Wiceprezes Rady Ministrów

Wiceprezes Rady Ministrów
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

27 grudnia 1917 (pierwsze ustanowienie stanowiska)

Pierwszy wicepremier

Józef Mikułowski-Pomorski

Obecny wicepremier

Piotr Gliński,
Jacek Sasin,
Henryk Kowalczyk
Mariusz Błaszczak

Obecny od

16 listopada 2015 (P. Gliński)
4 czerwca 2019 (J. Sasin)
26 października 2021 (H.Kowalczyk)
22 czerwca 2022 (M.Błaszczak)

Wiceprezes Rady Ministrów, do 1921 roku wiceprezydent ministrów, pot. wicepremier (z łac. primus – pierwszy oraz z łac. vice – zamiast) – w Polsce zastępca prezesa Rady Ministrów, członek Rady Ministrów i Prezydium Rady Ministrów.

Podstawa prawna

Urząd Wiceprezesa Rady Ministrów w Polsce funkcjonuje na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nią w skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów, którzy mogą pełnić także funkcję ministra[1].

Zakres obowiązków Wiceprezesa Rady Ministrów określa Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów. W razie nieobecności Prezesa Rady Ministrów lub w wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pracami Rady Ministrów kieruje Wiceprezes Rady Ministrów (lub jeden z ministrów, jeżeli wicepremier nie został powołany)[2].

Historia

Urząd zastępcy szefa rządu po raz pierwszy pojawił się w Polsce w czasie rządów Rady Regencyjnej. Zakres jej kompetencji określił dekret z 3 stycznia 1918 o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Na wniosek prezydenta ministrów Rada Regencyjna mogła spośród członków rządu mianować wiceprezydenta ministrów. Zastępca prezydenta ministrów miał w założeniu zastępować szefa gabinetu we wszystkich czynnościach w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji. Rada nigdy nie obsadziła tego stanowiska, ale sama funkcja była wykonywana przez jednego z ministrów[3].

Konstytucja marcowa II RP z 17 marca 1921 przewidywała, że Prezes Rady Ministrów w razie potrzeby powierza swoje zastępstwo jednemu z ministrów[4].

Urząd zastępcy Prezesa Rady Ministrów istniał również w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie od 30 września 1939[5]. Osobnym urzędem było stanowisko określane w ustawie jako Wicepremier[6]. Mianem tym określano delegata rządu na uchodźstwie, będącego jednocześnie przewodniczącym Krajowej Rady Ministrów – tymczasowego rządu działającego na terytorium okupowanej przez Niemcy Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej[7][6]. Urząd ten był sprawowany tylko przez Jana Stanisława Jankowskiego[7].

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 określała możliwość powołania Wiceprezesa Rady Ministrów[8], jednak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej urząd ten istniał od 21 lipca 1944. Po raz pierwszy mianowano wtedy więcej, niż jednego zastępcę polskiego Prezesa Rady Ministrów[9]. Wszyscy wicepremierzy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełnili również funkcję wiceprzewodniczącego PKWN, z wyjątkiem Hilarego Minca od 18 marca 1954 do 10 października 1956 i Zenona Nowaka od 18 marca 1954 do 24 października 1956. Obaj pełnili wówczas urząd określany jako Pierwszy zastępca Prezesa Rady Ministrów[10].

Lista wiceprezesów Rady Ministrów

Lista została ułożona według daty objęcia urzędu.

Jako inne funkcje w rządzie zostały wymienione tylko te sprawowane w czasie pełnienia urzędu wicepremiera.

Okupowane Królestwo Polskie

Zakres kompetencji rządu Rady Regencyjnej określił dekret z 3 stycznia 1918 o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Na wniosek prezydenta ministrów Rada Regencyjna mogła spośród członków rządu mianować wiceprezydenta ministrów. Zastępca prezydenta ministrów miał w założeniu zastępować szefa gabinetu we wszystkich czynnościach w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji. Rada nigdy nie obsadziła tego stanowiska, ale sama funkcja była wykonywana przez jednego z ministrów[3].

Pełniący obowiązki zastępcy prezydenta ministrów
ZdjęcieImię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządziePartiaPremier (rząd)
Mikułowski-Pomorski.jpgJózef Mikułowski-Pomorski
(1868–1935)
1917-12-27 27 grudnia 1917(dts)
[11]
1918-02-27 27 lutego 1918(dts)
[12][13]
62 dniJan Kucharzewski
Stanislaw Dzierzbicki.jpgStanisław Dzierzbicki
(1854–1919)
1918-07-27 27 lipca 1918(dts)
[14]
1918-09-30 30 września 1918(dts)
[15]
65 dniLiga Państwowości Polskiej[16]Jan Kantey Steczkowski
Bohdan Broniewski.pngBohdan Broniewski
(1855–1922)
1918-09-30 30 września 1918(dts)
[15]
1918-10-23 23 października 1918(dts)
[17]
23 dniJan Kantey Steczkowski;
Bohdan Broniewski (p.o.)

II Rzeczpospolita[18]

Wiceprezesi Rady Ministrów
ZdjęcieImię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządziePartiaPremier (rząd)
Ignacy Daszynski.jpgIgnacy Daszyński
(1866–1936)
1920-07-24 24 lipca 1920(dts)
[19]
1921-01-04 4 stycznia 1921(dts)
[20]
164 dniPolska Partia Socjalistyczna[20]Wincenty Witos (I)
Stanisław Glabiński.jpgStanisław Głąbiński
(1862–1941)
1923-05-28 28 maja 1923(dts)
[21][22]
1923-09-14 14 września 1923(dts)
[21][22]
109 dniZwiązek Ludowo-Narodowy[23]Wincenty Witos (II)
Wojciech Korfanty in color (1).jpgWojciech Korfanty
(1873–1939)
1923-10-27 27 października 1923(dts)
[24]
1923-12-14 14 grudnia 1923(dts)
[24]
48 dniChrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy[25]Wincenty Witos (II)
Stanisław Thugutt1.jpgStanisław Thugutt
(1873–1941)
1924-11-17 17 listopada 1924(dts)
[26]
1925-05-28 28 maja 1925(dts)
[27]
192 dniPolskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”[28]Władysław Grabski (II)
Kazimierz Bartel2.gifKazimierz Bartel
(1882–1941)
1926-10-02 2 października 1926(dts)
[29]
1928-06-27 27 czerwca 1928(dts)
[30]
634 dniPartia Pracy[32]Józef Piłsudski (I)
Beck Józef.jpgJózef Beck
(1894–1944)
1930-08-25 25 sierpnia 1930(dts)
[33]
1930-12-04 4 grudnia 1930(dts)
[33]
101 dniWalery Sławek (I);
Józef Piłsudski (II)
Pieracki portret.jpgBronisław Pieracki
(1895–1934)
1930-12-04 4 grudnia 1930(dts)[34][35]1931-06-22 22 czerwca 1931(dts)
[36]
200 dniBezpartyjny Blok Współpracy z Rządem[36]Walery Sławek (II);
Aleksander Prystor
Władyslaw Marian Zawadzki.jpgWładysław Marian Zawadzki1932-03-20 20 marca 1932(dts)
[37]
1932-09-06 6 września 1932(dts)
[38]
170 dniAleksandr Prystor
Eugeniusz Kwiatkowski.PNGEugeniusz Kwiatkowski
(1888–1974)
1935-10-14 14 października 1935(dts)
[39]
1939-09-30 30 września 1939(dts)
[40]
1447 dniObóz Zjednoczenia Narodowego[41] (od 1937[42])Marian Zyndram-Kościałkowski;
Felicjan Sławoj Składkowski

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Zastępcy prezesa Rady Ministrów na uchodźstwie
ZdjęcieImię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządziePartiaPremier (rząd)
Stanisław Stroński2.jpgStanisław Stroński
(1882–1955)
1939-09-30 30 września 1939(dts)
[5]
grudzień 1939
[43][44]
62–92 dni
 • Minister informacji (od 10 października 1940)[45]
Stronnictwo Narodowe[46]Władysław Sikorski (II)
Stanisław Kot 1933.jpgStanisław Kot
(1882–1955)
1939-12-07 7 grudnia 1939(dts)
[47]
wrzesień 1940
[48]
269–298 dniStronnictwo Ludowe[49]Władysław Sikorski (II i III)
Mikolajczyk.jpgStanisław Mikołajczyk
(1901–1966)
1941-09-03 3 września 1941(dts)
[50]
1943-07-14 14 lipca 1943(dts)
[50]
679 dniStronnictwo Ludowe[51]Władysław Sikorski (III)
Jan Kwapiński (NAC 1-A-590).jpgJan Kwapiński
(1885–1964)
1943-07-14 14 lipca 1943(dts)
[52]
1944-11-24 24 listopada 1944(dts)
[53]
499 dniPolska Partia Socjalistyczna[54]Stanisław Mikołajczyk
Jan S. Jankowski (1926) (cropped).jpgJan Stanisław Jankowski
(1882–1953)
1944-04-26 26 kwietnia 1944(dts)
[7]
1945-03-28 28 marca 1945(dts)
(data aresztowania przez NKWD)
[55]
336 dniStronnictwo Pracy[56]Stanisław Mikołajczyk;
Tomasz Arciszewski
Jerzy Gawenda
(1917–2000)
1972-07-18 18 lipca 1972(dts)
[57]
1976
[58]
1262–1627 dniAlfred Urbański (I i II)
Stanisław Borczyk
(1907–1997)
1978-07-12 12 lipca 1978(dts)
[60]
1979-04-09 9 kwietnia 1979(dts)
[61]
271 dniPolska Partia SocjalistycznaKazimierz Sabbat (II)

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Wszyscy wicepremierzy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełnili również funkcję wiceprzewodniczącego PKWN, z wyjątkiem Hilarego Minca od 18 marca 1954 do 10 października 1956 i Zenona Nowaka od 18 marca 1954 do 24 października 1956. Obaj pełnili wówczas urząd pierwszego zastępcy Prezesa Rady Ministrów[10].

ZdjęcieImię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządziePartiaPremier (rząd)
Wanda Wasilewska 2.JPGWanda Wasilewska
(1905–1964)
1944-07-21 21 lipca 1944(dts)
[9]
1944-12-31 31 grudnia 1944(dts)
[9]
163 dniPolska Partia Robotnicza[9]Edward Osóbka-Morawski
(PKWN)
Andrzej Witos.jpgAndrzej Witos
(1878–1973)
1944-07-21 21 lipca 1944(dts)
[9]
1944-10-09 9 października 1944(dts)
[9]
80 dniStronnictwo Ludowe (1944–1949)[9]Edward Osóbka-Morawski
(PKWN)
Stanisław Janusz.jpgStanisław Janusz
(1890–1970)
1944-10-09 9 października 1944(dts)
[9]
1945-06-28 28 czerwca 1945(dts)
[9]
262 dniStronnictwo Ludowe (1944–1949)[9]Edward Osóbka-Morawski
(Rząd Tymczasowy)
Władysław Gomułka 1947.pngWładysław Gomułka
(1905–1982)
1944-12-31 31 grudnia 1944(dts)
[9]
1949-01-20 20 stycznia 1949(dts)
[9]
1481 dniPolska Partia Robotnicza (do 14 XII 1948[64]),
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (od 15 XII 1948[65])[9]
Edward Osóbka-Morawski
(Rząd Tymczasowy, TRJN);
Józef Cyrankiewicz (I)
Mikolajczyk.jpgStanisław Mikołajczyk
(1901–1966)
1945-06-28 28 czerwca 1945(dts)
[9]
1947-02-05 5 lutego 1947(dts)
[9]
587 dniPolskie Stronnictwo Ludowe[9]Edward Osóbka-Morawski
(TRJN)
Antoni Korzycki - Film nr 27 - 1947-11-15 (cropped).jpgAntoni Korzycki
(1904–1990)
1947-02-06 6 lutego 1947(dts)
[9]
1952-11-20 20 listopada 1952(dts)
[9]
2114 dniStronnictwo Ludowe (do 26 XI 1949[66]),
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (od 27 XI 1949[67])[9]
Józef Cyrankiewicz (I)
Aleksander Zawadzki 1.jpgAleksander Zawadzki
(1899–1964)
1949-01-20 20 stycznia 1949(dts)
[9]
1949-06-10 10 czerwca 1949(dts)
[9]
141 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (I)
Hilary Minc 1949.jpgHilary Minc
(1905–1974)
1949-04-20 20 kwietnia 1949(dts)
[9]
1956-10-10 10 października 1956(dts)
[10]
2730 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9][10]Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Aleksander Zawadzki 1.jpgAleksander Zawadzki
(1899–1964)
1950-04-28 28 kwietnia 1950(dts)
[9]
1952-11-20 20 listopada 1952(dts)
[9]
937 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (I)
Hilary Chełchowski.jpgHilary Chełchowski
(1908–1983)
1950-06-10 10 czerwca 1950(dts)
[9]
1952-11-20 20 listopada 1952(dts)
[9]
894 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (I)
Stefan Jędrychowski.jpgStefan Jędrychowski
(1910–1966)
1951-12-12 12 grudnia 1951(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
1778 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Tadeusz Gede
(1911–1982)
1952-06-30 30 czerwca 1952(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
1577 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Cyrankiewicz.jpgJózef Cyrankiewicz
(1911–1989)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1954-03-18 18 marca 1954(dts)
[9]
482 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Bolesław Bierut
Władysław Dworakowski
(1908–1976)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1954-03-18 18 marca 1954(dts)
[9]
482 dniPolska Zjednoczona Partia RobotniczaBolesław Bierut
Piotr Jaroszewicz 1977.jpgPiotr Jaroszewicz
(1909–1992)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)
[9]
6606 dni
 • Minister górnictwa węglowego (od 29 IV 1955 do 23 III 1956)[71]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie, II, III, IV, V)
Zenon Nowak (cropped).jpgZenon Nowak
(1905–1980)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[10]
1433 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9][10]Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Konstanty Rokossowski w polskim mundurze.jpgKonstanty Rokossowski
(1896–1968)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1954-03-18 18 marca 1954(dts)
[9]
482 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Bolesław Bierut
Jakub Berman.jpgJakub Berman
(1901–1984)
1954-03-18 18 marca 1954(dts)
[9]
1956-05-04 4 maja 1956(dts)
[9]
778 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Stanisław Łapot
(1914–1972)
1954-05-14 14 maja 1954(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
894 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Franciszek Jóźwiak.jpgFranciszek Jóźwiak
(1895–1966)
1955-04-16 16 kwietnia 1955(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
557 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Eugeniusz Stawiński
(1905–1989)
1956-05-04 4 maja 1956(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
173 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Stefan Ignar
(1908–1992)
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)
[9]
4629 dniZjednoczone Stronnictwo Ludowe[9]Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
;
Józef Cyrankiewicz (II, III, IV)
Zenon Nowak (cropped).jpgZenon Nowak
(1905–1980)
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
1968-12-22 22 grudnia 1968(dts)
[9]
4442 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
;
Józef Cyrankiewicz (II, III, IV)
Eugeniusz Szyr.jpgEugeniusz Szyr
(1915–2000)
1959-10-27 27 października 1959(dts)
[9]
1972-03-28 28 marca 1972(dts)
[9]
4536 dni
 • Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki (od 29 VI 1963 do 22 XII 1968)[74]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (II, III, IV, V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Julian Tokarski
(1903–1977)
1959-10-27 27 października 1959(dts)
[9]
1965-12-14 14 grudnia 1965(dts)
[9]
2240 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (II, III, IV)
Franciszek Waniołka
(1912–1971)
1962-07-28 28 lipca 1962(dts)
[9]
1968-12-22 22 grudnia 1968(dts)
[9]
2339 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (III, IV)
Stanisław Majewski
(1915–1985)
1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)
[9]
1971-02-13 13 lutego 1971(dts)
[9]
595 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Marian Olewiński
(1912–1982)
1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)
[9]
1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)
[9]
367 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (V)
Bundesarchiv Bild 183-L0629-0029, Vertrag zum Umweltschutz zwischen DDR und VR Polen, Hans Reichelt, Zdzislaw Tomaln (cropped).jpgZdzisław Tomal
(1921–1984)
1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)
[9]
1976-03-25 25 marca 1976(dts)
[9]
2462 dniZjednoczone Stronnictwo Ludowe[9]Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I)
Józef Kulesza
(1919–1985)
1970-03-06 6 marca 1970(dts)
[9]
1971-02-03 3 lutego 1971(dts)
[9]
334 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Mieczyslaw Jagielski.jpgMieczysław Jagielski
(1924–1997)
1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)
[9]
1981-07-31 31 lipca 1981(dts)
[9]
334 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch;
Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Stanisław kociołek.jpgStanisław Kociołek
(1933–2015)
1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)
[9]
1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)
[9]
176 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Cyrankiewicz (V)
Franciszek Kaim
(1919–1996)
1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)
[9]
1979-02-08 8 lutego 1979(dts)
[9]
2969 dni
 • Minister górnictwa węglowego (od 29 IV 1955 do 23 III 1956)[76]
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[9]
Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Jan Mitrega.jpgJan Mitręga
(1917–2007)
1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)
[9]
1975-02-21 21 lutego 1975(dts)
[9]
1521 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza
[9]
Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I)
Stefan Olszowski, Poznan, 16 II 1970r (cropped).jpgWincenty Kraśko
(1916–1976)
1971-02-13 13 lutego 1971(dts)
[9]
1972-03-28 28 marca 1972(dts)
[9]
409 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Kazimierz Olszewski
(1917–2014)
1972-03-29 29 marca 1972(dts)
[9]
1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)
[9]
2089 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Józef Tejchma
(1927–2021)
1972-03-29 29 marca 1972(dts)
[9]
1979-02-08 8 lutego 1979(dts)
[9]
2507 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Franciszek Szlachcic.jpgFranciszek Szlachcic
(1920–1990)
1974-05-29 29 maja 1974(dts)
[9]
1976-03-25 25 marca 1976(dts)
[9]
666 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Piotr Jaroszewicz (I)
Alojzy Karkoszka, Jerzy Zasada, Edward Pindur (Energopol 7, Poznan), 1973 (cropped).jpgAlojzy Karkoszka
(1929–2001)
1975-05-28 28 maja 1975(dts)
[9]
1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)
[9]
554 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Tadeusz Pyka
(1930–2009)
1975-10-23 23 października 1975(dts)
[9]
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1767 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Tadeusz Wrzaszczyk
(1932–2002)
1975-10-23 23 października 1975(dts)
[9]
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1767 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Longin Cegielski
(1920–1987)
1976-03-27 27 marca 1976(dts)
[9]
1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)
[9]
1467 dniZjednoczone Stronnictwo Ludowe[9]Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Zakończenie I etapu odbudowy Zamku Królewskiego 19 lipca 1974a (cropped).jpgJózef Kępa
(1929–1998)
1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)
[9]
1979-02-08 8 lutego 1979(dts)
[9]
798 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Piotr Jaroszewicz (II)
Secomski95.jpgKazimierz Secomski
(1910–2002)
1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)
[9]
1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)
[9]
1217 dniPiotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu)
Jan Szydlak 1.jpgJan Szydlak
(1925–1997)
1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)
[9]
1980-02-18 18 lutego 1980(dts)
[9]
1173 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Piotr Jaroszewicz (II); Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Kazimierz Barcikowski PZPR.jpgKazimierz Barcikowski
(1927–2007)
1980-02-18 18 lutego 1980(dts)
[9]
1980-10-08 8 października 1980(dts)
[9]
233 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Edward Babiuch
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch;
Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski
Roman Malinowski.jpgRoman Malinowski
(1935–2021)
1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
[9]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[9]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
2049 dniZjednoczone Stronnictwo Ludowe[9]Edward Babiuch;
Józef Pińkowski;
Józef Pińkowski (p.o.);
Wojciech Jaruzelski
Józef Pińkowski.jpgJózef Pińkowski
(1929–2000)
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1980-09-05 5 września 1980(dts)
[9]
12 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Pińkowski (p.o.)
Tadeusz Grabski
(1929–1998)
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1980-10-08 8 października 1980(dts)
[9]
45 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski
Henryk Kisiel 1980.jpgHenryk Kisiel
(1921–2000)
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)
[9]
292 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski
Aleksander Kopeć 1980.jpgAleksander Kopeć
(1932–2015)
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1981-02-12 12 lutego 1981(dts)
[9]
172 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[9]Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Stanisław Kowalczyk
(1924–1998)
1980-10-08 8 października 1980(dts)
[84]
1981-02-12 12 lutego 1981(dts)
[84]
127 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Stanisław Mach
(ur. 1938)
1980-10-08 8 października 1980(dts)
[84]
1981-10-31 31 października 1981(dts)
[84]
388 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Jerzy Ozdowski
(1925–1994)
1980-11-21 21 listopada 1980(dts)
[84]
1982-07-21 21 lipca 1982(dts)
[84]
607 dniPolski Związek Katolicko-Społeczny[84]Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Andrzej Jedynak
(ur. 1932)
1981-02-12 12 lutego 1981(dts)
[84]
1982-10-09 9 października 1982(dts)
[84]
604 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Wojciech Jaruzelski
Mieczysław Rakowski na mównicy.jpgMieczysław Rakowski
(1926–2008)
1981-02-12 12 lutego 1981(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
1734 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Madej
(ur. 1932)
1981-04-12 12 kwietnia 1981(dts)
[84]
1983-11-22 22 listopada 1983(dts)
[84]
954 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Wojciech Jaruzelski
Janusz Obodowski
(1930–2011)
1981-07-31 31 lipca 1981(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
1565 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Wojciech Jaruzelski
Edward Kowalczyk
(1924–2000)
1981-10-31 31 października 1981(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
1473 dniStronnictwo Demokratyczne[84]Wojciech Jaruzelski
Zenon Komender.jpgZenon Komender
(1923–1993)
1982-07-21 21 lipca 1982(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
1210 dniBezpartyjny członek Stowarzyszenia „Pax”[84]Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Szałajda
(ur. 1934)
1982-10-09 9 października 1982(dts)
[84]
1988-09-19 19 września 1988(dts)
(odwołanie)
[84]
1988-10-14 14 października 1988(dts)
(koniec urzędowania)
[86][87]
2197 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza
[84]
Wojciech Jaruzelski,
Zbigniew Messner
Manfred Gorywoda
(ur. 1942)
1983-11-22 22 listopada 1983(dts)
[84]
1987-10-24 24 października 1987(dts)
[84]
1432 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza
[84]
Wojciech Jaruzelski,
Zbigniew Messner
Zbigniew Messner 1988.jpgZbigniew Messner
(1929–2014)
1983-11-22 22 listopada 1983(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
721 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Gertych
(1922–2008)
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
[84]
1987-04-16 16 kwietnia 1987(dts)
[84]
520 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Zbigniew Messner
Władysław Gwiazda
(1935–1998)
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
[84]
1987-10-24 24 października 1987(dts)
[84]
711 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Zbigniew Messner
Józef Kozioł
(ur. 1939)
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
[84]
1988-09-19 19 września 1988(dts)
(odwołanie)
[84]
1988-10-14 14 października 1988(dts)
(koniec urzędowania)
[86][87]
1067 dniZjednoczone Stronnictwo Ludowe[84]Zbigniew Messner
Zdzisław Sadowski
(1925–2018)
1987-04-16 16 kwietnia 1987(dts)
[84]
1988-09-19 19 września 1988(dts)
(odwołanie)
[84]
1988-10-14 14 października 1988(dts)
(koniec urzędowania)
[86][87]
547 dniZbigniew Messner
Kazimierz Olesiak
(ur. 1937)
1988-10-14 14 października 1988(dts)
[84]
1989-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1989(dts)
[84]
291 dniZjednoczone Stronnictwo Ludowe[84]Mieczysław Rakowski
Janusz Patorski
(ur. 1946)
1988-10-14 14 października 1988(dts)
[84]
1989-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1989(dts)
[84]
291 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Mieczysław Rakowski
Ireneusz Sekuła
(1943–2000)
1988-10-14 14 października 1988(dts)
[84]
1989-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1989(dts)
[84]
291 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza[84]Mieczysław Rakowski
Balcerowicz.wywiad.do.radia.jpgLeszek Balcerowicz
(ur. 1947)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1991-12-05 5 grudnia 1991(dts)
[89]
814 dniBezpartyjny członek NSZZ „Solidarność”[84]Tadeusz Mazowiecki;
Jan Krzysztof Bielecki
Czesław Janickii.jpgCzesław Janicki
(1926–2012)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-07-06 6 lipca 1990(dts)
[84]
297 dniZjednoczone Stronnictwo Ludowe (do 26 XI 1989[92])
Polskie Stronnictwo Ludowe (po 26 XI 1989[92])
[84]
Tadeusz Mazowiecki
Jan Janowski
(1928–1998)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-12-14 14 grudnia 1990(dts)
[84]
458 dniStronnictwo Demokratyczne[84]Tadeusz Mazowiecki
Czeslaw Kiszczak.jpgCzesław Kiszczak
(1925–2015)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-07-06 6 lipca 1990(dts)
[84]
297 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza (do 29 I 1990[96])[84]Tadeusz Mazowiecki

III Rzeczpospolita

ZdjęcieImię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządziePartiaPremier (rząd)
Balcerowicz.wywiad.do.radia.jpgLeszek Balcerowicz
(ur. 1947)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1991-12-05 5 grudnia 1991(dts)
[89]
814 dniBezpartyjny członek NSZZ „Solidarność”[84]Tadeusz Mazowiecki;
Jan Krzysztof Bielecki
Czesław Janickii.jpgCzesław Janicki
(1926–2012)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-07-06 6 lipca 1990(dts)
[84]
297 dniZjednoczone Stronnictwo Ludowe (do 26 XI 1989[92])
Polskie Stronnictwo Ludowe (po 26 XI 1989[92])
[84]
Tadeusz Mazowiecki
Jan Janowski
(1928–1998)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-12-14 14 grudnia 1990(dts)
[84]
458 dniStronnictwo Demokratyczne[84]Tadeusz Mazowiecki
Czeslaw Kiszczak.jpgCzesław Kiszczak
(1925–2015)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-07-06 6 lipca 1990(dts)
[84]
297 dniPolska Zjednoczona Partia Robotnicza (do 29 I 1990[96])[84]Tadeusz Mazowiecki
Poczet sztandarowy i premier Henryk Goryszewski (cropped).jpgHenryk Goryszewski
(ur. 1941)
1992-07-11 11 lipca 1992(dts)
[97]
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[97]
472 dniZjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe[97]Hanna Suchocka
Paweł Łączkowski
(ur. 1942)
1992-07-11 11 lipca 1992(dts)
[98]
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[99]
472 dniPartia Chrześcijańskich Demokratów[99]Hanna Suchocka
Marek Borowski Kancelaria Senatu 2015.jpgMarek Borowski
(ur. 1946)
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[100]
1994-02-08 8 lutego 1994(dts)
[101]
105 dniSocjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej[102]Waldemar Pawlak
Włodzimierz Cimoszewicz (senator).jpgWłodzimierz Cimoszewicz
(ur. 1950)
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[100]
1995-03-06 6 marca 1995(dts)
[103]
496 dniBezpartyjny członek Klubu Parlamentarnego SLD[104]Waldemar Pawlak
Aleksander Łuczak
(ur. 1943)
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[100]
1996-02-07 7 lutego 1996(dts)
[105]
834 dniPolskie Stronnictwo Ludowe[107]Waldemar Pawlak,
Józef Oleksy
Grzegorz Kolodko 2002 (cropped).jpgGrzegorz Kołodko
(ur. 1949)
1994-04-28 28 kwietnia 1994(dts)
[108]
1997-02-04 4 lutego 1997(dts)
[109]
1013 dniWaldemar Pawlak,
Józef Oleksy,
Włodzimierz Cimoszewicz
Roman Jagieliński by Foksal.jpgRoman Jagieliński
(ur. 1947)
1995-03-07 7 marca 1995(dts)
[106]
1997-04-10 10 kwietnia 1997(dts)
[110]
765 dniPolskie Stronnictwo Ludowe[111]Józef Oleksy,
Włodzimierz Cimoszewicz
Mirosław Pietrewicz
(1941–2022)
1996-02-07 7 lutego 1996(dts)
[105]
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[112]
997 dniPolskie Stronnictwo Ludowe[115]Włodzimierz Cimoszewicz
Marek Belka 2010-06-14.jpgMarek Belka
(ur. 1952)
1997-02-04 4 lutego 1997(dts)
[109]
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[116]
269 dniWłodzimierz Cimoszewicz
Kalinowski, Jaroslaw-2504.jpgJarosław Kalinowski
(ur. 1962)
1997-04-25 25 kwietnia 1997(dts)
[117]
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[118]
189 dniPolskie Stronnictwo Ludowe[118]Włodzimierz Cimoszewicz
Balcerowicz.wywiad.do.radia.jpgLeszek Balcerowicz
(ur. 1947)
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[119]
2000-06-08 8 czerwca 2000(dts)
[120]
951 dniUnia Wolności[121]Jerzy Buzek
Janusz Tomaszewski
(ur. 1956)
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[119]
2000-09-03 3 września 2000(dts)
[122]
1038 dniRuch Społeczny Akcja Wyborcza SolidarnośćJerzy Buzek
Login Komołowski 2009.jpgLongin Komołowski
(1948–2016)
1999-10-19 19 października 1999(dts)
[123]
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[124]
731 dniRuch Społeczny Akcja Wyborcza SolidarnośćJerzy Buzek
Janusz Steinhoff.jpgJanusz Steinhoff
(ur. 1946)
2000-06-12 12 czerwca 2000(dts)
[125]
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[126]
494 dniPorozumienie Polskich Chrześcijańskich DemokratówJerzy Buzek
Marek Belka 2010-06-14.jpgMarek Belka
(ur. 1952)
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[127]
2002-07-06 6 lipca 2002(dts)
[128]
260 dniLeszek Miller
Kalinowski, Jaroslaw-2504.jpgJarosław Kalinowski
(ur. 1962)
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[127]
2003-03-03 3 marca 2003(dts)
[129]
500 dniPolskie Stronnictwo Ludowe[130]Leszek Miller
Marek Pol.jpgMarek Pol
(ur. 1953)
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[127]
2 maja 2004
[131]
926Unia Pracy[131]Leszek Miller
Grzegorz Kolodko 2002 (cropped).jpgGrzegorz Kołodko
(ur. 1949)
2002-07-06 6 lipca 2002(dts)
[128]
2003-06-16 16 czerwca 2003(dts)
[132]
345 dniLeszek Miller
Jerzy Hausner 2016 AB.jpgJerzy Hausner
(ur. 1949)
2003-06-16 16 czerwca 2003(dts)
[133]
2005-03-31 31 marca 2005(dts)
[134]
654 dniSojusz Lewicy Demokratycznej (do 7 lutego 2005)[135]Leszek Miller;

Marek Belka (I, II)

A Parliamentary delegation from Poland led by the Speaker of the Lower House of Polish Parliament, Mr. Jozef Oleksy calls on the Speaker, Lok Sabha, Shri Somnath Chatterjee in New Delhi on December 9, 2004 (cropped).jpgJózef Oleksy
(1946–2015)
2004-01-21 21 stycznia 2004(dts)
[136]
2004-04-21 21 kwietnia 2004(dts)
[137]
91 dniSojusz Lewicy Demokratycznej[138]Leszek Miller
POL Warsaw Izabela Jaruga-Nowacka commemorative plaque.JPGIzabela Jaruga-Nowacka
(1950–2010)
2004-05-02 2 maja 2004(dts)
[139]
2005-10-31 31 października 2005(dts)
[140]
547 dniUnia Pracy (od IV 2005)[142],
Unia Lewicy (od 7 V 2005)[143]
Marek Belka (I, II)
Ludwik Dorn Sejm 2014(cropped).JPGLudwik Dorn
(1954–2022)
2005-11-21 21 listopada 2005(dts)
[144]
2007-04-27 27 kwietnia 2007(dts)
[145]
522 dniPrawo i Sprawiedliwość[147]Kazimierz Marcinkiewicz;
Jarosław Kaczyński
Gilowska Zyta (cropped).jpgZyta Gilowska
(1949–2016)
2006-01-07 7 stycznia 2006(dts)
[148]
2006-06-24 24 czerwca 2006(dts)
[149]
168 dniKazimierz Marcinkiewicz
20070907 sejm rp 100B5384 (cropped).jpgRoman Giertych
(ur. 1971)
2006-05-05 5 maja 2006(dts)
[150]
2007-08-13 13 sierpnia 2007(dts)
[151]
465 dniLiga Polskich Rodzin[152]Kazimierz Marcinkiewicz;
Jarosław Kaczyński
Andrzej Lepper in his office 2002 (2) (cropped).jpgAndrzej Lepper
(1954–2011)
2006-05-05 5 maja 2006(dts)
[150]
2006-09-22 22 września 2006(dts)
[153]
140 dniSamoobrona Rzeczpospolitej Polskiej[154]Kazimierz Marcinkiewicz
Gilowska Zyta (cropped).jpgZyta Gilowska
(1949–2016)
2006-09-22 22 września 2006(dts)
[155]
2007-09-07 7 września 2007(dts)
[156]
350 dniJarosław Kaczyński
Andrzej Lepper in his office 2002 (2) (cropped).jpgAndrzej Lepper
(1954–2011)
2006-10-16 16 października 2006(dts)
[157]
2007-07-09 9 lipca 2007(dts)
[158]
266 dniSamoobrona Rzeczpospolitej Polskiej[154]Jarosław Kaczyński
Przemysław Gosiewski (cropped).jpgPrzemysław Gosiewski
(1964–2010)
2007-05-08 8 maja 2007(dts)
[159]
2007-09-07 7 września 2007(dts)
[156]
122 dniPrawo i Sprawiedliwość[161]Jarosław Kaczyński
Gilowska Zyta (cropped).jpgZyta Gilowska
(1949–2016)
2007-09-10 10 września 2007(dts)
[162]
2007-11-16 16 listopada 2007(dts)
[163]
67 dniJarosław Kaczyński
Przemysław Gosiewski (cropped).jpgPrzemysław Gosiewski
(1964–2010)
2007-09-11 11 września 2007(dts)
[164]
2007-11-16 16 listopada 2007(dts)
[165]
66 dniPrawo i Sprawiedliwość[161]Jarosław Kaczyński
Waldemar Pawlak candidate 2010 D crop.jpgWaldemar Pawlak
(ur. 1959)
2007-11-16 16 listopada 2007(dts)
[166]
2012-11-27 27 listopada 2012(dts)
[167]
1838 dniPolskie Stronnictwo Ludowe[168]Donald Tusk (I, II)
Grzegorz Schetyna (cropped).jpgGrzegorz Schetyna
(ur. 1963)
2007-11-16 16 listopada 2007(dts)
[166]
2009-10-13 13 października 2009(dts)
[169]
697 dniPlatforma Obywatelska[170]Donald Tusk (I)
J.Piechociński.JPGJanusz Piechociński
(ur. 1960)
2012-12-06 6 grudnia 2012(dts)
[171]
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[172]
1075 dniPolskie Stronnictwo Ludowe[172]Donald Tusk (II);
Ewa Kopacz
Minister Jacek Rostowski (6064714999) (cropped).jpgJacek Rostowski
(ur. 1951)
2013-02-25 25 lutego 2013(dts)
[173]
2013-11-27 27 listopada 2013(dts)
[174]
275 dniPlatforma Obywatelska[176]Donald Tusk (II)
Elżbieta Bieńkowska Kancelaria Senatu.jpgElżbieta Bieńkowska
(ur. 1964)
2013-11-27 27 listopada 2013(dts)
[177]
2014-09-22 22 września 2014(dts)
[178]
299 dniDonald Tusk (II)
Tomasz Siemoniak Sejm 2015.JPGTomasz Siemoniak
(ur. 1967)
2014-09-22 22 września 2014(dts)
[179]
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[180]
420 dniPlatforma Obywatelska[181]Donald Tusk (II);
Ewa Kopacz
Piotr Gliński Sejm 2015.JPGPiotr Gliński
(ur. 1954)
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[182]
2589 dniPrawo i Sprawiedliwość[184]Beata Szydło;

Mateusz Morawiecki (I, II)

Jarosław Gowin Sejm 2015 09.JPGJarosław Gowin
(ur. 1961)
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[182]
2020-04-08 8 kwietnia 2020(dts)
[185]
1605 dniPorozumienie Jarosława Gowina[186]Beata Szydło;
Mateusz Morawiecki (I, II)
2018-07-04 Mateusz Morawiecki-0603 (cropped).jpgMateusz Morawiecki
(ur. 1968)
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[182]
2017-12-11 11 grudnia 2017(dts)
[187]
756 dniPrawo i Sprawiedliwość[190]Beata Szydło
Beata Szydło 2015 (cropped).jpgBeata Szydło
(ur. 1963)
2017-12-11 11 grudnia 2017(dts)
[191]
2019-06-03 3 czerwca 2019(dts)
[192]
539 dniPrawo i Sprawiedliwość[193]Mateusz Morawiecki (I)
Jacek Sasin Sejm grudzień 2015.JPGJacek Sasin
(ur. 1969)
2019-06-04 4 czerwca 2019(dts)
[194]
1293 dniPrawo i Sprawiedliwość[196]Mateusz Morawiecki (I, II)
Jadwiga Emilewicz (cropped).jpgJadwiga Emilewicz
(ur. 1974)
2020-04-09 9 kwietnia 2020(dts)
[197]
2020-10-06 6 października 2020(dts)
[198]
180 dniPorozumienie Jarosława Gowina[199]Mateusz Morawiecki (II)
Jarosław Gowin Sejm 2015 09.JPGJarosław Gowin
(ur. 1961)
2020-10-06 6 października 2020(dts)
[200]
2021-08-11 11 sierpnia 2021(dts)
[201]
309 dniPorozumienie Jarosława Gowina[186]
Jarosław Kaczyński, wicepremier (cropped).pngJarosław Kaczyński
(ur. 1949)
2020-10-06 6 października 2020(dts)
[200]
2022-06-19 19 czerwca 2022(dts)[202]621 dniPrawo i Sprawiedliwość[203]
Henryk Kowalczyk.pngHenryk Kowalczyk
(ur. 1956)
2021-10-26 26 października 2021(dts)
[204]
418 dniPrawo i Sprawiedliwość[205]
Mariusz Błaszczak portret.jpgMariusz Błaszczak
(ur. 1969)
2022-06-22 22 czerwca 2022(dts)[206]179 dniPrawo i Sprawiedliwość[207]

Statystyki

Józef Pińkowski pełnił ten urząd najkrócej w PRL i w całej historii Polski – 12 dni. Piotr Jaroszewicz był wicepremierem przez 6607 dni, czyli najdłużej w PRL i w całej historii Polski.

W III Rzeczypospolitej najkrócej sprawującym swój urząd wicepremierem był Józef Oleksy – 91 dni – a najdłużej Piotr Gliński – ponad 2500 dni.

Zyta Gilowska jest jedyną osobą, która trzykrotnie obejmowała ten urząd, nie pełniąc do czasu powołania obowiązków wicepremiera.

Żyjący byli wiceprezesi Rady Ministrów

 1. Zbigniew Madej (ur. 1932)
 2. Andrzej Jedynak (ur. 1932)
 3. Zbigniew Szałajda (ur. 1934)
 4. Kazimierz Olesiak (ur. 1937)
 5. Stanisław Mach (ur. 1938)
 6. Józef Kozioł (ur. 1939)
 7. Henryk Goryszewski (ur. 1941)
 8. Paweł Łączkowski (ur. 1942)
 9. Manfred Gorywoda (ur. 1942)
 10. Aleksander Łuczak (ur. 1943)
 11. Marek Borowski (ur. 1946), senator X kadencji z ramienia KO (PO)
 12. Janusz Patorski (ur. 1946)
 13. Janusz Steinhoff (ur. 1946)
 14. Roman Jagieliński (ur. 1947)
 15. Leszek Balcerowicz (ur. 1947), przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju
 16. Jarosław Kaczyński (ur. 1949), prezes PiS oraz poseł na Sejm IX kadencji
 17. Grzegorz Kołodko (ur. 1949)
 18. Jerzy Hausner (ur. 1949)
 19. Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 1950), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia Lewicy dla Europy
 20. Jan Vincent-Rostowski (ur. 1951)
 21. Marek Belka (ur. 1952), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia Lewicy dla Europy
 22. Marek Pol (ur. 1953)
 23. Janusz Tomaszewski (ur. 1956)
 24. Waldemar Pawlak (ur. 1959), przewodniczący Rady Naczelnej PSL oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 25. Janusz Piechociński (ur. 1960)
 26. Jarosław Gowin (ur. 1961), poseł na Sejm IX kadencji (Koło Parlamentarne Porozumienie)
 27. Jarosław Kalinowski (ur. 1962), członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 28. Grzegorz Schetyna (ur. 1963), poseł na Sejm IX kadencji z ramienia KO (PO)
 29. Beata Szydło (ur. 1963), wiceprezes PiS oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 30. Elżbieta Bieńkowska (ur. 1964)
 31. Tomasz Siemoniak (ur. 1967), wiceprzewodniczący PO oraz poseł na Sejm IX kadencji
 32. Mateusz Morawiecki (ur. 1968), prezes Rady Ministrów, wiceprezes PiS oraz poseł na Sejm IX kadencji
 33. Roman Giertych (ur. 1971)
 34. Jadwiga Emilewicz (ur. 1974), poseł na Sejm IX kadencji (Klub Parlamentarny PiS)

Przypisy

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdz. VII, Art. 147. [dostęp 2021-03-09] (pol.).
 2. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1188).
 3. a b Jacek Goclon, Zakres kompetencji Rady Ministrów, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 151 (pol.).
 4. Konstytucja marcowa, Rozdz. III, Art. 62.
 5. a b M.P. z 1939 r. Nr 218, poz. 3.
 6. a b c Dz.U. z 1944 r. Nr 1, poz. 2.
 7. a b c Grzegorz Ostasz, Krakowska Okre̦gowa Delegatura Rza̦du na Kraj, 1941–1945, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 1996, s. 41, ISBN 978-83-86705-58-0 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 8. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rozdz. 4, Art. 39 (pol.).
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et Wiceprzewodniczący PKWN. Wiceprezesi Rady Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 175, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 10. a b c d e f Pierwsi zastępcy Prezesa Rady Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 174, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 11. a b Jacek Goclon, Rząd Jana Kucharzewskiego, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 156 (pol.).
 12. Jacek Goclon, Rząd Jana Kucharzewskiego, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 156, 157, Cytat: Dopiero 9 stycznia 1918 roku Józef Mikułowski-Pomorski jako wiceprezydent ministrów przesłał do zatwierdzenia Radzie Regencyjnej uchwałę Komisji Przejściowej TRS z 13 grudnia 1917 roku w sprawie przekazywania funkcji przez poszczególne departamenty Komisji odpowiednim ministerstwom. (pol.).
 13. Jacek Goclon, Rząd Jana Steczkowskiego, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 162, Cytat: Formalne przyjęcie dymisji gabinetu Jana Kucharzewskiego nastąpiło w dniu 27 lutego 1918 roku (pol.).
 14. a b Dział Urzędowy. „Monitor Polski”. 107, 27 Lipca 1918. (pol.). 
 15. a b c Dział Urzędowy. „Monitor Polski”. 163, 1 Października 1918. (pol.). 
 16. D̊zieje najnowsze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 17. Rocznik polityczny i gospodarczy, Państwowe Wyd. Ekonomiczne, 1937, s. 27 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 18. Polish ministries etc., Rulers.org [dostęp 2021-02-28] (ang.).
 19. Rząd Obrony Narodowej – symbol jedności przeciw bolszewikom, Polskie Radio, 24 lipca 2020 [dostęp 2021-02-25] (pol.).
 20. a b Rys Biograficzny, [w:] Robert Gębicki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ignacy Daszyński, Warszawa 2018, s. 13, ISBN 978-83-65681-37-9 [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 21. a b c Głąbiński Stanisław, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-02-23].
 22. a b Machteld Venken, Peripheries at the Centre: Borderland Schooling in Interwar Europe, Berghahn Books, 1 marca 2021, s. 215, ISBN 978-1-78920-967-9 [dostęp 2021-02-23] (ang.).
 23. Związek Ludowo-Narodowy Romana Dmowskiego, Nowa historia – Mobilna INTERIA.PL, 14 sierpnia 2016 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 24. a b Schyłek kariery, [w:] Aleksandra Goniewicz, Korfantówka – jednodniówka śląska, Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 20 kwietnia 2009, s. 5 [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 25. Chrześcijańska Demokracja, Nowa historia – Mobilna INTERIA.PL, 14 sierpnia 2016 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 26. Rekonstrukcja gabinetu dokonana., „Ilustrowana Republika”, 315, 17 listopada 1924, s. 1 (pol.).
 27. Dymisja p. Thugutta została przyjęta, „Robotnik” (147), 29 maja 1925, s. 1 (pol.).
 28. Jak było w praktyce, [w:] Włodzimierz Knap, 30 rządów II Rzeczpospolitej, Dziennik Polski, 27 maja 2014 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 29. Benon Dymek, Niezależna Partia Chłopska, 1924-1927, Ksiażka i Wiedza, 1972, s. 256 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 30. KC PZPR Zakład Historii Partii, Posłowie rewolucyjni w Sejmmie, lata 1920–1935: wybór przemówień, interpelacji i wniosków, Książka i Wiedza, 1961, s. 297 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 31. Z Polski. Zmiany w polskim rządzie., „Katolik Codzienny” (7), 11 stycznia 1927, s. 2 (pol.).
 32. Edward Długajczyk, Sanacja śląska, 1926-1939: zarys dziejów politycznych, Wyd. „Śląsk”, 1983, s. 72, ISBN 978-83-216-0308-7 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 33. a b Józef Beck 2 XI 1932 – 30 IX 1939, Gov.pl, 27 grudnia 2018 [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 34. Nowi Ministrowie, „Przegląd Wieczorny”, 281, 5 grudnia 1930, s. 1 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 35. Joanna Kułakowska-Lis, Polska w starej fotografii, Bosz, 2005, s. 185, ISBN 978-83-89747-05-1 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 36. a b Artur Jachna, 86. rocznica zabójstwa ministra Pierackiego, Patriotyczny Kraków (Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej), 15 maja 2020 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 37. Gospodarka narodowa, Instytut Gospodarki Narodowej, 2005, s. 3 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 38. Gospodarka narodowa, Instytut Gospodarki Narodowej, 2005, s. 4 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 39. a b Jerzy Krasuski, Między wojnami: polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985, s. 144, ISBN 978-83-06-01202-6 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 40. Marian Marek Drozdowski, Jan Krzysztof Wasilewski, Centralny Okręg Przemysłowy 1937 – 1939 – Eugeniusz Kwiatkowski, KUL – Biblioteka Uniwersytecka [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 41. Tomasz Nałęcz, Eugeniusz Kwiatkowski, [w:] Henryk Samsonowicz, KSAP XX lat, Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010, s. 138, ISBN 978-83-61713-48-7 [dostęp 2021-03-01].
 42. Obóz Zjednoczenia Narodowego, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-03-01].
 43. Wojciech Rojek, Stanisław Stroński, iPSB [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 44. Eugeniusz Duraczyński, Rząd Polski na uchodźstwie, 1939-1945: organizacja, personalia, polityka, Książka i Wiedza, 1993, s. 163, ISBN 978-83-05-12615-1 [dostęp 2021-03-02], Cytat: Początkowo najważniejszym urzędem było Prezydium Rady Ministrów, zwłaszcza od czasu, kiedy zaczął tam pracować (w grudniu 1939 r. w randze podsekretarza stanu) minister bez teki Stanisław Kot, którego później zaczęto nazywać wicepremierem. Urząd taki pełnił natomiast oficjalnie Stanisław Stroński od 30 września do grudnia 1939 r., kiedy zrezygnowano z tej funkcji na rzecz innego rozwiązania (pol.).
 45. Krzysztof A. Tochman, Z ziemi obcej do Polski: losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej, na zlec. Obywatelskiego Stowarzyszenia „Ostoja”, 2006, s. 111, ISBN 978-83-915295-9-1 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 46. Olena Zaremba-Blatonowa, Lidia Ciołkoszowa, Wanda Czapska-Jordan, „My tu żyjemy jak w obozie warownym”: listy PPS-WRN Warszawa-Londyn 1940-1945, Puls, 1992, s. 104, ISBN 978-0-907587-61-3 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 47. Przegląd polonijny, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 1985, s. 82 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 48. Janusz Gmitruk, Informacje na temat Stanisława Kota zebrane przez Brytyjczyków w 1943 r., Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2018, s. 289, Cytat: Od grudnia 1939 r. do września 1940 r. był faktycznym zastępcą premiera (pol.).
 49. Stanisław Kot – historyk w dziejowej zawierusze, Polskie Radio [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 50. a b c Przemysław Hauser, Stanisław Żerko, Słownik polityków polskich XX wieku, Wyd. Poznańskie, 1998, s. 220, ISBN 978-83-86138-55-5 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 51. 65. rocznica śmierci gen. Sikorskiego, Wirtualna Polska, 2 lipca 2008 [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 52. Włodzimierz Bonusiak, Polska podczas II wojny światowej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 239, ISBN 978-83-7338-017-2 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 53. a b Adam Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Wyd. Adam Marszałek, 2002, s. 123, ISBN 978-83-7322-235-9 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 54. Kwapiński Jan, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-03-02].
 55. Powstańcze Biogramy – Jan Jankowski, Muzeum Powstania Warszawskiego [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 56. Jan Stanisław Jankowski – delegat, który zatwierdził Powstanie, Polskie Radio [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 57. a b Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie, Londyn, 21 lipca 1972.
 58. Marian Kałuski, Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa, Kworum, 19 grudnia 2020 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 59. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie, Londyn, 8 lutego 1974.
 60. Dz.U. 1978 nr 4, poz. 6.
 61. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie, Londyn, 26 czerwca 1979.
 62. a b Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 206, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 63. Ministerstwo Ziem Odzyskanych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-03] (pol.).
 64. Polska Partia Robotnicza, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 245, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 65. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 66. Stronnictwo Ludowe, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 269, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 67. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 272, ISBN 83-01-10386-8 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 68. a b Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 176, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 69. Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 197, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 70. Ministerstwo Handlu Zagranicznego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 188, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02].
 71. Ministerstwo Górnictwa Węglowego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 187, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 72. Ministerstwo Obrony Narodowej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 195, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02].
 73. Minister Przemysłu Lekkiego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 202, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-03] (pol.).
 74. Komitet Nauki i Techniki, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 216, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
 75. a b c d Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 176, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
 76. Ministerstwo Hutnictwa, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 190, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
 77. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 186, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 78. Ministerstwo Żeglugi, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 212, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 79. Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 189, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05].
 80. Ministerstwo Kultury i Sztuki, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 192, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 81. a b c d e f M.P. z 1985 r. nr 32, poz. 214.
 82. a b c d e f M.P. z 1985 r. nr 33, poz. 222.
 83. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 205, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 84. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz Wiceprzewodniczący PKWN. Wiceprezesi Rady Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 176, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 85. a b c d Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 177, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 86. a b c M.P. z 1988 r. nr 26, poz. 228.
 87. a b c M.P. z 1988 r. nr 30, poz. 262.
 88. a b c Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 206, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 89. a b c d Leszek Balcerowicz, Business Insider [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 90. a b Ministerstwo Finansów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 184, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05].
 91. a b Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 206, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 92. a b c d Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 282, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 93. a b Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 215, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 94. a b Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 218, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 95. a b Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 208, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 96. a b Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 260, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 97. a b c Sprawa operacyjnej obserwacji kryptonim „Stażysta” – inwigilacja Andrzeja Czumy od stycznia 1965 r., [w:] Piotr Byszewski, Działania służby bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”, Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008, s. 37, ISBN 978-83-7629-543-5 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 98. M.P. z 1992 r. nr 23, poz. 168.
 99. a b Andrzej Anusz, ABC Akcji Wyborczej Solidarność: informator o AWS, Oficyna Wydawnicza Fulmen Poland, 1997, s. 53, ISBN 978-83-86445-12-7 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 100. a b c d e M.P. z 1993 r. nr 55, poz. 509.
 101. M.P. z 1994 r. nr 11, poz. 85.
 102. Marek Borowski, Gazeta Wyborcza [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 103. Włodzimierz Cimoszewicz, Wprost, 21 maja 2019 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 104. Wejście Cimoszewicza, Sekcja polska BBC, 28 czerwca 2005 [dostęp 2021-02-25] (pol.).
 105. a b Krystyna Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001: skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Wyd. Adam Marszałek, 2006, s. 82, ISBN 978-83-7441-486-9 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 106. a b c M.P. z 1995 r. nr 13, poz. 161.
 107. Eliza Olczyk, Łuczak: Każdy po zebraniu jedzie w swoją stronę, Rzeczpospolita, 10 lipca 2916 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 108. a b M.P. z 1994 r. nr 25, poz. 204.
 109. a b c M.P. z 1997 r. nr 6, poz. 44.
 110. M.P. z 1997 r. nr 21, poz. 205.
 111. Kim jest Roman Jagieliński, Gazeta Wyborcza, 11 czerwca 2003 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 112. a b MIROSŁAW PIETREWICZ, Money.pl [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 113. M.P. z 1996 r. nr 10, poz. 103.
 114. M.P. z 1996 r. nr 60, poz. 558.
 115. Mirosław Pietrewicz ministrem skarbu, Rzeczpospolita, 2 października 1996 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 116. Sylwetki kandydatów na ministrów, Wirtualna Polska, 10 października 2001 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 117. a b M.P. z 1997 r. nr 26, poz. 244.
 118. a b Anna Materska-Sosnowska, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Dom Wydawniczy Elipsa, 2006, ISBN 978-83-7151-469-2 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 119. a b c d e M.P. z 1997 r. nr 81, poz. 787.
 120. M.P. z 2000 r. nr 17, poz. 360.
 121. Dlaczego Balcerowicz wstąpił do Unii Wolności – Archiwum Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita, 14 marca 1995 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 122. M.P. z 1999 r. nr 29, poz. 447.
 123. a b M.P. z 1999 r. nr 33, poz. 501.
 124. Leszek Wątróbski, Odsłonięcie obeliska pamięci Longina Komołowskiego. Skwer Wielkich Polaków w Parku „Solidarności” w Policach, Express. The Australian-Polish Magazine, 2 stycznia 2018 [dostęp 2021-03-06] (ang.).
 125. M.P. z 2000 r. nr 17, poz. 362.
 126. Janusz Steinhoff honorowym obywatelem Gliwic, Onet.pl, 1 czerwca 2015 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 127. a b c d e M.P. z 2001 r. nr 37, poz. 604.
 128. a b c M.P. z 2002 r. nr 30, poz. 468.
 129. M.P. z 2003 r. nr 12, poz. 169.
 130. Rząd Millera zaczyna, Gazeta Wyborcza, 19 października 2001 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 131. a b c Adam Kowalewski, Maciej J. Nowak. Trzecia Rzeczpospolita – urbanistyka w kryzysie. „Studia KPZK”. 182, s. 42, 2018. Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. ISSN 0079-3507. (pol.). 
 132. M.P. z 2003 r. nr 34, poz. 439.
 133. a b M.P. z 2003 r. nr 34, poz. 440.
 134. M.P. z 2005 r. nr 21, poz. 327.
 135. Hausner wychodzi z SLD (i z rządu?), RMF24, 7 lutego 2005 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 136. a b M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 58.
 137. M.P. z 2004 r. nr 18, poz. 310.
 138. Józef Oleksy, Onet, 12 listopada 2019 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 139. M.P. z 2004 r. nr 19, poz. 336.
 140. Dlaczego nazwiska Jarugi-Nowackiej nie ma na tablicy w KPRM? Jest odpowiedź. To nie przypadek, gazeta.pl, 19 kwietnia 2017 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 141. M.P. z 2004 r. nr 51, poz. 862.
 142. Izabela Jaruga-Nowacka odchodzi z Unii Pracy, Wirtualna Polska, 19 kwietnia 2005 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 143. O nas, Wolność i Równość [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 144. M.P. z 2005 r. nr 76, poz. 1064.
 145. M.P. z 2007 r. nr 31, poz. 357.
 146. M.P. z 2005 r. nr 67, poz. 929.
 147. Marlena Kostyńska, Ludwik Dorn, Wirtualna Polska, 22 czerwca 2017 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 148. a b M.P. z 2006 r. nr 4, poz. 53.
 149. M.P. z 2006 r. nr 47, poz. 506.
 150. a b c d M.P. z 2005 r. nr 34, poz. 367.
 151. M.P. z 2007 r. nr 50, poz. 574.
 152. Roman Giertych - poglądy, życiorys [SYLWETKA], Gazeta.pl, 24 września 2015 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 153. M.P. z 2006 r. nr 67, poz. 684.
 154. a b Andrzej Lepper, Onet, 20 lipca 2013 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 155. a b M.P. z 2006 r. nr 67, poz. 685.
 156. a b M.P. z 2007 r. nr 60, poz. 691.
 157. a b M.P. z 2006 r. nr 73, poz. 727.
 158. M.P. z 2007 r. nr 42, poz. 475.
 159. M.P. z 2007 r. nr 31, poz. 359.
 160. a b Kacper Świsłowski, 10 lat od powołania rządu Kaczyńskiego. Prezes PiS do zdobycia władzy wykorzystał... słowa Tuska, Wprost, 14 lipca 2016 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 161. a b Przemysław Gosiewski: symbol PiS, Newsweek, 11 kwietnia 2010 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 162. a b M.P. z 2007 r. nr 61, poz. 706.
 163. Zyta Gilowska nie żyje. Miała 67 lat, Gazeta Wrocławska, 5 kwietnia 2016 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 164. M.P. z 2007 r. nr 61, poz. 707.
 165. Na Wojskowych Powązkach odbył się pogrzeb Gosiewskiego, Money.pl, 23 marca 2012 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 166. a b c d M.P. z 2007 r. nr 87, poz. 947.
 167. M.P. z 2012 r. poz. 993.
 168. Waldemar Pawlak, Money.pl [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 169. M.P. z 2009 r. nr 67, poz. 871.
 170. Grzegorz Schetyna, Money.pl [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 171. a b M.P. z 2012 r. poz. 994.
 172. a b Marlena Kostyńska, Janusz Piechociński, Wirtualna Polska, 3 lipca 2017 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 173. M.P. z 2013 r. poz. 156.
 174. M.P. z 2013 r. poz. 1004.
 175. M.P. z 2011 r. nr 102, poz. 1027.
 176. Jacek Rostowski, Wprost, 18 lipca 2018 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 177. a b M.P. z 2013 r. poz. 1005.
 178. Elżbieta Bieńkowska, Business Insider [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 179. a b M.P. z 2014 r. poz. 806.
 180. Macierewicz: miejmy nadzieję, że polska młodzież nie będzie musiała przelewać krwi, TVN24, 16 listopada 2015 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 181. Tomasz Siemoniak, Gazeta Wyborcza [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 182. a b c d e f M.P. z 2015 r. poz. 1091.
 183. M.P. z 2017 r. poz. 1060.
 184. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości powołała Radę Programową. pis.org.pl, 15 lutego 2014. [dostęp 2014-04-08].
 185. M.P. z 2020 r. poz. 343.
 186. a b Porozumienie, czyli nowa partia Jarosława Gowina, rp.pl, 4 listopada 2017 [dostęp 2017-11-04].
 187. Mateusz Morawiecki, Wprost, 22 maja 2018 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 188. M.P. z 2016 r. poz. 941.
 189. M.P. z 2016 r. poz. 942.
 190. Morawiecki wstąpił do PiS. tvn24.pl, 16 marca 2016. [dostęp 2016-03-16].
 191. M.P. z 2017 r. poz. 1152.
 192. M.P. z 2019 r. poz. 476.
 193. Beata Szydło chciała kiedyś do Platformy. dziennik.pl, 25 października 2012. [dostęp 2015-11-28].
 194. M.P. z 2019 r. poz. 477.
 195. M.P. z 2019 r. poz. 1092.
 196. Jacek Sasin, Business Insider [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 197. M.P. z 2020 r. poz. 344.
 198. M.P. z 2020 r. poz. 895.
 199. Jarosław Gowin i Jadwiga Emilewicz: nie jesteśmy jak PiS, Onet, 23 lutego 2019 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 200. a b c M.P. z 2020 r. poz. 896.
 201. M.P. z 2021 r. poz. 734.
 202. M.P. z 2022 r. poz. 615
 203. Jarosław Kaczyński, gov.pl (pol.).
 204. a b M.P. z 2021 r. poz. 976.
 205. Henryk Kowalczyk, gov.pl (pol.).
 206. M.P. z 2022 r. poz. 616
 207. Mariusz Błaszczak, gov.pl (pol.).

Bibliografia

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) – art. 147 ust. 2
 • Tadeusz Mołdawa: Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. ISBN 83-01-10386-8.

Media użyte na tej stronie

Kalinowski, Jaroslaw-2504.jpg
(c) Foto-AG Gymnasium Melle, CC BY-SA 3.0
Jaroslaw Kalinowski
Waldemar Pawlak candidate 2010 D crop.jpg
(c) Komitet Wyborczy Waldemara Pawlaka, CC BY-SA 3.0
Zdjęcia Waldemara Pawlaka na potrzeby kampanii prezydenckiej 2010
J.Piechociński.JPG
Autor: Robert Orzechowski, Licencja: CC BY-SA 3.0
Janusz Piechociński
Ludwik Dorn Sejm 2014(cropped).JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Ludwik Dorn w Sejmie RP
Piotr Gliński Sejm 2015.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Piotr Gliński w Sejmie
Stanisław Janusz.jpg
Stanisław Janusz (1890-1970) - Polish politician
Hilary Minc 1949.jpg
Hilary Minc (1905 - 1974) - an economist and member of Communist Party of Poland. He served as Minister of Industry, Minister of Industry and Commerce, and Vice-Premier for Economic Affairs in the communist government established after World War II. His time in the Politburo lasted between 1945 - 1956.
Mieczysław Rakowski na mównicy.jpg
Mieczysław F. Rakowski speaking
Gilowska Zyta (cropped).jpg
Autor: Medard, Licencja: CC BY 2.0
Zyta Gilowska, ekonomistka, polityk, nauczyciel akademicki.
POL Warsaw Izabela Jaruga-Nowacka commemorative plaque.JPG
Autor: Happa, Licencja: CC BY 3.0
Tablica poświęcona Izabeli Jarudze-Nowackiej na ścianie gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Brackiej w Warszawie
Janusz Steinhoff.jpg
Autor: Piotr Drabik from Poland, Licencja: CC BY 2.0
Janusz Steinhoff. Zdjęcie zrobione podczas pierwszego dnia XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
Bundesarchiv Bild 183-L0629-0029, Vertrag zum Umweltschutz zwischen DDR und VR Polen, Hans Reichelt, Zdzislaw Tomaln (cropped).jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-L0629-0029 / Kutscher (verehe. Kubiziel), Sigrid / CC-BY-SA 3.0
Dla celów dokumentacyjnych Niemieckie Archiwum Federalne często zachowywało oryginalny opis fotografii, który może być błędny, tendencyjny, przestarzały bądź politycznie skrajny. Info non-talk.svg
ADN-ZB Kutscher 29.6.72 Berlin:Protokoll zwischen der DDR und der VR Polen unterzeichnet-Am 29.6.72 wurde das Protokoll über die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes zwischen der DDR und der VR Polen unterzeichnet.Für die DDR unterzeichnete der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR und Minister für Umweltschutz und Wasserwirtschaft, Dr. Hans Reichelt (l.) .Für die VR Polen:der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der Volksrepublik Zdzialaw Tomal (r.)
Roman Malinowski.jpg
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Licencja: CC BY-SA 4.0
Roman Malinowski, marszałek Sejmu w latach 1985–1989.
Zenon Komender.jpg
Autor: Dr Skipper, Licencja: CC0
Zenon Komender
Secomski95.jpg
Autor: Foma, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kazimierz Secomski in Nieborów Palace, Poland
Jan S. Jankowski (1926) (cropped).jpg
Jan Stanisław Jankowski,Between 1921 and the May coup d'etat of 1926 he was three times the minister of labour and social policies in the government of Poland. During WW II since 1943 Government Delegate for Poland (in underground in occupied by Nazi-Germany Poland) under the formal rank of the deputy Prime Minister of Poland. Arrested by Soviet NKVD 1945, sentenced in a show trial in Moscow to eight years in prison. He died there, probably murdered (shortly before an end of his sentence).
A Parliamentary delegation from Poland led by the Speaker of the Lower House of Polish Parliament, Mr. Jozef Oleksy calls on the Speaker, Lok Sabha, Shri Somnath Chatterjee in New Delhi on December 9, 2004 (cropped).jpg
Autor: Government of India, Licencja: GODL-India
A Parliamentary delegation from Poland led by the Speaker of the Lower House of Polish Parliament, Mr. Jozef Oleksy calls on the Speaker, Lok Sabha, Shri Somnath Chatterjee in New Delhi on December 9, 2004.
Jarosław Kaczyński, wicepremier (cropped).png
(c) Gov.pl, CC BY 3.0 pl
Jarosław Kaczyński, Wiceprezes Rady Ministrów
Mariusz Błaszczak portret.jpg
Autor: Kancelaria Premiera, Licencja: PDM-owner
Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej
Stanisław Kot 1933.jpg
Stanisław Kot (1885-1975) Polish historian and politician, professor of Jagiellonian University 1920-1933, minister in the Polish Government in Exile
Wanda Wasilewska 2.JPG
Wanda Wasilewska, photo of a photo in the Warsaw Uprising Museum
Stefan Olszowski, Poznan, 16 II 1970r (cropped).jpg
25-lecie Głosu Wielkopolskiego - 16 lutego 1970, Poznań. Przemawia Stefan Olszowski. Pierwszy z prawej - Wincenty Kraśko.
Jacek Sasin Sejm grudzień 2015.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Jacek Sasin w Sejmie
Aleksander Kopeć 1980.jpg
Polski komunista - uczestnik VIII zjazdu PZPR.
Jan Szydlak 1.jpg
Jan Szydlak (1925-1997) - Polish communist politician
Franciszek Szlachcic.jpg
Franciszek Szlachcic (1920-1990) - a Polish communist politician.
Czesław Janickii.jpg
Autor: Thomasara, Licencja: CC BY-SA 3.0
Czesław Janicki
Henryk Kisiel 1980.jpg
Polski komunista - uczestnik VIII zjazdu PZPR.
Bohdan Broniewski.png
Bohdan Broniewski (1855-1922) – Polish businessman and politician
Konstanty Rokossowski w polskim mundurze.jpg
Konstanty Rokossowski w polskim mundurze
Tomasz Siemoniak Sejm 2015.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Tomasz Siemoniak w Sejmie
Kazimierz Barcikowski PZPR.jpg
Kazimierz Barcikowski - polski komunista.
Ignacy Daszynski.jpg
Photo of Daszyński
Stanisław Glabiński.jpg
Stanisław Głąbiński, Polish lawyer,Professor of University of Lviv, dean of its law department (1889-1890) and the University's rector (1908-1909), Politician, deputy of Polish Sejm. After Soviet invasion of Poland (1939) arrested by Soviet NKVD, died in prison
Elżbieta Bieńkowska Kancelaria Senatu.jpg
(c) Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , CC BY-SA 3.0 pl
Elżbieta Bieńkowska
Beata Szydło 2015 (cropped).jpg
Autor: Platforma Obywatelska RP from Polska, Licencja: CC BY-SA 2.0
"Rozmowa o Polsce" - debata Premier Ewy Kopacz z Beatą Szydło, 19.10.2015
Hilary Chełchowski.jpg
Hilary Chełchowski (1907-1983) - Polish Communist politician
Marek Belka 2010-06-14.jpg
Autor: NBP (Publication under CC License with the consent of NBP), Licencja: CC BY-SA 2.0
Marek Belka – polski ekonomista, profesor, polityk, wykładowca akademicki, urzędnik w międzynarodowych instytucjach finansowych. Dwukrotnie wicepremier i minister finansów, od 2 maja 2004 do 31 października 2005 premier RP, od 11 czerwca 2010 prezes Narodowego Banku Polskiego.
Jerzy Hausner 2016 AB.jpg
Autor: Andrzej Barabasz, Licencja: CC BY-SA 4.0
Jerzy Hausner is a Polish politician and economist.
Stanislaw Dzierzbicki.jpg
Stanisław Dzierzbicki (1854-1919) – Polish engineer and politician
Aleksander Zawadzki 1.jpg
Aleksander Zawadzki (1899-1964) – Polish Communist politician, Chairman of the Council of State of the People's Republic of Poland 1952-1964
Grzegorz Kolodko 2002 (cropped).jpg
Autor: Original uploader was Palladinus at pl.wikipedia, Licencja: GFDL 1.2
Grzegorz Kołodko, uroczystość odwołania i powołania członków Rady Ministrów, Pałac Prezydencki - 2002-07-06
Beck Józef.jpg
Senator IV kadencji Senatu II RP (1935–1938)
Marek Borowski Kancelaria Senatu 2015.jpg
(c) Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , CC BY-SA 3.0 pl
Senator Marek Borowski
Jan Mitrega.jpg
Fotografia portretowa przedstawiająca Jana Mitręgę (1917–2007), polskiego polityka komunistycznego.
Jadwiga Emilewicz (cropped).jpg
Autor: Kancelaria Premiera, Licencja: PDM-owner
Jadwiga Emilewicz. Minister przedsiębiorczości i technologii.
Piotr Jaroszewicz 1977.jpg
Autor: Bert Verhoeff for Anefo, Licencja: CC BY-SA 3.0 nl
Bezoek van de Poolse premier Jaroszewicz aan het Pools oorlogskerkhof in Breda. Jaroszewicz in gesprek met o.m. kolonel Stasiak
Zakończenie I etapu odbudowy Zamku Królewskiego 19 lipca 1974a (cropped).jpg
Zakończenie I etapu odbudowy Zamku Królewskiego 19 lipca 1974
Mikułowski-Pomorski.jpg
Józef Mikułowski-Pomorski, Polish scientist, Minister in Polish Government in 1918
Zenon Nowak (cropped).jpg
Autor: Conform legislaţiei în vigoare şi regulamentelor Arhivelor Naţionale ale României, în cazul în care utilizaţi această fotografie, indiferent de scopul ori natura lucrării, sunteţi obligat să menţionaţi sursa – „Fototeca online a comunismului românesc”, precum şi cota arhivistică., Licencja: Attribution
Zenon Nowak, polityk w okresie PRL.
Marek Pol.jpg
Autor: Keram53, Licencja: CC BY-SA 3.0
Marek Pol
Andrzej Witos.jpg
Andrzej Witos (1878-1973) – Polish politician, brother of Wincenty Witos
Henryk Kowalczyk.png
Autor: Kancelaria Premiera, Licencja: PDM-owner
Henryk Kowalczyk. Minister środowiska.
Cyrankiewicz.jpg
Józef Cyrankiewicz, Prime Minister of Poland (People's Republic of Poland) 1947-1970
Mikolajczyk.jpg
Stanisław Mikołajczyk, Prime Minister of Poland in Exile (1943-1944), Deputy of Prime Minister Of Provisional Goverment of National Unity in Poland 1945-1947
Jan Kwapiński (NAC 1-A-590).jpg
Jan Kwapiński, działacz Polskiej Partii Socjlaistycznej
Stanisław Thugutt1.jpg
Stanisław Thugutt (1873-1941) – Polish politician, Deputy Prime Minister of Poland 1924-25
Pieracki portret.jpg
Bronisław Pieracki. Oryginalny podpis pod zdjęciem: Bohaterski wykonawca Idei Marszałka, zginął w r. 1934 na posterunku. Ś. p. Minister Spraw Wewnętrznych gen. Bronisław Pieracki.
Włodzimierz Cimoszewicz (senator).jpg
Autor: Polish Senat (Senat RP) www.senat.gov.pl/, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Włodzimierz Cimoszewicz
Andrzej Lepper in his office 2002 (2) (cropped).jpg
Autor: Beno, Licencja: CC BY-SA 4.0
Przewodniczący Samoobrony Andrzej Lepper w swoim biurze w Al. Jerozolimskich 30 w Warszawie. Fot. Błażej Pajda
Mieczyslaw Jagielski.jpg
Mieczysław Jagielski (1924-1997) - Polish communist politician
Jakub Berman.jpg
Jakub Berman (1901-1984) – Communist politician in Poland. 1944-48 member of Politburo of Polska Partia Robotnicza, 1948-1956 member of Politburo of PZPR
Eugeniusz Szyr.jpg
Eugeniusz Szyr (1915-2000) - Polish communist politician
Eugeniusz Kwiatkowski.PNG
Eugeniusz Kwiatkowski
Władysław Gomułka 1947.png
Władysław Gomułka (1905-1982) – Polish Communist politician
Minister Jacek Rostowski (6064714999) (cropped).jpg
Autor: Platforma Obywatelska RP from Polska, Licencja: CC BY-SA 2.0
Konferencja "Zapytaj Platformę" w Centrum Obywatelskim
Stanisław Stroński2.jpg
Stanisław Stroński (1882-1955)
Alojzy Karkoszka, Jerzy Zasada, Edward Pindur (Energopol 7, Poznan), 1973 (cropped).jpg
Alojzy Karkoszka (środek), Jerzy Zasada (prawa), Edward Pindur (Energopol 7, Poznań, wizytacja), około 1973
20070907 sejm rp 100B5384 (cropped).jpg
Dzień skrócenia kadencji Sejmu RP, 7 września 2007
Przemysław Gosiewski (cropped).jpg
Autor: Medard, Licencja: CC BY 2.0
Przemysław Gosiewski i Radio Kolor.
Stefan Jędrychowski.jpg
Stefan Jędrychowski (1910-1996) – Polish communist politician, who served as deputy prime minister, foreign minister and finance minister in Poland. Official photo of members of Politbureau of PZPR after IV Congress.
Grzegorz Schetyna (cropped).jpg
Autor: Platforma Obywatelska RP from Polska, Licencja: CC BY-SA 2.0
16.09.2011, Konferencja podsumowująca czteroletnią kadencję Sejmu
Login Komołowski 2009.jpg
Autor: włodi from London, UK, Licencja: CC BY-SA 2.0
Login Komołowski
Stanisław kociołek.jpg
Stanisław Kociołek (ur. 1933), polityk czasów PRL.
Władyslaw Marian Zawadzki.jpg
Wladysław Marian Zawadzki (1885-1939) , Polish economist, Minister of Treasure (1932-1935)
Zbigniew Messner 1988.jpg
Zbigniew Messner, Premier Polski 1985-1988
Jarosław Gowin Sejm 2015 09.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Jarosław Gowin w Sejmie
Franciszek Jóźwiak.jpg
Franciszek Jóźwiak (1895-1966) - Polish communist politician