Trakt (architektura)

Przykład budynku 3-traktowego z korytarzem w trakcie środkowym

Trakt – przedział budynku, część budowli zawarta pomiędzy dwiema przeciwległymi pionowymi przegrodami budowlanymi (ścianami, najczęściej nośnymi) lub pomiędzy podporami z elementami przekrycia (ścianami działowymi, kolumnami lub rzędami słupów) w postaci ciągu pomieszczeń znajdujących się na jednej osi, najczęściej równoległej do osi podłużnej budynku.

W zależności od rozmieszczenia pomieszczeń we wnętrzu budowli rozróżnia się:

  • trakty podłużne, w których przegrody ograniczające umiejscowione są równolegle do dłuższego boku budynku
  • trakty poprzeczne, w których przegrody umiejscowiono prostopadle do dłuższego boku.

Budowle mogą być jedno- lub wielotraktowe. Ze względu na trudności związane z doświetleniem wnętrza, układy o więcej niż trzech traktach podłużnych stosuje się dość rzadko. Trakty o szerokości zdecydowanie mniejszej od pozostałych, pełniące funkcje komunikacyjne, zwane są półtraktami.

Szczególną postacią traktu jest amfilada[1].

Przypisy

  1. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 2006

Bibliografia

  • Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 160. ISBN 83-85001-89-1.

Media użyte na tej stronie

Paedagogium Putbus groundplan 1839.jpg
Ansicht und Grundriß des Königl. Pädagogiums zu Putbus, Ground plan of of Paedagogium Putbus in 1839 , Lithography by C. Röpke, scanned from a collection of essays in honor of w:deFriedrich Koch (Schulrat) collected by w:de:Ernst Heinrich Zober, sold in 2012 by Stadtarchiv Stralsund