Węgle kopalne

Węgiel kamienny
Przykładowa struktura chemiczna węgla kamiennego

Węgle kopalneskały osadowe powstałe w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych. Złożone są z szeregu związków organicznych oraz mineralnych składników nieorganicznych i wody. Zawierają pierwiastki: węgiel, tlen, wodór, azot i siarkę. Mogą w nich występować także pewne ilości pierwiastków rzadkich, np. arsen, uran czy german.

Elementarny składnik węgla kopalnego to macerał. Powstaje on w wyniku uwęglenia materiału roślinnego. Przykłady macerałów to: kutynit, sporynit, telinit, witryn. Rodzaj macerału ma istotny wpływ na własności węgla.

Gatunki węgla kopalnego

Wyróżnia się kilka gatunków węgli kopalnych, w zależności od zawartości węgla jako pierwiastka:

Odmiany petrograficzne

Węgiel kamienny może zawierać różne składniki (litotypy, czyli odmiany petrograficzne):

 • fuzyn: węgiel włóknisty o barwie ciemnoszarej lub czarnej – występuje w postaci cienkich pasemek czasem soczewek; brudzi palce. Głównym jego składnikiem (mikrolitotypem) jest fuzyt.
 • duryn: węgiel matowy – odznacza się dużą twardością. Głównym jego składnikiem jest duryt.
 • witryn: węgiel błyszczący. Głównym jego składnikiem jest witryt.
 • klaryn: węgiel półbłyszczący. Głównym jego składnikiem jest klaryt.

Podział węgla ze względu na pochodzenie

Węgle kopalne dzieli się na 3 grupy, w zależności od rodzaju materii roślinnej, z której powstały:

 • węgle humusowe (humulity), utworzone ze szczątków flory lądowej, są one najbardziej rozpowszechnione i najważniejsze pod względem gospodarczym,
 • węgle sapropelowe (sapropelity), utworzone ze szczątków flory wodnej, występują w znacznie mniejszej ilości niż węgle humusowe, zazwyczaj jako cienkie ławice lub soczewki w ich obrębie,
 • węgle liptobiolitowe (liptobiolity), powstają z nagromadzenia żywiczno-woskowych składników roślin.

Przeróbka węgla

Bibliografia

 • Encyklopedia powszechna PWN, Tom 4. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 687.
 • Węgiel kamienny. [dostęp 2011-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-10-01)]. (pol.).

Media użyte na tej stronie

Coal.jpg
Anthracite coal Edytuj to w Danych Strukturalnych na Commons
Struktura chemiczna węgla kamiennego.svg
Autor:
 • real name: Karol Głąb
 • pl.wiki: Karol007
 • commons: Karol007
 • e-mail: kamikaze007 (at) tlen.pl
, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Uproszczony schemat fragmentu struktury węgla kamiennego