Władcy Litwy

Mapa I Rzeczypospolitej (1386–1434)

Lista władców Wielkiego Księstwa Litewskiego obejmuje imiona i lata panowania potwierdzonych przez źródła pisane monarchów litewskich. Osobny rozdział zawiera wykaz legendarnych książąt litewskich, których imiona zostały odnotowane przez XVI-wiecznych kronikarzy litewskich, a których historyczność nie została potwierdzona naukowo[1].

Ostatnim dziedzicznym wielkim księciem litewskim był Zygmunt II August (1520–1572) wyniesiony na tron Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1529[2]. Od zawarcia unii lubelskiej (1569) każdy nowo koronowany król Polski zostawał władcą Litwy z urzędu i nigdy nie był podnoszony na Wielkie Księstwo Litewskie[1].

Kształtowanie państwowości

Rozwój państwowości litewskiej przybrał na sile na przełomie XII i XIII wieku. Sprzyjała temu korzystna sytuacja na arenie międzynarodowej. Na Rusi pogłębiało się rozbicie dzielnicowe. Od strony zachodniej nie było zagrożenia, tereny pomiędzy Litwą a Polską zajęte były przez plemiona jaćwieskie. Od końca XII wieku na ziemiach północnych rozpoczęła się ekspansja niemiecka, jednak jak na razie nie przybierała ona na sile. W tych warunkach Litwa mogła prowadzić na większą skalę ekspansję militarną i działalność dyplomatyczną. W pierwszej połowie XIII wieku zostało zorganizowanych około 40 wypraw łupieskich we wszystkich kierunkach, w których brały udział wojska, zwołane z całego obszaru ówczesnej Litwy[3].

Poszczególnymi szczepami dowodzili możni, nazywani wieszpacami, nazywani także kunigasami. Kunigasi zawierali ze sobą umowy mające na celu opracowanie jednego stanowiska w kwestiach polityki zewnętrznej. Następstwem tego zjawiska było stopniowe przekształcenie się organizacji plemiennej w związek plemienny. Związkiem plemiennym przewodziło pięciu tzw. książąt starszych, wymienianych w latopisie halickim pod rokiem 1219 w następującej kolejności: Żywinbud, Dowiat, Dowsprunk, Mendog, Wilikaił. Za książętami starszymi zostało wymienionych szesnastu tzw. książąt młodszych, tj. zależnych: dwóch żmudzkich, siedmiu Ruszkowiczów, trzech Bulewiczów, czterech z Dziawołtwy(lit.)[3].

Potężniejsi książęta starali się rozszerzyć swoje terytoria kosztem słabszych. Na przełomie XII i XIII wieku na plan pierwszy wybił się ród Ryngolda, a jego synowie, Dowsprunk i Mendog, drogą zawierania układów i małżeństw politycznych, uchodzili za najpotężniejszych kunigasów litewskich. W 1238 roku Dowsprunk prawdopodobnie już nie żył. Zwierzchnim kunigasem był Mendog. Jego bratankowie, następcy Dowsprunka, uznali zwierzchnictwo stryja. Szwagier Mendoga, Wikint żmudzki, choć miał sposobność – po rozbiciu w 1236 roku Krzyżaków pod Szawlami – utworzyć własne niezależne państwo, nie skorzystał z tej okazji i podporządkował się Mendogowi. W 1238 roku władzę Mendoga nad sobą uznali nalszczańscy Ruszkowicze. W 1246 roku Mendog uzależnił od siebie Bulewiczów, władających prawdopodobnie w Auksztocie[3].

W następnych latach Mendog, aby umocnić swoje panowanie, wygnał z Litwy Dowsprunkowiczów i Wikinta, którzy w odwecie sprzymierzyli się z Danielem halickim. Przy pomocy Krzyżaków koalicja ta została rozbita w 1251 roku, a Mendog dwa lata później koronował się na króla Litwy[3].

Władcy legendarni

PortretImięOkres panowaniaInformacje dodatkowe
Noto Emoji Oreo 2754.svgKiernusXI wiekWspomniani w Kronice Bychowca[4].
Noto Emoji Oreo 2754.svgKukowoytXI wiek
Noto Emoji Oreo 2754.svgSteksys?
Noto Emoji Oreo 2754.svgRyngold?Domniemany ojciec Mendoga i Dowsprunka, wymyślony przez kronikarzy litewskich w XVI wieku[5].

Dowsprunkowicze

PortretImięOkres panowaniaInformacje dodatkowe
Noto Emoji Oreo 2754.svgDowsprunk1214 – ?Wielki książę litewski[3].

Mendogowie (1236–1267)

PortretImięOkres panowaniaInformacje dodatkowe
Mendog1236 – 1251Wielki książę litewski[6].
Mendog1251 – 1263Król Litwy[6].
Treniota.jpgTreniota1263 – 1264Wielki książę litewski, książę Żmudzi.
Vojshalk.pngWojsiełk1264 – 1267Wielki książę litewski, książę nowogrodzki. Abdykował.

Monomachowiczowie (1267–1269)

PortretImięOkres panowaniaInformacje dodatkowe
Švarn. Шварн (M. Barvicki, 1908).jpgSzwarno1267 – 1269Wielki książę litewski, książę chełmski, książę halicki.

Mendogowie (1269–1282)

PortretImięOkres panowaniaInformacje dodatkowe
Trojden1269 – 1282Wielki książę litewski.
Noto Emoji Oreo 2754.svgDowmunt1282 – 1285Wielki książę litewski.

Krewni Giedyminowiczów (1282–1316)

PortretImięOkres panowaniaInformacje dodatkowe
Noto Emoji Oreo 2754.svgButygejd1285 – 1291Wielki książę litewski.
Noto Emoji Oreo 2754.svgButywid1291 – 1295Wielki książę litewski.
Witenes1295 – 1316Wielki książę litewski.

Giedyminowicze (1316–1572)

PortretHerbImięOkres panowaniaInformacje dodatkowe
Giedzimin. Гедзімін (A. Guagnini, 1578).jpgNoto Emoji Oreo 2754.svgGiedymin1316 – 1341Wielki książę litewski.
Jaŭnut. Яўнут (A. Tarasievič, 1675).jpgNoto Emoji Oreo 2754.svgJawnuta Giedyminowicz1341 – 1344Wielki książę litewski.
POL COA Olgierd (1371).svgOlgierd Giedyminowicz1345 – 1377Wielki książę litewski.
Jagajła. Ягайла (M. Godlewski, 1863).jpgWładysław jagiełło.pngWładysław II Jagiełło1377 – 1381Wielki książę litewski, najwyższy książę litewski, Król Polski.
Kiejstut.JPGKiejstut seal 1379.PNGKiejstut Giedyminowicz1381 – 1382Wielki książę litewski.
Jagajła. Ягайла (M. Godlewski, 1863).jpgWładysław jagiełło.pngWładysław II Jagiełło1382 – 1401Wielki książę litewski, najwyższy książę litewski, Król Polski.
King Vitoldo.pngWitold Duke of Lithuania seal.PNGWitold Kiejstutowicz1401 – 1430Wielki książę litewski.
Lithuanian Grand Duke Švitrigaila.jpgŚvidrygajła, Pahonia. Сьвідрыгайла, Пагоня (1402, 1930).jpgBolesław Świdrygiełło1430 – 1432Wielki książę litewski.
Žygimont Kiejstutavič. Жыгімонт Кейстутавіч (1851-1900).jpgSeal of Sigismund Kestutis.PNGZygmunt Kiejstutowicz1432 – 1440Wielki książę litewski.
Bacciarelli - Władysław III.jpegWarneńczyk.pngWładysław III Warneńczyk1434 – 1444Najwyższy książę litewski, król Polski, król Węgier.
Kazimier Jagajłavič. Казімер Ягайлавіч (XVII).jpgKazimierz jagiellończyk.pngKazimierz IV Jagiellończyk1440 – 1492Wielki książę litewski, król Polski.
Alaksandar. Аляксандар (XVIII).jpgAleksander jagiellończyk.pngAleksander I Jagiellończyk1492 – 1506Wielki książę litewski, król Polski.
Kulmbach Sigismund I the Old.jpgCoat of Arms of Sigismund I of Poland (Order of the Golden Fleece).svgZygmunt I Stary1506 – 1548Wielki książę litewski, król Polski.
Žygimont Aŭgust, Pahonia. Жыгімонт Аўгуст, Пагоня (M. Bacciarelli, XIX).jpgLarge coat of arms of polish-lithuanian commonwealth under jagiellon.svgZygmunt II August1548 – 1572Wielki książę litewski, król Polski.

Władcy elekcyjni (1573–1795)

PortretHerbImięOkres panowaniaInformacje dodatkowe
Quesnel Henry III of France in Polish hat.jpgHenryk III Walezy1573 – 1575Walezjusze
Król Polski, król Francji.
Cranach the Younger Anna Jagiellon.jpgPOL COA Anna Jagiellon.svgAnna Jagiellonka1575 – 1586

[a]

Jagiellonowie
Królowa Polski. Współrządziła z mężem (Stefanem Batorym).
Batory.jpgPOL COA Stefan Batory.svgStefan I Batory1576 – 1586Batorowie
Król Polski, Książę Siedmiogrodu.
Soutman Sigismund III Vasa in coronation robes (detail) 01.jpgCoat of arms of Vasa kings of Poland.svgZygmunt III Waza1587 – 1632Wazowie
Król Polski, król Szwecji.
Rubens Władysław Vasa.jpgCoat of arms of Vasa kings of Poland.svgWładysław IV Waza1632 – 1648Wazowie
Król Polski, król Szwecji, car Rosji.
Bacciarelli - Jan Kazimierz.jpegCoat of arms of Vasa kings of Poland.svgJan II Kazimierz Waza1648 – 1668Wazowie
Król Polski, król Szwecji. Abdykował.
King Michael Korybut Wisniowiecki.jpgCoat of Arms of Michal Korybut Wisniowiecki as king of Poland.svgMichał I Wiśniowiecki1669 – 1673Wiśniowieccy
Król „Piast”
Schultz John III Sobieski.jpgCoat of Arms of Jan Sobieski as king of Poland.svgJan III Sobieski1674 – 1696Sobiescy
Król „Piast”
Aŭgust Mocny. Аўгуст Моцны (H. Rodakowski, XIX).jpgCoat of Arms of Wettin kings of Poland.svgAugust II Sas1697 – 1704Wettynowie
Król Polski, książę Saksonii. Abdykował.
Stanisław Leszczyński par Girardet.PNGCoat of Arms of Stanislaus Leszczynski as prince of Lorraine.svgStanisław I Leszczyński1704 – 1709Leszczyńscy
Król „Piast”. Abdykował.
Aŭgust Mocny. Аўгуст Моцны (H. Rodakowski, XIX).jpgCoat of Arms of Wettin kings of Poland.svgAugust II Sas1709 – 1733Wettynowie
Król Polski, książę Saksonii.
Stanisław Leszczyński par Girardet.PNGCoat of Arms of Stanislaus Leszczynski as prince of Lorraine.svgStanisław I Leszczyński1733 – 1736

[b]

Leszczyńscy
Król „Piast”. Książę Lotaryngii i Baru. Abdykował.
August III the Saxon.PNGCoat of Arms of Wettin kings of Poland.svgAugust III Sas1733 – 1763Wettynowie
Król Polski, książę Saksonii.
Vigee Stanislaw Augustus.jpgCoat of Arms of Stanislaus Augustus as king of Poland.svgStanisław II August1764 – 1795Poniatowscy
Król „Piast”. Abdykował.

Okres zaborów (1795–1918)

W 1795 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów zniknęła z mapy politycznej Europy, podzielona między Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Arcyksięstwo Austriackie. Dwa pierwsze traktaty rozbiorowe, podobnie jak każdy traktat o zmianie granic, zostały zatwierdzone przez polski Sejm; trzeci rozbiór, wobec likwidacji państwa, nie mógł być przez stronę polską zatwierdzony. Żadne z państw zaborczych nie usiłowało się przedstawić jako następca prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Władcy państw zaborczych dodawali do swojej tradycyjnej tytulatury określenia związane z ziemiami znajdującymi się w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Cesarzowie Rosji posługiwali się m.in. tytułami wielkiego księcia Litwy, Wołynia i Podola, księcia Żmudzi oraz pana i wielkiego księcia Połocka, Witebska i Mścisławia.

Uwagi

  1. Anna Jagiellonka została okrzyknięta królem Polski 15 grudnia 1575 roku. 1 maja 1576 poślubiła Stefana Batorego, a następnie została wraz z nim koronowana. Od tego czasu formalnie jako król Polski, zajmowała pozycję równorzędną ze Stefanem Batorym.
  2. W latach 1733–1736, toczyła się wojna o sukcesję polską, pomiędzy stronnikami Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego.

Przypisy

  1. a b Jerzy Ochmański: Historia Litwy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, s. 128. ISBN 83-04-03107-8.
  2. Małgorzata Duczmal: Jagiellonowie. Leksykon biograficzny. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990, s. 525. ISBN 83-08-02577-3.
  3. a b c d e J. Ochmański, Historia Litwy, Warszawa 1982, s. 46–47.
  4. Хроніка Биховця.
  5. J. Ochmański, Historia Litwy, Warszawa 1982, s. 46, 390.
  6. a b Mendog, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2017-06-17].


Bibliografia

  • Ochmański J., Historia Litwy, Warszawa 1982. ISBN 83-04-00886-6.

Media użyte na tej stronie

Vojshalk.png
Repainting of Lavrishevsk Gospel (13th C.) cover, probably made in Valhyn to Vaišvilkas' order. Shows Dmirty Salunsky, which is Vaišvilkas, according to Vaclau Lastouski.
Vicień. Віцень (A. Guagnini, 1578).jpg
Painting, depicting the Grand Duke of Lithuania Vytenis.
Treniota.jpg
Painting, depicting the Grand Duke of Lithuania Treniota.
Alaksandar. Аляксандар (XVIII).jpg
Партрэт караля польскага і вялікага князя літоўскага Аляксандра
Władysław jagiełło.png
Autor: Wereszczyński, Licencja: CC BY-SA 4.0
Herb Władysława Jagiełły
Seal of Sigismund Kestutis.PNG
Seal of Sigismund Great Duke of Lithuania 1436
Noto Emoji Oreo 2754.svg
Autor: Google, Licencja: Apache License 2.0
A colored Emoji from Noto project, released under Apache license
Švarn. Шварн (M. Barvicki, 1908).jpg
Painting, depicting the Grand Duke of Lithuania Švarnas.
POL COA Anna Jagiellon.svg
Autor: Ta grafika została stworzona za pomocą Adobe Photoshop., Licencja: CC BY-SA 4.0
Grafika została stworzona na podstawie herbu znajdującego się na obrazie Martina Kobera, pt. Portret królowej Anny Jagiellonki jako wdowy, stworzonego jeszcze za życia lub chwilę po śmierci Anny Jagiellonki. Obraz ten jest dobrym źródłem historycznym, można więc z całą stanowczością stwierdzić, że widniejący na nim herb był realnym herbem królowej Anny. Jednakże, płaszcz heraldyczny jest dodatkiem imaginacyjnym, nie mającym odzwierciedlenia w źródłach historycznych, został dodany przez autora po to, aby podkreślić szlachetność samego herbu. Owe działanie figuruje w granicach dopuszczalności.
Kiejstut seal 1379.PNG

Kęstutis pedestrian seal 1379 with inscription:

"S[igilum] KYNSTVTTE DVX + DE + TRACKEN"
Giedzimin. Гедзімін (A. Guagnini, 1578).jpg
Painting, depicting the Grand Duke of Lithuania Gediminas.
Coat of Arms of Wettin kings of Poland.svg
Autor: Ten SVG Ten herb zawiera elementy, które zostały zaczerpnięte lub zaadaptowane z tego Ten plikз:, Licencja: CC BY-SA 3.0
Uwaga! Jest to współczesna rekonstrukcja herbu Wettynów jako królów Polski.
Jagajła. Ягайла (M. Godlewski, 1863).jpg
Painting, depicting the Grand Duke of Lithuania and King of Poland Jogaila.
Warneńczyk.png
Autor: Wereszczyński, Licencja: CC BY-SA 4.0
Herb Władysława Warneńczyka
Lithuanian Grand Duke Traidenis.JPG
Lithuanian Grand Duke Traidenis
King Vitoldo.png
Painting of Vytautas the Great, ruler of Lithuania.
Large coat of arms of polish-lithuanian commonwealth under jagiellon.svg
Autor: various, Licencja: CC BY-SA 3.0
Large coat of arms of kings of Poland and grand dukes of Lithuania under Zygmunt II August (reconstruction).
Lithuanian Grand Duke Švitrigaila.jpg
Lithuanian Grand Duke Švitrigaila
Coat of Arms of Stanislaus Leszczynski as prince of Lorraine.svg
Autor: Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 3.0
Uwaga! Jest to współczesna rekonstrukcja herbu Stanisława Leszczyńskiego jako księcia Lotaryngii.
Coat of arms of Vasa kings of Poland.svg
Autor: Avalokitesvara / using Angelic Supporter (Heraldry).svg, Coat of arms of Henrik, Prince Consort of Denmark.svg by Sodacan, Chorągiew królewska króla Zygmunta III Wazy.svg by Orem, Golden Fleece collar.svg by Ipankonin and unpublished Orders and Postument created by Steifer, Licencja: CC BY-SA 3.0
Uwaga! Jest to współczesna rekonstrukcja herbu Wazów jako królów Polski.
POL COA Stefan Batory.svg
Autor: Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 4.0
Grafika została stworzona na podstawie herbu znajdującego się na obrazie nieznanego artysty, pt. Portret Stefana Batorego w szatach koronacyjnych, stworzonego jeszcze za życia Stefana Batorego. Obraz ten jest dobrym źródłem historycznym, można więc z całą stanowczością stwierdzić, że widniejący na nim herb był realnym herbem króla Stefana. Jednakże, płaszcz heraldyczny jest dodatkiem imaginacyjnym, nie mającym odzwierciedlenia w źródłach historycznych, został dodany przez autora po to, aby podkreślić szlachetność samego herbu. Owe działanie figuruje w granicach dopuszczalności.
Witold Duke of Lithuania seal.PNG
Witold duke of Lithuania seal. 1407. + SIGILLUM • ALLXANDRI • ALIAS • WITOWDI • MAGNIS • DUCIS • LITHWANIE • DNI RUSSIE • ET CETERA
Algierd. Альгерд (A. Guagnini, 1578).jpg
Painting, depicting the Grand Duke of Lithuania Algirdas.
Batory.jpg
King Stephen Bathory of Poland
Coat of Arms of Michal Korybut Wisniowiecki as king of Poland.svg
Autor: Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 3.0
Uwaga! Jest to współczesna rekonstrukcja herbu Michała Korybuta Wiśniowieckiego jako króla Polski.
POL COA Olgierd (1371).svg
Autor: Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 4.0
Grafika została stworzona na podstawie pieczęci herbowej wielkiego księcia Olgierda, odciśniętej przez niego samego. Pieczęć ta jest dobrym źródłem historycznym, można więc z całą stanowczością stwierdzić, że widniejący na niej wizerunek herbowy był realnym herbem wielkiego księcia Olgierda.
Mendog 1578.png
Mendog – wielki książę, król Litwy.
Aleksander jagiellończyk.png
Autor: Wereszczyński, Licencja: CC BY-SA 4.0
Herb Aleksandra Jagiellończyka
Coat of Arms of Stanislaus Augustus as king of Poland.svg
Autor: Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 3.0
Uwaga! Jest to współczesna rekonstrukcja herbu Stanisława Augusta Poniatowskiego jako króla Polski.
Kazimierz jagiellończyk.png
Autor: Wereszczyński, Licencja: CC BY-SA 4.0
Herb Kazimierza Jagiellończyka.
Jaŭnut. Яўнут (A. Tarasievič, 1675).jpg
Painting, depicting the Grand Duke of Lithuania Jaunutis.
Polska 1386 - 1434.png
Autor: Poznaniak, Licencja: CC BY-SA 3.0
Mapa Polski za panowania Władysława II Jagiełły (1386 - 1434).