Wapno sodowane

Pojemnik z granulowanym wapnem sodowanym firmy Drägerwerk stosowany jako absorbent CO
2
w aparaturze anestezjologicznej

Wapno sodowane – mieszanina wodorotlenku sodu (NaOH) i wodorotlenku wapnia (Ca(OH)
2
)[1][2] otrzymywana z tlenku wapnia i wodnego roztworu wodorotlenku sodu[1]. W zależności od zastosowania może zawierać również wodę, wodorotlenek potasu, substancje zapobiegające tworzeniu się pyłów i zwiększające porowatość (krzemionka, ziemia okrzemkowa, zeolity) czy wskaźniki pH (wskazujące na stopień zużycia materiału, np. fiolet etylowy, żółcień tytanowa)[3][4][5].

Wapno sodowane stosowane jest jako absorbent dwutlenku węgla, m.in. w respiratorach anestezjologicznych do znieczulenia ogólnego w celu zapobiegania hiperkapnii[4][5] czy też w urządzeniach oddechowych do nurkowania[6]. Zdolność absorpcji wynosi ok. 25 l CO
2
na 100 g wapna sodowanego. Reakcje zachodzące podczas pochłaniania dwutlenku węgla można zapisać jako[4][5]:

CO
2
+ H
2
O H
2
CO
3
2NaOH + H
2
CO
3
Na
2
CO
3
+ 2H
2
O
Na
2
CO
3
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
+ 2NaOH

Przypisy

  1. a b William S. Rees jr., Alkaline Earth Metals: Inorganic Chemistry, [w:] Encyclopedia of Inorganic Chemistry, R. Bruce King (red.), wyd. 2, t. 1, New York: Wiley, [cop. 2005], s. 10, ISBN 978-0-470-86078-6 (ang.).
  2. Odczynniki. Wapno sodowane, Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego „Petrochemia”, Wydawnictwa Normalizacyjne, 1974, BN-73/6191-116.
  3. Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz, Znieczulenie ogólne z małym przepływem – low-flow anaesthesia (LFA) – opis metody, „Anestezjologia i Ratownictwo”, 4, 2010, s. 340–353, ISSN 1898-0732.
  4. a b c Ward’s Anaesthetic Equipment, Andrew J. Davey (red.), Ali Diba (red.), wyd. 5, Elsevier Saunders, 2005, s. 143–146, ISBN 1-4160-2558-8 (ang.).
  5. a b c Alexandra H.A. Dugdale i inni, Veterinary Anaesthesia. Principles to Practice, wyd. 2, Hoboken: John Wiley & Sons, 2020, s. 155–156, ISBN 978-1-119-24677-0 (ang.).
  6. Neal W. Pollock i inni, Storage of Partly Used Closed-Circuit Rebreather Carbon Dioxide Absorbent Canisters, „Diving and Hyperbaric Medicine”, 48 (2), 2018, s. 96–101, DOI10.28920/dhm48.2.96-101, PMID29888381, PMCIDPMC6156827 (ang.).

Media użyte na tej stronie

Drägersorb Soda Lime.jpg
Drägersorb® Soda Lime. High quality CO2 absorption made by Dräger.