Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski
Universitas Varsoviensis
University of Warsaw
Godło
Ilustracja
Brama Główna Uniwersytetu Warszawskiego
Data założenia

19 listopada 1816

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Adres

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Liczba pracowników
• naukowych

7307
2992

Liczba studentów

40 384[1]

Rektor

prof. dr hab. Alojzy Nowak

Członkostwo

Sojusz 4EU+, EUA, Erasmus+, CIRCEOS

Położenie na mapie Warszawy
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Warszawski”
Ziemia52°14′25″N 21°01′09″E/52,240278 21,019167
Strona internetowa

Uniwersytet Warszawski (historyczne nazwy: Królewski Uniwersytet Warszawski, Cesarski Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – polski publiczny uniwersytet założony 19 listopada 1816 w Warszawie przez Komisję Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego[2].

Uczelnia obecnie

Współcześnie UW jest największym i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce[3]. Od marca 2018 uczelnia należy do Sojuszu 4 EU+, który ma status uniwersytetu europejskiego w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską. W październiku 2019 roku UW wygrał konkurs w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego[4].

W 2016 Uniwersytet Warszawski zajął 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na świecie w rankingu wschodzących gwiazd nauki Nature Index Rising Stars[5]. W międzynarodowym rankingu ARWU, zwanym rankingiem szanghajskim w 2017 Uniwersytet Warszawski zajął miejsce w przedziale 301-400 (najwyższe ze wszystkich polskich uczelni)[6], a w rankingu QS World University Rankings w roku 2018 miejsce w przedziale 411-420[7]. W szanghajskim rankingu dziedzinowym w 2018 uwzględnionych zostało 10 dyscyplin prowadzonych na UW. Najwyższe miejsca (pozycja między 51. a 75. na świecie) zajęły matematyka i fizyka[8].

W rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” Uniwersytet Warszawski corocznie zajmuje jedno z dwóch pierwszych miejsc w kraju[9]. W 2018 zajął w tym rankingu 1. miejsce[10].

Pracownicy uniwersytetu zdobyli 14 z 28 grantów, przyznanych naukowcom pracującym w polskich instytucjach, w najbardziej prestiżowych europejskich konkursach badawczych – Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council)[11]. W 2016 Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi wyróżnienie „HR Excellence in Research”[12], które jest potwierdzeniem przestrzegania zasad Europejskiej Karty Naukowca.

Uniwersytet Warszawski dał początek kilku innym współcześnie działającym uczelniom. W 1950 w miejsce zlikwidowanych Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego powstała Akademia Medyczna w Warszawie (dziś Warszawski Uniwersytet Medyczny)[13]. W 1952 z uniwersytetu usunięto Wydział Weterynaryjny i włączono go do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie[14]. W 1954 z wydziałów teologicznych UW i UJ powstała Akademia Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)[15]. W 1997 filia UW w Białymstoku została przekształcona w Uniwersytet w Białymstoku[16].

Ranking
Rankingi krajowe
Ranking2018
Perspektywy1[17]
QS World1[18]
Times (Europe)1[19]
Webometrics1[20]
SIR2[21]
Rankingi światowe
QS World394[18]
THE World601-800[22]
Webometrics375[20]
SIR542[21]

Historia

Inicjator założenia uniwersytetu Stanisław Kostka Potocki kierownik Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831)

W listopadzie 1816 roku Stanisław Kostka Potocki kierownik Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Stanisław Staszic przedstawili projekt utworzenia Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego Imperatorowi Wszechrosyjskiemu Aleksandrowi I, który przychylił się do inicjatywy aprobując ją[2][23]. Nastąpiło to poprzez połączenie dwóch szkół założonych w czasie Księstwa Warszawskiego przez Izbę Edukacji Publicznej: Szkoły Prawa i Nauk Administracyjnych (zał. 1808) oraz Szkoły Lekarskiej zwanej też Akademickim Wydziałem Lekarskim (zał. 1809). Po uzupełnieniu uczelnia składała się z 5 wydziałów[2]:

 • Prawa i Nauk Administracyjnych, który składał się z 9 katedr (Nauk Przygotowawczych; Pandektów; Prawa Polskiego Dawnego i Historii Prawa Polskiego; Prawa Cywilnego Obecnie Obowiązującego; Prawa Kryminalnego, Postępowania Cywilnego i Kryminalnego i Konstytucji; Prawa Kanonicznego; Ekonomii Politycznej, Prawa Administracyjnego, Prawa Policyjnego i Nauki Finansowej; Nauki Handlu, Prawa Handlowego i Statystyki; Technologii, Rolnictwa i Leśnictwa: do roku 1819). Na wydziale pracowali m.in. Jan Wincenty Bandtkie, Wacław Aleksander Maciejowski i Fryderyk Florian Skarbek[24][25].
 • Nauk Lekarskich, który składał się z 10 katedr (Anatomii Teoretycznej i Praktycznej oraz Porównawczej; Farmacji, Farmakologii, Chemii Policyjnej i Prawnej; Fizjologii i Dietetyki; Patologii Ogólnej, Historii Medycyny i Propedeutyki; Materii Lekarskiej, Toksykologii i Formularza, czyli Receptury; Chirurgii Teoretycznej; Chirurgii Operacyjnej; Patologii i Terapii Szczegółowej; Położnictwa, Chorób Ciężarnych, Położnic i Nowo narodzonych; Chorób Epizootycznych, Medycyny Prawnej i Policji Lekarskiej). Na wydziale pracowali m.in. Andrzej Franciszek Ksawery Dybek, Emilian Klemens Nowicki i Jan Bogumił Freyer[13]
 • Teologicznego, który składał się z 6 katedr (Pisma Świętego i Nauk Pomocniczych; Historii Kościoła; Prawa Kościelnego; Teologii Dogmatycznej; Teologii Moralnej; Teologii Pasterskiej). Na wydziale pracował m.in. pierwszy rektor UW Wojciech Szweykowski[15].
 • Filozoficznego (powstał w roku 1817), gdzie wykładał m.in. Adam Zabellewicz[26].
 • Nauk i Sztuk Pięknych – pierwszym honorowym dziekanem oraz profesorem w latach 1816–1818 był sławny malarz Marcello Bacciarelli[2]. Do oddziału tego włączono też Instytut Muzyki i Deklamacji. W 1826 Oddział Muzyki Uniwersytetu został przekształcony w Szkołę Główną Muzyki (studiował tam m.in. Fryderyk Chopin)[27].

W 1830 roku Imperator Wszechrosyjski Mikołaj I przemianował uczelnię na Uniwersytet Królewsko-Aleksandrowski w celu upamiętnienia swego brata Aleksandra I (zmarł w 1825)[28]. Po upadku powstania listopadowego, w którym uczestniczyło wielu studentów, uniwersytet został zlikwidowany[25].

Po powstaniu listopadowym (1831–1869)

W ramach represji po klęsce powstania listopadowego nastąpiła likwidacja polskiego szkolnictwa wyższego. Większość zbiorów UW wywieziono do Petersburga[29]. W 1857 roku w Warszawie otwarto Akademię Medyko-Chirurgiczną, która składała się z dwóch wydziałów (lekarskiego i farmaceutycznego). W 1862 akademia stała się częścią Szkoły Głównej Warszawskiej (Варшавская Главная Школа)[13]. SGW posiadała cztery wydziały: (1) Prawa i Administracji, (2) Filologiczno-Historyczny, (3) Matematyczno-Fizyczny i (4) Lekarski. Rektorem uczelni został Józef Mianowski. Szkołę zamknięto 5 lat po spacyfikowaniu powstania styczniowego (w 1869 roku)[30].

Cesarski Uniwersytet Warszawski (1870–1915)

Pieczęć Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

W 1870 roku w miejsce zlikwidowanej SGW otwarto Cesarski Uniwersytet Warszawski (Императорский Варшавский Университет) z wykładowym językiem rosyjskim. W trakcie I wojny światowej uniwersytet został przeniesiony do Rostowa nad Donem (1915), gdzie do końca lipca 1917 roku działał jako „Cesarski Uniwersytet Warszawski w m. Rostowie nad Donem” (Императорский Варшавский Университет в г. Ростове-на-Дону). Uczelnia została następnie przekształcona postanowieniem Rządu Tymczasowego w Uniwersytet Doński[29].

Okres II Rzeczypospolitej (1915–1939)

Jesienią 1915 gen. Hans von Beseler utworzył polskojęzyczny Uniwersytet Warszawski i nadał mu statut. Wtedy też na uczelnię przyjęto w charakterze studentek pierwsze kobiety[31]. W 1920 utworzono Wydział Teologii Ewangelickiej. Na początku lat trzydziestych XX w. uniwersytet stał się największą polską uczelnią – pracowało tam 250 profesorów i docentów, a naukę pobierało 10 000 studentów[29].

Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 Senat UW zmienił nazwę uczelni na Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie[32].

W listopadzie 1936 roku studenci kierowani przez Młodzież Wszechpolską urządzili blokadę gmachów uniwersyteckich domagając się obniżki opłat za naukę i getta ławkowego dla Żydów[33]. W październiku 1937 roku rektor Włodzimierz Antoniewicz wydał zarządzenie porządkowe wprowadzające na uczelni getto ławkowe, tj. obowiązek zajmowania przez studentów pochodzenia żydowskiego wyznaczonych miejsc w salach wykładowych[34]. W roku akademickim 1938/39 nie przyjmowano Żydów na wydziały farmacji i weterynarii[35].

Okres II wojny światowej

W trakcie okupacji polskie uczelnie były zamknięte. Zbiory i wyposażenie wielu pracowni UW zostały wywiezione do Niemiec, a budynki uniwersytetu przekształcono częściowo w koszary żandarmerii. Pomimo zakazów okupanta i groźby kary śmierci wielu wykładowców prowadziło zajęcia ze studentami w mieszkaniach prywatnych. W ten sposób powstała rozbudowana struktura tajnego nauczania, stanowiąca część polskiego ruchu oporu. W 1944 roku w zajęciach uczestniczyło ok. 300 pracowników naukowych i 3500 studentów.

Tajne kształcenie na Wydziale Lekarskim UW realizowano w Prywatnej Szkole Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego dr Jana Zaorskiego[36][37][38].

Większość studentów była jednocześnie żołnierzami podziemia. W czasie wojny zginęło 63 profesorów UW. Infrastruktura uczelni uległa zniszczeniu w 60%, a zbiory w 70–80%[29].

W czasie powstania warszawskiego kompleks gmachów uniwersytetu był ważnym punktem niemieckiego oporu w Śródmieściu. Żołnierze Zgrupowania „Krybar” Armii Krajowej trzykrotnie usiłowali go zdobyć, jednakże wszystkie ataki zakończyły się niepowodzeniem[39].

Uniwersytet Warszawski w latach 1945–1989

Strajk studencki na UW w 1988

Po wojnie powrócono do nazwy Uniwersytet Warszawski. 16 grudnia 1945 roku[40] zajęcia rozpoczęło ponad 4000 studentów. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 października 1949 zlikwidowano Wydziały: Lekarski i Farmaceutyczny, a w ich miejsce utworzono Akademię Lekarską (później Medyczną). W 1950 Wydział Humanistyczny podzielono na trzy wydziały: Filozoficzno-Społeczny, Historyczny i Filologiczny. W 1952 usunięto z uniwersytetu Wydział Weterynaryjny. W 1954 zlikwidowano Wydział Teologii Ewangelickiej i Wydział Teologii Katolickiej, wyodrębniając je i przekształcając odpowiednio w Chrześcijańską Akademię Teologiczną i Akademię Teologii Katolickiej.

Uniwersytet Warszawski był za czasów PRL ważnym ośrodkiem opozycyjnym. W latach 50. XX wieku z powodów politycznych od zajęć ze studentami odsunięci zostali m.in. Władysław Tatarkiewicz[41], Stanisław Ossowski[42] oraz Maria Ossowska[43]. W październiku 1966 Leszek Kołakowski wygłosił na UW wykład „Rozwój kultury polskiej w ostatnim 10-leciu”, za który wyrzucono go z PZPR. W marcu 1968 roku na uczelni doszło do masowych demonstracji studenckich. Z Uniwersytetu usunięto wówczas Stefana Żółkiewskiego, Zygmunta Baumana, Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczko i Marię Hirszowicz. W latach 1980–1981 działała komisja Senatu ds. analizy niewłaściwych decyzji personalnych władz UW podjętych w latach 1968–1980, której przewodniczył Klemens Szaniawski.

W 1980 utworzono Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, które początkowo mieściło się w Pałacu Kazimierzowskim. W tym samym roku rektorem został Henryk Samsonowicz, który dwa lata później został usunięty ze stanowiska przez władze komunistyczne w czasie stanu wojennego. W tym okresie internowani byli też m.in. Andrzej Bogusławski, Klemens Szaniawski, doc. dr hab. Joanna Mantel-Niećko, doc. dr hab. Jadwiga Puzynina oraz doc. dr hab. Hanna Świda-Ziemba. W 1984 minister Benon Miśkiewicz zablokował wybór Klemensa Szaniawskiego na rektora[44].

Uniwersytet Warszawski po roku 1989

W latach 1994–1998 na Powiślu budowano nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej. Uroczyste otwarcie miało miejsce w 1999. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Uniwersytet uzyskał wiele środków na inwestycje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wybudowano m.in. Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii, pierwszą część gmachu wydziałów lingwistycznych[45].

W 2015 roku, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Uniwersytetem Warszawskim, powstała Szkoła Edukacji PAFW i UW[46].

W 2016 roku Uniwersytet Warszawski obchodził 200. urodziny. Hasłem obchodów było „Dwa stulecia. Dobry początek”. Z tej okazji przez cały rok na uczelni odbywały się imprezy jubileuszowe, konferencje, spotkania, wystawy i wydarzenia artystyczne.

W latach 2016–2025 uczelnia realizuje kompleksowy program przemiany uczelni, którego celem jest:

1. rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych

2. większe umiędzynarodowienie uczelni

3. rozwój programu kształcenia przez całe życie

4. rozwój przedsiębiorczości akademickiej

5. wspieranie innowacyjnych form kształcenia

6. podnoszenie jakości życia publicznego[47].

W 2018 rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Obie uczelnie planują wspólne prowadzenie wybranych badań, kierunków studiów, zajęć dydaktycznych oraz wspólne kształcenie doktorantów. Federacja UW i WUM rozpoczęłaby działalność w 2020[48].

W marcu 2020 roku rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys zamknął, na okres od 10 marca do 14 kwietnia, uniwersytet dla wszystkich studentów, słuchaczy i pracowników w związku ze światową pandemią COVID-19[49].

Statystyki

W 2017 roku na uniwersytecie studiowało 45 430 studentów, 3041 doktorantów i 2992 słuchaczy studiów podyplomowych. Uniwersytet oferuje ponad 100 kierunków studiów. Na uczelni pracuje 7307 pracowników, w tym 3802 pracowników naukowych[50].

Wydziały

Siedziba Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Długiej 44/50
Siedziba Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7

W skład Uniwersytetu Warszawskiego wchodzi 25 wydziałów[51]:

Inne podstawowe jednostki organizacyjne

Międzywydziałowe jednostki organizacyjne

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Hol Główny Biblioteki

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą

 • Biuro Ekspertyz Centrum Nauk Sądowych
 • Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Inne jednostki

 • Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
 • Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Kampusy i budynki uczelniane

Fragment kampusu centralnego z Pałacem Kazimierzowskim (po prawej)
Budynek Porektorski

Kampus Główny

Władze uniwersytetu, znaczna część administracji i niektóre z wydziałów urzędują w zabytkowych gmachach przy Krakowskim Przedmieściu tworzących Kampus Główny (Teren Centralny). Główne wejście na teren kampusu prowadzi przez zabytkową Bramę Główną UW. Do budynków na tym terenie należą:

W okolicach Kampusu Głównego są zlokalizowane również inne budynki uniwersyteckie. Są to m.in.:

 • Nowy Świat 67 – siedziba instytutów: Nauk Politycznych i Polityki Społecznej
 • Nowy Świat 69 – budynek Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydziału Prawa i Administracji oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
 • Krakowskie Przedmieście 1 – siedziba Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Instytutu Filologii Klasycznej Wydziału Polonistyki, Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji
 • Krakowskie Przedmieście 3 – siedziba wydziałów: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Filozofii i Socjologii
 • Karowa – Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR, Instytut Polonistyki Stosowanej (Karowa 20, budynek zajmowany razem z Domem Spotkań z Historią), Instytut Socjologii.

Powiśle

U podnóża skarpy warszawskiej, poniżej kampusu głównego UW, nad brzegiem Wisły zlokalizowano niedawno nową siedzibę Biblioteki Uniwersyteckiej. W jej budynku znajdują się także pomieszczenia Wydziału Prawa i Administracji. Przy ulicy Bednarskiej znajduje się Sekcja Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (i Akademickiego Radia Kampus) z siedzibą w budynku łazienek Teodozji Majewskiej, a przy ulicy Browarnej część Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej. W przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa instytucji uniwersyteckich w tej części Powiśla.

Kampus Ochota

Budynki Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5

W dzielnicy Ochota, na tzw. Kampusie Ochota, gdzie mieszczą się także placówki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskiej Akademii Nauk, znajdują się:

Kampus Szturmowa

Budynek Wydziału Zarządzania przy ulicy Szturmowej 3

W rejonie ulic Smyczkowej i Szturmowej na Mokotowie (Służew) zlokalizowano szereg budynków uniwersyteckich. W szczególności swoje siedziby mają tu niektóre jednostki Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Wydział Zarządzania, budynki Wydziału Fizyki oraz kilka jednostek niższego szczebla.

W budynku przy alei Niepodległości 22 nazywanym „Ośrodek Ksawerów” znajduje się szereg jednostek niższego szczebla, w tym Centrum Europejskie UW oraz Ośrodek Studiów Amerykańskich.

Inne lokalizacje

Większość pozostałych jednostek uczelni znajduje się w różnych częściach Śródmieścia:

Władze rektorskie

Rektorzy

Rektor i dziekani Szkoły Głównej Warszawskiej
 1. Ks. Wojciech Szweykowski (1818–1831)
 2. Józef Karol Skrodzki (1831)
 3. Józef Mianowski (1862–1869)
 4. Piotr Ławrowski (1869–1873)
 5. Nikołaj Błagowieszczański (1874–1884)
 6. Nikołaj Ławrowski (1884–1890)
 7. Michaił Szałfiejew (1895)
 8. Pawieł Kowalewski (1896)
 9. Grigorij Zenger (1896)
 10. Michaił Szałfiejew (1898)
 11. Grigorij Uljanow (1899–1903)
 12. Piotr Ziłow (1904)
 13. Jefim Karski (1905–1911)
 14. Wasilij Kudrewiecki (1911–1912)
 15. Iwan Triepicyn (1913)
 16. Siergiej Wiechow (1914–1915)
 17. Józef Brudziński (1915–1917)
 18. Antoni Kostanecki (1917–1919)
 19. Stanisław Józef Thugutt (1919–1920)
 20. Jan Karol Kochanowski (1920–1921)
 21. Jan Mazurkiewicz (1921–1922)
 22. Jan Łukasiewicz (1922–1923)
 23. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1923–1924)
 24. Franciszek Krzyształowicz (1924–1925)
 25. Stefan Pieńkowski (1925–1926)
 26. Bolesław Hryniewiecki (1926–1927)
 27. Ks. abp Antoni Szlagowski (1927–1928)
 28. Gustaw Przychocki (1928–1929)
 29. Tadeusz Brzeski (1929–1930)
 30. Mieczysław Michałowicz (1930–1931)
 31. Jan Łukasiewicz (1931–1932)
 32. Józef Ujejski (1932–1933)
 33. Stefan Pieńkowski (1933–1936)
 34. Włodzimierz Antoniewicz (1936–1939)
 35. Jerzy Modrakowski (1939)
 36. Stefan Pieńkowski (1945–1947)
 37. Franciszek Czubalski (1947–1949)
 38. Jan Wasilkowski (1949–1952)
 39. Stanisław Turski (1952–1969)
 40. Zygmunt Rybicki (1969–1980)
 41. Henryk Samsonowicz (1980–1982)
 42. Kazimierz Albin Dobrowolski (1982–1985)
 43. Rector electus Klemens Szaniawski (1984)
 44. Grzegorz Białkowski (1985–1989)
 45. Andrzej Kajetan Wróblewski (1989–1993)
 46. Włodzimierz Siwiński (1993–1999)
 47. Piotr Węgleński (1999–2005)
 48. Katarzyna Chałasińska-Macukow (2005–2012)
 49. Marcin Pałys (2012–2020)
 50. Alojzy Nowak (od 2020)

Byli prorektorzy

Władze rektorskie w kadencji 2016–2020

Władze rektorskie w kadencji 2020–2024

 • rektor: prof. dr hab. Alojzy Nowak[55]
 • prorektor ds. rozwoju: prof. dr hab. Ewa Krogulec
 • prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych: prof. dr hab. Sambor Grucza
 • prorektor ds. badań: prof. dr hab. Zygmunt Lalak
 • prorektor ds. studentów i jakości kształcenia: dr hab. Sławomir Żółtek, prof. UW

Absolwenci i studenci (m.in.)

Laureaci Nagrody Nobla
Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej
Premierzy Polski
 • Jan Kucharzewski (1876–1952) – absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1898), premier rządu Królestwa Polskiego w latach 1917–1918 i ponownie w 1918
 • Leopold Skulski (1877–1940) – absolwent farmacji (1903), prezes Rady Ministrów w latach 1919–1920
 • Tadeusz Mazowiecki (1927–2013) – student Wydziału Prawa i Administracji (studiów nie ukończył), prezes Rady Ministrów w latach 1989–1991
 • Jan Olszewski (1930–2019) – absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1953), prezes Rady Ministrów w latach 1991–1992
 • Jarosław Kaczyński (ur. 1949) – absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1971), prezes Rady Ministrów w latach 2006–2007
 • Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 1950) – absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1972), prezes Rady Ministrów w latach 1996–1997
Politycy innych państw
 • Dawid Ben Gurion (1886–1973) – student w 1905, premier Izraela w latach 1948–1954 i 1955–1963
 • Icchak Szamir (1915–2012) – student Wydziału Prawa w 1935, premier Izraela w latach 1983–1984 i 1986–1992
 • Alpha Oumar Konaré (ur. 1946) – absolwent Wydziału Historycznego (1974), prezydent Mali w latach 1992–2002

Uniwersytet Warszawski w kulturze

Zobacz też

Przypisy

 1. Szkoły wyższe i ich finanse w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, 2021, ISSN 1506-2163 (pol.).
 2. a b c d Bieliński 1907 ↓.
 3. Uniwersytet Warszawski: fakty i liczby. uw.edu.pl. [dostęp 2016-04-16]. (pol.).
 4. Bohaterowie konkursu IDUB, czyli najlepsze uczelnie w kraju – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostęp 2019-11-12] (pol.).
 5. Top 100 institutions | Nature Index 2016 Rising Stars, natureindex.com [dostęp 2018-07-04].
 6. University of Warsaw | Academic Ranking of World Universities – 2017 | Shanghai Ranking – 2017, shanghairanking.com [dostęp 2018-07-03] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-03].
 7. QS World University Rankings: Poland. topuniversities.com. [dostęp 2017-09-06]. (ang.).
 8. Awans UW w szanghajskim rankingu dziedzin naukowych, „Uniwersytet Warszawski”, 18 lipca 2018 [dostęp 2018-07-18] (pol.).
 9. Uniwersytet Warszawski: profil uczelni. perspektywy.pl. [dostęp 2016-04-16]. (pol.).
 10. Ranking uczelni akademickich, ranking.perspektywy.org [dostęp 2018-07-03] (pol.).
 11. Krajowy Punkt Kontaktowy, kpk.gov.pl [dostęp 2018-07-04] (pol.).
 12. Europejska Karta Naukowca | Uniwersytet Warszawski, 4 lipca 2018.
 13. a b c Warszawski Uniwersytet Medyczny: historia. wum.edu.pl. [dostęp 2016-04-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-06-30)]. (pol.).
 14. Historia. sggw.pl, 7 października 2009. [dostęp 2017-08-17].
 15. a b UKSW: Historia Uniwersytetu. uksw.edu.pl. [dostęp 2016-04-14]. (pol.).
 16. Historia Uniwersytetu w Białymstoku. uwb.edu.pl. [dostęp 2016-11-20]. (pol.).
 17. Uniwersytet Warszawski najlepszy w Polsce. Perspektywy. [dostęp 2014-07-23]. (pol.).
 18. a b University of Warsaw (2013). QS Quacquarelli Symonds Limited. [dostęp 2014-07-23]. (ang.).
 19. Best universities in Poland | Times Higher Education (THE), timeshighereducation.com [dostęp 2017-11-27] (ang.).
 20. a b Poland. Webometrics, 2015. [dostęp 2015-04-23]. (ang.).
 21. a b University of Warsaw report, scimagoir.com [dostęp 2017-11-27] (ang.).
 22. THE World University Rankings. University of Warsaw. (ang.).
 23. Postanowienie naznaczające założenie Szkoły Głównej pod imieniem Królewskiego Uniwersytetu z dnia 7 (19) listopada 1816 r. – Dz.Pr.K.P. Tom XIII, Nr 51, s. 90–95.
 24. T. 4: Oświecenie. W: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966, s. 197–198.
 25. a b WPiA UW: O Wydziale. wpia.uw.edu.pl. [dostęp 2016-04-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-06-05)]. (pol.).
 26. Krótka historia Instytutu Filozofii. filozofia.uw.edu.pl. [dostęp 2016-11-19]. (pol.).
 27. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina: dzieje uczelni. filozofia.uw.edu.pl. [dostęp 2016-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-22)]. (pol.).
 28. Postanowienie dozwalające Uniwersytetowi Warszawskiemu przyiąć nazwanie Uniwersytetu Królewsko-Alexandrowskiego z dnia 18 (30) marca 1830 r. – Dz.Pr.K.P. Tom XIII, Nr 51, s. 86–90.
 29. a b c d Uniwersytet Warszawski: historia. uw.edu.pl. [dostęp 2016-04-16]. (pol.).
 30. Szkoła Główna Warszawska, [w: Encyklopedia Gutenberga]. gutenberg.czyz.org. [dostęp 2016-04-14]. (pol.).
 31. Płeć piękna przekracza progi UW, Polskie Radio.
 32. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu nazwy: „Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie” (Dz.U. z 1935 r. nr 66, poz. 412).
 33. Szymon Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 469, ISBN 978-83-7666-363-0, ISBN 978-83-7666-412-5.
 34. Andrzej Garlicki (red.): Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, s. 279–280. ISBN 83-01-02863-7.
 35. Ronald Modras: Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939. Kraków: Homini, 2014, s. 308.
 36. Tabliczka#140: Żołnierze Armii Krajowej – wykładowcy, absolwenci i studenci Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego dr. Jana Zaorskiego. [w:] Tabliczki informacyjne o działalności Armii Krajowej i jej żołnierzach [on-line]. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. [dostęp 2017-03-02].
 37. Tajne studia medyczne. [w:] Opracowanie na podstawie: „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna”, wydanie II, Warszawa 2003 [on-line]. Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego. [dostęp 2017-01-25].
 38. Irena Ćwiertnia-Sitowska, Studia medyczne w latach 1941–1949, w: Wspaniali i niezapomniani (cz. 3). Studia medyczne w latach 1941–1949; Nasi nauczyciele, Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, Numer 2011-05.
 39. Piotr Majewski: Uniwersytet czasu wojny. W: Piotr M. Majewski (red.): Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 499–501. ISBN 978-83-235-2166-2.
 40. Krzysztof Jabłoński i in.: Warszawa: portret miasta. Warszawa: Arkady, 1984, s. strony nienumerowane (Kronika odbudowy, budowy i rozbudowy 1945−1982). ISBN 83-213-2993-4.
 41. Kulturologia polska XX wieku: Władysław Tatarkiewicz. kulturologia.uw.edu.pl. [dostęp 2016-11-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-02)]. (pol.).
 42. Kulturologia polska XX wieku: Stanisław Ossowski. kulturologia.uw.edu.pl. [dostęp 2016-11-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-21)]. (pol.).
 43. Kulturologia polska XX wieku: Maria Ossowska. kulturologia.uw.edu.pl. [dostęp 2016-11-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-21)]. (pol.).
 44. Kalendarium końca PRL z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego. solidarnosc.uw.edu.pl. [dostęp 2016-11-20]. (pol.).
 45. Uniwersytet Warszawski – miejsca, fakty, liczby. Przewodnik, 2018, ISBN 978-83-235-3014-5.
 46. Dla polonistów i matematyków, Uniwersytet Warszawski, 24 czerwca 2016 [dostęp 2020-08-11] (pol.).
 47. Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, „Uniwersytet Warszawski” [dostęp 2018-10-17] (pol.).
 48. Rektorzy UW i WUM podpisali list intencyjny w sprawie federacji, „Uniwersytet Warszawski”, 16 października 2018 [dostęp 2019-11-12] (pol.).
 49. Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, Uniwersytet Warszawski, 10 marca 2020 [dostęp 2020-03-23] (pol.).
 50. Biuro Prasowe UW: Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2017 roku, Warszawa 2018. Uniwersytet Warszawski, czerwiec 2018. s. 11–16. [dostęp 2018-07-03]. (pol.).
 51. Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki, Uniwersytet Warszawski, 22 stycznia 2014 [dostęp 2022-10-15] (pol.).
 52. Wydział Medyczny, Uniwersytet Warszawski, 1 września 2022 [dostęp 2022-10-15] (pol.).
 53. MSOŚ | Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska – Kim jesteśmy?, test.msos.uw.edu.pl [dostęp 2020-10-02] [zarchiwizowane z adresu 2020-10-31].
 54. Władze i administracja. uw.edu.pl. [dostęp 2016-10-31].
 55. Nowy zespół rektorski UW. uw.edu.pl. [dostęp 2020-09-01].
 56. Katalog Znaków Pocztowych. 200 lat Uniwersytetu Warszawskiego. kzp.pl. [dostęp 2016-05-24].

Bibliografia

 • Józef Bieliński: Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831). Warszawa: skład główny Gebethner i Wolff, [druk:] W. L. Anczyc i Spółka, 1907.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Warszawa outline with districts v4.svg
(c) Mfloryan at pl.wikipedia, CC BY 2.5
Mapa Warszawy - podkład lokalizacyjny
Masovian Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Masovian Voivodeship. Geographic limits of the map:
 • N: 53.55N
 • S: 50.95 N
 • W: 19.15 E
 • E: 23.25 E
Education - Grad Hat.svg
Autor: Krzysztof Szymański, Licencja: CC BY 2.5
Czapeczka studencka
Gmach Porektorski UW 2015 01.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Budynek Porektorski Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 2021.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Auditorium Maximum UW 2015 01.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Gmach Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskieg
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Siedziba Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 2018.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, widok od strony ul. Dobrej
Kampus UW i Pałac Kazimierzowski w Warszawie 2019b.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Kampus UW i Pałac Kazimierzowski w Warszawie
Bialoruscy.studenci.png
Autor: Rafał Werbanowski, Licencja: Copyrighted free use
Zdjęcie z demonstracji przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego zrobione w maju 1988 r. Na zdjęciu transparent wywieszony przez studentów z Białorusi solidaryzujących się z polskimi studentami. Należy zwrócić uwagę, że wywieszenie takiego transparentu przez Białorusinów, czyli obywateli ZSRR w państwie dyktatury partii komunistycznej było aktem bardzo dużej odwagi, gdyż groziło natychmiastową deportacją i wieloletnim więzieniem.
Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Długa 44-50 w Warszawie.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Gmach Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie
20070206 uw buw hall glowny biblioteki.jpg
Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
LOGO IKP (cropped).png
Logotyp Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2022.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, ul. Nowy Świat 67-69 20170516 001.jpg
Autor: Tilman2007, Licencja: CC BY-SA 4.0
Warszawa, ul. Nowy Świat 67-69
Brama Główna kampus centralny Uniwersytetu Warszawskiego 2019.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Brama Główna do kampusu centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Pasteura 5.jpg
Autor: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUWWiki), Licencja: CC BY 3.0
Budynek Wydziału Fizyki UW ul. Pasteura 5
Rektor i Dziekani Szkoły Głównej Warszawskiej, (Rysował Tegazzo, z fotografij Trzebieckiego) (58086).jpg
REKTOR I DZIEKANI SZKOŁY GŁÓWNEJ WARSZAWSKIEJ (rysował Tegazzo z fotografij Trzebieckiego) Józef Mianowski, rektor Józef Kowalewski, dziekan wydziału filol. historycznego; Jan Baranowski, dziakan wydziału matemat. fizycznego Walenty Dutkiewicz, dziekan wydziału prawa i administaracyi; Aleksander Le Brun, dziekan wydziału lekarskiego
ImperatorskiUniwWarsz.jpg
Autor: Foma, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Emblem of the Russian Imperial University in Warsaw (1870-1915)
Warsaw University Astronomical Observatory.jpg
Autor: Barcex, Licencja: CC BY-SA 4.0
Warsaw University Astronomical Observatory.