Ukamienowanie

Mapa pokazująca kraje, w których publiczne ukamienowanie jest karą sądową lub pozasądową
Ukamienowanie św. Szczepana, Marx Reichlich

Ukamienowanie (lapidacja) – wraz z rozszarpaniem najstarsza forma kary śmierci[1][2]. Polega na obrzucaniu skazanego kamieniami przez grupę ludzi uczestniczących w egzekucji.

Ukamienowanie wywodzi się z czasów przed wyodrębnieniem ze społeczeństwa instytucji władzy[3]. Grupowy charakter egzekucji chronił biorące w niej udział osoby przed zemstą ze strony krewnych kamienowanego[4] oraz prawdopodobnie przed niesławą wynikającą z udziału w krwawych obowiązkach scedowanych później na kata[5].

Obecnie kamienowanie jest dopuszczalne w krajach muzułmańskich, takich jak Iran, Somalia, Nigeria, Arabia Saudyjska, Sudan i Zjednoczone Emiraty Arabskie[6].

Przypisy

  1. Henryk Grajewski, Kara śmierci w prawie polskim do połowy XIV wieku, s. 192, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1956
  2. Józef Rafacz, Dawne polskie prawo karne, ss. 114-116, Warszawa 1932
  3. Paweł Gołdyn, Ukamienowanie i rozszarpanie w polskiej wczesnośredniowiecznej praktyce karnej, w Czasopismo Prawno-Historyczne Tom LVIII - zeszyt 2 s. 128, Poznań 2006
  4. Henryk Grajewski, Kara śmierci w prawie polskim do połowy XIV wieku, s. 204, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1956
  5. Hanna Zaremska, Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., PWN, Warszawa 1986
  6. Koran nie każe kamienować wyborcza.pl

Media użyte na tej stronie

A map showing countries where public stoning is judicial or extrajudicial form of punishment.SVG
Autor: RLoutfy, Licencja: CC BY-SA 4.0
Stoning to death with public watching, is a mandated form of punishment in Sharia, the Islamic law (per Sunna in Sahih Muslim 17:4191 and Sahih Bukhari 9:89:293).

Stoning is a legally practiced form of punishment in some Muslim-majority nations (but not all). In some Islamic nations, the law allows stoning, but the actual practice occurs extra-judicially, where the local Muslim community implements the sentence. Stoning is the punishment set for a legally married man or woman who has consensual sex with someone who he or she is not married to, for the crime of zina. The crime of zina occurs even if he or she is separated and waiting for sharia courts to approve a divorce, or if the woman is supposed to be observing religiously required iddah.

Data Source: Emma Batha, Stoning - where does it happen? Thomson Reuters Foundation, September 29 2013