Trał morski

Trałowanie min kotwicznych

Trał morski – urządzenie holowane za trałowcem (lub helikopterem) służące, w zależności od typu, do odcinania liny kotwicznej miny morskiej (minliny) lub zniszczenia miny przez pobudzenie jej zapalnika i detonację na miejscu.

W zależności od sposobu działania rozróżniamy trały:

 • kontaktowe, składające się z grubej stalowej liny z zamocowanymi urządzeniami zapewniającymi odpowiednie jej ułożenie (pływaki, ciężary, profile odchylające linę w bok) ciągnionej przez 2 trałowce; służą do oczyszczania akwenów z min zakotwiczonych (najczęściej kontaktowych):
  • holujący: kotwiczki zawieszone na linie trałowej, które zahaczają minliny i umożliwiają odholowanie min na płytsze wody, gdzie po wynurzeniu się zostają rozbrojone lub zniszczone;
  • podcinający: przecinaki na linie trałowej, dzięki którym po odcięciu minliny mina wypływa na powierzchnię, gdzie może być rozbrojona lub zniszczona;
 • niekontaktowe
  • elektromagnetyczne: pętle z kabla lub elektrody, między którymi przepływa prąd; taki trał wytwarza pole elektromagnetyczne, powodujące detonację min magnetycznych;
  • akustyczne: holowane za trałowcem źródło dźwięku, powodujące detonację min z zapalnikiem akustycznym.

Bibliografia

 • Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T. 11: Ster-Urz. Warszawa: PWN, 1968, s. 616.
 • Encyklopedia Techniki Wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1978.


Media użyte na tej stronie

Diorama Räumgeschirr.jpg
Autor: WerWil, Licencja: CC BY 2.5

Diorama eines DDR-Räumbootes mit Räumgeschirr im Deutschen Marinemuseum. 1 Schlepptrossen; 2 Tiefendrachen; 3 Greifer; 4 Greifer fasst Ankertau; 5 Scherdrachen; 6 - 10 Minen

(Das Bild wurde aus zwei Aufnahmen zusammengesetzt und retouchiert)