Trybunały w Polsce

Trybunały w Polsce – organy władzy sądowniczej w Polsce. Obecnie w Polsce funkcjonują dwa trybunały, które są częścią władzy sądowniczej, pozostając jednocześnie poza strukturą wymiaru sprawiedliwości.

Historia

W dziejach państwa polskiego istniały następujące instytucje określone mianem trybunałów:

Zobacz też

Przypisy

  1. Leszek Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Wyd. 11. Warszawa: Liber, 2007, s. 352. ISBN 978-83-7206142-3.
  2. Leszek Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Wyd. 11. Warszawa: Liber, 2007, s. 374. ISBN 978-83-7206-142-3.