Tesla (jednostka)

tesla [T]
UkładSI
Wymiar
Jednostkaindukcji magnetycznej
Typowe symbole wielkościB
w jednostkach SI
Źródło nazwyNikola Tesla

Tesla (T) – jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI[1] (jednostka pochodna układu SI). 1 tesla może być interpretowana jako taka wartość indukcji magnetycznej, która na ładunek 1 C, poruszający się z prędkością 1 m/s prostopadle do linii pola magnetycznego, działa z siłą Lorentza o wartości równej 1 N.

Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska Nikoli Tesli.

Wymiar tesli

gdzie: Gs (gaus) oznacza jednostkę indukcji magnetycznej w układzie CGS.

A = amper
C = kulomb
kg = kilogram
m = metr
N = niuton
s = sekunda
T = tesla
V = wolt
Wb = weber

Zobacz też

Przypisy

  1. tesla, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15].

Media użyte na tej stronie