Trybunał

Andrew Birrell, Caractacus przed Trybunałem Klaudiusza w Rzymie (1792)

Trybunał – organ władzy sądowniczej uprawniony do sądzenia, rozstrzygania, ustalania roszczeń lub sporów – bez względu na to, czy w jego nazwie występuje słowo trybunał[1].

Państwa

Organizacje międzynarodowe

Inne podmioty prawa międzynarodowego

Przypisy

  1. David M. Walker: Oxford Companion to Law. Oxford: Oxford University Press, 1980, s. 1239. ISBN 0-19-866110-X.

Media użyte na tej stronie

Caractacus-Claudius-Birrell-Fuseli.jpeg
Caractacus at the Tribunal of Claudius at Rome

Engraving by Andrew Birrell of a painting by Henry Fuseli

Original is a D size print.