Ustrój polityczny Mauritiusa

Mauritius
Godło Mauritiusa
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Mauritiusa

Wikiprojekt Polityka

Konstytucja Mauritiusa określa ustrój państwa jako republikę. Głową państwa jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe prezydent, którego kadencja trwa 5 lat[1].

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza na Mauritiusie należy do Rady Ministrów na której czele stoi mianowany przez prezydenta premier. Ten tworzy rząd składający się z członków Zgromadzenia Narodowego[2].

Władza ustawodawcza

Rolę władzy ustawodawczej na Mauritiusie pełni jednoizbowe Zgromadzenie Narodowe, którego kadencja trwa 5 lat[1]. Składa się z 62 członków wybranych w wyborach oraz do 8 członków, którzy nie zostali wybrani w celu zwiększenia reprezentacji mniejszych partii oraz mniejszości[2].

Przypisy

  1. a b Mauritius. Ustrój polityczny, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-19].
  2. a b Mauritius, [w:] Encyclopædia Britannica [online] [dostęp 2021-07-19] (ang.).

Media użyte na tej stronie

Coat of arms of Mauritius.svg
Autor: User:Escondites, Licencja: CC BY-SA 3.0
Coat of Arms of Mauritius.