska. Zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1974.
 16. „Jan Szczepanik – polski Edison”, 2011-03-12, Muzeum Okręgowe w Tarnowie. muzeum.tarnow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-06)]..
 17. Fragment tygodnika „Radjo” z 1931 r., cytowany w książce: Wojciech Janota „Katowice między wojnami”, s. 109, Łódź 2010, ISBN 978-83-7729-021-7.
 18. a b Jarosław Kończak „Ewolucja programowa polskiej telewizji państwowej”.
 19. Informacje o nadaniu pierwszego programu telewizyjnego.
 20. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 15. ISBN 978-83-8031-299-9.
 21. a b c Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 18. ISBN 978-83-8031-299-9.
 22. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 20. ISBN 978-83-8031-299-9.
 23. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 84. ISBN 978-83-8031-299-9.
 24. Polska. Zarys encyklopedyczny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, s. 616.
 25. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 83. ISBN 978-83-8031-299-9.
 26. 1966: BBC tunes in to colour. BBC. [dostęp 2011-05-22]. (ang.).
 27. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 86. ISBN 978-83-8031-299-9.
 28. a b Maciej Mazur, Telewizja kablowa, ursynow.org.pl, 7 lutego 2018 [dostęp 2020-01-26].
 29. Piotr O, Sky Orunia: pierwsza, prywatna stacja telewizji, Gdańsk Strefa Prestiżu, 6 lutego 2017 [dostęp 2020-01-26].
 30. Encyklopedia Wrocławia, 2000, ISBN 83-7023-749-5, s. 169 Hasło:PTV Echo.
 31. Krótka historia PTV Echo, „Dziennik Dolnośląski” nr 27 (94), 7 lutego 1991, s. 4–5.
 32. Polsat kończy 20 lat: Historia pierwszej komercyjnej TV w Polsce, Media2.pl, 4 grudnia 2012 [dostęp 2017-03-14].
 33. Koncesja dla „PolSatu”.
 34. PolSat ma koncesję.
 35. a b TVP.pl, tvp.pl [dostęp 2000-04-08] [zarchiwizowane z adresu 2000-04-08].
 36. a b Ruszył nowy kanał TVP ABC. Filmweb, 2014-02-21. [dostęp 2014-02-21].
 37. TVP HD jesienią z programami 3D?, media2.pl.
 38. Ponad 4 tys. użytkowników telewizji hybrydowej TVP. Media2. [dostęp 2012-07-08].
 39. TVP uruchomiła telewizję hybrydową. Media2. [dostęp 2012-07-08].
 40. TVP sięga po naziemny MUX-6. „Istniejąca i nowa oferta programowa”, www.wirtualnemedia.pl [dostęp 2022-05-19] (pol.).
 41. TVP 4K ruszy na mundial, SATKurier.pl, 25 kwietnia 2018 [dostęp 2018-05-14].
 42. a b Telewizja Polska uruchamia kanał TVP Wilno, wirtualnemedia.pl [dostęp 2019-09-05].
 43. Ruszył projekt „Szkoła z TVP” – sprawdź plan lekcji, szczecin.tvp.pl [dostęp 2020-12-22] (pol.).
 44. TVP Dokument wystartuje 19 listopada, szefem Tomasz Piechal. wirtualnemedia.pl, 7 października 2020. [dostęp 2021-07-19].
 45. Beata Goczał, Nikola Bochyńska: Rusza TVP Kobieta. „Ma wszystko, aby odnieść sukces”. wirtualnemedia.pl, 8 marca 2021. [dostęp 2021-07-19].
 46. Adrian Gąbka, Telewizja Polska uruchomi platformę TVP Stream, www.wirtualnemedia.pl, 26 października 2021 [dostęp 2021-12-28].
 47. g, TVP Stream na multipleksie testowym w DVB-T2/HEVC, www.wirtualnemedia.pl, 10 listopada 2021 [dostęp 2021-12-28].
 48. g, TVP Stream na multipleksie testowym w DVB-T2/HEVC, www.wirtualnemedia.pl, 10 listopada 2021 [dostęp 2021-12-28].
 49. Sprawdzam TV – nowy kanał Telewizji Polskiej.
 50. TVP GO w testowym multipleksie DVB-T2 HEVC, SATKurier.pl [dostęp 2022-02-03].
 51. TVP GO na urządzeniach mobilnych. Wkrótce także w Android TV, www.wirtualnemedia.pl, 18 lutego 2022 [dostęp 2022-02-18] (pol.).
 52. Anita Kaźmierska, Aplikacja TVP GO już dostępna, SATKurier.pl, 17 lutego 2022 [dostęp 2022-02-18].
 53. a b c d e Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2016 r. poz. 25).
 54. a b c Sejm głosami PiS-u przyjął nowelizację ustawy medialnej. wirtualnemedia.pl, 30 grudnia 2015. [dostęp 2021-07-29].
 55. PO krytykuje nowelizację ustawy medialnej. PiS: trzeba przerwać krytykowanie naszych zmian przez media publiczne. wirtualnemedia.pl, 29 grudnia 2015. [dostęp 2021-07-29].
 56. a b Podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. prezydent.pl, 7 stycznia 2016. [dostęp 2021-07-30].
 57. 7. posiedzenie Senatu RP IX kadencji. senat.gov.pl. [dostęp 2021-07-29].
 58. a b Szefowie anten TVP podali się do dymisji. rp.pl, 1 stycznia 2016. [dostęp 2021-07-30].
 59. Patryk Pallus: Janusz Daszczyński żegna się z TVP: To nie jest koniec, ani nawet początek końca. wirtualnemedia.pl, 8 stycznia 2016. [dostęp 2021-07-29].
 60. Nowy Zarząd TVP S.A.. centruminformacji.tvp.pl, 8 stycznia 2016. [dostęp 2021-07-29].
 61. RPO i Nowoczesna: Mała ustawa medialna ograniczyła niezależność mediów. gazetaprawna.pl, 13 grudnia 2016. [dostęp 2021-07-29].
 62. Duża ustawa medialna trafiła do Sejmu. TVP, Polskie Radio i PAP mają być mediami narodowymi. tvpparlament.pl, 24 kwietnia 2016. [dostęp 2021-07-29].
 63. Tzw. duża ustawa medialna nie wejdzie w życie 1 lipca. pap.pl, 8 czerwca 2016. [dostęp 2021-07-29].
 64. „Pomostowa” ustawa medialna przyjęta. Zakłada utworzenie Rady Mediów Narodowych. tvn24.pl, 22 czerwca 2016. [dostęp 2021-07-29].
 65. a b Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 929).
 66. Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka i Elżbieta Kruk wybrani przez Sejm do Rady Mediów Narodowych. wirtualnemedia.pl, 22 lipca 2016. [dostęp 2021-07-29].
 67. Rada Mediów Narodowych w rękach PiS. Zasiądą w niej m.in. Czabański, Kruk i Lichocka. newsweek.pl, 14 lipca 2016. [dostęp 2021-07-29].
 68. Jacek Kurski odwołany ze stanowiska prezesa TVP, ale…. press.pl, 2 sierpnia 2016. [dostęp 2021-07-29].
 69. Jacek Kurski wygrał konkurs na prezesa Telewizji Polskiej. wirtualnemedia.pl, 12 października 2016. [dostęp 2021-07-29].
 70. Patryk Pallus: Ruszyły zmiany w TVP. Oto drużyna Jacka Kurskiego. wirtualnemedia.pl, 11 stycznia 2016. [dostęp 2021-08-01].
 71. Patryk Pallus: Pół roku „dobrej zmiany” w Telewizji Polskiej. Pokazujemy skąd do TVP przyszli nowi dziennikarze. businessinsider.com.pl, 26 lipca 2016. [dostęp 2020-07-02].
 72. Radosław Przybysz: Kolejne zmiany w TVP. Odchodzą znani dziennikarze. noizz.pl, 13 stycznia 2016. [dostęp 2020-09-04].
 73. Stale ci sami eksperci w „Wiadomościach”. Stankowski, Wróblewski, Sakiewicz i Manasterski. wirtualnemedia.pl, 3 lutego 2021. [dostęp 2021-08-17].
 74. Kamil Sikora: Eksperci TVP z list wyborczych PiS. To prawdziwa plaga. wiadomosci.wp.pl, 6 grudnia 2017. [dostęp 2021-08-17].
 75. Lista dziennikarzy, którzy odeszli, bądź zostali zwolnieni z TVP. wmeritum.pl, 22 stycznia 2019. [dostęp 2020-09-04].
 76. Tomasz Sekielski znika z TVP. newsweek.pl, 7 lipca 2016. [dostęp 2020-09-04].
 77. Konrad Szczęsny: Robert Makłowicz zwolniony z TVP po 20 latach! Kolejna gwiazda rozstaje się ze stacją. Dlaczego?. viva.pl, 18 marca 2017. [dostęp 2020-09-04].
 78. Makłowicz zdradza kulisy swojego odejścia z TVP. „Dali mi gotowy tekst do wyrecytowania”. wprost.pl, 13 listopada 2017. [dostęp 2020-09-04].
 79. Telewizja Polska. oko.press. [dostęp 2021-07-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-16)].
 80. Derek Scally: Polish national broadcaster turns into propaganda machine. irishtimes.com, 19 maja 2016. [dostęp 2021-08-10]. (ang.).
  Polish media veers back to pre-1989. politico.eu, 11 lipca 2016. [dostęp 2021-07-25]. (ang.).
  Barbara Sowa i Łukasz Szurmiński: Ekspert od propagandy analizuje „Wiadomości”: Część osób ogląda jak program rozrywkowy. wiadomosci.dziennik.pl, 25 listopada 2016. [dostęp 2021-07-25].
 81. Justyna Dąbrowska: Mury stawiane słowami – o „barbarzyńcach”, „kodomitach” i „ubywatelach” w relacjach TVP Info i TV Republiki (opinie). wirtualnemedia.pl, 12 lipca 2017. [dostęp 2021-07-25].
  Jakub Mikulski: Dziennikarze odchodzą z SDP. „Polskie Radio i TVP stały się tubą propagandową partii rządzącej”. rp.pl, 4 października 2017. [dostęp 2021-08-10].
 82. Robert Walenciak i Andrzej Skworz: Raport z czasów kłamstwa i manipulacji. tygodnikprzeglad.pl, 8 czerwca 2020. [dostęp 2021-07-25].
  Zuzanna Dąbrowska: Kampania strachu i propagandy TVP. rp.pl, 28 czerwca 2020. [dostęp 2021-07-25].
  Barbara Erling: W „Motelu Polska” na antenie TVP 1 działacze PiS udają bezstronnych komentatorów. press.pl, 30 listopada 2020. [dostęp 2021-08-15].
 83. Rada Etyki Mediów: TVP jako tuba partyjna łamie prawo. wirtualnemedia.pl, 23 lipca 2021. [dostęp 2021-07-25].
  TVP o Donaldzie Tusku niemal wyłącznie źle. wirtualnemedia.pl, 9 sierpnia 2021. [dostęp 2021-08-10].
  Ola Kowalczyk: „Lex TVN”. Himalaje serwilizmu. Reporter TVP Info przeszedł samego siebie. teleshow.wp.pl, 12 sierpnia 2021. [dostęp 2021-08-12].
  Piotr Pacewicz: TVP o masakrze Morawieckiego: komuniści się mądrzą, Niemcy uczą wrażliwości, opozycja okrada Polaków. oko.press, 19 października 2021. [dostęp 2021-10-20].
 84. Stanisław Jędrzejewski: Od „konserwatywnego kiczu” po „niestrawną propagandową papkę”. Jak upadały media publiczne. OKO.press, 6 lutego 2019. Cytat: Nastąpiły radykalne zmiany w programach. „Wiadomości” z jednej strony, TVP Info z drugiej, stały się, swoistymi ikonami stylu informacji i publicystyki, który niemal wprost nawiązuje do poetyki Dziennika TVP z lat 70. i 80 (jak pokazują to badania grupy analityków Towarzystwa Dziennikarskiego pod kierunkiem Andrzeja Krajewskiego, analizy Krzysztofa Leskiego i innych).
 85. Agata Szczęśniak: TVP Info manipuluje: całe społeczeństwo przeciwko prawnikom. oko.press, 21 maja 2017. [dostęp 2020-07-02].
 86. Jan Pawlicki: Co po Kurskim? Konserwatywny pomysł na odbudowę TVP. klubjagiellonski.pl, 19 marca 2021. [dostęp 2021-10-20].
 87. Prezes TVP: Niszczenie mediów publicznych było częścią większego planu. tvp.info, 16 sierpnia 2019. [dostęp 2021-10-20].
 88. Festiwal w Opolu. Kuriozalne słowa Jacka Kurskiego o dziennikarzach TVP. wprost.pl, 6 września 2021. [dostęp 2021-10-20].
 89. a b c d Magdalena Golińska-Konecko. „Dobra zmiana” w mediach. Komu wyszła na dobre?. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”. 3 (14), s. 75–83, 2019. 
 90. a b Polacy nie wierzą w rzetelność TVP. Potwierdzają to badania. Newsweek, 7 lutego 2019. [dostęp 2020-07-02].
 91. a b CBOS: TVP oceniana najbardziej krytycznie pod względem wiarygodności. businessinsider.com.pl, 27 maja 2019. [dostęp 2020-07-02].
 92. Sondaż CBOS: Spadek oceny TVP. Pierwszy raz przewaga negatywnych opinii. rp.pl, 11 maja 2021. [dostęp 2021-06-11].
 93. Dwie trzecie Polaków ufa RMF FM i TVN, prawie połowa nie wierzy TVP. wirtualnemedia.pl, 24 czerwca 2021. [dostęp 2021-08-15].
 94. a b Druk nr 3324: Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego za lata 2016–2017. sejm.gov.pl, 14 marca 2019. s. 1–9. [dostęp 2021-08-15].
 95. a b Sport w TVP – obrazki z wystawy – film dokumentalny. Teleman.pl. [dostęp 2014-04-19].
 96. https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/16836/edition/14553?
 97. 85 lat Polskiego Radia: Kalendarium. Polskie Radio SA.
 98. Polska. Środki przekazu. Telewizja, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2011-07-10].
 99. Sieć TVP. „Gazeta Wyborcza”. Nr 207, wydanie z dnia 06/09/1994. s. 3. [dostęp 2011-08-09]. 
 100. PalPlus na sylwestra, „gazetapl” [dostęp 2016-12-16].
 101. Premiera formatu panoramicznego w TVP – 31.12.1996 r., YouTube [dostęp 2016-12-16].
 102. a b c d II. Działalność programowa nadawców / A. Oferta programowa i widownia nadawców telewizyjnych w 2001 roku / 3. Programy regionalne Telewizji Polskiej S.A.. W: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Informacja o podstawowych problemach Radiofonii i Telewizji. Warszawa, marzec 2002 r..
 103. Rusza nowa „trójka”. „Gazeta Wyborcza Katowice”. Nr 45, wydanie z dnia 22/02/2002. s. 3. 
 104. TVP wcale nie nagrodzona. pis.org.pl, 2003-04-04. [dostęp 2014-07-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-07)].
 105. TVP wcale nie nagrodzona. [w:] WP [on-line]. wiadomosci.wp.pl, 2003-04-05. [dostęp 2014-07-23].
 106. Nagroda EBU dla TVP wzbudza kontrowersje. [w:] Bankier [on-line]. bankier.pl, 2003-04-09. [dostęp 2014-07-23].
 107. Kamil Górecki: TVP honoured by EBU!. [w:] ESC Today [on-line]. esctoday.com, 2003-04-11. [dostęp 2014-07-23]. (ang.).
 108. a b Terror w TVP. SATELLITE Charts, 2013-10-13. [dostęp 2017-05-26].
 109. Terrorysta w TVP.
 110. Terrorysta w TVP21.09.2003r., YouTube [dostęp 2017-03-12].
 111. a b c d Minister Jacek Socha: Odpowiedź ministra skarbu państwa na interpelację nr 8681 w sprawie utworzenia nowych oddziałów telewizji regionalnej w Gorzowie Wlkp., Opolu, Kielcach i Olsztynie. Warszawa, 10 grudnia 2004. [dostęp 2011-07-10].
 112. TVP VOD, YouTube, 13 grudnia 2006 [dostęp 2020-03-11].
 113. Łukasz Szewczyk: TVP1 HD oficjalnie od 10 stycznia. Media2.pl, 2011-01-07. [dostęp 2011-01-07].
 114. TVP Parlament oficjalnie wystartował! – TVP Parlament. Telewizja Polska SA, tvpparlament.pl [dostęp 2017-11-27].
 115. a b TVP1 i TVP2 w najwyższej jakości HD. Telewizja Polska SA, 2012-06-01. [dostęp 2012-06-12].
 116. a b Janusz Sulisz, Anita Dąbek: TVP1 HD i TVP2 HD już na satelicie. SAT Kurier, 2012-05-31, aktualizacja 2012-06-07. [dostęp 2012-06-12].
 117. 'Informacje i Pogoda – nowe aplikacje HbbTV od TVP' Media2 [dostęp 2012-07-05].
 118. Anita Kaźmierska: TVP testuje emisję 4K w DVB-T2 i internecie. SATKurier.pl, 2015-06-30. [dostęp 2015-07-06].
 119. TVP wchodzi na rynek brokerki reklamowej, zaczyna od obsługi TVS, wirtualnemedia.pl [dostęp 2017-11-27].
 120. TVP1, TVP2 i TVP Sport w SD wyłączone z 13°E | TVP – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-04-27].
 121. a b Telewizja Polska SA – OMI, Wyższa jakość kanałów TVP – Telewizja Polska S.A. – tvp.pl, centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2017-04-27].
 122. a b TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Sport na satelicie wyłącznie w HD [akt.] | TVP – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-04-27].
 123. TVP Info bez emisji w SD z satelity | TVP – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-04-27].
 124. Domowe Przedszkole – nowy kanał na TVP VOD, SATKurier.pl [dostęp 2021-03-16].
 125. TVP Kultura 2 na platformie internetowej TVP Stream, tvpkultura.tvp.pl, 26 czerwca 2020 [dostęp 2020-07-16].
 126. TVP World dostępny w TV i online od dziś. Sprawdź, gdzie oglądać nowy kanał Telewizji Polskiej, tvp.info, 18 listopada 2021 [dostęp 2021-11-18] (pol.).
 127. TVP3 Poznań wkrótce w HD, SATKurier.pl [dostęp 2022-04-04].
 128. TVP1 TVP2 I TVP INFO DVB-T2, omediach.info [dostęp 2022-07-25].
 129. DVBT2wPolsce.pl – DVB-T2 w Polsce – MUX-6: TVP Polonia od 20 września wraca do DVB-T2 (akt.), dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2022-10-02].
 130. Najnowszy kanał Telewizji Polskiej – TVP Nauka rozpoczął nadawanie – Telewizja Polska S.A. – tvp.pl, centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2022-10-03].
 131. Ruszyła satelitarna platforma TVP.
 132. Kolejny cios dla satelitarnej platformy TVP.
 133. Książka historyczna roku po raz ósmy!. ksiazkahistorycznaroku.pl. [dostęp 2015-11-15].
 134. Regulamin Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna, TVP, 23 maja 2019 [dostęp 2019-05-27].
 135. a b c d e f g (od uruchomienia stacji)
 136. Jako TVP Regionalna, TVP3 lub TVP Info.
 137. Polska: TVP Polonia w MUX-3, RadioPolska, 13 grudnia 2011 [dostęp 2022-11-05].
 138. Z przerwami od 2016 do 2020 roku oraz od lutego do września 2022 roku.
 139. a b Polska: Testy MUX-3, wkrótce oficjalny start, RadioPolska, 22 października 2010 [dostęp 2022-11-05].
 140. Polska: TVP Sport w MUX-3, RadioPolska, 7 czerwca 2018 [dostęp 2022-11-05].
 141. Jako pasmo wspólne ośrodków lokalnych – samodzielny kanał od 1 września 2013 roku.
 142. Polska: TVP World zamiast TVP Kultura w MUX TVP, RadioPolska, 24 października 2022 [dostęp 2022-11-05].
 143. Z przerwą od czerwca do grudnia 2018 roku.
 144. TVP ABC 2 w telewizji hybrydowej HbbTV na MUX 8, SATKurier.pl [dostęp 2022-11-05].
 145. Kanał TVP Historia 2 już nadaje, SATKurier.pl [dostęp 2022-11-05].
 146. Kanał TVP Kultura 2 już nadaje, SATKurier.pl [dostęp 2022-11-05].
 147. Kanał Alfa TVP już nadaje, SATKurier.pl [dostęp 2022-12-22].
 148. TVP Muzyka i TVP Klasyka – dwa nowe kanały tematyczne od Telewizji Polskiej. [dostęp 2017-08-28].
 149. TVP Muzyka i TVP Nauka – nowe kanały w planach, SATKurier.pl [dostęp 2020-05-25].
 150. TVP Muzyka i TVP Nauka – nowe kanały w planach, SATKurier.pl [dostęp 2020-05-25].
 151. b, TVP Info, TVP Polonia i TVP Historia dostępne naziemnie na Litwie, www.wirtualnemedia.pl, 9 maja 2018 [dostęp 2022-03-23] (pol.).
 152. https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=36588721
 153. Zarząd – Telewizja Polska S.A. – tvp.pl, centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2022-10-09].
 154. a b Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. – Dziennik Ustaw, dziennikustaw.gov.pl [dostęp 2017-11-27].
 155. Powołano rady nadzorcze TVP i Polskiego Radia – fakty.interia.pl, fakty.interia.pl [dostęp 2017-11-27].
 156. Telewizja jak zwierciadło – artykuł Ewy Urbańskiej. sdp.pl, 2013-11-06. [dostęp 2018-04-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-04-02)].
 157. Jan Marcin Szancer. ipsb.nina.gov.pl. [dostęp 2018-04-02].
 158. 55. rocznica pierwszej audycji TVP. muzyka.onet.pl, 2007-10-25. [dostęp 2018-04-02].
 159. JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? PIERWSZE OŚRODKI TELEWIZYJNE W POLSCE. Lata 1952–1969. polkart.com.pl, 2012-10. [dostęp 2018-04-02].
 160. a b c Szwedo już rządzi w TVP – portal TVN24.pl – 01.10.2009.
 161. Juliusz Braun: ta kadencja była rewolucyjna. Sytuacja TVP jest stabilna. tvp.info.
 162. Janusz Daszczyński zaczyna kadencję prezesa TVP. press.pl, 29 lipca 2015. [dostęp 2015-07-29].
 163. Jacek Kurski – gangster polityczny?. wp.pl, 4 października 2001. [dostęp 2014-06-03].
 164. a b Agnieszka Kublik, Jacek Kurski wrócił do TVP. Po raz trzeci, wyborcza.pl, 1 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-02].
 165. Uchwała Rady Mdiów Narodowych o odwołaniu prezesa TVP. sejm.gov.pl. [dostęp 2020-03-10].
 166. Oświadczenie Telewizji Polskiej. centruminformacji.tvp.pl. [dostęp 2020-03-10].
 167. Jacek Kurski ponownie prezesem TVP> Jest decyzja. wp.pl. [dostęp 2020-08-07].
 168. SATKurier.pl / TVP / Koszty i zyski TVP jako telewizji publicznej.
 169. Zysk netto TVN dużo niższy od prognoz analityków.
 170. TVP płaci jak stacje komercyjne, ale… ma potężny przerost zatrudnienia – Polskatimes.pl.
 171. Kamila Baranowska. Czarne chmury nad TVP. „Rzeczpospolita”. 
 172. Agnieszka Sural: Poznaj najważniejszych projektantów graficznych XX wieku. culture.pl, 30 marca 2015. [dostęp 2021-10-20].
 173. UPRP – TVP 1996. ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl. [dostęp 2021-04-20].
 174. UPRP – TVP 2003. ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl. [dostęp 2021-04-20].
 175. msies, pszl: Telewizja Polska z Totusem 2013. tvp.info, 2013-10-12. [dostęp 2013-11-13].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Redirect arrow without text.svg
Redirect arrow, to be used in redirected articles in Wikipedias written from left to right. Without text.
Pierwsza w Polsce naziemna stacja łączności satelitarnej.jpg
Autor: archiwum Telewizji Polskiej, Licencja: CC BY-SA 3.0
1 listopada 1975 r. w Psarach-Kątach (Góry Świętokrzyskie)
Grazyna Torbicka-03 beax.jpg
(c) Beax, CC BY-SA 2.5 pl
Koncert inaugurujący jesienną ramówkę TVP (Warszawa, ul. Woronicza): pl:Grażyna Torbicka
Bronislaw Wildstein 01 AB.jpg
Autor: Andrzej Barabasz (Chepry), Licencja: CC BY-SA 3.0
Bronisław Wildstein (ur. 1952) – polski dziennikarz i pisarz.
Aparatura analizująca obraz w Doświadczalnej Stacji Telewizyjnej PR w Warszawie.jpg
Autor: archiwum TVP, Licencja: CC BY-SA 3.0
Została wykonana w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym. Z lewej strony widoczny jest projektor filmowy z obiektywem (1939 r.)
Tvp3łódź2016.JPG
Logo od 2 stycznia 2016 roku.
Tvp3olsztyn.png
Logo of TVP3 Olsztyn
Tvp3wroclaw.png
unknown logo
Alfa TVP (od 2022 roku).svg
Autor: Dcwiki23, Licencja: CC BY-SA 4.0
Logo Alfa TVP obowiązujące od 20 grudnia 2022 roku. https://logos.fandom.com/wiki/Alfa_TVP
Blank television set.svg
Autor: Traced by User:Stannered, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Television set for Wikipedia userbox icons, or other things.
Maciej Łopiński.jpg
Autor: Official website of the President of Poland, Licencja: GFDL 1.2
Maciej Łopiński
Tomasz Szatkowski.jpg
Tomasz Szatkowski
Tvp3rzeszow.png
unknown logo
TVP Kobieta.png
Logo TVP Kobieta obowiązujące od 8 marca 2021 roku
TVP Kultura 2 2020.png
Logo TVP Kultura 2 z 26 czerwca 2020
TVP ABC 2 - Logo od 15 lutego 2022 roku.png
Logo TVP ABC 2 obowiązujące od 15 lutego 2022 roku.
Ośrodki regionalne na przełomie lat 50 i 60.jpeg
Autor: Hubert Waliszewski, Licencja: CC BY-SA 3.0
plansze z logo ośrodków regionalnych
Na zdj. Kazimierz Rudzki prezentuje odbiornik telewizyjny "Leningrad"12.03.1954 r..jpg
Autor: Zygmunt Januszewski PAT Prasowa Agencja Telewizyjna, Licencja: CC BY-SA 3.0
Instytut Łączności - Doświadczalna Stacja Telewizyjna, Warszawa.
Zdzisław Balicki.jpg
Zdzisław Balicki (1930-1995)
TVP Nauka (2022).svg
Autor: Telewizja Polska, Licencja: CC BY-SA 4.0
Logo stacji TVP Nauka
TVP2 2021 box.png
Autor: Telewizja Polska, Tengent Studio, Licencja: CC BY-SA 4.0
Nowe logo TVP2 od 3 września 2021 roku
TVPdokument-logo655.png
Autor: KotekPL1, Licencja: CC BY-SA 4.0
Logo TVP Dokument
TVP 4K.png
Autor: Telewizja Polska S.A., Licencja: CC BY-SA 4.0
Logo stacji TVP 4K
Szwedo Bogusław.jpg
Autor: Ericcolo, Licencja: CC BY-SA 4.0
Bogusław Szwedo
Logo TVP ABC.svg
Logo kanału telewizyjnego TVP ABC
Mateusz Matyszkowicz (2022).jpg
(c) Gov.pl, CC BY 3.0 pl
Mateusz Matyszkowicz, filozof, publicysta, dyrektor i prezes TVP.
TVP HD logo.svg
Logo TVP HD
Zbigniew Romaszewski Kancelaria Senatu 2005.jpg
(c) Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , CC BY-SA 3.0 pl
Senator Zbigniew Romaszewski
TVP1 2021 box-1.svg
Autor: Telewizja Polska, Licencja: CC BY-SA 4.0
Nowe logo TVP1 od 3 września 2021 roku
Save Ukraine - Telewizja Polska.jpg
Autor: Tomasz Molina, Licencja: CC BY-SA 4.0
Telewizja Polska w trakcie nagrywania relacji z demonstracji solidarności z Ukrainą.
Jacek Kurski Sejm 2016.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski w Sejmie
Belsat (2022).svg
Logo of Belarusian-language TV channel Belsat from 10 December 2022
Robert Kwiatkowski Sejm 2019.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Robert Kwiatkowski w Sejmie
Telewizja Polska.svg
Autor: 292Jacob, Licencja: CC BY-SA 4.0
The logo of TVP
Tvp3szczecin.png
unknown logo
TVP Polonia Logo 2020.svg
Aktuelles Logo des polnischen Fernsehsenders "TVP Polonia".
Logo TVP Sport.jpg
Logo TVP Sport
Loga TVP Rozrywka.svg
logo tvp rozrywka (praca własna)
Jerzy-urban.jpg
Autor: PAP, Licencja: CC0
Jerzy Urban
Andrzej Drawicz.jpg
Andrzej Drawicz (1932-1997) - a Polish essayist and translator.
Juliusz Braun.JPG
Autor: Sławek, Licencja: CC BY-SA 2.0
Juliusz Braun.
TVP3 logo 2016.png
Logo TVP3 (2016- )
TVP Polonia new logo.png
Przyszłe nowe logo TVP Polonia
DaszczynskiJanusz bw 400px.jpg
Autor: Marcin Kotlarz, Licencja: CC BY-SA 4.0
Janusz Daszczyński
Siedziba Telewizji Polskiej w Warszawie 2017.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Budynek "B" Telewizji Polskiej przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie, widok od strony ul. Samochodowej.
Telewizja Polska plac Powstańców Warszawy.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Budynek Telewizji Polskiej przy placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie
Tvp3poznan.png
unknown logo
Tvp3lublin2016.JPG
Logo obowiązujące od 2 stycznia 2016 roku.
Tvp3warszawa2016.JPG
Logo obowiązujące od 2 stycznia 2016 roku.
Janusz zaorski.jpg
Autor: Sławek, Licencja: CC BY-SA 2.0
Janusz Zaorski - polski reżyser filmowy
Józef Barecki 1980.jpg
Polski komunista - uczestnik VIII zjazdu PZPR.
Andrzej Urbanski.jpg
Autor: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP, Licencja: GFDL 1.2
Andrzej Urbański, poseł na Sejm RP, wiceprezydent Warszawy, szef Kancelarii Prezydenta RP, polityk PiS
TVP old logo.png
Pierwsze logo TVP
TVP logo 1992–2003.png
Logo Telewizji Polskiej z lat 1992–2003
Jan Dworak Sejm 2016.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Jan Dworak w Sejmie
TVP Historia 2 (od 2021 roku).svg
Autor: Dcwiki23, Licencja: CC BY-SA 4.0
Logo TVP Historia 2 obowiązujące od 1 marca 2021 roku. https://logos.fandom.com/wiki/TVP_Historia_2
Tvp-parlament-logo.png
logo TVP Parlament
TVP Wilno.jpg
Autor: TVP, Licencja: CC BY-SA 4.0
Logo TVP Wilno
TVP World Logo 2022.jpg
Autor: Telewizja Polska, Licencja: CC BY-SA 4.0
Logo używane od 2022 r.