Teoria wychowania

Teoria wychowania – jako odrębna dyscyplina pedagogiczna pojawiła się w Polsce w okresie powojennym. Zajmuje się ona wychowaniem, tj. kształtowaniem postaw i cech osobowości uczniów oraz stwarzaniem warunków do samowychowania. Odgrywa rolę służebną w stosunku do praktyki pedagogicznej, rozwiązując problemy rodziców, wychowawców, nauczycieli.

Zadania teorii wychowania

 • formułowanie celów wychowania;
 • projektowanie działalności wychowawczej;
 • analiza czynników psychospołecznych.

Wychowanie jako celowy rozwój osobowości

 • osobowość;
 • zasady wychowania;
 • formy wychowania;
 • metody wychowania
 • samowychowanie

Działy teorii wychowania

 • wychowanie moralne;
 • wychowanie umysłowe;
 • wychowanie seksualne;
 • wychowanie patriotyczne;
 • wychowanie zdrowotne;
 • wychowanie estetyczne;
 • wychowanie fizyczne.

Zobacz też

 • oświata