Uczelnie w Polsce

Uczelnie w Polsce – publiczne i niepubliczne uczelnie działające na terytorium Polski.

W roku akademickim 2014/2015 w Polsce funkcjonowały 434 uczelnie, w tym:

302 z ogółu uczelni to uczelnie niepubliczne.

Wszystkie uczelnie kształciły w sumie 1 469 386 studentów, z czego 359 178 (24,4%) przypadało na uczelnie niepubliczne. W roku 2014/2015 uczelnie zatrudniały 93 133 nauczycieli akademickich, co oznacza, że na jednego nauczyciela przypadało średnio 16 studentów. Liczba absolwentów w roku akademickim 2013/2014 wynosiła 424 564. Od roku akademickiego 2006/2007 liczba studentów systematycznie maleje[1].

W roku akademickim 2008/09 w szkołach niepublicznych kształciło się 34% (660 tys.) wszystkich studentów. Zdaniem autorów „Raportu o stanie edukacji 2010” jest to odsetek bardzo wysoki, nie tylko w porównaniu z innymi krajami europejskimi, ale także w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi (dla których wynosił on poniżej 30%)[2]. Począwszy od roku 2007/2008 obserwowany jest systematyczny spadek liczby studentów uczelni niepublicznych, nieproporcjonalnie wyższy niż w przypadku szkół publicznych. W efekcie spada procentowy udział studentów kształcących się na uczelniach niepublicznych[3].

Nazewnictwo uczelni według uprawnień

Przed 1 października 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnie miały prawo używać w swoich nazwach następujących wyrazów w zależności od posiadanych uprawnień[4]:

 • uniwersytet – uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej 10 dyscyplinach, w tym co najmniej po 2 uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki:
  • humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych
  • matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych
  • biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych
 • uniwersytet techniczny – uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej 10 dyscyplinach, w tym co najmniej 6 uprawnień w zakresie nauk technicznych
 • uniwersytet uzupełniony przymiotnikiem w celu określenia profilu – co najmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego, w tym co najmniej 4 uprawnienia w zakresie nauk objętych profilem uczelni
 • politechnika – uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej 6 dyscyplinach, w tym co najmniej 4 uprawnienia w zakresie nauk technicznych
 • akademia – co najmniej 2 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Od 1 października 2018 nazwy[5]:

 • „akademia” może używać uczelnia akademicka,
 • „politechnika” może używać uczelnia akademicka posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych
 • „uniwersytet” może używać uczelnia akademicka posiadająca jedną z ww. kategorii w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki.

Działy administracyjne uczelni

Uszeregowane według typu uczelni

Uszeregowane według lokalizacji uczelni

Uczelnie w dawnej Polsce

Zobacz też

Przypisy

 1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.”, s. 26, 29–30, 164, 2016-06-09. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163. 
 2. Instytut Badań Edukacyjnych: „Raport o stanie edukacji 2010”, rozdział II. [dostęp 2013-12-22].
 3. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.”, s. 28, 30, 2016-06-09. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163. 
 4. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183.
 5. Art. 16 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
 6. rektorat - definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2021-01-04] (pol.).
 7. kwestura - definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2021-01-04] (pol.).

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Kampuj UJ III-WMiI.JPG
Autor: MaKa~commonswiki, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kampus 600-lecia Odnowienia UJ/III Kampus UJ (WMiI)
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Papieża Pawła VI nr 3.jpg
Autor: Skorska, Licencja: CC BY-SA 3.0
Poletka doświadczalne na tle budynku przy ul. Papieża Pawła VI nr 3
Pasteura 5.jpg
Autor: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUWWiki), Licencja: CC BY 3.0
Budynek Wydziału Fizyki UW ul. Pasteura 5