Włodzimierz Dworzaczek

Włodzimierz Dworzaczek
Data i miejsce urodzenia

15 października wg kal. jul. 28 października 1905
Mińsk

Data i miejsce śmierci

23 września 1988
Poznań

profesor nauk historycznych
Specjalność: genealogia
Doktorat

1932

Habilitacja

1947

Profesura

1968

Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel PRL”

Włodzimierz Dworzaczek (ur. 15 października wg kal. jul.[1] / 28 października 1905 w Mińsku[2], zm. 23 września 1988 w Poznaniu) – polski historyk, heraldyk, genealog, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Życiorys

Studiował nauki historyczne w Poznaniu, w 1932 obronił doktorat. W 1928 przejął materiały heraldyczne zmarłego Artura Reiskiego i kontynuował jego (oraz wcześniej Adama Bonieckiego) prace nad Herbarzem polskim; opracował tom XVII dzieła, ale nie zdążył go opublikować – w 1944 rękopis wraz z archiwum Bonieckiego i Reiskiego spłonął w Bibliotece Krasińskich w czasie powstania warszawskiego. W czasie okupacji niemieckiej, wiosną i latem 1943 pracował w warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych[3].

Po II wojnie światowej pracował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1947 habilitował się, ale ze względów politycznych habilitacja nie została zatwierdzona.

W 1955 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej[4], od 1955 był docentem, od 1957 profesorem nadzwyczajnym, a od 1968 profesorem zwyczajnym. W latach 1958–1975 kierował Zakładem Historii Polskiej. W 1959 roku wydał pierwszy w literaturze polskiej podręcznik Genealogia, do którego dołączył 183 tablice genealogiczne polskich rodów monarszych i państw ościennych oraz polskich rodów możnowładczych.

Był jednym z redaktorów edycji Liber chamorum Waleriana Nekandy Trepki (1963). Pracował nad nowoczesnym herbarzem Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce. Nie zdołał go ukończyć, ale pozostawił ponad 200 tysięcy rejestrów źródłowych, które znajdują się w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk i zostały wydane w formie elektronicznej jako Teki Dworzaczka[5].

Dnia 30 września 1975 profesor Dworzaczek przeszedł na emeryturę. W 70-lecie urodzin otrzymał tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL. Został pochowany na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu[6] (pole 44, kwatera 2, rząd 12, grób 19).

Grób profesora Włodzimierza Dworzaczka i Jolanty Dworzaczkowej na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu

Jego żoną była Jolanta Dworzaczkowa, znawczyni dziejów reformacji i kontrreformacji, specjalistka od braci czeskich.

Upamiętnienie

15 października 2007 w Archiwum Państwowym w Poznaniu odsłonięta została tablica pamiątkowa w hołdzie Włodzimierzowi Dworzaczkowi oraz zorganizowana została poświęcona jego osobie wystawa. Pobliski skwer nazwano jego imieniem w 2014.

Wybrane publikacje

 • Archiwum Czapskich w Smogulcu, Poznań 1938.
 • Schlichtingowie w Polsce, Warszawa: Gebethner i Wolff 1938.
 • „Dobrowolne” poddaństwo chłopów, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1952.
 • Akta sejmików województw poznańskiego i kaliskiego z lat 1572–1632, Poznań: PWN T. 1. cz. 1 1957. T. 1. cz. 2. 1962.
 • Genealogia, cz. 1–2, Warszawa: PWN 1959.
 • Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Wiek XIV–XV, Warszawa: „Pax” 1971.
 • Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa: „Pax”, 1985.
 • Ksawery Działyński 1756–1819, Kórnik: Biblioteka Kórnicka 2006.
 • około 200 haseł w Polskim Słowniku Biograficznym

Przypisy

 1. Kalendarz juliański obowiązywał w Rosji do 1917 roku.
 2. Leszek Krajkowski: Profesor Włodzimierz Dworzaczek (1905–1988). Poznań: dostęp 2019-02-10.
 3. Włodzimierz Dworzaczek, Listy do redakcji. ZAiKS i teatry amatorskie, w: Tygodnik Powszechny, nr 9(154)/1948, s. 6.
 4. M.P. z 1954 r. nr 112, poz. 1589.
 5. Teki Dworzaczka.
 6. Dworzaczek Włodzimierz – miejsce pochówku [dostęp 2019-02-05].

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

POL Odznaka tytułu honorowego Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej BAR.png
Autor: Jakubkaja, Licencja: CC BY-SA 3.0
Baretka odznaki tytułu honorowego Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
POL Odznaka tytułu honorowego Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej BAR.png
Autor: Jakubkaja, Licencja: CC BY-SA 3.0
Baretka odznaki tytułu honorowego Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Grób prof. Włodzimierza Dworzaczka i Jolanty Dworzaczkowej.jpg
Autor: Kordiann, Licencja: CC BY-SA 4.0
grób prof. Włodzimierza Dworzaczka i Jolanty Dworzaczkowej na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu